Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:03, 28 Sty 2014    Temat postu:

Białoruś: poczta będzie dostarczać anonimy o bimbrownikach

Białoruska poczta przyłącza się do walki z bimbrownictwem i będzie dostarczać na milicję zostawione w skrzynkach pocztowych anonimy o miejscach produkcji samogonu – poinformował miński Urząd Spraw Wewnętrznych.

- Pracownicy poczty poparli inicjatywę milicji, aby dowolny człowiek mógł anonimowo w wybranej przez siebie formie powiadomić kierownictwo organów spraw wewnętrznych o miejscach nielegalnej produkcji i sprzedaży alkoholu: samogonu, spirytusu itp. – podało biuro prasowe Urzędu Spraw Wewnętrznych.

Chętni będą mogli zostawiać w skrzynce pocztowej, bez koperty i znaczka, kartkę dowolnej wielkości z informacją o bimbrowniku: np. jego adresem, narysowaną mapą drogi do leśnej bimbrowni itp. - Po wyjęciu korespondencji i jej posortowaniu pracownicy poczty wszystkie wiadomości będą bezpośrednio przekazywać kierownictwu organów spraw wewnętrznych w celu sprawdzenia informacji – podała służba prasowa.

Mińska milicja zwraca się do obywateli z prośbą o poparcie tej inicjatywy i "niepozostawanie obojętnym na łzy kobiet i dzieci, których mężowie i ojcowie zostawiają w bimbrowniach nie tylko pensje, ale też wynoszą z domu ostatnie rzeczy".

Według danych milicji w zeszłym roku zidentyfikowano ponad 2 tys. osób biorących udział w nielegalnym handlu alkoholem.

W 2013 roku milicja obwodu mińskiego zaczęła używać do wykrywania bimbrowników samolotów bezzałogowych Busieł-M. W ramach walki z bimbrownictwem uruchomiono też gorącą linię, na którą można dzwonić, by podawać miejsca produkcji oraz sprzedaży samogonu.

Eksperci Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi szacują, że bimbrownictwem zajmuje się około 15 proc. dorosłych obywateli kraju.

Według ubiegłorocznego zestawienia tygodnika "The Economist" Białoruś zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem spożycia wódki po Rosji. Jeden obywatel Białorusi wypija średnio 11,3 litra tego trunku rocznie. Polska zajmuje czwarte miejsce z 7 litrami na obywatela.

...

Za Stalina trzeba bylo sie chociaz podpisac a tu nie . Anonimy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:56, 29 Sty 2014    Temat postu:

Białoruś: siedem ofiar śmiertelnych mrozów w obwodzie mińskim

Od początku zimy w obwodzie mińskim siedem osób zmarło z powodu mrozów – poinformowała rzeczniczka obwodowego oddziału białoruskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Anastasija Szwajbowicz.

- Według stanu na godz. 7 z 29 stycznia na terytorium obwodu mińskiego odmrożenia stwierdzono u 42 osób, z których od początku zimy zmarło siedem - oznajmiła.

Silny mróz chwycił na Białorusi niecałe dwa tygodnie temu. Służby ratunkowe uprzedzają, że w najbliższym czasie utrzyma się mroźna pogoda. W nocy na wschodzie kraju temperatura ma spaść do minus 25-28 stopni Celsjusza.

Białoruski Czerwony Krzyż informuje, że jego wolontariusze będą pomagać potrzebującym: podwozić paliwo, uruchamiać akumulatory czy zabierać ludzi z przystanków komunikacji miejskiej.

W Witebsku, na północy kraju, Czerwony Krzyż uruchomił mobilne namioty, w których można się ogrzać, a także napić gorącej herbaty czy zjeść ciastko. Wolontariusze w razie potrzeby okażą również pierwszą pomoc. Jeden punkt obsługuje dziennie średnio 20-50 osób, ale w silne mrozy przychodzi nawet 70 ludzi.

...

Niestety kolejni ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:07, 31 Sty 2014    Temat postu:

Białoruś: ruszyły zdjęcia do filmu o najnowszej historii kraju

Zdjęcia do wspieranego przez władze filmu "Abel" opowiadającego o najnowszej historii Białorusi, w tym o protestach z 2010 r., ruszyły w nocy w Mińsku. Według niezależnych mediów ma to być odpowiedź na polski film "Żywie Biełaruś".

W scenie protestów przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich z 19 grudnia 2010 r., dającym prawie 80 proc. poparcia prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence, wzięło udział kilkuset statystów z mińskich uczelni, a także kaskaderzy.

Film fabularny "Abel", który ma bardzo wysoki jak na białoruskie warunki budżet prawie 2 mln dol., dostał wsparcie z Ministerstwa Kultury Białorusi. Ma opowiadać o dramatycznych losach dwóch braci, a akcja będzie się toczyć głównie na Białorusi, choć przewidziano też zdjęcia w Los Angeles i w Niemczech.

Producent Siarhiej Zdanowicz powiedział dziennikarzom, że podjęto decyzję, by podczas zdjęć nie wykorzystywać biało-czerwono-białych flag historycznych Białorusi. W rzeczywistości protestujący używali właśnie takich flag. Były one oficjalnym symbolem państwowym Białorusi w okresie niepodległości w latach 1918-1919 oraz 1991-1995, a teraz są wykorzystywane przez białoruskie środowiska opozycyjne.

- Postanowiliśmy kręcić bez flag, bo – jak powtarzam – nie dajemy żadnych ocen politycznych – oświadczył producent.

Statystom zabroniono też wznosić okrzyki "Żywie Biełaruś!" (Niech żyje Białoruś). Asystent reżysera, który przedstawił się jako Wital, przed rozpoczęciem zdjęć powiedział: "Oczywiście ten film nie jest kręcony na podstawie rzeczywistych wydarzeń. Dlatego nie powinno być żadnych okrzyków +Niech żyje Białoruś!+".

Film "Żywie Biełaruś!" w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza opowiada opartą na osobistych doświadczeniach białoruskiego działacza opozycyjnego Franka Wiaczorki historię muzyka rockowego, który początkowo nie chce się angażować w politykę, ale po przymusowym wcieleniu do wojska tworzy blog, w którym opisuje koszarową rzeczywistość oraz komentuje sytuację w kraju. Rosnąca popularność blogu Mirona spotyka się z ostrą reakcją władz.

Film "Żywie Biełaruś!" wszedł na polskie ekrany w kwietniu ubiegłego roku. Nie był pokazywany w białoruskich kinach.

...

Bez sensu ! Po co krecic idiotyzm .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:07, 03 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: wzrost ujemnego salda handlu zagranicznego towarami

Wy­so­kie ujem­ne saldo han­dlu to­wa­ra­mi za­no­to­wa­ła w 2013 r. Bia­ło­ruś. Wy­nio­sło ono 5,8 mld dol., pod­czas gdy rok wcze­śniej tylko 345 mln - po­in­for­mo­wał w po­nie­dzia­łek głów­ny urząd sta­ty­stycz­ny Bieł­stat.

Eks­port bia­ło­ru­skich to­wa­rów spadł w ubie­głym roku o 19,2 proc. i wy­niósł 37,2 mld dol. Wpraw­dzie im­port także spadł, ale mniej - o 7,3 proc., do 43 mld dol.

De­fi­cyt han­dlu za­gra­nicz­ne­go to­wa­ra­mi był naj­wy­raź­niej­szy w wy­mia­nie z pań­stwa­mi Wspól­no­ty Nie­pod­le­głych Państw - wy­niósł 2,2 mld dol.

Ujem­ny był także bi­lans han­dlu z pań­stwa­mi UE - wy­niósł 20 mln dol., choć rok wcze­śniej Bia­ło­ruś no­to­wa­ła nad­wyż­kę wy­so­ko­ści 8,2 mld dol. Eks­port bia­ło­ru­skich to­wa­rów do kra­jów Unii spadł w ze­szłym roku o 40 proc., a jed­no­cze­śnie wzrósł o 13 proc. im­port.

W ze­szłym ty­go­dniu pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka za­żą­dał od rządu roz­wią­za­nia pro­ble­mu za­le­ga­nia bia­ło­ru­skiej pro­duk­cji w ma­ga­zy­nach. Obec­nie war­tość wciąż nie­sprze­da­nych to­wa­rów wy­no­si około 70 proc. mie­sięcz­nej pro­duk­cji przed­się­biorstw. We­dług da­nych Bieł­sta­tu od­se­tek bia­ło­ru­skich to­wa­rów w han­dlu de­ta­licz­nym na Bia­ło­ru­si spadł w 2013 r. o 3 pkt proc. do 71 proc.

W li­sto­pa­dzie pre­mier Mi­cha­ił Mia­sni­ko­wicz tłu­ma­czył zwięk­sza­nie się im­por­tu to­wa­rów kon­sump­cyj­nych wzro­stem do­cho­dów lud­no­ści. Pod­kre­ślał jed­nak także, iż jest to świa­dec­two nie­kon­ku­ren­cyj­no­ści bia­ło­ru­skiej pro­duk­cji. "Nasze firmy nie­do­sta­tecz­nie się sta­ra­ją, skoro czło­wiek swoim port­fe­lem gło­su­je na towar im­por­to­wa­ny, albo ku­pu­jąc go na rynku we­wnętrz­nym, albo wy­jeż­dża­jąc za za­ku­py za gra­ni­cę" - za­zna­czył.

>>>

Znowu brak normalnego kursu walut .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:51, 04 Lut 2014    Temat postu:

Zatrzymani przez białoruską milicję za jazdę na ... SANKACH !!!

Trzech młodych ludzi ze Słonimia w obwodzie grodzieńskim Białorusi zostało zatrzymanych podczas zjeżdżania z górki na sankach. Milicja uznała, że zorganizowali nielegalne zgromadzenie – poinformował dziennik "Komsomolskaja Prawda w Biełorussii".

Do zdarzenia doszło w piątek. Młodzi ludzie ze Słonimia stworzyli na portalu społecznościowym VKontakte grupę, na której zaprosili chętnych do wspólnej zabawy na śniegu. Jednakże inicjatywa nie zyskała szerokiego odzewu i na górce pojawiły się tylko trzy osoby. Przyjechała natomiast milicja, która nagrywała przebieg wydarzenia na wideo.

- Zjeżdżaliśmy sobie z górki i nawet nam do głowy nie przyszło, że wszystko się skończy na miejscowym komisariacie – powiedział popularnej "Komsomołce" jeden z amatorów jazdy na sankach. – Po 1,5 godziny beztroskiej zabawy podeszli do nas milicjanci i powiedzieli, żebyśmy pojechali z nimi na komisariat.

Młody człowiek dodał, że na komisariacie spisano na wszystkich trzech zatrzymanych protokoły o rzekomej próbie zorganizowania nielegalnej imprezy masowej, po czym zostali zwolnieni.

Przedstawiciel słonimskiej milicji powiedział "Komsomolskiej Prawdzie", że obecnie trwają czynności sprawdzające w celu ustalenia, czy chłopcy rzeczywiście dopuścili się wykroczenia.

Młodzi ludzie liczą na pozytywne zakończenie sprawy i w najbliższym czasie zamierzają zorganizować kolejną zabawę na śniegu. - Ale tym razem za radą milicjantów zawczasu przyjdą do władz dzielnicowych, żeby złożyć wniosek o zorganizowanie zjeżdżania na sankach – pisze "Komsomołka".

...

Imbecyle i kretyni . Niedlugo areszty w przedszkolach za planowanie spisku . Jaki Lukaszka taka milicja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:39, 07 Lut 2014    Temat postu:

Białorusin oskarżony o oszustwa nie jest zadowolony z wyroku

Białorusin Andriej Żukowiec, którego sprawę o oszustwa bankowe na Białorusi białostocki sąd umorzył z powodu przedawnienia karalności w prawie białoruskim, nie jest zadowolony z tego wyroku. Chciał bowiem uniewinnienia.

Sąd pierwszej instancji skazał Żukowca w kwietniu 2013 roku na 3 lata więzienia i 15 tys. zł grzywny. Sąd Okręgowy w Białymstoku, jako sąd odwoławczy, uznał, że nie był spełniony warunek podwójnej karalności, wyrok uchylił i postępowanie karne umorzył. Orzeczenie jest prawomocne.

- Cieszę się tylko z tego, że ten proces się skończył. Będę próbował znaleźć drogę cywilną, żeby winni tych prześladowań, które mnie spotkały, ponieśli odpowiedzialność - powiedział Żukowiec po wyjściu z sali rozpraw.

W jego ocenie, wyrok stworzył sytuację "patową". - Strona białoruska jest zadowolona z tego wyroku, z drugiej strony odcięto mi drogę do odszkodowania za tak długi proces (...) Taka sytuacja nie do końca mnie satysfakcjonuje - powiedział Żukowiec. Dodał, że jedyna satysfakcja to fakt, iż wieloletni proces wreszcie się skończył.

Żukowiec od początku śledztwa nie przyznawał się do zarzutów i przekonywał, że nadesłane z Białorusi dowody przeciw niemu są sfałszowane, a sprawa ma związek z jego działalnością w antyłukaszenkowskiej opozycji. Jego proces był jedną z najdłuższych spraw prowadzonych przez białostockie sądy - po raz pierwszy akt oskarżenia trafił do sądu w 2006 roku.

...

Sad zrobil unik ! Wiemy jak dziala ten system tam i wyrok musi byc jasny !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:56, 07 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: od dzisiaj zakaz płynów w bagażu podręcznym do Rosji

Białoruś wprowadziła od piątku zakaz przewożenia płynów w bagażu podręcznym podczas wszystkich lotów z Białorusi do Rosji. Jest to związane z rozpoczęciem zimowych igrzysk w Soczi.

- Podczas przechodzenia kontroli przed lotem wprowadza się teraz zakaz przewożenia w bagażu podręcznym pojemników z płynami, także mniejszych niż 100 ml – napisano w komunikacie prasowym lotniska w Mińsku. Przepis ten dotyczy wszystkich linii lotniczych i wszystkich lotów z Białorusi do Rosji.

Wyjątek uczyniono jedynie dla lekarstw, specjalnych substancji dietetycznych oraz pokarmu dla dzieci w ilości niezbędnej podczas lotu, pod warunkiem że podczas kontroli zostanie potwierdzone, iż nie stanowią one zagrożenia.

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow poinformował, że w dzisiejszej ceremonii otwarcia 22. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi spodziewany jest udział 44 szefów państw i rządów, a podczas całej olimpiady do Rosji przyjedzie ponad 60 zagranicznych przywódców.

...

Znaczy nawet picia nie mozna wziasc sobie ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:53, 07 Lut 2014    Temat postu:

W komisjach wyborczych tylko 0,03 proc. opozycji

Tylko 23 przedstawicieli opozycji znalazło się w komisjach wyborczych, które będą liczyć głosy w marcowych wyborach do władz lokalnych na Białorusi – poinformował sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej Mikałaj Łazawik. To 0,03 proc. składu komisji.

Łazawik powiedział, że wśród 67 069 członków komisji na wybory 23 marca znalazło się 12 przedstawicieli opozycyjnej partii lewicowej „Sprawiedliwy Świat”, sześciu – Partii BNF, trzech – Zjednoczonej Partii Obywatelskiej oraz dwóch Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada).

W wyborach do władz lokalnych cztery lata temu w komisjach znalazło się 76 przedstawicieli opozycji, w roku 2012, w czasie wyborów do Izby Reprezentantów, niższej izby parlamentu Białorusi, w skład komisji wyborczych weszło 61 przedstawicieli opozycji, czyli mniej niż 0,1 proc. składu komisji.

Według grudniowego sondażu niezależnego ośrodka NISEPI w wyborach do władz lokalnych na Białorusi zamierza wziąć udział 44 proc. wyborców. Chęć głosowania na kandydata, będącego zwolennikiem prezydenta Alaksandra Łukaszenki, zadeklarowało 30,2 proc. ankietowanych, na przeciwnika Łukaszenki - 21,9 proc., a na "innego kandydata" - 34,4 proc.

W styczniu prezydent Łukaszenka odznaczył Orderem Honoru szefową Centralnej Komisji Wyborczej Lidziję Jarmoszyną, która jest objęta zakazem wjazdu do UE i USA, gdyż wszystkie kampanie wyborcze, które odbywały się na Białorusi od 1996 roku, zostały uznane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie za nieuczciwe. Sankcjami UE, obejmującymi ponad 200 osób, objęty jest także sam Łukaszenka.

...

Po co liczyc . Wladza zna wynik .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 1:24, 09 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: prezentacja nowej książki Aleksijewicz w Mińsku

Prezentacja najnowszej książki znanej białoruskiej pisarki Swietłany Aleksijewicz "Czas second hand" zgromadziła dziś na targach książki w Mińsku tłum czytelników. Autorka przekonywała, że to, czy zajdą zmiany na Białorusi, zależy od każdego mieszkańca.

Spotkanie z Aleksijewicz, która nie ukrywa bardzo krytycznego stosunku do obecnych władz Białorusi, odbywało się na niewielkim stoisku wydawnictwa Biełkniha, gdzie mieściło się na stojąco najwyżej 30-40 osób. Część czytelników próbowała tłoczyć się na zewnątrz stoiska lub słuchać pisarki, wychylając się nad jej głową za barierkę na pierwszym piętrze. Słowa pisarki były jednak ledwo słyszalne przez mikrofon, a poza tym zagłuszał je występ zespołu na pobliskiej scenie.

Książka "Czas second hand" - piąta i ostatnia część cyklu Aleksijewicz poświęconego dziedzictwu komunizmu "Głosy utopii" - została wydana przez rosyjskie wydawnictwo Wriemia. Na Białorusi – jak powiedziała pisząca po rosyjsku Aleksijewicz – jej książki nie są drukowane już od 20 lat. Wyjątkiem jest opublikowanie ostatnio po białorusku książki "Czas second hand" przez małe, prywatne wydawnictwo Łohwinau.

Aleksijewicz powiedziała, że pięć części cyklu "Głosy utopii" to właściwie jedna książka, która opowiada o tym, jak żyli ludzie w przestrzeni sowieckiej, jak to życie się skończyło i jak trudno się z nim rozstawać. - Chciałam pokazać, co z człowiekiem robi utopia, co z nim robi idea – zaznaczyła podczas spotkania.

- W ciągu ponad 70 lat sowieckiego laboratorium marksizmu-leninizmu został wyhodowany odrębny typ człowieka – homo sovieticus.(…) Wydaje mi się, że znam tego człowieka, jest mi dobrze znany, przy nim, tuż obok przeżyłam wiele lat. On – to ja. To moi znajomi, przyjaciele, rodzina. Socjalizm się skończył. A my zostaliśmy – cytuje wydawca słowa autorki w "Czas second hand".

Opisując podczas spotkania sytuację na Białorusi, autorka oceniła, że tutaj "czas w ogóle stanął w miejscu" i nadal trwa pożegnanie z komunizmem, a ludzie ratują się, zamykając się w swoim domu, w kręgu bliskich. Młode pokolenie opisała jako ludzi "dość serwilistycznych, dość materialistycznych, którzy przystosowują się do sytuacji".

- Tylko studenci, młodzież z dużych miast, to ci ludzie, o których marzyliśmy. Ale też raz na pięć lat wychodzą (protestować) na plac, potem ich wyrzucają z uniwersytetów, a oni rozjeżdżają się po całym świecie. A my znów zostajemy z niczym - powiedziała.

Apelowała jednak, by nie rozpaczać, gdyż najważniejsze zadanie wykonano: komunizm został pokonany. - A młodym chciałabym powiedzieć: szykujcie się do przyszłości, ona kiedyś nadejdzie, to będzie normalna europejska przyszłość(…) Wierzę, że czas zmierza ku jakiemuś mianownikowi i okres wszelkiego totalitaryzmu jednak się kończy. Już nie będzie można robić Korei Północnej w centrum Europy – zaznaczyła.

Podkreśliła, że wszystko zależy od każdego człowieka w osobna i każdy powinien sam dokonać wyboru, określić wewnętrzne kryteria, którymi będzie się kierować.

- Największa bitwa odbywa się nie na barykadzie, nie na Płoszczy (placu Październikowym w Mińsku, gdzie odbywają się protesty–red.) czy Majdanie, tylko wewnątrz człowieka. Kiedy podejmuje on decyzję: pójdzie na Majdan czy nie, wyda jakąś książkę czy nie, wyrzuci studenta, który był na Płoszczy, czy nie (...). Wszystko zależy od nas. Można mówić i nic nie robić, czekać, że ktoś inny zrobi, a można samemu odrobinę zmian urzeczywistnić – zaznaczyła.

Jeden z obecnych na spotkaniu nauczycieli zapytał pisarkę, jak zachować godność w obecnym systemie białoruskiej edukacji. Aleksijewicz odparła, że poczucie godności trudno dziś zachować wszystkim. - Wyjście jest jedno: spokojnie robić swoje i w miarę swoich sił mnożyć dobro, a nie zło - powiedziała.

Aleksijewicz jest laureatką licznych nagród za granicą, m.in. prestiżowego niemieckiego wyróżnienia Pokojowa Nagroda Księgarzy Niemieckich oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Na Białorusi nie dostała żadnych oficjalnych nagród. W tym roku otrzymała jedynie nagrodę młodych niezależnych przedsiębiorców Brend Person.

Pisarka po 10-letnim pobycie w Niemczech, gdzie wyjechała m.in. w proteście przeciwko sytuacji na Białorusi, od roku znów mieszka w Mińsku.

...

Brawo ! Madrze mowi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:05, 11 Lut 2014    Temat postu:

Książka Alesia Bialackiego zabroniona na terytorium Białorusi

Białoruski sąd orzekł dziś zakaz wwożenia na terytorium Białorusi książki więźnia politycznego Alesia Bialackiego „Oświeceni białoruskością” i nakazał wywieźć zagranicę egzemplarze, które już trafiły do kraju – podało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Wydrukowana na Litwie książka zawiera literaturoznawcze teksty Bialackiego, który jest szefem "Wiasny". Była przygotowywana na 50. urodziny działacza w 2012 roku, ale ponieważ w 2011 roku został on skazany, ukazała się z opóźnieniem. Włączono do niej także cztery eseje napisane przez Bialackiego w więzieniu.

W lipcu ubiegłego roku białoruscy celnicy w Oszmianie skonfiskowali 40 egzemplarzy książki, które wwoziła do kraju z Litwy działaczka "Wiasny" Tacciana Rawiaka. Wtorkowa rozprawa odbyła się po złożeniu przez Rawiakę skargi na konfiskatę książki.

Eksperci z uniwersytetu w Grodnie, do których zwrócili się celnicy, uznali, że styl i retoryka książki "mogą skłaniać czytelnika do fałszywych wniosków i poglądów, a także mogą być niewłaściwie interpretowane i rozumiane w społeczeństwie oraz zachęcać do działalności związanej z szerzeniem wrogości narodowej, politycznej i ideologicznej". Potem przeprowadzono jeszcze drugą ekspertyzę, która nie stwierdziła w książce wezwań do ekstremizmu lub terroryzmu.

Sędzia oszmiańskiego rejonu (powiatu) w obwodzie grodzieńskim nie uwzględniła jednak we wtorek żadnej z ekspertyz. „Powiedziała, że podjęła decyzję (w sprawie zakazu) wychodząc nie z opinii ekspertów, lecz swojego własnego przekonania” – oświadczyła Rawiaka.

Bialacki został skazany 24 listopada 2011 roku na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze wraz z konfiskatą mienia za zatajenie wyjątkowo wysokich dochodów. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. dol.). Sąd uznał, że Bialacki nie zapłacił podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

>>>

Imbecyle . Bedzie i tak .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:42, 13 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: Młody Front żąda przeprosin od ambasadora Izraela

- Białoruska organizacja opozycyjna Młody Front zażądała przeprosin od ambasadora Izraela w Mińsku Josefa Szagala za wypowiedź, że białoruscy więźniowie polityczni to kryminaliści – podało dziś Radio Swaboda.

Młody Front domaga się, aby po wystosowaniu przez Szagala przeprosin i wycofaniu się z tych słów, również izraelski MSZ przeprosił i odwołał ambasadora, który „nazwał bojowników o wolność i więźniów sumienia zwykłymi kryminalistami”.

Szagal w wywiadzie z 6 lutego dla rosyjskojęzycznego kanału telewizyjnego RTVi oświadczył, że osoby uważane za więźniów politycznych można traktować różnie: „Z punktu widzenia kodeksu karnego kraju, gdzie ich skazano – są kryminalistami. Z punktu widzenia Polski czy Unii Europejskiej – są więźniami politycznymi”.

Zapytany, kim są z punktu widzenia Izraela, odparł: „Z naszego punktu widzenia to kryminaliści, bo jest na nich artykuł – za chuligaństwo, za rzucanie kamieni, za poniżanie władzy i tak dalej”.

Ambasador oznajmił też, że „głównym państwem, które inicjuje wszelkie naciski przeciwko Białorusi jest Polska”.

- Dla przykładu: Polska, która inicjowała wszystkie sankcje, ma z Białorusią 5 mld dol. obrotów handlowych. Polacy mówią: "Och, oni łamią prawa człowieka, to dyktator, a z drugiej – 5 mld dolarów” – dodał ambasador Izraela.

Komentując słowa Szagala, Młody Front ocenił, że „najwyraźniej nie wie on, iż każda dyktatura pisze obrzydliwe ustawodawstwo, żeby usprawiedliwić swoje okropne działania”.

Szagal zbulwersował białoruskie środowiska niezależne już dwa lata temu, gdy zaraz po objęciu stanowiska na Białorusi oświadczył, że nic mu nie wiadomo o istnieniu więźniów politycznych na Białorusi i żeby się zorientować w tej kwestii, musi poczytać gazety.

Na Białorusi jest obecnie - według danych Centrum Praw Człowieka "Wiasna" - 11 więźniów politycznych, w tym szef "Wiasny" Aleś Bialacki, odbywający wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności, oraz skazany na 6 lat kandydat opozycji w wyborach prezydenckich w 2010 roku Mikoła Statkiewicz.

...

Taki lud a pozniej ,,skad ten atysemityzm" ... Z WAS SAMYCH !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:45, 13 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: opozycja oburzona słowami ambasadora Izraela

Przedstawiciele białoruskiej opozycji wyrazili oburzenie słowami ambasadora Izraela w Mińsku Josefa Szagala o białoruskich więźniach w politycznych. Były więzień polityczny Andrej Sannikau i Młody Front zażądali jego odwołania. Szagal zaproponował spotkanie.

Według relacji białoruskich mediów niezależnych Szagal w wywiadzie z 6 lutego dla rosyjskojęzycznego kanału telewizyjnego RTVi oświadczył, że z punktu widzenia Izraela białoruscy więźniowie polityczni to kryminaliści. Dzisiaj oznajmił, że jego słowa zostały źle zinterpretowane.

W tweecie skierowanym do premiera Izraela Benjamina Netanjahu Sannikau, który sam był więźniem politycznym po wyborach prezydenckich 2010 roku, napisał: - Ambasador Szagal powinien zostać niezwłocznie odwołany z Białorusi z powodu niedopuszczalnych wypowiedzi o białoruskich więźniach politycznych.

Wcześniej odwołania Szagala i przeprosin za słowa ambasadora, "który nazwał bojowników o wolność i więźniów sumienia zwykłymi kryminalistami”, zażądała także opozycyjna organizacja Młody Front. Podkreśliła, że wcześniej sam Szagal powinien przeprosić za swoje słowa i wycofać się z nich.

Szagal - jak podały białoruskie media - we wspomnianym wywiadzie oświadczył, że osoby uważane za więźniów politycznych można traktować różnie: - Z punktu widzenia kodeksu karnego kraju, gdzie ich skazano – są kryminalistami. Z punktu widzenia Polski czy Unii Europejskiej – są więźniami politycznymi.

Zapytany, kim są z punktu widzenia Izraela, odparł: - Z naszego punktu widzenia to kryminaliści, bo jest na nich artykuł – za chuligaństwo, za rzucanie kamieni, za poniżanie władzy i tak dalej.

Ambasador oznajmił też - głównym państwem, które inicjuje wszelkie naciski przeciwko Białorusi jest Polska.

- Dla przykładu: Polska, która inicjowała wszystkie sankcje, ma z Białorusią 5 mld dolarów obrotów handlowych. Z jednej strony mówią więc oni (Polacy): Och, oni łamią prawa człowieka, to dyktator+, a z drugiej – 5 mld dolarów – dodał ambasador Izraela.

Komentując słowa Szagala, Młody Front ocenił - najwyraźniej nie wie on, iż każda dyktatura pisze obrzydliwe ustawodawstwo, żeby usprawiedliwić swoje okropne działania.

Inny lider białoruskiej opozycji, szef kampanii "Mów Prawdę!" Uładzimir Niaklajeu oznajmił, że spotkał się dzisiaj z Szagalem i ten zapewnił go, iż jego słowa zostały źle zinterpretowane, gdyż chciał jedynie powiedzieć, że więźniów politycznych nie ma na Białorusi zgodnie z ustawodawstwem tego kraju. Przyznał jednak, że zamieszanie wokół jego wypowiedzi wynika także z jej nieprecyzyjności, i zaproponował sześciu liderom białoruskiej opozycji spotkanie w piątek.

Szagal zbulwersował białoruskie środowiska niezależne już dwa lata temu, gdy zaraz po objęciu stanowiska na Białorusi oświadczył, że nic mu nie wiadomo o istnieniu więźniów politycznych na Białorusi i żeby się zorientować w tej kwestii, musi poczytać gazety.

Na Białorusi jest obecnie - według danych Centrum Praw Człowieka "Wiasna" - 11 więźniów politycznych, w tym szef "Wiasny" Aleś Bialacki, odbywający wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności, oraz skazany na 6 lat kandydat opozycji w wyborach prezydenckich w 2010 roku Mikoła Statkiewicz.

...

Jeszcze Polske obrazil ! Polacy powinni zamknac granice i zabronic ruchu przygranicznego ktory wlasnie daje glownie te obroty ! TY BARANIE JAK SMIESZ POROWNYWAC OBROTY PRZYGRANICZNE Z NAZYWANIEM BOHATEROW KRYMINALISTAMI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:25, 17 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: apel o bojkot mistrzostw świata w hokeju na lodzie
Bia­ło­ru­ska opo­zy­cja za­ape­lo­wa­ła do boj­ko­tu mi­strzostw świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie

Grupa bia­ło­ru­skich po­li­ty­ków opo­zy­cyj­nych i nie­za­leż­nych dzia­ła­czy za­ape­lo­wa­ła dziś do spor­tow­ców, by nie przy­jeż­dża­li na ma­jo­we mi­strzo­stwa świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie w Miń­sku, jeśli na wol­ność nie wyjdą bia­ło­ru­scy więź­nio­wie po­li­tycz­ni.

- Jeśli do roz­po­czę­cia tur­nie­ju ho­ke­jo­we­go nie zo­sta­ną zwol­nie­ni więź­nio­wie po­li­tycz­ni, wzy­wa­my spor­tow­ców i na­ro­do­we fe­de­ra­cje ho­ke­jo­we do oka­za­nia so­li­dar­no­ści i zre­zy­gno­wa­nia z wy­jaz­du do Miń­ska oraz udzia­łu w mi­strzo­stwach świa­ta w ho­ke­ju – na­pi­sa­no w apelu, za­miesz­czo­nym na stro­nie opo­zy­cyj­nej Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej (ZPO).

W apelu przy­po­mnia­no, że na Bia­ło­ru­si jest obec­nie je­de­na­stu więź­niów po­li­tycz­nych, w tym szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Aleś Bia­lac­ki, od­by­wa­ją­cy wyrok 4,5 roku po­zba­wie­nia wol­no­ści, oraz ska­za­ny na 6 lat kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w 2010 roku Mi­ko­ła Stat­kie­wicz. Zwró­co­no też uwagę, że do tej pory nie zo­sta­ły wy­ja­śnio­ne spra­wy upro­wa­dze­nia i za­bój­stwa sze­re­gu opo­nen­tów władz, w tym by­łe­go szefa MSW Ju­re­go Za­cha­ren­ki, który znik­nął bez śladu w 1999 roku.

Au­to­rzy do­ku­men­tu wy­ra­ża­ją prze­ko­na­nie, że mi­strzo­stwa świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie nie mogą być świę­tem, gdy w bia­ło­ru­skich wię­zie­niach znaj­du­ją się osoby wtrą­co­ne tam za swoje prze­ko­na­nia po­li­tycz­ne, a wła­dze kraju blo­ku­ją wy­ja­śnie­nie spraw wspo­mnia­nych upro­wa­dzeń.

Sy­gna­ta­riu­sze ini­cju­ją w związ­ku z tym mię­dzy­na­ro­do­wą kam­pa­nię „Fair play – uczci­wa gra”, któ­rej celem jest do­pro­wa­dze­nie do zwol­nie­nia bia­ło­ru­skich więź­niów po­li­tycz­nych. Ape­lu­ją, by w jej ra­mach chęt­ni or­ga­ni­zo­wa­li w swoim kraju akcje na rzecz zwol­nie­nia więź­niów po­li­tycz­nych i wy­ja­śnie­nia losów opo­nen­tów władz.

- Pi­kie­to­wa­nie bia­ło­ru­skich misji dy­plo­ma­tycz­nych, wy­sy­ła­nie li­stów so­li­dar­no­ści do bia­ło­ru­skich więź­niów po­li­tycz­nych, wy­su­wa­nie pod ad­re­sem władz bia­ło­ru­skich żądań uwol­nie­nia opo­nen­tów to tylko kilka spo­so­bów bycia ki­bi­cem z po­sta­wą oby­wa­tel­ską – piszą au­to­rzy apelu.

Wzy­wa­ją też, by do kam­pa­nii przy­łą­czy­li się po­li­ty­cy in­nych państw, np. po­przez wy­ra­że­nie swo­je­go sta­no­wi­ska w par­la­men­cie, na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, albo w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych czy też przez wy­sto­so­wa­nie listu do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki.

Apel pod­pi­sa­li m.​in. szef ZPO Ana­tol La­biedź­ka, lider le­wi­co­wej par­tii Spra­wie­dli­wy Świat Siar­hiej Ka­la­kin, były szef Par­tii BNF Win­cuk Wia­czor­ka, były wię­zień po­li­tycz­ny Pa­wieł Sie­wia­ry­niec, sce­na­rzy­sta An­drej Ku­rej­czyk i dzien­ni­kar­ka Iryna Cha­lip.

Mi­strzo­stwa świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie od­bę­dą się w Miń­sku od 9 do 25 maja. W związ­ku z ła­ma­niem praw czło­wie­ka na Bia­ło­ru­si o ode­bra­nie temu kra­jo­wi or­ga­ni­za­cji mi­strzostw w 2014 roku ape­lo­wa­ły wcze­śniej m.​in. Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, Kon­gres USA oraz ruch Free Be­la­rus Now, sku­pia­ją­cy bia­ło­ru­skich opo­zy­cjo­ni­stów, ich ro­dzi­ny i ad­wo­ka­tów miesz­ka­ją­cych na Za­cho­dzie.

>>>

To oczywiste bojkot !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:20, 26 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: drożeją produkty mleczne

O 5-7 proc. wzrastają od środy maksymalne ceny szeregu produktów mlecznych na Białorusi. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Gospodarki.

Maksymalne ceny mleka, kefiru i śmietany o niskiej zawartości tłuszczu oraz tłustego twarogu podniesiono o 5 proc., zaś mleka i kefiru o 3,5-procentowej zawartości tłuszczu, śmietany o 25-procentowej zawartości tłuszczu oraz twarogu o 9-procentowej zawartości tłuszczu - o 7 proc.

Przykładowo litr mleka pasteryzowanego będzie mógł kosztować najwyżej 3-5 tys. rubli białoruskich (95 gr-1,55 zł) w zależności od zawartości tłuszczu.

Ceny wielu podstawowych produktów żywnościowych i towarów przemysłowych, a także niektórych usług są na Białorusi limitowane przez władze od listopada 2011 roku, aby zmniejszyć inflację, która wyniosła w tamtym roku 108,7 proc.

W styczniu 2014 r. skrócono listę artykułów o limitowanych cenach. Usunięto z niej między innymi mydło i większość kasz. Na liście nadal pozostają jednak: chleb, mięso, jajka, podstawowe warzywa, takie jak ziemniaki, pomidory czy ogórki, czy właśnie artykuły mleczne.

W 2012 roku inflacja spadła na Białorusi do 21,8 proc., a w zeszłym roku wyniosła 16,5 proc. W styczniu b.r. wyniosła 1,6 proc.

...

Problemy komunizmu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 17:50, 23 Mar 2014    Temat postu:

Łukaszenka o więźniach politycznych: konieczna prośba o ułaskawienie

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział w niedzielę, że więźniowie polityczni w jego kraju zostaną zwolnieni, jeśli podpiszą prośbę o ułaskawienie. Mówił o tym dziennikarzom po oddaniu głosu w wyborach do władz lokalnych.

Reagując na uwagę jednego z dziennikarzy, że normalizacja stosunków z UE zależy w istocie od podpisu prezydenta, odparł: Będzie prośba – będzie podpis. Nie będzie próśb – nic nie pomoże, ani mistrzostwa świata (w hokeju na lodzie w maju), ani rocznica (zwycięstwa w II wojnie światowej) – oznajmił. Unia Europejska konsekwentnie domaga się zwolnienia białoruskich więźniów politycznych.

Na uwagę, że prezydent może ułaskawić więźnia także bez jego prośby, Łukaszenka odparł: Tak, bywały takie przypadki, ale przecież przestępstwo przestępstwu nierówne.

Według Łukaszenki "sytuację zaognia" poruszanie tego tematu przez niezależne środki masowego przekazu. - Często wam mówiłem: nie zaogniajcie sytuacji. Pozwólcie rozwiązać tę kwestię wewnątrz kraju cicho, bez szumu i wrzasku. Ale skoro wynieśliście tę sprawę na forum międzynarodowe, odpowiedź jest adekwatna – oznajmił.

W styczniu Łukaszenka nie wykluczył na Białorusi nowej amnestii, która mogłaby objąć około 2 tys. osób. Oświadczył też, że jeśli potwierdzi się informacja o zrekompensowaniu przez jednego z więźniów politycznych Alesia Bialackiego uszczerbku, jaki - zdaniem sądu - spowodował on w budżecie państwowym, powinna zostać rozpatrzona ewentualność zastosowania wobec niego amnestii.

Szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna" Aleś Bialacki w listopadzie 2011 r. został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

18 stycznia 2012 roku żona Bialackiego, Natalla Pinczuk, przelała zasądzoną sumę na konto sądu. Pieniądze pochodziły ze zbiórki zorganizowanej przez białoruskich obrońców praw człowieka.

Według "Wiasny" na Białorusi jest obecnie dziesięciu więźniów politycznych.

...

Ty smieciu ! Jeszcze maja go prosic ! BECWALE ODPOKUTUJESZ KAZDA PODLOSC ! NAWET PO SMIERCI I TO GORSZA POKUTA ! LEPIEJ CI BY TU BYLO !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 26 Mar 2014    Temat postu:

Posłowie zaopiekują się więźniami politycznymi na Białorusi

Dziesięciu litewskich posłów różnych partii politycznych zobowiązało się do objęcia opieką po jednym białoruskim więźniu politycznym – ogłosił wiceprzewodniczący parlamentu Litwy oraz pomysłodawca akcji Petras Ausztreviczius.

- W ten szczególny sposób, wyznaczając opiekunów (białoruskim więźniom politycznym), wyrażamy solidarność z Białorusią walczącą o niepodległość - powiedział Ausztreviczius w Sejmie podczas obchodów Dnia Wolności Białorusi.

Litewscy posłowie zobowiązali się m.in. do wysyłania listów do więzionych Białorusinów, informowania społeczności międzynarodowej o warunkach, w jakich są przetrzymywani, oraz reprezentowania ich interesów w staraniach o uwolnienie.

Ausztreviczius, który objął opieką białoruskiego obrońcę praw człowieka Alesia Bialackiego, zapowiedział, że zwróci się również do innych parlamentów państw Unii Europejskiej z prośbą o przyłączenie się do litewskiej akcji, aby "w każdym parlamencie było jak najwięcej deputowanych opiekujących się więźniami politycznymi" z Białorusi.

Według Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, którego szefem jest Bialacki, na Białorusi jest co najmniej 11 więźniów politycznych.

Dzień Wolności jest świętowany przez białoruskie środowiska opozycyjne 25 marca, w rocznicę powstania w 1918 r. pierwszego państwa białoruskiego - Białoruskiej Republiki Ludowej, która istniała do powołania w lutym 1919 r. Litewsko-Białoruskiej Republiki Rad.

Po rozpadzie ZSRR na początku lat 90. święto niepodległości Białorusi obchodzono 27 lipca, w dzień ogłoszenia deklaracji suwerenności w 1991 r. Jednak z inicjatywy prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1996 r. święto przeniesiono na 3 lipca, w uznawaną oficjalnie rocznicę wyzwolenia kraju spod okupacji hitlerowskiej w 1944 r.

...

Sluszna akcja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:19, 26 Mar 2014    Temat postu:

Bałrouś: szpital rejonowy proponuje zniżkę na… aborcję

Białoruskie miasteczko Oktiabrski w obwodzie homelskim zaskoczyło mieszkańców nową "promocją". Szpital rejonowy zaproponował tam bowiem zniżkę na… aborcję – informuje niezależny tygodnik „Nasza Niwa”.

Do 1 kwietnia – według przesłanego tygodnikowi ogłoszenia – można się poddać aborcji farmakologicznej w "promocyjnej" cenie 856 tys. rubli białoruskich (262 zł).

Główny lekarz szpitala Wiktar Mularczyk wyjaśnił tygodnikowi dziwną inicjatywę tym, że dotyczy ona nowej usługi, czyli aborcji farmakologicznej, która – jak przekonuje – jest dla kobiet bezpieczniejsza, gdyż nie wymaga operacji ani narkozy. Według jego słów zniżka została wprowadzona, gdyż "tak będzie kobietom łatwiej, bo zarobki nie są u nas zbyt wysokie".

Pytany, czy obowiązująca od 22 stycznia oferta cieszy się popularnością, odparł: - Oczywiście liczba aborcji nie wzrosła. Statystycznie mamy ich 1-2 miesięcznie. Ale teraz można wybrać metodę.

Jak zaznaczył, aborcja jest na Białorusi legalna. - Przecież nikt nie popędzi poddać się aborcji po naszym ogłoszeniu. Takie decyzje nie zależą od zniżek – dodał.

Aborcja na życzenie kobiety jest na Białorusi legalna. Według danych głównego urzędu statystycznego Biełstat na Białorusi wykonano w 2011 roku 26860 aborcji. Ich liczba stopniowo spada - w 2000 roku na mordowanie ciąży zdecydowało się 121900 kobiet, a w 2010 roku - 27660. Ale na 1000 kobiet w wieku rozrodczym nadal przypada 13,2 aborcji.

Cerkiew prawosławna wraz z Kościołem katolickim na Białorusi występowały z postulatem wprowadzenia do ustawodawstwa zmian, które ograniczyłyby liczbę aborcji.

...

Szatan opetal ! HORROR !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:18, 07 Kwi 2014    Temat postu:

Spadają rezerwy walutowe Białorusi. Łukaszenka: spokojnie, będzie kredyt od Rosji

Re­zer­wy wa­lu­to­we Bia­ło­ru­si mocno spa­da­ją. Tylko przez pierw­sze trzy mie­sią­ce 2014 roku stop­nia­ły nie­mal o 1 mi­liard do­la­rów. Mimo, że to ko­lej­ne nie­po­ko­ją­ce dane z bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki, pre­zy­dent Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nia, że nie ma po­wo­dów do obaw.

W całym roku ubie­głym re­zer­wy wa­lu­to­we spa­dły o 1 mi­liard 400 mi­lio­nów do­la­rów. Na po­cząt­ku kwiet­nia tego roku wy­nio­sły 5 mi­liar­dów 715 mi­lio­nów do­la­rów. Pre­zy­dent Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nił przy tym, że nie ma po­wo­dów do obaw o sta­bil­ność bia­ło­ru­skie­go sys­te­mu płat­ni­cze­go. W tym kon­tek­ście zwró­cił uwagę na ocze­ki­wa­ny kre­dyt od Rosji.

Por­tal in­ter­ne­to­wy "Na­wi­ny" zwra­ca uwagę, że u władz nie widać re­al­ne­go planu na­pły­wu pie­nię­dzy do bia­ło­ru­skiej eko­no­mi­ki. Za­uwa­ża, że "nowe sek­to­ry go­spo­dar­ki, które mo­gły­by efek­tyw­nie ge­ne­ro­wać stru­mie­nie fi­nan­so­we nie zo­sta­ły stwo­rzo­ne z po­wo­du braku re­form".

>>>

,,Spokojnie bedzie kredyt z Rosji" ale swir ! To dopiero spoojnie :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:40, 08 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: 4,5 roku za zdetonowanie ładunku wybuchowego przed KGB

Na 4,5 roku po­zba­wie­nia wol­no­ści ska­za­no miesz­kan­kę bia­ło­ru­skie­go Wi­teb­ska za zde­to­no­wa­nie ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go przed sie­dzi­bą KGB w tym mie­ście – po­in­for­mo­wał nie­za­leż­ny ty­go­dnik „Nasza Niwa” w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem.

Do wy­bu­chu do­szło 11 li­sto­pa­da 2012 r. Nikt nie ucier­piał, znisz­czo­ne zo­sta­ły je­dy­nie dwa okna w bu­dyn­ku KGB.

Wyrok 4,5 roku ko­lo­nii dla 44-let­niej spraw­czy­ni za­padł w po­nie­dzia­łek.

Pod­czas re­wi­zji u ko­bie­ty zna­le­zio­no m.​in. ze­szyt z od­ręcz­ny­mi no­tat­ka­mi na temat przy­go­to­wy­wa­nia ła­dun­ków wy­bu­cho­wych, kilka sa­mo­dziel­nie wy­ko­na­nych ła­dun­ków wy­bu­cho­wych oraz około stu pe­tard i pi­sto­let pneu­ma­tycz­ny.

Ko­bie­ta była wcze­śniej są­dzo­na za nisz­cze­nie mie­nia, chu­li­gań­stwo i kra­dzie­że.

>>>

Kolejna wrobiona aby pokazac ,,sprawnosc KGB" ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:23, 09 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: od 2015 r. ceny gazu i prądu zgodne z kosztami

Od 2015 r. mieszkańcy Białorusi będą pokrywać całość kosztów dostarczanego gazu i energii elektrycznej - zapowiedział w środę wicepremier Anatol Kalinin.

"W 2015 r. planujemy osiągnąć 100 proc. (pokrycia kosztów) - będą to usługi dostaw energii elektrycznej i gazu" - oznajmił Kalinin. Jak dodał, "całą resztę (usług komunalnych) ludność będzie opłacać mniej więcej w 60 proc.".

Opłaty wielu mediów i usług na Białorusi są w znacznym stopniu dotowane przez państwo. Według Kalinina Białorusini opłacają obecnie tylko 28 proc. kosztów usług komunalnych.

O konieczności podnoszenia opłat za usługi komunalne i transport publiczny aż do poziomu rzeczywistych kosztów mówił m.in. w październiku ubiegłego roku szef misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Białorusi David Hofman.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy z zadowoleniem przyjął wówczas plan reform rządu i banku narodowego Białorusi, ale podkreślił, że w kraju są potrzebne bardziej kompleksowe i głębsze reformy. Zwrócił m.in. uwagę, że należy zliberalizować na Białorusi ceny (obecnie ceny podstawowych artykułów są kontrolowane przez władze) oraz ograniczyć rolę państwa w gospodarce.

10 października białoruska Rada Ministrów i bank narodowy przyjęły plan reform strukturalnych i zwiększenia konkurencyjności białoruskiej gospodarki. Przewiduje on m.in. prywatyzację niektórych firm, ograniczenie kredytowania gospodarki oraz zreformowanie systemu emerytalnego.

>>>

Widzicie nastepuje desowietyzacja Bialorusi . DZIEKI UKRAINIE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:24, 12 Kwi 2014    Temat postu:

Na Białorusi zatrzymano obrońcę praw człowieka Andreja Bandarenkę

Białoruski obrońca praw człowieka Andrej Bandarenka został zatrzymany w Mińsku - poinformował byłe więzień polityczny Mikita Lichawid, który współpracuje z kierowaną przez Bandarenkę organizacją obrony praw więźniów "Platforma".

- Zatrzymali go 1 kwietnia i dzisiaj przewieźli do aresztu na ul. Wołodarskiego. Podobno zostały mu postawione zarzuty z artykułu 339 kodeksu karnego: o chuligaństwo. Ale nie znamy szczegółów - powiedział Lichawid.

Bandarenka został przez białoruskich obrońców praw człowieka i dziennikarzy uznany za obrońcę praw człowieka 2013 roku na Białorusi.

Bandarenka spędził w więzieniu blisko dwa lata po oskarżeniu go o przestępstwa gospodarcze. Gdy został uniewinniony, założył "Platformę", która nagłośniła m.in. próbę zbiorowego samobójstwa więźniów z jednej w kolonii karnych. W lutym 2012 r. organizacja zaczęła zajmować się monitoringiem praw człowieka w więzieniach.

Sąd gospodarczy w Mińsku w październiku 2012 r. na wniosek Ministerstwa ds. Podatków podjął decyzję o likwidacji "Platformy", podając jako argument fakt, że nie działała pod adresem, pod którym była oficjalnie zarejestrowana. Organizacja zarejestrowała się wówczas pod nazwą Platform Innovation.

....

Lukaszka trzesie portkami ze strachu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:38, 24 Kwi 2014    Temat postu:

"Po co żresz mięso z bulwami?" Łukaszenka wygłosił orędzie do narodu

Prezydent Białorusi udzielił kilku kulinarnych rad swoim rodakom. Podczas dorocznego orędzia do narodu, Aleksandr Łukaszenka zalecił wszystkim, by nie łączyli mięsa z ziemniakami...Szczególnie przed snem. Druga rada – nie trujcie się żywnością wyprodukowaną za granicą.

- Po co jeść mięso z ziemniakami? Weź zjedz ze śledziem albo z rybą! Po co na noc żresz z bulwami to mięso i kładziesz się spać? Jak Ty będziesz spał i jak się obudzisz? - grzmiał z mównicy prezydent Białorusi.

>>>

CO MIESO Z RYBAMI ? Nie z bulwami ! Od zarcia bulw zaczynacie wygladac jak bulwy ! W ogole to co ja mowie ?! Tak jest zaczynmac ze swiorami gadke !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:26, 24 Kwi 2014    Temat postu:

Aresztowania białoruskich działaczy przed obchodami rocznicy katastrofy w Czarnobylu

Kilku działaczy białoruskich środowisk niezależnych i opozycyjnych zostało w ostatnich dniach skazanych na kary aresztu od 5 do 12 dni, co niezależni aktywiści wiążą z planowanym na sobotę dorocznym marszem w rocznicę katastrofy czarnobylskiej.

Szef organizacji społecznej Alternatywa Aleh Korban powiadomił w czwartek o skazaniu dwóch działaczy Alternatywy na 5 dni aresztu.

- Dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem, gdy spróbowaliśmy dowiedzieć się o los zatrzymanego (innego działacza Alternatywy) Illi Dabratwora. Zatelefonowaliśmy do więzienia(…). Powiedziano nam, że są tam jeszcze (inni) ludzie – powiedział Korban.

Wiąże on aresztowania z planowanym na sobotę dorocznym marszem środowisk niezależnych w rocznicę katastrofy czarnobylskiej z 26 kwietnia 1986 r., zwanym Czarnobylskim Szlakiem.

- Władze boją się i są zaniepokojone przedsiębiorczością i aktywnością działaczy społeczności obywatelskiej. Myślę, że chcą zastraszyć uczestników akcji – powiedział.

Inna przyczyną może być według Korbana rozpoczęcie przez Alternatywę kampanii "O niezależną Białoruś".

- W tych dniach planowaliśmy zorganizowanie akcji popularyzującej białoruską symbolikę – oznajmił.

Aresztowani ostatnio działacze Alternatywy to członek opozycyjnej Zjednoczonej Patii Obywatelskiej Alaksandr Sciepanienka oraz były więzień polityczny Uładzimir Siarhiejeu.

Wczoraj na 10 dni aresztu skazano innego działacza Alternatywy Illę Dabratwora. Uznano go za winnego przeklinania w miejscu publicznym oraz niepodporządkowania się poleceniom milicji. Z tego ostatniego artykułu na 12 dni aresztu skazano we wtorek koordynatora opozycyjnego ruchu "Europejska Białoruś" Maksima Winiarskiego. Obaj także uznali, że ich wyroki mają związek z Czarnobylskim Szlakiem.

Władze białoruskie zezwoliły w tym roku na przemarsz Czarnobylskiego Szlaku od placu naprzeciwko Akademii Nauk przy centralnym prospekcie Niepodległości do parku Przyjaźni Narodów. Organizatorzy zapowiadają, że głównymi wątkami tegorocznego marszu będzie żądanie likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu oraz usunięcie atomowego zagrożenia ze strony Rosji w związku z budową na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej w Ostrowcu oraz możliwością wyposażenia w głowice jądrowe samolotów stacjonujących na terytorium Białorusi.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie. Napromieniowaniu uległo 23 proc. jej obszaru, na którym mieszkało 1,8 mln osób, czyli 19 proc. ludności. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy osób.

W ostatnich latach władze białoruskie skreśliły około tysiąca miejscowości z listy obszarów, na których istnieje niebezpieczeństwo podwyższonego promieniowania. Według danych rządowych obszar strefy skażenia stale się zmniejsza z powodu naturalnego rozpadu cezu-137.

>>>>

Plugawe lukaszenkobydle .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:24, 25 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: zatrzymany jeden z liderów Młodego Frontu Źmicier Daszkiewicz

Były białoruski więzień polityczny, jeden z liderów opozycyjnej organizacji Młody Front Źmicier Daszkiewicz został zatrzymany w czwartek wieczorem w Mińsku – poinformował portal Telegraph.by.

Daszkiewicza zatrzymano około godz. 22 wieczorem przed klatką schodową jego domu. Zdążył zawiadomić o tym swoją żonę.

Na stronie internetowej Młodego Frontu napisano, że zatrzymanie może mieć związek z przygotowaniami do mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które rozpoczną się 9 maja w Mińsku, lub z sobotnim marszem środowisk niezależnych w rocznicę katastrofy czarnobylskiej. Organizacja przypomina też, że 29 kwietnia ma do Mińska przyjechać prezydent Rosji Władimir Putin.

Daszkiewicz pod koniec sierpnia ubiegłego roku został zwolniony z więzienia po ponad 2,5 roku pozbawienia wolności. Opozycjonistę skazano na dwa lata kolonii karnej w marcu 2011 roku z zaliczeniem okresu aresztu od grudnia poprzedniego roku. Sąd uznał, że dzień przed wyborami prezydenckimi z 19 grudnia 2010 roku wraz z innym działaczem Młodego Frontu pobił on dwóch przygodnie napotkanych mężczyzn. Oskarżeni działacze twierdzili, że to oni padli ofiarą napaści, a całe zajście było zainscenizowane.

Pod koniec sierpnia 2012 roku Daszkiewicza skazano na dodatkowy rok kolonii karnej z zaliczeniem czterech miesięcy, jakie pozostały mu do odsiedzenia z poprzedniego wyroku. Sąd w kolonii karnej uznał, że jest winny złośliwego niepodporządkowywania się nakazom administracji.

W obronie Daszkiewicza, który został uznany za więźnia politycznego, występowały największe międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka, w tym Human Rights Watch i Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH).

Powstały w 1997 roku Młody Front jest największą młodzieżową organizacją prodemokratyczną na Białorusi, liczy - według własnych szacunków - 1000-1500 członków. Wielokrotnie próbował się oficjalnie zarejestrować na Białorusi jako organizacja, ale za każdym razem spotykał się z odmową władz. Ostatecznie zarejestrował się w Czechach.

...

Gnoj Lukaszko tez sie rozbestwia .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:27, 26 Kwi 2014    Temat postu:

Marsz opozycji w rocznicę katastrofy w Czarnobylu

Przyjęciem apelu o zaprzestanie budowy pierwszej elektrowni atomowej na Białorusi zakończył się w sobotę w Mińsku marsz opozycji i środowisk niezależnych w 28. rocznicę katastrofy czarnobylskiej. W dorocznej akcji wzięło udział kilkaset osób.

Uczestnicy marszu zwanego Czarnobylskim Szlakiem przeszli od placu naprzeciwko Akademii Nauk przy głównej ulicy miasta, prospekcie Niepodległości, do odległego o 2 km parku Przyjaźni Narodów, gdzie odbył się wiec.

Niesiono ikonę Matki Bożej Czarnobylskiej, żółte baloniki z symbolem skażenia radioaktywnego oraz transparenty z napisami "Drugiemu Czarnobylowi nie" czy "Eurazyjska Unia Gospodarcza – drugim Czarnobylem". Skandowano "Wolność więźniom politycznym" oraz "Chwała Ukrainie – bohaterom chwała". W tłumie pojawiała się symbolika ukraińska.

Lider opozycyjnej Partii BNF Alaksiej Janukiewicz podkreślił na wiecu, że Czarnobyl ciągle zabija Białorusinów. - Wciąż jadamy produkty ze skażonych terenów, nie otrzymujemy odpowiedniej pomocy i są zatajane informacje – podkreślił.

Uczestnicy wiecu przyjęli odezwę, w której zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu (biał. Astrawiec), ok. 250 km na północny wschód od Grodna przy granicy z Litwą, o ujawnienie informacji o skutkach katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, o zaprzestanie wznawiania działalności rolniczej na skażonych obszarach oraz o usunięcie z terytorium Białorusi rosyjskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

"Opowiadamy się za światem bezatomowym! Jesteśmy za zrównoważoną, bezpieczną energetyką oraz za energetyczną niezależnością Białorusi! Nie elektrowni atomowej w Ostrowcu! Nie wojnie!" – napisano w rezolucji.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru państwa, na którym mieszkało 1,8 mln osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy ludzi.

Według danych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad 1,1 mln osób, czyli 12 proc. ludności kraju. Resort podkreśla jednak, że powierzchnia skażonych obszarów stale się zmniejsza i wynosi teraz ok. 30 tys. km kwadratowych.

...

Tak system sowiecki to wlasnie dal Ukrainie i Bialorusi ... Czarnobyl .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:05, 28 Kwi 2014    Temat postu:

Areszty dla zatrzymanych w dzień marszu w rocznicę Czarnobyla

Na kary od 15 do 25 dni aresztu skazał dziś sąd w Mińsku grupę osób zatrzymanych przed i po sobotnim opozycyjnym marszu poświęconym rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Wśród skazanych jest obywatel Rosji - podało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Najsurowszy wyrok – 25 dni aresztu - otrzymał były więzień polityczny Alaksandr Franckieiwcz, anarchista, który w zeszłym roku zakończył odbywanie kary 3 lat pozbawienia wolności z oskarżenia o zorganizowanie serii podpaleń urzędów publicznych, w tym ambasady Rosji w Mińsku. Franckiewicza, którego zatrzymano w sobotę jeszcze przed marszem, uznano za winnego niepodporządkowania się poleceniom milicji i niecenzuralnego wyrażanie się.

Na 20 dni aresztu skazano czterech uczestników marszu zatrzymanych zaraz po jego zakończeniu, w tym byłego działacza opozycyjnej organizacji Młody Front Dzianisa Karnoua. Karę 15 dni aresztu wymierzono dwóm osobom, w tym obywatelowi Rosji Władimirowi Nowikowowi, którego także uznano za winnego niepodporządkowania się poleceniom milicji i niecenzuralnego wyrażania się.

Jeszcze przed marszem na kary aresztu od 5 do 25 dni skazano kilku innych działaczy białoruskich środowisk niezależnych i opozycyjnych. Najwyższy wyrok otrzymał jeden z liderów opozycyjnej organizacji Młody Front, były więzień polityczny Źmicier Daszkiewicz.

Sobotni doroczny marsz w rocznicę katastrofy w Czarnobylu, w którym wzięło udział kilkaset osób, zakończył się przyjęciem odezwy, w której zaapelowano o natychmiastowe zaprzestanie budowy pierwszej na Białorusi elektrowni atomowej w Ostrowcu (biał. Astrawiec), ok. 250 km na północny wschód od Grodna przy granicy z Litwą, o ujawnienie informacji o skutkach katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, o zaprzestanie wznawiania działalności rolniczej na skażonych obszarach oraz o usunięcie z terytorium Białorusi rosyjskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru państwa, na którym mieszkało 1,8 mln osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy ludzi.

Według danych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad 1,1 mln osób, czyli 12 proc. ludności kraju. Resort podkreśla jednak, że powierzchnia skażonych obszarów stale się zmniejsza i wynosi teraz ok. 30 tys. km kwadratowych.

....

Radziecki dar dla ludu na odchodnym . Sowieci rzygneli atomem na pozegnanie . To jeszcze nie Gorbaczow bo on nie zdazyl jeszcze perestroic . To jeszcze rzygniecie brezniewizmu .
Za malo widac bo Rosjanom Mao wiecej Czernobyli .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:09, 02 Maj 2014    Temat postu:

Białoruś: Bialacki 1000. dzień pozbawienia wolności spędził w szpitalu

Białoruski więzień polityczny, szef Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, Aleś Bialacki, spędził w szpitalu tysięczny dzień pozbawienia wolności, który przypada w piątek – poinformowała w Radiu Swaboda jego żona Natalla Pinczuk.

- Wiem, że znajduje się obecnie w szpitalu. Trafił tam w wyniku zatrucia – powiedziała Pinczuk.

Jak podkreśliła, właśnie stan zdrowia jej męża niepokoi ją najbardziej. - Z dokumentów, które jeszcze wcześniej udało się uzyskać z kolonii karnej, wynika także, że ma problemy z ciśnieniem, czego wcześniej nie było. To dolegliwość ewidentnie nabyta podczas pobytu w więzieniu - oświadczyła.

Dodała, że Bialacki pracuje w kolonii karnej sześć dni w tygodniu.

Bialacki odbywa karę w kolonii karnej w Bobrujsku w obwodzie mohylewskim. W listopadzie 2011 r. został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział w marcu, że więźniowie polityczni w jego kraju zostaną zwolnieni, jeśli podpiszą prośbę o ułaskawienie.

Według "Wiasny" na Białorusi jest obecnie dziesięciu więźniów politycznych.

...

Glupek Lukaszenka .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 22:11, 02 Maj 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:10, 05 Maj 2014    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenka za aktywnym udziałem Cerkwi w życiu państwa

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka wy­ra­ził w po­nie­dzia­łek po­gląd, że Cer­kiew pra­wo­sław­na po­win­na ak­tyw­nie uczest­ni­czyć w życiu pań­stwa i mo­gła­by wnieść wkład w for­mo­wa­nie ide­olo­gicz­ne­go ob­li­cza kraju.

- Pra­gnę, by Cer­kiew ak­tyw­nie brała udział w pań­stwo­wych spra­wach. Oczy­wi­ście z całą swoją de­li­kat­no­ścią i ostroż­no­ścią. My także uczy­my się od Cer­kwi pra­co­wać w ten spo­sób – oświad­czył Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu ze zwierzch­ni­kiem Bia­ło­ru­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej me­tro­po­li­tą Paw­łem.

Jak pod­kre­ślił, Cer­kiew ode­gra­ła ol­brzy­mią rolę w bia­ło­ru­skim spo­łe­czeń­stwie. Za­zna­czył przy tym, że w Bia­ło­ru­si do tej pory nie udało się osta­tecz­nie sfor­mo­wać kom­po­nen­tu ide­olo­gicz­ne­go i Cer­kiew mo­gła­by mieć w tym swój udział. - Ważne jest spoj­rze­nie z boku – dodał.

- Jest pan czło­wie­kiem do­świad­czo­nym – zwró­cił się pre­zy­dent do me­tro­po­li­ty – może pan z punk­tu wi­dze­nia na­szej pra­wo­sław­nej, sło­wiań­skiej duszy oce­nić, jak tu ży­je­my i pra­cu­je­my oraz czego nam bra­ku­je. Być może coś nam pan po­ra­dzi. To nie jest po pro­stu dzia­ła­nie na rzecz wi­ze­run­ku pań­stwa.

Łu­ka­szen­ka za­zna­czył jed­nak, że w Bia­ło­ru­si nie wcią­ga się Cer­kwi w "nad­mier­ne pu­blicz­ne po­pie­ra­nie wła­dzy" – "lu­dzie sami, zwłasz­cza w Cer­kwi, zro­zu­mie­ją, co i jak na­le­ży robić".

Paweł zo­stał w grud­niu mia­no­wa­ny me­tro­po­li­tą miń­skim i słuc­kim przez Świę­ty Synod Ro­syj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, od któ­rej jest ka­no­nicz­nie za­leż­na Bia­ło­ru­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na. Wcze­śniej peł­nił sta­no­wi­sko me­tro­po­li­ty ria­zań­skie­go i mi­chaj­łow­skie­go. Jest oby­wa­te­lem Rosji.

Me­tro­po­li­ta oce­nił w stycz­niu, że Bia­ło­ruś roz­kwi­ta dzię­ki wła­ści­wej po­li­ty­ce. - To, że trwa od­ro­dze­nie Bia­ło­ru­si i kraj kwit­nie, wcale nie dziwi, bo słusz­nie po­sta­wio­no ak­cent na ewan­ge­licz­ne war­to­ści du­cho­we - po­wie­dział i zwró­cił się do Łu­ka­szen­ki: "Pan sam tak żyje i pra­cu­je, a pa­trząc na pana naród bie­rze przy­kład".

>>>

E tam . Pop pierwsze ksieza nie maja uczestniczyc ,,w rzadzeniu" . Po drugie obecna ,,cerkiew" to produkt Rosji . Nic nie ma wspolnego z dawna wiara Rusow ani tym bardziej Bialorusia . BIALORUS TO KRAJ UNICKI ! Ewidentnie w kregu Zachodu . Przeciez architekture czy kulture macie tego typu co i Polska . A nie Rosja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:04, 07 Maj 2014    Temat postu:

"Wiasna": szwedzki obrońca praw człowieka niewpuszczony na Białoruś

Szefa szwedzkiej organizacji praw człowieka Oestgruppen Marti­na Uggli nie wpuszczono na Białoruś. Został zatrzymany w stre­fie tranzytowej lotniska w Mińsku – podało w środę Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Białoruscy pogranicznicy poinformowali, że wjazd na Białoruś został mu zakazany - dodaje "Wiasna".

Według obrońców praw człowieka Uggli zaproponowano, żeby poczekał tydzień w strefie tranzytowej, bo na taki termin ma bilet powrotny, lub kupił sobie nowy.

Oestgruppen opowiadała się przeciwko organizowaniu w Miń­sku mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które rozpoczynają się w najbliższy piątek.

"Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie, przyzwalając na organizację tak dużej imprezy, jaką są mistrzostwa świata, legity­mizuje i wspiera reżim, w którym codziennie łamane są prawa człowieka" - przekonywał Uggla na demonstracji w ubiegłym roku.

...

Lukaszko w koncu sie boi Szwedow ? SmileSmileSmile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:51, 08 Maj 2014    Temat postu:

Szwedzki obrońca praw człowieka odesłany do Wilna

Szef szwedz­kiej or­ga­ni­za­cji obro­ny praw czło­wie­ka Oest­grup­pen Mar­tin Uggli, któ­re­go nie wpusz­czo­no w środę na Bia­ło­ruś i za­trzy­ma­no w stre­fie tran­zy­to­wej lot­ni­ska w Miń­sku, zo­stał ode­sła­ny do Wilna – po­da­ło Radio Swa­bo­da.

- Rano wsa­dzo­no mnie sa­mo­lo­tu. (Po­gra­nicz­ni­cy) ży­czy­li mi mi­łe­go lotu, choć nie po­wie­dzie­li "Do zo­ba­cze­nia" – po­wie­dział Uggla, który znaj­du­je się już na Li­twie.

Uggla spę­dził noc w sali stre­fy tran­zy­to­wej. - To pokój dla osób, któ­rych nie wpusz­czo­no na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si. Było ze mną jesz­cze trzech Irań­czy­ków.(…) Trzech ochro­nia­rzy pil­no­wa­ło, żebym nie uciekł – opo­wia­dał Uggla.

Obroń­ca praw czło­wie­ka twier­dzi, że nie wy­ja­śnio­no mu po­wo­dów, dla któ­rych nie zo­stał wpusz­czo­ny na Bia­ło­ruś.

- Po­wie­dzie­li mi po pro­stu, że fi­gu­ru­ję w spi­sie osób, któ­rym za­bro­nio­no wjaz­du na te­ry­to­rium kraju. Po­pro­si­łem o wy­ja­śnie­nie sensu tego sfor­mu­ło­wa­nia, ale mi od­mó­wio­no – oznaj­mił Uggla.

On sam uważa jed­nak, że po­wo­dem były jego apele o boj­kot mi­strzostw świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie, które roz­po­czy­na­ją się w pią­tek w Miń­sku, a także kry­ty­ko­wa­nie re­żi­mu pre­zy­den­ta Alek­san­dra Łu­ka­szen­ki "za ła­ma­nie praw czło­wie­ka".

Uggla za­po­wie­dział, że nadal bę­dzie po­dej­mo­wać próby wjaz­du na Bia­ło­ruś. - Nie będę mil­czeć i nie za­prze­sta­nę kry­ty­ki za ła­ma­nie praw czło­wie­ka – za­de­kla­ro­wał.

>>>

Glupek szaleje .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 32 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy