Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:49, 19 Kwi 2013    Temat postu:

Włoskie dzieci będą przychodzić na świat w Słowenii

W ramach racjonalizacji wydatków oddział funduszu zdrowia w mieście Gorizia na północy Włoch będzie wysyłał ciężarne kobiety do kliniki położniczej w Słowenii. Na mocy porozumienia o transgranicznych porodach włoskie dzieci będą się rodzić w sąsiednim kraju.

Oddział położniczy w liczącej 35 tysięcy mieszkańców Gorizii zostanie zapewne zamknięty ponieważ w mieście tym rodzi się bardzo mało dzieci - znacznie poniżej ministerialnego pułapu gwarantującego jego istnienie.

Uznano zatem, że nie ma sensu go utrzymywać - to zbyt duży wydatek z regionalnej kasy. Dlatego kobiety w ciąży będą otrzymywać skierowania do szpitali w Słowenii, czyli po drugiej stronie granicy przebiegającej przez ziemie, które wielokrotnie w historii przechodziły z rąk do rąk.

Choć dzieci będą formalnie rodziły się za granicą, na przykład w słoweńskiej Novej Goricy, to w ich dokumentach jako miejsce urodzenia figurować będzie Gorizia we Włoszech i przychodzić będą na świat jako Włosi - jeśli tylko spełniony będzie warunek obowiązujący w całej Italii: przynajmniej jedno z rodziców musi mieć obywatelstwo włoskie.

Tym samym, zauważa lokalna prasa, służba zdrowia w regionie Friuli - Wenecja Julijska wprowadziła zmiany geograficzne, przynajmniej w sali porodowej.

Przypomina się, że niedawno włoski minister zdrowia Renato Balduzzi sprawdzał osobiście, jadąc karetką, czas dojazdu do najbliższej kliniki położniczej z miejscowości, w której ją zlikwidowano ku oburzeniu kobiet spodziewających się dziecka.

Teraz natomiast po raz pierwszy zawarto we Włoszech międzynarodowe porozumienie w tej sprawie.

>>>>

Coraz gorzej ale maja euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:16, 22 Kwi 2013    Temat postu:

"Grillo przemawia jak Hitler i Mussolini"

Demagogia, faszystowskie zapędy, sekciarstwo, zagrożenie dla demokracji - tak niektórzy komentatorzy i politycy we Włoszech oceniają zachowanie założyciela Ruchu Pięciu Gwiazd, komika Beppe Grillo. Jego formacja jest jedną z największych sił w parlamencie.

Niepokój obserwatorów wzbudziła postawa 64-letniego Grillo po sobotniej reelekcji prezydenta Giorgio Napolitano, którą nazwał on "zamachem stanu" i wezwał swych sympatyków do tego, by "milionami" ruszyli na Rzym. Wprawdzie dzień później Grillo starał się złagodzić tę wypowiedź i mówił już o "malutkim zamachu" i zapewniał, że nie namawia do przemocy, to jednak jego nawoływania wywołały konsternację.

Ruch Pięciu Gwiazd, założony w internecie, wszedł do parlamentu pod hasłem rozliczenia skompromitowanej według niego klasy politycznej. Dobry wynik w lutowych wyborach to rezultat kilku ostatnich lat bardzo ostrej i cieszącej się społecznym poparciem kampanii prowadzonej przez Grillo przeciwko obecności skazanych polityków w parlamencie i finansowym nadużyciom, do jakich dochodzi w partiach. Wiece w całym kraju przyniosły mu sławę i popularność.

Niektóre spektakularne gesty Beppe Grillo, którego blog trafił do rankingu najbardziej czytanych na świecie, spotkały się z dużą przychylnością.

Sympatię i poparcie zdobył on na przykład, gdy poszedł do ówczesnego premiera Romano Prodiego, ostrzegając go: - Jest pan zatrudniony przez nas, obywateli, zwolnimy pana, jeśli nie będzie pan dobrze rządził.

Przed ostatnimi wyborami domagał się zorganizowania referendum w sprawie pozostania Włoch w strefie euro. To wtedy coraz częściej zaczęto zwracać uwagę na antyeuropejskie poglądy założyciela ruchu. Jednocześnie nawet przychylna mu dotychczas lewicowa prasa pisała o niejasnych procedurach wyłonienia kandydatów w wyborach, które odbywało się wyłącznie w internecie. Na listach znalazły się osoby, które otrzymały minimalne poparcie w sieci.

Sam Beppe Grillo nie ubiegał się o parlamentarny mandat zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami. W przeszłości został prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku samochodowego, w którym były ofiary śmiertelne.

W reakcji na ponowny wybór Giorgio Napolitano Beppe Grillo uznał, że to "zamach stanu". Wezwał w blogu swych zwolenników, by ich miliony przyjechały protestować w Rzymie i zachęcał do oblężenia parlamentu i sprzeciwu wobec politycznej "kasty".

W sobotę pod gmachem Izby Deputowanych pojawiło się kilkaset osób. Niektórzy wznosili hasła nawołujące do wejścia do tego gmachu, a także do pałacu prezydenckiego. Manifestantów powstrzymała policja.

- Grillo przemawia jak Hitler i Mussolini - oświadczył lider prawicowej Ligi Północnej Roberto Maroni.

Największe włoskie gazety wyraziły zaniepokojenie tymi apelami i napisały o realnej groźbie zamieszek.

Kilka tygodni temu przywódca centroprawicy Silvio Berlusconi nazwał Ruch Pięciu Gwiazd "sektą" i porównał go do Scjentologów.

Grillo po burzy, jaką wywołał w weekend, napisał w blogu, że jego ruch jest jedyną prawdziwą opozycją. Wyraził też przekonanie, że już niedługo dzięki niemu powstaną "nowe Włochy".

...

Trwaja dzikie ataki mafii politycznej na Grillego ! Faszyzm i nazizm to jest teraz z Bruksela na czele !
Grilli ma racje ! Wlosi obudzcie sie ! Czas na Nowa Italie ! Na poczatek trzeba wywalic euro !
Popieramy Grillego !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:55, 26 Kwi 2013    Temat postu:

Włochy: antykryzysowa kawa coraz popularniejsza

An­ty­kry­zy­so­wa kawa jest coraz po­pu­lar­niej­sza w ba­rach we Wło­szech. W re­ak­cji na spa­dek sprze­da­ży i ro­sną­ce ceny nie­któ­re bary ofe­ru­ją kawę za po­ło­wę ceny, czyli za 50 cen­tów. Od razu w lo­ka­lach tych licz­ba klien­tów zwięk­szy­ła się nawet kilka razy.

Wła­ści­cie­le barów od­no­to­wa­li, że wraz z po­głę­bia­niem się kry­zy­su tracą nawet sta­łych klien­tów, któ­rzy przez lata mieli zwy­czaj za­czy­nać u nich dzień od fi­li­żan­ki espres­so lub cap­puc­ci­no. Rów­nież i to stało się dla nie­któ­rych luk­su­sem, z któ­re­go za­czę­li re­zy­gno­wać na rzecz kawy pa­rzo­nej w domu lub w miej­scu pracy.

W naj­więk­szych mia­stach, zwłasz­cza w cen­trum, cena fi­li­żan­ki kawy sięga 1,50 euro, a nie­kie­dy wy­no­si jesz­cze wię­cej.

Pierw­szy na po­mysł ob­ni­że­nia ceny kawy z 1 euro do 50 cen­tów wpadł wła­ści­ciel baru w cen­trum We­ro­ny, Frank Sambo. To nie pro­mo­cja, ale praw­dzi­wa stała ob­niż­ka, która ma pomóc obu stro­nom - za­rów­no lo­ka­lo­wi tra­cą­ce­mu klien­tów, jak i im samym. Lu­dzie na­tych­miast po­wró­ci­li do po­ło­żo­nej koło Areny ka­wiar­ni "Come Si­na­tra".

Za­uwa­żo­no tam przy oka­zji, że jeden od­ruch so­li­dar­no­ści sta­no­wi im­puls dla na­stęp­ne­go. Wiele osób za­miast wziąć resz­tę, zo­sta­wia 50 cen­tów na tak zwaną "za­wie­szo­ną kawę", czyli dla kogoś, kto nie bę­dzie miał na nią pie­nię­dzy.

Ceny ob­ni­żo­no też w wielu in­nych ba­rach we Wło­szech, a po­mysł "an­ty­kry­zy­so­wej fi­li­żan­ki" sze­rzy się coraz bar­dziej przede wszyst­kim dla­te­go, że tam, gdzie jest ofe­ro­wa­na za pół euro, za­wsze są tłumy. Tak jest mię­dzy in­ny­mi w Cam­po­bas­so na po­łu­dniu kraju oraz w Tre­vi­so, a także w Reg­gio Emi­lia na pół­no­cy.

Wła­ści­ciel baru w tym mie­ście po­wie­dział lo­kal­ne­mu dzien­ni­ko­wi, że jesz­cze nie­daw­no nie miał pra­wie klien­tów, bo od­stra­sza­ła ich cena. Odkąd ob­ni­żył ją o po­ło­wę, za­wsze usta­wia się do niego długa ko­lej­ka.

>>>>

O to dopiero poczatek ! Wlosi przed wami 30 % bezrobocie ! Chyba ze wyjdziecie z euro i UE . A to trzeba glosowac na Grillego !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:58, 26 Kwi 2013    Temat postu:

Święto Wyzwolenia dzieli Włochów

Jak co roku w at­mos­fe­rze spo­rów na temat ocen fa­szy­zmu i an­ty­fa­szy­stow­skiej par­ty­zant­ki we Wło­szech ob­cho­dzo­no w czwar­tek Świę­to Wy­zwo­le­nia. Upa­mięt­nia ono oswo­bo­dze­nie kraju z oku­pa­cji nie­miec­kiej przez par­ty­zan­tów i siły alian­tów.

Świę­ta tego nie ob­cho­dzi część pra­wi­cy ze wzglę­du na le­wi­co­we ko­rze­nie an­ty­fa­szy­stow­skie­go ruchu oporu.

Ra­dy­kal­ne śro­do­wi­ska pra­wi­co­we są wręcz za znie­sie­niem tego świę­ta.

Głów­ne uro­czy­sto­ści 68. rocz­ni­cy wy­zwo­le­nia miast na pół­no­cy Włoch od­by­ły się z udzia­łem pre­zy­den­ta Gior­gio Na­po­li­ta­no i pre­mie­ra Mario Mon­tie­go przed Gro­bem Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza w Oł­ta­rzu Oj­czy­zny na placu We­nec­kim w Rzy­mie. Przed­sta­wi­cie­le naj­wyż­szych władz kraju, wśród nich także prze­wod­ni­czą­cy obu izb par­la­men­tu, zło­ży­li tam wień­ce.

W Rzy­mie, Me­dio­la­nie i in­nych mia­stach od­by­ły się wiece i po­cho­dy upa­mięt­nia­ją­ce par­ty­zan­tów.

Ob­cho­dy zor­ga­ni­zo­wa­no także w Ma­rza­bot­to w re­gio­nie Emi­lia-Ro­ma­nia, w miej­scu, gdzie we wrze­śniu 1944 roku hi­tle­row­cy za­mor­do­wa­li ponad 800 osób pod­czas ope­ra­cji prze­ciw­ko wło­skim par­ty­zan­tom. Była to naj­więk­sza ma­sa­kra w cza­sie II wojny świa­to­wej we Wło­szech.

Wy­gwiz­da­ny tam przez nie­któ­rych uczest­ni­ków ce­re­mo­nii szef Se­na­tu Pie­tro Gras­so po­wie­dział w re­ak­cji na kon­te­sta­cję: "25 kwiet­nia nie może nas dłu­żej dzie­lić".

Pod­czas rocz­ni­co­wych uro­czy­sto­ści ape­lo­wa­no wie­lo­krot­nie o jed­ność i zgodę oraz prze­zwy­cię­ża­nie po­dzia­łów w oce­nie hi­sto­rii kraju.

Z kilku re­gio­nów Włoch na­pły­nę­ły jak co roku do­nie­sie­nia o chu­li­gań­skich wy­bry­kach i ak­tach wan­da­li­zmu oraz ma­lo­wa­niu fa­szy­stow­skich haseł.

>>>>

Nie mozna tego obchodzic bo komunizm jest gorszy od faszyzmu a to komuna rozpoczela te walki . Nie ma czego swietowac bo Italii grozil komunizm gorszy niz faszyzm i tylko wojska aliantow ich uratowaly przed komuna . Koszmarna historia .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:58, 28 Kwi 2013    Temat postu:

Włochy: rząd zaprzysiężony, strzelanina przed kancelarią premiera

Dwóch karabinierów ochraniają­cych gmach kancelarii premiera Włoch, a także przechodząca kobie­ta, odniosło rany w strzelaninie wszczętej w niedzielę przez nie­zrównoważonego mężczyznę. Do ataku doszło, gdy w pałacu prezy­denta trwało zaprzysiężenie nowe­go rządu.

Komentatorzy podkreślają, że nigdy wcześniej we Włoszech nie doszło do takiego aktu przemocy w dniu zaprzysiężenia rządu. Natych­miast po incydencie wzmocniono ochronę budynków najważniej­szych instytucji państwowych w Rzymie.

Sprawca strzelaniny został natych­miast zatrzymany przez siły po­rządkowe. W czasie szamotaniny, jaka się wywiązała, gdy próbował uciekać, odniósł obrażenia. Zde­mentowano wcześniejsze informa­cje o tym, że został ranny z broni palnej.

Włoska agencja Ansa podała, że ogień do karabinierów otworzył chory psychicznie 46-letni Luigi Pre­iti z Kalabrii na południu Włoch, mieszkający w Piemoncie. Do kara­binierów strzelał z pistoletu małe­go kalibru; oddał siedem bądź osiem strzałów. Postawiono mu za­rzuty próby zabójstwa i nielegalne­go posiadania broni.

Tymczasem brat agresora powie­dział mediom, że wbrew wcześniej­szym doniesieniom nie jest on chory psychicznie. Wyjaśnił, że miał on natomiast problemy finan­sowe; stracił pracę i rozpadło się jego małżeństwo.

Lekko ranna została ciężarna ko­bieta, która znajdowała się wśród przechodniów. Jeden z karabinie­rów jest ranny w szyję, a drugi w nogę. Życie funkcjonariuszy nie jest zagrożone.

W chwili, gdy doszło do strzelaniny przed kancelarią premiera - Palaz­zo Chigi, w pałacu prezydenckim, oddalonym o ponad kilometr, trwa­ło zaprzysiężenie powołanego w so­botę rządu Enrico Letty. Dopiero pod koniec ceremonii jej uczestnicy dowiedzieli się o tym, co się wyda­rzyło. Podczas transmisji z siedziby szefa państwa było widać konster­nację i przerażenie na twarzach prezydenta Giorgio Napolitano i premiera Letty oraz 21 ministrów.

Do strzelaniny doszło na oczach dziennikarzy, którzy stali przed kancelarią w oczekiwaniu na Lettę i jego ministrów. Gmach kancelarii premiera Włoch stoi przy publicz­nym placu, na którym zawsze są setki turystów. Nie jest otoczony żadnymi barierami ochronnymi. Po niedzielnym ataku wzmocniono ochronę pałacu.

Godzinę po incydencie do Palazzo Chigi przybyli z Kwirynału członko­wie rządu na pierwsze posiedzenie.

Wśród polityków pojawiły się głosy, że atak na karabinierów to rezultat klimatu politycznego ostat­nich dni we Włoszech. Niektórzy wskazali nawet jako przyczynę zda­rzenia strategię populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd. Założyciel ruchu Beppe Grillo w publicznych wystąpieniach nawoływał niedaw­no do "marszu na Rzym" - z czego potem się wycofał - i mówił o "śmierci republiki", jak nazywał wybór prezydenta Napolitano na drugą kadencję. Grillo apelował do swych zwolenników, by protesto­wali przeciwko temu.

Burmistrz Rzymu Gianni Aleman­no z centroprawicy oświadczył: "To gest szaleńca, ale nie powinniśmy się dziwić, że do niego dochodzi, kiedy ciągle pomstuje się na pałace władzy, tak, jakby należało je zbu­rzyć". Pytany przez dziennikarzy, czy odnosi się do Ruchu Pięciu Gwiazd, odparł: "Nie odnoszę się do nikogo". Burmistrz dodał, że ko­nieczna jest weryfikacja środków bezpieczeństwa, jakimi objęte są gmachy rządowe.

Grillo napisał na swym blogu w re­akcji na falę komentarzy, że jego ruch jest "absolutnie przeciwny przemocy". Wyraził solidarność z siłami porządkowymi. - Mamy na­dzieję, że jest to pojedynczy incy­dent i że taki pozostanie - dodał.

Rząd utworzony przez Enrico Lettę określany jest jako gabinet szerokie­go porozumienia. Utworzyły go - po dwóch miesiącach impasu politycz­nego po wyborach - centrolewica i centroprawica, pojednane przez prezydenta Napolitano.

Do gabinetu weszli politycy centro­lewicowej Partii Demokratycznej, centroprawicowego Ludu Wolności byłego premiera Silvio Berlusconie­go oraz ministrowie z dotychczaso­wego rządu ekspertów Mario Mon­tiego.

Wicepremierem i szefem MSW bę­dzie Angelino Alfano, sekretarz ge­neralny Ludu Wolności. Tekę mini­stra spraw zagranicznych powie­rzono b. unijnej komisarz Emmie Bonino. Ministrem ds. europejskich pozostaje Enzo Moavero Milanesi, który pełnił tę funkcję w gabinecie Montiego.

....

Taa bezrobotny strzelal to wina Grillego . To Grilli zniszczyl ekonomie ! Nikczemnicy ! To ofiara UE i euro ! To ta podla klasa polityczna wepchnela kraj w euro i trzeba ja wypieprzyc na zbity pysk bo bezrobocie przekroczy 50 % !!! A wtedy to moze dojsc do kanibalizmu powszechbego a nie tylko pojedynczych strzalow . Sytuacja jest nazistowska ! Trzeba wyjsc z euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:18, 28 Kwi 2013    Temat postu:

Włochy: od komputera do motyki - zawodowa rewolucja w dobie kryzysu

Od komputera do motyki - takiej radykalnej zmiany zawodu dokonało dwudziestu włoskich informatyków, inżynierów i matematyków, zwolnionych z pogrążonej w kryzysie firmy. Wydzierżawili ziemię w Rzymie i uprawiają brukselkę, kapustę i brokuły.

Pozbawieni należnych pensji byli pracownicy wstrząsanej skandalami finansowymi rzymskiej firmy informatycznej długo walczyli o swe zarobki i miejsca pracy. Prowadzili strajk okupacyjny i pikiety przed parlamentem. Ostatecznie stracili jednak nadzieję na powrót do pracy. Nie mogli również znaleźć innej.

Wtedy grupa dwudziestu osób w wieku od 45 do 60 lat, określanych jako wybitne ścisłe umysły, wpadła na pomysł, który wzbudził zainteresowanie i podziw włoskich mediów.

Eksperci, którzy wcześniej realizowali zamówienia dla Narodowego Banku Włoskiego, MSW i parlamentu, wydzierżawili 3 tysiące metrów kwadratowych ziemi uprawnej na terenie należącym do technikum rolniczego, w dzielnicy Ardeatino, w Wiecznym Mieście. Uprawiają tam brokuły, marchewkę, kapustę, sałatę i koper włoski. Żyją ze sprzedaży tych warzyw.

"Oczywiście nie będziemy tu nigdy dostawać trzynastek ani płatnego urlopu, czy zwolnienia, ale mamy szansę pracować" - powiedziała Gloria Salvatori, która wraz ze swymi kolegami zdecydowała się na tę odważną zawodową rewolucję.

....

UE cofa cywilizacyjnie Europe . Bedzie nastepowal przeplyw od miasta do wsi w kierunku rolnictwa . Odwrotnie niz reszta swiata . Tak wyglada regres .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:16, 01 Maj 2013    Temat postu:

Włochy: jacht dla syna przywódcy partii kupiony za pieniądze z budżetu

Jacht za 2,5 mln euro kupił za pieniądze z kasy włoskiej partii Liga Północna syn jej założyciela Umberto Bossiego, Riccardo. Jacht ukryty w Tunezji przed włoskim wymiarem sprawiedliwości znalazł dziennikarz "Corriere della Sera".

Jednostką Riccardo Bossiego zainteresowała się natychmiast prokuratura, prowadząca od wielu miesięcy dochodzenie w sprawie skandalu finansowego w prawicowej Lidze Północnej, której kasa - jak się okazało - była do dyspozycji rodziny Bossiego, zwłaszcza jego dwóch synów. Pod zarzutem nieprawidłowości i oszustw w zarządzaniu funduszami, przekazanymi partii z budżetu państwa w ramach zwrotu kosztów kampanii wyborczej, aresztowano jej byłego skarbnika Francesco Belsito. O popełnienie oszustwa na szkodę państwa podejrzany jest też sam Umberto Bossi.

Należący do jego syna jacht "Stella" ma 21 metrów długości i jest najpiękniejszy spośród wszystkich zacumowanych w porcie Marsa al-Kantawi, jednym z najbardziej ekskluzywnych na tunezyjskim wybrzeżu. Reporter największej włoskiej gazety szukał go, bo w czasie śledztwa w sprawie sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy pojawił się sygnał, iż kupiony został za nie również jacht, zbudowany w warsztacie szkutniczym w Anglii.

Według prokuratury łódź została formalnie kupiona przez skarbnika ugrupowania dla Riccardo Bossiego, ale jako jej właściciel figuruje podstawiona spółka.

Z dokumentów, do których dotarł dziennik, wynika, że jacht zacumował w porcie w Tunezji w marcu zeszłego roku, kiedy we Włoszech wybuchł skandal finansowy w Lidze Północnej i na jaw wyszło, że partyjną kasę traktowano jak bankomat. Bossi junior najwyraźniej ukrył jacht przed wymiarem sprawiedliwości.

Teraz włoska prokuratura dowiedziawszy się o cennym znalezisku zwróciła się do strony tunezyjskiej, bo chce doprowadzić do sądowego zajęcia jachtu. Tego samego domaga się obecny przywódca partii Roberto Maroni, który uważa, że kwota wydana na ten zakup powinna wrócić do jej kasy.

W ciągu minionego roku okazało się, że za pieniądze Ligi Północnej kupiony został dyplom uniwersytetu w Albanii dla młodszego syna założyciela partii, Renzo Bossiego. Fundusze z budżetu przeznaczono też na zakup brylantów dla osób z dawnego kierownictwa ugrupowania.

....

Za pieniadze z budzetu to jest zycie ! I nas dobrze o tym wiedza kolesie z partyjnych gangow .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:32, 02 Maj 2013    Temat postu:

Letta obiecuje kontynuację reform, ale według własnych pomysłów


Nowy premier Włoch Enrico Letta zapewnił w Brukseli o zaangażowaniu na rzecz utrzymania zobowiązań poprzedniego rządu ws. naprawy finansów, ale zapowiedział, że przedstawi swoje pomysły na ich wdrożenie. Podkreślał naglące problemy społeczne i kwestię wzrostu.

"Potwierdziłem przewodniczącemu (Komisji Europejskiej Jose) Barroso zaangażowanie na rzecz utrzymania zobowiązań podjętych przez poprzedni rząd wobec KE" - zaznaczył Letta na konferencji po spotkaniu z Barroso. Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach zaprezentuje KE pomysły na wdrożenie programu gospodarczego.

Po wcześniejszych rozmowach w Berlinie i Paryżu nowy włoski premier odwiedził Brukselę, gdzie w środę wieczorem rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem, a w czwartek rano z Barroso. Rozmowy dotyczyły kryzysu zadłużeniowego w eurolandzie i sytuacji Włoch.

Wynik wyborów we Włoszech wywołał niepewność w Brukseli, czy nowy rząd będzie kontynuował oszczędnościowe reformy podjęte przez poprzedni rząd ekspertów Mario Montiego.

Letta zaprezentował w Brukseli program swojego rządu. "Nasz program jest oparty na dwóch główny filarach. Pierwszy to reforma konstytucyjna, by poprawić wiarygodność włoskiej polityki, drugi to zaradzenie wymagającej pilnych działań sytuacji społecznej i gospodarczej" - powiedział włoski premier. Mianem "koszmaru" określił bezrobocie młodzieży we Włoszech i w całej UE.

Letta pytany o możliwość zamknięcia w tym roku procedury nadmiernego deficytu wobec Włoch wyraził "nadzieję na pozytywny wynik", zaznaczył jednak, że poczeka na "formalne ogłoszenie" decyzji KE 29 maja.

Barroso wyraził z kolei nadzieję, że włoski rząd znajdzie "wiarygodny sposób" na finansowanie swojego programu gospodarczego tak, by utrzymać deficyt poniżej dopuszczalnego poziomu 3 proc. PKB w 2013 r. i zmniejszać zadłużenie. Wyraził przekonanie, że przy odpowiednich środkach Włochy będą w stanie wyjść z procedury nadmiernego deficytu.

Barroso podkreślił, że jest pod dużym wrażeniem zaangażowania nowego premiera Włoch w sprawy europejskie i umiejętności "budowania mostów" w kraju. "Stabilność polityczna ponownie zawitała do Włoch, nowowybrany parlament, prezydent i rząd cieszą się poparciem wielu partii" - mówił. "Stabilność jest ważnym warunkiem wstępnym wdrożenia odpowiednich polityk, które pozwolą krajowi pokonać obecne trudności" - dodał.

Szef KE przyznał, że zgadza się z Lettą w sprawie konieczności wdrażania polityk pobudzających wzrost i zatrudnienie, podkreślił też jednak wagę zdrowych finansów publicznych.

"Jesteśmy obaj głęboko przekonani, że można budować trwały wzrost i konkurencyjność tylko na bazie zdrowych finansów publicznych. Każde euro wydane na zadłużenie jest euro niewydanym na miejsca pracy, młodzież, przedsiębiorczość, edukację czy badania" - powiedział Barroso. Ocenił, że redukowanie deficytu i zadłużenia są "nieuniknionym" zadaniem dla nowego włoskiego rządu w celu uniknięcia recesji.

Letta zapowiedział wcześniej w Rzymie, że jego gabinet daje sobie półtora roku na realizację niezbędnych reform. W expose przyznał, że sytuacja gospodarcza Włoch jest wciąż poważna, mimo znacznych wysiłków podjętych przez rząd Montiego. Zapowiedział podjęcie na forum Unii Europejskiej działań, by wypracować strategię dla wzrostu bez narażania procesu uzdrawiania finansów.

Wyraził też chęć złagodzenia niektórych aspektów wprowadzonego przez poprzedni rząd surowego programu oszczędności, na przykład rewizję przywróconego komunalnego podatku od nieruchomości.

....

Bestialska eksterminacja Italii bedzie kontynuowana . Wlosi 27% czeka na was . Mozecie od razu go postawic przed trybunal karny ds. ludobojstwa .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:37, 03 Maj 2013    Temat postu:

Wrocław - Eldorado dla młodych Włochów

Polska "Little Italy" - tak o społeczności Włochów pracujących we Wrocławiu pisze w reportażu dziennik "La Repubblica". Dodaje, że to mniej znany aspekt ucieczki wykształconych Włochów z ojczyzny w poszukiwaniu pracy i perspektyw.

To kolejna, opublikowana na łamach rzymskiej gazety, entuzjastyczna relacja z Polski pełna pochwał dla stanu gospodarki i poziomu życia.

W reportażu z Wrocławia dziennik zauważa, że w mieście tym w filiach międzynarodowych koncernów i w innych firmach pracuje około 2,5 tys. osób z Italii. Włosi, z których większość przyjechała w 2012 roku, stanowią jedną z najbardziej aktywnych społeczności "młodzieżowej elity" tego miasta.

W Polsce znaleźli dobrą, stabilną pracę i odpowiedzialne stanowiska, co w ich ojczyźnie było tylko marzeniem. Poczuli, że "są traktowani serio" - wskazuje autor reportażu Andrea Tarquini, który od kilku dekad pisze o Polsce.

Zwraca on uwagę na wysoki poziom życia i dostęp do kultury, jaki mają zagwarantowany pracujący we Wrocławiu Włosi, mimo że ich pensje wynoszą 750-1000 euro, a więc znacznie poniżej włoskiego poziomu. Lecz te pieniądze w Polsce - pisze Tarquini - mają większą wartość i stanowią gwarancję dobrego życia.

Polska - wskazuje "La Repubblica" - stała się jednym z kierunków docelowych szeroko opisywanego we Włoszech zjawiska "ucieczki mózgów" z kraju pogrążonego w kryzysie finansów i bezrobociu. Tymczasem nad Odrą i Wisłą PKB wciąż stabilnie rośnie, a niektórzy polscy imigranci wrócili wzbogaceni do ojczyzny z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec.

Polską gospodarkę "La Repubblica" nazywa "drugą lokomotywą Europy u boku niemieckiej superpotęgi". Zwraca też uwagę na stabilność polityczną w Polsce i stan publicznych wydatków, które są pod kontrolą. Kraj opisuje jako pełen młodych poliglotów i zmodernizowanej infrastruktury, dzięki dobrze wydanym europejskim funduszom.

O takim rozwoju, jaki jest w Polsce, we Włoszech już dawno zapomniano - przyznaje rzymska gazeta.

Na łamach dziennika młodzi Włosi mówią z satysfakcją, że w Polsce dzięki stabilizacji finansowej zaczynają dorosłe życie i nie muszą być, jak w swoim kraju, tzw. dużymi bobasami, zmuszonymi do życia na garnuszku rodziców z powodu braku pracy i perspektyw na przyszłość.

...

Szok ! Uciekaja do bezrobotnej Polski . To dopiero maja pieklo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:19, 10 Maj 2013    Temat postu:

Produkcja przemysłowa we Włoszech w III 2013 poniżej oczekiwań analityków

Pro­duk­cja prze­my­sło­wa we Wło­szech w marcu 2013 r. spa­dła mdm o 0,8 proc., po spad­ku po­przed­nio o 0,9 proc., po uwzględ­nie­niu czyn­ni­ków se­zo­no­wych, po ko­rek­cie - po­in­for­mo­wał w ko­mu­ni­ka­cie urząd sta­ty­stycz­ny Istat.

Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się, że mar­co­wa pro­duk­cja prze­my­sło­wa spad­nie o 0,3 proc.

W uję­ciu rdr pro­duk­cja prze­my­sło­wa spa­dła w marcu o 5,2 proc., po spad­ku w lutym o 4,0 proc., po ko­rek­cie - po­da­li sta­ty­sty­cy.

Tu ana­li­ty­cy ocze­ki­wa­li spad­ku pro­duk­cji rdr o 3,8 proc.

Bez uwzględ­nia­nia czyn­ni­ków se­zo­no­wych pro­duk­cja prze­my­sło­wa spa­dła w marcu rdr o 9,5 proc, pod­czas gdy w lutym spa­dła o 7,7 proc., po ko­rek­cie - wy­ni­ka z da­nych urzę­du sta­ty­stycz­ne­go Istat. Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się spad­ku o 6,9 proc.

<<<<

Czyli ostra jazda w dol !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:06, 17 Maj 2013    Temat postu:

Przewodnicząca parlamentu Włoch: szerzy się kultura macho i homofobia

We Włoszech szerzy się “kultura macho i homofobia" - oceniła przewodnicząca Izby Deputowanych Laura Boldrini podczas ceremonii z okazji obchodzonego w piątek Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii. Apelowała o prawne uznanie związków osób tej samej płci.

W przemówieniu szefowa niższej izby włoskiego parlamentu podkreśliła: "Kultura, która się szerzy, sprowadza kobiety do roli przedmiotów, a z homoseksualistów czyni karykatury, sprawiając, że stają się odizolowaną grupą, tolerowaną pod warunkiem, że nie domaga się praw dla siebie".

Boldrini, która została wybrana do parlamentu z listy postkomunistycznego ugrupowania Lewica i Ekologia (SEL), powiedziała, że kiedy kobiety i homoseksualiści domagają się prawa do szacunku, stają się obiektem "ataków na wszystkich poziomach, werbalnym i fizycznym".

W opinii przewodniczącej Izby Deputowanych homofobię należy przezwyciężyć, dając gejom większe gwarancje praw, wymierzając kary sprawcom ataków na nich oraz zwalczając "kulturowe uprzedzenia i stereotypy".

Uznanie praw kobiet i homoseksualistów nie oznacza odebrania ich innym - argumentowała Boldrini. "Czy jesteśmy równi, czy nie? Konstytucja mówi, że tak" - oświadczyła. Zaapelowała o prawne uznanie związków homoseksualnych we Włoszech.

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, obchodzony 17 maja, upamiętnia wykreślenie homoseksualizmu z listy chorób Światowej Organizacji Zdrowia w 1990 roku.

????

Kto wybral ta kretynke ? Komunisci ucza nas poszanowania do czlowieka . Oni pokazali szacunek . Proponuje emigracje do Korei Polnocnej . Komunizm nazim homonazizm feminizm to jeden gatunek zwyrodnialych patologii spolecznych ktore trzeba tepic .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:20, 21 Maj 2013    Temat postu:

Protest na kopule Bazyliki św. Piotra. "Franciszku pomóż nam"

Jeden z włoskich przedsiębiorców prowadzi akcję protestacyjną w Watykanie. Mężczyzna powiesił na kopule Bazyliki św. Piotra płachtę, na której czerwonymi i czarnymi literami napisał: Skończcie tę masakrę. Polityczny horror nadal trwa... Franciszku, pomóż nam.

....

Franciszek euro u was nie zlikwiduje . On jest Papiezem . Zajmuje sie duszami . Moze odprawic Mszę . Oglosic modlitwy posty jalmuzny za wasze dusze .
Od polityki jest np. Grilli . Glusujecie na niego wygrywa likwiduje euro . Masakra sie konczy . Italia wkracza na droge wzrostu PKB . Tak to wyglada .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:23, 21 Maj 2013    Temat postu:

Włochy: prawie połowa bezrobotnej młodzieży gotowa jest zamiatać ulice

Prawie połowa młodych bezrobotnych Włochów gotowa jest zamiatać ulice, byle tylko mieć pracę - wynika z raportu przedstawionego we wtorek w Rzymie. Z kolei ponad połowa mieszkańców Italii przed 40. rokiem życia chce wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy.

Dane, zebrane w raporcie "Młodzież w kryzysie", sporządzonym na podstawie sondażu instytutu badania opinii publicznej SWG, wskazują na rosnącą desperację młodych ludzi bez pracy. Wskaźnik bezrobotnych wśród młodzieży osiągnął w minionym roku rekordowy poziom 36 procent.

Jedna trzecia z nich deklaruje, że zgodziłaby się, niezależnie od wykształcenia, wykonywać proste zajęcia, takie jak kuriera czy posłańca. 49 procent może nawet zamiatać ulice - podkreślono.

43 procent młodych Włochów szukających zatrudnienia gotowa jest przyjąć pracę z wynagrodzeniem 500 euro miesięcznie, to jest znacznie poniżej najniższej pensji. Taki sam wskaźnik ankietowanych zrezygnowałby z dodatku za nadgodziny.

W raporcie zwrócono uwagę na silne skłonności do wyrzeczeń wśród młodych ludzi szukających pracy i gotowych nawet zrezygnować z podstawowych praw pracowniczych.

To coś, na co nie można pozwolić w cywilizowanym kraju - podkreślono podczas prezentacji raportu.

Wynika z niego też, że 51 procent Włochów poniżej 40. roku życia liczy się z wyjazdem z kraju w nadziei na znalezienie zatrudnienia. Prawie trzy czwarte ankietowanych uważa, że Włochy nie oferują im żadnej przyszłości.

Sytuację finansową Włochów obrazuje również zawarta w sprawozdaniu informacja o tym, że jedna czwarta tych, którzy ukończyli 40 lat, wciąż otrzymuje kieszonkowe od rodziców.

Co więcej, zauważono, młodzi Włosi nie przestają otrzymywać tych pieniędzy nawet z chwilą znalezienia pracy.

...

To juz rozpacz . Ale niestety ulice czyszcza juz maszyny . Musicie opuscic UE . Tu chodzi o zycie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:37, 21 Maj 2013    Temat postu:

Klasa kierownicza we Włoszech - najstarsza w Europie

Klasa kierownicza we Włoszech, zarówno w polityce, administracji, gospodarce jak i w finansach jest najstarsza w całej Europie - wynika z analiz, przedstawionych we wtorek. Średnia wieku przywódców politycznych, prezesów i szefów przedsiębiorstw to 58 lat.

Analiza, przeprowadzona przez młodzieżówki organizacji społecznych, potwierdza istnienie we Włoszech zjawiska, określanego jako gerontokracja. Chodzi, jak się przypomina, nie tylko o to, że stery kluczowych dziedzin życia publicznego znajdują się w rękach ludzi w wieku średnim i zaawansowanym, ale również o często mocno zakorzenioną niechęć do ich przekazania młodszym pokoleniom.

Na razie, jak zauważają autorzy analizy, w rezultacie lutowych wyborów parlamentarnych udało się tylko częściowo odmłodzić klasę polityczną. Średnia wieku deputowanych i senatorów obniżyła się do 48 lat. W parlamencie poprzedniej kadencji wynosiła 55 lat. Obecny parlament stał się natychmiast jednym z "najmłodszych" w Europie.

Długo oczekiwanym przez włoski elektorat efektem nasilających się apeli o zmianę pokoleniową i danie szansy młodszym generacjom jest rząd 46-letniego premiera Enrico Letty. W jego skład weszło kilkoro stosunkowo młodych ministrów. Wicepremierem jest 42-letni Angelino Alfano.

Prezydent kraju Giorgio Napolitano, wybrany w kwietniu na drugą siedmioletnią kadencję, skończy wkrótce 88 lat. Choć wcześniej deklarował, iż nie zamierza pozostać na stanowisku właśnie z powodu wieku, ostatecznie zgodził się na to w wyniku kierowanych do niego apeli. Wywołane one były kilkoma nieudanymi próbami wyboru jego następcy przez parlament. Wystawieni podczas kwietniowych wyborów kandydaci na prezydenta mieli od 70 do 80 lat.

Przywódca największej partii centroprawicy Lud Wolności Silvio Berlusconi ma 76 lat.

Odmłodzenie części włoskiej polityki nie przekłada się jednak, jak podkreślają analitycy danych przytoczonych przez agencję Ansa, na inne dziedziny, takie jak gospodarka i finanse. Eksperci uznali wręcz za "smutny" prymat Włoch w dziedzinie bankowości, gdzie średnia wieku prezesów wynosi 69 lat. I tak dla przykładu szefowie dwóch wielkich włoskich banków mają 81 i 82 lata.

Średnia wieku wśród prezesów sądów to 65 lat.

63 lata - to średni wiek profesorów uniwersyteckich; najwyższy - jak się podkreśla - w krajach rozwiniętych.

Jeszcze większymi rekordzistami są prezesi największych włoskich firm i przedsiębiorstw; niemal wszyscy osiągnęli już wiek emerytalny. Prezes kolei państwowych ma 79 lat, włoskiej poczty - 69 lat, szefowa spółki będącej organizatorem światowej wystawy Expo 2015 w Mediolanie - 72 lata. 70 lat ma prezes linii lotniczych Alitalia, a 68 lat - prezes telewizji publicznej RAI.

Szefowie największych koncernów energetycznych we Włoszech są w wieku 66 i 67 lat.

....

Gerontokracja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:36, 26 Maj 2013    Temat postu:

Włochy: karta do głosowania szersza niż kabina w lokalu wyborczym

Karta do głosowania szersza niż kabina w lokalu wyborczym - z takim wyzwaniem muszą sobie poradzić rzymianie podczas dwudniowych wyborów samorządowych w części Włoch. Kabina ma niecały metr szerokości, a karta - 116 centymetrów.

Rekordowe rozmiary karty do głosowania w Wiecznym Mieście, gdzie w niedzielę i poniedziałek wybierany będzie burmistrz oraz radni miejscy i dzielnicowi, są od dłuższego czasu tematem żartów zarówno w mediach, jak i w portalach społecznościowych. Trwają pełne humoru i sarkazmu dyskusje, jak zmieścić się z rozłożoną kartą do głosowania szerokości 116 centymetrów i długości prawie pół metra w kabinie w lokalu wyborczym.

Zgodnie z przepisami ściany kabiny mają od 95 do 100 centymetrów szerokości. Aby rozłożyć całą kartę z nazwiskami 19 kandydatów na burmistrza i nazwami 40 list wyborczych trzeba zatem stanąć po przekątnej.

Ale problem nie skończy się z postawieniem znaku "x" przy nazwisku kandydata. Kolejnym wyzwaniem będzie złożenie wielkiej płachty. Dlatego w mediach pojawiły się rady, by jeszcze przed pójściem do lokalu wyborczego poćwiczyć w domu składając dużą mapę.

Rzymska karta do głosowania jest największa w historii wszystkich wyborów we Włoszech i - jak się podkreśla - znajduje się również w światowej czołówce w tej kategorii.

...

No co ? Jest euro to trzeba oszczedzac . Na kabinach .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 19 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy