Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:27, 04 Paź 2011    Temat postu:

Jeffrey Fleishman / LA Times Epidemia przemocy

Egipt próbuje budować demokrację, a tymczasem nęka go przemoc. Zwalczające się klany, upadła gospodarka, przestępcze gangi i wściekłość, której nareszcie można dać upust, tworzą wybuchową mieszankę. Do wielu rejonów kraju wróciła policja, ale są też obszary, gdzie rządzi bezprawie.

Na ulicy rzeźników krew miesza się z wodą, spływając obok białych butów i długich noży. Krowie wnętrzności lśnią w metalowych wiadrach; w słońcu na zielono i czarno połyskują muchy. Rosną ceny i stosy niesprzedanych gotowanych kopyt. W powietrzu unosi się zdenerwowanie. O zmierzchu, kiedy opadają metalowe rolety, na ulicach pojawiają się mężczyźni z karabinami maszynowymi. Policji praktycznie nie ma; pozostaje w rozsypce od czasu rewolucji, kiedy to tłum wściekły z powodu dziesiątek lat represji i nadużyć podpalił komisariat i rozkradł broń. Podobne sceny miały miejsce w innych egipskich miastach. W dzielnicy Moneeb nie pozostało wielu przedstawicieli prawa poza armią – ale żołnierze rzadko kiedy pojawiają się przed świtem, wiec mężczyźni tacy jak

Tammam Tawfik w ukryciu czekają na ranek.

– Nie ma policji – mówi Tawfik. – Nikogo.

W sierpniu dwóch mężczyzn zginęło w wymianie ognia. Jeden należał do klanu rzeźników, drugi – sklepikarzy. Jedna osoba wyciągnęła broń, potem kolejna, i godzinę później 200 mężczyzn i chłopców obrzucało się w ciemnościach koktajlami Mołotowa.

– Od czasu rewolucji na ulicach jest profesjonalna broń – mówi Adel Mohamed, łysiejący mężczyzna o cichym głosie, który niedaleko stoisk rzeźniczych sprzedaje szafki. – Wszystkie nierozwiązane konflikty z przeszłości dochodzą teraz do głosu. Nie ma prawa ani władzy. Są bezrobotni, wściekli ludzie, którzy mają dużo czasu.

W sierpniu wypadek drogowy, który miał miejsce w wiosce Nagaa Eweis przemienił się w wojnę pomiędzy dwoma rodzinami, w której zginęły trzy osoby, a 30 zostało rannych. Dwoje ludzi zmarło w mieście Biba, kiedy klany uzbrojone w broń palną starły się po kłótni motocyklisty z pieszym. Kilka dni później, 25 osób zostało rannych, kiedy mieszkańcy dwóch kairskich osiedli zaczęli walczyć na kamienie i noże po tym, jak doszło do sprzeczki ulicznych sprzedawców.

– Słyszysz tę kłótnię? – pyta Khalil Mahmoud, szczupły mężczyzna o nerwowym spojrzeniu, pakując węgiel do worków na jednej z uliczek Moneeb. – Spójrz na tego wrzeszczącego gościa. Jest zły. Ma rodzinę do wykarmienia. Jeśli nie masz pieniędzy, a interes słabo idzie, można cię łatwo sprowokować. Ja też słabo przędę. Sprzedaję węgiel do grilla, ale kogo dziś stać na kebab?

Dziewczęta targują się o warzywa, matki wloką butle do gotowania pod otwartymi oknami, w których suszy się pranie. Hassan Ravi sprząta w swoim warsztacie metalowym. Z radia dobiega modlitwa. Bóg jest wielki. – Wcześniej były gliny – mówi Ravi. – A teraz ludziom wydaje się, że mogą robić, co im się podoba – dorzuca Soad Helmy, oglądając wyroby Raviego. – Wcześniej ludzie nie mieli tu broni.

Trzydzieści lat temu w tej okolicy były pola. Wszystko zmieniło się, kiedy chłopi z południa Egiptu wyruszyli na północ wzdłuż Nilu, skuszeni możliwościami, jakie oferował Kair. Bezkresna równina ustąpiła miejsca blokom mieszkalnym, szkołom i meczetom. Wybudowano rzeźnię, wzdłuż ulic pootwierały się sklepy.

Porządek utrzymywała policja do spółki z klanami. Wiele osób mówi, że okolica była stosunkowo bezpieczna, dopóki policja nie poszła w rozsypkę, a broń nie przeszła w ręce zwaśnionych rodzin. – Owszem, policja okradała ten kraj, ale przynajmniej utrzymywała porządek w okolicy – mówi rzeźnik Hany Nems, siedząc obok ociekającej krowiej skóry i chłopca, który rozwiesza mięso na hakach. – Teraz jesteśmy pozostawieni sami sobie – dodaje jego brat, Nasser.

Tammam Tawfik siedzi pod drzewem. Śpi na drewnianej skrzyni, która znajduje się za jego plecami; jedynie zimą wślizguje się na noc do warsztatu stolarza. Pracuje dla niego jako stróż nocy. Zarabia równowartość 37 dolarów miesięcznie; to pewniejsza praca niż ta, którą miał jako pomocnik na wsi.

Tawfik pamięta jeszcze czasy, kiedy w dzielnicy nie było elektryczności ani bieżącej wody, i ludzie nie zarzynali zwierząt sami, tylko przyprowadzali je do rzeźnika. Dziś takie usługi – podobnie jak wszystko inne – są drogie. Do rzeźni trafia mniej zwierząt, a chłopcy z nożami mają więcej czasu, by się bawić – lub rozrabiać. – Kiedyś mieli po prostu więcej pracy – mówi Tawfik, i dodaje: – Ja mogę sobie pozwolić jedynie na kilogram mięsa raz na dwa miesiące. Nie wiem, czy rewolucja zmieniła coś na lepsze. Widzę jedynie, że ludzi stać na coraz mniej rzeczy.

>>>>>

No jak to ??? Wolnosc nie moze obyc sie bez policji ! Potrzeab silnej policji ! Rozumiem ze rezimowa byla od tepienia ludzi ale teraz trzeba takiej normalnej ! Zatrudnic mlodych - chocby tych ktorzy tworzyli straze obywatelskie . Wolnosc nie moze utonac w fali zbrodni jak w Meksyku !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:03, 05 Paź 2011    Temat postu:

Egipt: armia nie wystawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich

Prze­wod­ni­czą­cy rzą­dzą­cej Egip­tem Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej za­po­wie­dział, że armia nie za­pro­po­nu­je swego kan­dy­da­ta w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich, od­rzu­ca­jąc krą­żą­ce po­gło­ski o woj­sko­wym no­mi­na­cie na naj­wyż­sze sta­no­wi­sko w kraju.

Mar­sza­łek Mo­ham­med Hu­sejn Tan­ta­wi po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom, że nie za­mie­rza tra­cić czasu na dys­ku­to­wa­nie o plot­kach, i we­zwał Egip­cjan do gło­so­wa­nia w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych, które roz­pocz­ną się pod ko­niec li­sto­pa­da. Po­trwa­ją one kilka mie­się­cy. 28 li­sto­pa­da ma się roz­po­cząć wy­bie­ra­nie Zgro­ma­dze­nia Lu­do­we­go, a 29 stycz­nia 2012 roku or­ga­nu do­rad­cze­go - Rady Kon­sul­ta­tyw­nej. Na razie nie wy­zna­czo­no daty wy­bo­rów pre­zy­denc­kich, lecz eks­per­ci uwa­ża­ją, że nie od­bę­dą się one przed koń­cem tego roku ani na po­cząt­ku 2013 roku, jak ocze­ki­wa­no. Od­wle­ka­nie wy­bo­rów pre­zy­denc­kich ozna­cza spore opóź­nie­nie w sto­sun­ku do do­tych­cza­so­wych ocze­ki­wań i za­pew­ne nie spodo­ba­ło­by się nie­któ­rym ak­ty­wi­stom, opo­wia­da­ją­cym się za szyb­kim trans­fe­rem wła­dzy spra­wo­wa­nej przez woj­sko­wych od oba­le­nia pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka w lutym br.

>>>>>

To natuarlne ... Dziwny bylby kandydat pod tytule ,,wystawiony przez armie''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:02, 06 Paź 2011    Temat postu:

Włoski strajk w Egipcie

Ko­mu­ni­ka­cja lot­ni­cza w Egip­cie jest za­kłó­co­na z po­wo­du wło­skie­go straj­ku kon­tro­le­rów ruchu lot­ni­cze­go w Ka­irze, któ­rzy spo­wol­ni­li wy­ko­ny­wa­nie swych czyn­no­ści, by za­pro­te­sto­wać prze­ciw­ko wy­co­fa­niu się rządu z obie­ca­nych im pre­mii.

Akcja kon­tro­le­rów roz­po­czę­ła się w środę wie­czo­rem i spo­wo­do­wa­ła już opóź­nie­nie ponad 50 lotów. Przed­sta­wi­cie­le ka­ir­skie­go portu lot­ni­cze­go po­in­for­mo­wa­li, że kil­ku­na­stu pa­sa­że­rów przedar­ło się tam nawet na płytę lot­ni­ska, żą­da­jąc sa­mo­lo­tu do Ara­bii Sau­dyj­skiej; ich lot był już opóź­nio­ny o 15 go­dzin. Osta­tecz­nie wró­ci­li do hali tran­zy­to­wej. Jeden z kon­tro­le­rów ruchu lot­ni­cze­go po­wie­dział, że pro­wa­dzo­ne są ne­go­cja­cje, ale że pro­test nie za­koń­czy się, do­pó­ki pre­mie nie zo­sta­ną przy­wró­co­ne.

>>>>

Obiecanego sie nie cofa !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 11:44, 10 Paź 2011    Temat postu:

Egipt: cywile nie będą stawiani przed sądami wojskowymi

Egip­ska Naj­wyż­sza Rada Woj­sko­wa po­sta­no­wi­ła, po mie­sią­cach pro­te­stów ze stro­ny oby­wa­te­li, za­prze­stać sta­wia­nia cy­wi­lów przed są­da­mi woj­sko­wy­mi, z wy­jąt­kiem tych, któ­rzy do­pu­ści­li się dzia­ła­nia na szko­dę sił zbroj­nych.

Rada, na czele któ­rej stoi mar­sza­łek Mo­ham­med Hu­sejn Tan­ta­wi i która jest od oba­le­nia Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka w stycz­niu tego roku naj­wyż­szą wła­dzą w kraju, pod­ję­ła tę de­cy­zję pod na­ci­skiem sto­wa­rzy­szeń obroń­ców praw czło­wie­ka i de­mon­stra­cji od­by­wa­ją­cych się co pią­tek na słyn­nym placu Tah­rir w Ka­irze. Or­ga­ni­za­cje obroń­ców praw czło­wie­ka, wśród nich Cen­trum Praw­ne Hi­szam Mu­ba­rak, po­da­ją, że w ciągu 6 mie­się­cy re­wo­lu­cji egip­skiej sądy woj­sko­we osą­dzi­ły 11-12 tys. cy­wil­nych oby­wa­te­li, pod­czas gdy w ciągu 30 lat rzą­dów pre­zy­den­ta Mu­ba­ra­ka - około 2 tys.

Or­ga­ni­za­cje te do­ma­ga­ją się rów­nież za­prze­sta­nia tor­tur sto­so­wa­nych wobec aresz­to­wa­nych. Zgod­nie z de­cy­zją Rady Woj­sko­wej, przed są­da­mi woj­sko­wy­mi będą nadal od­po­wia­da­ły osoby do­pusz­cza­ją­ce się prze­stępstw prze­ciw­ko siłom zbroj­nym, ta­kich jak na­pa­ści na woj­sko­wych lub nisz­cze­nie sprzę­tu woj­sko­we­go

>>>>>

Rzecz normalna a jednak tam jest osiagnieciem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:48, 12 Paź 2011    Temat postu:

Zmuszali go do gry w filmie porno, bo jest podobny do....

Porwali go i chcieli zmusić do występowania w filmach porno. Przedtem został dotkliwie pobity. Wszystko dlatego, że Mohamed Biszr wygląda jak brat bliźniak Saddama Husajna.

Po całym zajściu, zamiast w alkowie, uprowadzony mężczyzna wylądował w szpitalnym łóżku.

Była niedziela. Biszr jeździł samochodem po zakorkowanych ulicach Aleksandrii, drugiego największego miasta Egiptu. Nagle trzech mężczyzn odzianych na czarno wyciągnęło go z auta, zaczęło uderzać po głowie i wepchnęło do stojącej nieopodal furgonetki. Nie zadawał pytań, napastnicy mieli broń. Szczęśliwie, porywacze kłócili się między sobą i wyrzucili mężczyznę ze swojego samochodu. Po uwolnieniu Mohamed opowiedział swoją historię egipskiemu dziennikowi "Al-Ahram".

Porwanie miało miejsce po tym, jak Biszr kilkukrotnie odmówił zagrania w filmie porno, w którym miał udawać zmarłego irackiego dyktatora - Saddama Husajna. Nagranie planowano rozpowszechniać jako cudownie odnaleziony, autentyczny zapis amorów dyktatora.

Za udział w produkcji niedoszłemu "aktorowi" zaproponowano ponad 330 tys. dolarów zapłaty, jednak będąc bogobojnym muzułmaninem Biszr stanowczo odmówił "producentom".

Synowie porwanego mężczyzny twierdzą, że to nie pierwszy raz, gdy ich ojciec jest mylony z Husajnem. Jak powiedzieli egipskiej gazecie, ojciec często spotyka się na ulicy z zaczepkami, a w przeszłości niektórzy chcieli go wymieniać za wielomilionowe nagrody. Z tego powodu czterokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania.

Saddam Husajn znany był z tego, że obsesyjnie dbał o własne bezpieczeństwo. Podobno podczas I wojny w zatoce perskiej w latach 1990-1991 nigdy nie spał dwa razy w tym samym domu. Chętnie korzystał także z usług sobowtórów, którzy często występowali publicznie. W ten sposób dyktator, którego powieszono w 2006 roku, ukrywał swoje prawdziwe miejsce pobytu.

>>>>>

No koszmar co tam sie wyprawia ! A morduja chrzescijan niby tacy wierzacy a widzicie co sie dzieje ! OBŁUDNICY!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:31, 17 Paź 2011    Temat postu:

Ogromny majątek synów obalonego dyktatora

Dwaj sy­no­wie oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Egip­tu Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka zgro­ma­dzi­li - jak się sza­cu­je - 340 mi­lio­nów do­la­rów na kon­tach w ban­kach szwaj­car­skich - po­wie­dział w po­nie­dzia­łek przed­sta­wi­ciel egip­skie­go re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści.

We­dług tego źró­dła, wła­dze Szwaj­ca­rii spraw­dza­ją, czy jeden z synów Mu­ba­ra­ka, Alaa, był za­mie­sza­ny w pra­nie pie­nię­dzy wraz z in­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi oba­lo­ne­go egip­skie­go re­żi­mu. Szwaj­ca­ria za­mro­zi­ła ak­ty­wa Mu­ba­ra­ka i ludzi z jego oto­cze­nia. Assem al-Go­ha­ry z egip­skie­go mi­ni­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści twier­dzi, że więk­szość tych ak­ty­wów na­le­ży do synów by­łe­go pre­zy­den­ta. W Egip­cie Mu­ba­rak i jego sy­no­wie Alaa i Gamal są oskar­że­ni o ko­rup­cję, a by­łe­mu pre­zy­den­to­wi za­rzu­ca się po­nad­to współ­od­po­wie­dzial­ność za śmierć ok. 850 opo­zy­cyj­nych de­mon­stran­tów. Egip­skie ak­ty­wa ro­dzi­ny Mu­ba­ra­ków są za­mro­żo­ne.

Pod­czas po­wsta­nia w Egip­cie (25 stycz­nia - 11 lu­te­go) krą­ży­ły po­gło­ski, ze Mu­ba­rak i jego sy­no­wie nie­le­gal­nie zgro­ma­dzi­li dzie­siąt­ki mi­liar­dów do­la­rów.

Al-Go­ha­ry po­wie­dział rów­nież, że ma­ją­tek jed­ne­go z so­jusz­ni­ków Mu­ba­ra­ka, biz­nes­me­na Hu­saj­na Sa­le­ma i jego ro­dzi­ny jest sza­co­wa­ny na ponad 4 mld USD. Dodał, że w ciągu mi­nio­nych sze­ściu mie­się­cy Salem wy­pro­wa­dził z Egip­tu znacz­ne środ­ki, lo­ku­jąc je na taj­nych kon­tach, m.​in. w Hong­kon­gu i Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich. 77-let­ni Salem jest współ­o­skar­żo­nym w pro­ce­sie Mu­ba­ra­ka o ko­rup­cję. Aresz­to­wa­no go w czerw­cu w Hisz­pa­nii. Ma­dryt po­in­for­mo­wał o za­mro­że­niu 33 mi­lio­nów euro na kon­tach Sa­le­ma i jego ro­dzi­ny.

>>>>>

Oczywiscie jest to przestepstwo. Natomiast zle by bylo aby to wszystko wywolywalo zazdrosc ... Grabiez majatku narodowego to gorzej niz zlodziejstwo . Zlodziej sie naraza ryzykuje - wiele lat spedza w wiezienu...
Natomiast kolesie na urzedach sa bezpieczni ... I TYM GORZEJ DLA NICH . Co bedzie po smierci ? Jak sie rozlicza ? ZLODZIEJOM BEDZIE LEPIEJ ! Zreszta mowi o tym pismo ze zlodzieje prostytutki itp . czyli caly margines pojdzie do nie nieba szybciej niz tzw.elity np wladzy ... Bo tamci juz na ziemi dostaja za swoje a elitki wioda rozpustne zycie bez kary ... Totez po smierci nastapi sprawiedliwosc i beda zazdroscic zlodziejom nie mowiac o biedakach ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:37, 22 Paź 2011    Temat postu:

3 lata ciężkich robót za obrazę islamu na Facebooku.

Kairski sąd skazał Egipcjanina na trzy lata ciężkich robót za obrazę islamu, której odpuścił się na Facebooku - podała w sobotę oficjalna agencja MENA. Mężczyznę aresztowano w sierpniu.

Sąd uznał Ajmana Mansura za winnego "celowego obrażania, atakowania i wyśmiewania religii islamskiej" na Facebooku poprzez użycie "skandalicznego i rynsztokowego języka" do opisu świętej księgi islamu, Koranu, a także proroka i wiernych.

Sąd orzekł, że wolność przekonań nie usprawiedliwia obrazy cudzych przekonań.

W Egipcie obraza religii jest prawnie zakazana. W przeszłości, jak pisze agencja AFP, często było to wykorzystywane do prześladowań szyitów; w Egipcie większość stanowią sunnici, od 6 do 10% stanowią chrześcijanie, głównie Koptowie. Ostatnio w Kairze doszło do zamieszek, gdy Koptowie demonstrowali domagając się położenia kresu prześladowaniom religijnym w Egipcie.

Agencja MENA nie sprecyzowała, jakiego wyznania jest skazany, lecz poinformowała, że sąd podkreślił, że należy tolerować istnienie wyznawców innych religii.

>>>>

Rzecz jasna zniewazanie grup ludzi powinno byc karalne . Niestety w szczgolach czesto sie kryje diabel i nie wiemy co moze byc uznane za ,,zniewazanie'' a niestety doswiadczenia sa potworne . W takim Pakistanie morduja wszystkich pod tym pretekstem ... Poza tym 3 lata ciezkich robot za jeden wpis to przesadzona kara...
Ale oczywiscie nie moze byc tak ze zadnej kary nie ma za RZECZYIWISCIE (podkreslam) wulgarne ataki ...
Poza tym sady bardziej niz wpisami powinny sie zajac MORDAMI np. na Koptach . To dopiero jest skandal a nie wypisywanie nierzadko przez dzieciakow glupot ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:16, 26 Paź 2011    Temat postu:

Paraliż w Egipcie. Strajkują policjanci

Egipscy policjanci zajęli budynek administracyjny w Hurghadzie na wschodzie kraju. Dotknięta kryzysem policja ucieka się do organizowania potężnych strajków, domagając się podwyżek i oczyszczenia służb z funkcjonariuszy, którzy służyli dawnemu reżimowi.

Kilkuset policjantów opanowało siedzibę służb bezpieczeństwa w Hurghadzie, popularnym kurorcie nad Morzem Czerwonym, a około trzech tysięcy policjantów niższych rang kontynuowało rozpoczęty dzień wcześniej protest przed ministerstwem spraw wewnętrznych w centrum Kairu. Liczne pikiety strajkowe zorganizowano w komisariatach w całym kraju - podaje AFP. AP dodaje, że na obrzeżach stolicy policjanci zablokowali główne drogi i zamknęli posterunki.

Według strajkujących, protest podjęło już 12 tys. funkcjonariuszy. W Egipcie jest 350 tys. policjantów.

Protestujący zapowiadają, że nie opuszczą okupowanych miejsc, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione, a nie są one skromne - siły porządkowe chcą podwyżki pensji o 200 proc.

Policjanci, którzy zebrali się przed budynkiem MSW, trzymają transparenty z napisami "Dobre traktowanie daje dobre usługi" i "Oczyścić policję z mafii", co odnosi się do zaufanych ludzi byłego ministra spraw wewnętrznych Habiba al-Adly'ego.

Adly jest teraz sądzony w związku z morderczymi atakami reżimowej policji na nieuzbrojonych demonstrantów podczas powstania, które obaliło prezydenta Hosniego Mubaraka.

Żądania policjantów wysuwane są w okresie, gdy również organizacje praw człowieka postulują reformę ministerstwa spraw wewnętrznych w nadziei na wyeliminowanie trawiącej policję korupcji oraz takich praktyk jak znęcanie się nad więźniami.

W niestabilnym Egipcie bunt policji stanowi poważny problem. Były oficer służb porządkowych Mohamed Mahfuz powiedział agencji AP, że bez reform i nadzoru "policja zmieni się w gangsterów z (rządową - PAP) licencją". Amerykańscy eksperci obawiają się nieefektywności struktur państwa i niestabilności Egiptu w i tak już targanym konfliktami regionie.

>>>>

Jesli sami policjanci chac oczyscic sie z ludzi rezimu TO CHWALA IM !
Tutaj jednak rozroznijmy . Przestepcow nalezy osadzic . Ale zwyklych policjantow ktorzy sluzyli nie nalezy wyrzucac . Owszem skoro mieli wysokie funkcje niech pracuja na normalnych a kierownictwo obejma ci zdolni . Nalezy unikac jednak calkowitego pozbawiania srodkow do zycia bo to juz nosilo by znamiona zemsty . Niech pracuja i sie wykaza ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 10:48, 01 Lis 2011    Temat postu:

Egipt: tysiące osób wyszło na ulice

Ponad 3 tysiące demonstrantów przemaszerowało w poniedziałek przez centrum Kairu, domagając się uwolnienia przez tymczasowe władze wojskowe krytycznego wobec nich blogera i działacza na rzecz demokracji.

Kilkutysięczny tłum skandował hasła "Precz z rządami wojskowych" i "Alaa, jesteśmy z tobą", kierując się na słynny plac Tahrir w centrum stolicy, a następnie pod główną komendę policji w Kairze, gdzie przetrzymywany jest znany w Egipcie bloger i działacz Alaa Abdel Fattah. Budynek został otoczony kordonem ok. 200 policjantów. Do starć nie doszło.

Fattah - głośny krytyk rządów tymczasowej Najwyższej Rady Wojskowej - jest od niedzieli przetrzymywany przez policję w związku z zarzutami, że podczas protestów Koptów w październiku podżegał tłum do ataku na egipskie wojsko.

Agencja podaje, że przyprowadzony na przesłuchanie Fattah odmówił składania zeznań. Argumentował, że nie uznaje prawa Rady do prowadzenia śledztwa w sprawie, w której sama jest oskarżana.

Na początku października egipscy chrześcijanie, Koptowie, protestowali przeciwko prześladowaniom religijnym w Egipcie.

Armię oskarża się o brutalne stłumienie manifestacji, m.in. poprzez strzelanie do jej uczestników i taranowanie ich opancerzonymi wozami. Wojsko zaprzeczyło tym zarzutom przekonując - wbrew relacjom świadków - że to protestujący zaatakowali pierwsi.

Zatrzymanie Fattaha w ostrych słowach potępił Komitet Obrony Dziennikarzy.

Protest w obronie blogera to najnowsza odsłona rosnącego wśród Egipcjan sprzeciwu wobec rządów Najwyższej Rady. Zarzuca się jej blokowanie reform i zabiegi o utrzymanie się u władzy. Manifestujący domagają się też zniesienia wieloletniego stanu wyjątkowego, wykluczenia członków dawnego reżimu z życia politycznego oraz zakończenia sądów wojskowych wobec cywilów.

>>>>>

To bedzie trwalo dopoki nie nastapi to co w Tunezji ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:32, 04 Lis 2011    Temat postu:

Uchodźcy ofiarami handlarzy ludzkimi organami

Przedstawiana historia jest tak skandaliczna, że aż trudno w nią uwierzyć. Hamdi Al-Azazzy z organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka, własnoręcznie sfotografował martwe ciała znalezione na pustyni. Wszystkie zwłoki uchwycone na zdjęciach posiadają podobne blizny w okolicach brzucha - donosi CNN. To ofiary handlarzy organami.

Stożki rogówek oczu, nerki oraz wątroby to organy, które są najczęściej pozyskiwane z ciał bezbronnych uchodźców. - Oni nacinają brzuch, wyjmują organy i zostawiają człowieka na powolną śmierć. Nie interesuje ich to, czy ofiara umrze, czy też będzie żyła. Osoba operowana jest całkowicie znieczulana nie z troski o jej życie, lecz po to, żeby nie krzyczała - mówi Dr Fakhri Saleh, lekarz medycyny sądowej z Kairu.

>>>>

Widzimy jaka jest sytaucja ! ONI NAPRAWDE POTRZEBUJA WYZWOLENIA i to z niewoli diabla ... Zyjac w Polsce pod opieka Maryi nie macie pojecia JAK LUDZIE ZYJA GDIE INDZIEJ ! Tego co sie ma to sie nie docenia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:22, 09 Lis 2011    Temat postu:

Matka więzionego blogera prowadzi głodówkę

Matka jednego z najbardziej znanych egipskich działaczy na rzecz demokracji prowadzi strajk głodowy, żądając uwolnienia syna - podała agencja AP. Alaa Abdel Fattah, bloger krytyczny wobec tymczasowych władz, trafił do aresztu 30 października br.

Laila Sueif rozpoczęła głodówkę w niedzielę. Pije tylko wodę i herbatę. Według rodziny, stan kobiety jest stabilny. Fattah - głośny krytyk rządów tymczasowej Najwyższej Rady Wojskowej - jest od 30 października przetrzymywany przez policję w związku z zarzutami, że podczas protestów Koptów na początku października podżegał tłum do ataku na egipskie wojsko.

Podczas tej demonstracji zginęło 28 osób, głównie Koptów.

Na środę planowany jest protest przed aresztem, w którym przetrzymywany jest bloger. Niektórzy Egipcjanie zarzucają tymczasowym wojskowym władzom blokowanie reform i zabiegi mające na celu utrzymanie się u władzy. Domagają się też zniesienia wieloletniego stanu wyjątkowego, wykluczenia członków dawnego reżimu z życia politycznego oraz zakończenia sądów wojskowych wobec cywilów.

?????

No i trudno mi sie wypowiedziec ? Jesli podzegal do pogromow to slusznie siedzi . Ale jesli to prowokacja sluzb aby zwalic wine na kogos za swoje brudy ??? To jest to meczennik ? Jaka jest prawda ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:33, 15 Lis 2011    Temat postu:

Egipt: członkowie b. reżimu mogą kandydować w wyborach parlamentarnych

Członkowie partii obalonego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka mogą kandydować w wyborach parlamentarnych pod koniec listopada - ogłosił w poniedziałek Wyższy Sąd Administracyjny, obalając wyrok sądu niższej instancji z piątku.

W piątek sąd niższej instancji w Mansurze w delcie Nilu orzekł, że członkowie Partii Narodowo-Demokratycznej (NDP), rozwiązanego ugrupowania byłego prezydenta, nie mogą brać udziału w wyborach parlamentarnych, które rozpoczynają się 28 listopada. Zwolennicy NPD z radością przyjęli poniedziałkową decyzję sądu, skandując "Bóg jest wielki". Niektórzy trzymali portrety popieranych przez siebie kandydatów.

Część byłych przedstawicieli NDP startuje jako kandydaci niezależni, wielu utworzyło partie polityczne, których jest co najmniej sześć.

Ich udział w wyborach - pierwszych od obalenia w lutym Mubaraka - budzi głęboki sprzeciw aktywistów, którzy obawiają się wpływu "sił kontrrewolucyjnych".

Jednak ich wykluczenie wymusiłoby wdrożenie czasochłonnych procedur rewizyjnych, które mogłoby zakłócić przebieg wyborów lub nawet je opóźnić - podkreśla Reuters. Wybory parlamentarne w Egipcie potrwają kilka miesięcy. 28 listopada rozpocznie się wybieranie Zgromadzenia Ludowego, a 29 stycznia 2012 roku organu doradczego - Rady Konsultatywnej. Na razie nie wyznaczono daty wyborów prezydenckich.

>>>>>

Nowy parlament moze zajac sie ta kwestia i ustalic kto moze a kto nie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:41, 16 Lis 2011    Temat postu:

Human Rights Watch wzywa Egipt do uwolnienia blogera

Organizacja praw człowieka Human Rights Watch (HRW) zaapelowała do Egiptu, by uwolnił przetrzymywanego od końca października blogera, który krytycznie wypowiadał się o tymczasowej Najwyższej Radzie Wojskowej.

Przetrzymywanie Alego Abdela Fattaha jest "rażącą próbą uciszenia jednego z najgłośniejszych krytyków (rządów) wojskowych" - oceniła w oświadczeniu organizacja z siedzibą w Nowym Jorku. Fattah - głośny krytyk rządów tymczasowej Najwyższej Rady Wojskowej - jest od 30 października przetrzymywany przez policję w związku z zarzutami, że podczas protestów Koptów na początku października podżegał tłum do ataku na egipskie wojsko. Zginęło wtedy 28 osób, głównie Koptów. Fattah odmówił składania zeznań.

Oficjalnie wciąż nie postawiono mu zarzutów, mimo że sąd wojskowy oskarżył go o kradzież broni, celowe zniszczenie mienia wojskowego i atak na siły bezpieczeństwa.

Część egipskiego społeczeństwa zarzuca wojskowym blokowanie reform i zabiegi mające na celu utrzymanie się u władzy. Domaga się też zniesienia wieloletniego stanu wyjątkowego, wykluczenia członków dawnego reżimu z życia politycznego oraz zakończenia sądów wojskowych wobec cywilów. Od rewolty, która zakończyła się obaleniem prezydenta Hosniego Mubaraka, przed sądami wojskowymi stanęło ok. 12 tys. Egipcjan - podaje agencja AP.

>>>>

Oczywiscie ! Wolnosc dla blogera !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:45, 18 Lis 2011    Temat postu:

50 tys. demonstrantów na placu Tahrir przeciw rządom wojskowych

Ponad 50 tys. osób ze­bra­ło się na placu Tah­rir w Ka­irze, aby do­ma­gać się od rządu woj­sko­wych prze­ka­za­nia wła­dzy cy­wi­lom, po tym jak przed­sta­wił głów­ne za­ło­że­nia kon­sty­tu­cji da­ją­ce armii sze­ro­ką au­to­no­mię nawet po wy­bo­rze pre­zy­den­ta - po­da­je Reu­ters.

- Czy rząd chce upo­ko­rzyć ludzi? Lu­dzie wy­stą­pi­li prze­ciw­ko Mu­ba­ra­ko­wi i wy­stą­pią prze­ciw­ko kon­sty­tu­cji, którą chce się nam na­rzu­cić - prze­ma­wiał do tłumu przed­sta­wi­ciel sa­la­fi­tów. - Armia nie od­gry­wa żad­nej roli w rzą­dze­niu ludź­mi. Jej je­dy­nym za­da­niem jest ochro­na kraju. Chce­my wy­bra­nej de­mo­kra­tycz­nie cy­wil­nej wła­dzy - oświad­czył jeden z człon­ków ra­dy­kal­ne­go Brac­twa Mu­zuł­ma­nów.

Zgro­ma­dze­ni na słyn­nym placu Egip­cja­nie pro­te­stu­ją prze­ciw­ko za­ło­że­niom nowej kon­sty­tu­cji za­pre­zen­to­wa­nej w tym mie­sią­cu przez rząd, który ogło­sił się straż­ni­kiem "le­gal­no­ści kon­sty­tu­cji". Zgod­nie z pro­po­zy­cja­mi woj­sko­wi mie­li­by moż­li­wość osta­tecz­ne­go de­cy­do­wa­nia w więk­szo­ści spraw, zwłasz­cza w kwe­stiach po­li­ty­ki we­wnętrz­nej i bu­dże­tu oraz być wy­łą­cze­ni spod cy­wil­nej kon­tro­li.

Pro­te­stu­ją­cy do­ma­ga­ją się także wy­zna­cze­nia daty wy­bo­rów pre­zy­denc­kich naj­póź­niej na kwie­cień 2012 roku.

W de­mon­stra­cji ofi­cjal­nie bie­rze udział ponad 39 par­tii po­li­tycz­nych i ugru­po­wań, które we wspól­nym oświad­cze­niu po­in­for­mo­wa­ły, iż będą pro­te­sto­wać "dla ochro­ny de­mo­kra­cji i prze­ka­za­nia wła­dzy".

- Nie ma innej al­ter­na­ty­wy niż po­wrót do żądań re­wo­lu­cyj­nych, które mu­si­my przed­sta­wić jed­nym gło­sem - po­wie­dział współ­za­ło­ży­ciel li­be­ral­nej Par­tii Spra­wie­dli­wo­ści, na­wią­zu­jąc do po­trze­by zjed­no­cze­nia róż­no­rod­nej opo­zy­cji, wśród któ­rej zna­czą­cą rolę od­gry­wa­ją także ra­dy­kal­ne ugru­po­wa­nia is­la­mi­stycz­ne.

Je­że­li rząd i par­tie nie dojdą do po­ro­zu­mie­nia w spra­wie pro­po­no­wa­nych za­pi­sów kon­sty­tu­cji, wy­zna­czo­ne na 28 li­sto­pa­da wy­bo­ry par­la­men­tar­ne mogą sta­nąć pod zna­kiem za­py­ta­nia.

Reu­ters po­rów­nu­je piąt­ko­we zgro­ma­dze­nie na placu Tah­rir, bę­dą­ce jed­nym z naj­więk­szych w ciągu ostat­nich mie­się­cy, do jed­nej z 18-dnio­wych de­mon­stra­cji, które do­pro­wa­dzi­ły w lutym do oba­le­nia pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka. Na czele Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej, która ob­ję­ła wła­dzę w wy­ni­ku re­wo­lu­cji, stoi mar­sza­łek Mo­ham­med Hu­sejn Tan­ta­wi, pia­stu­ją­cy urząd mi­ni­stra obro­ny w rzą­dzie Mu­ba­ra­ka przez 20 lat. Rada obie­ca­ła prze­ka­zać wła­dzę wy­ło­nio­ne­mu w wy­bo­rach rzą­do­wy cy­wi­lów w ciągu sze­ściu mie­się­cy od za­koń­cze­nia re­wo­lu­cji.

>>>>>

Rzecz jasna przemiany sa w toku . Nic sie nie skonczylo ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89320
Przeczytał: 129 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:46, 19 Lis 2011    Temat postu:

Egipt: starcia policji z demonstrantami w centrum Kairu

81 osób zostało rannych podczas starć demonstrantów z policją na placu Tahrir w Kairze - podała państwowa telewizja. Do walk doszło po rozproszeniu grupy około stu koczujących tam osób, które domagały się szybszego przekazania przez wojsko władzy rządowi cywilnemu.

Koczujący rozbili namioty na placu Tahrir (po arabsku Wyzwolenia) w centrum Kairu po piątkowej demonstracji, w której wzięło udział około 50 tys. ludzi, w większości islamistów. Po zwinięciu namiotów przez policję na plac powróciły setki demonstrantów, wdając się w walkę z policjantami. Według świadków, na których powołuje się Reuters, z obu stron rzucano kamieniami.

Funkcjonariusze użyli kul gumowych i gazu łzawiącego. Widziano też przewrócony samochód policyjny, do którego wcześniej wdarli się demonstranci.

Powołując się na dane ministerstwa zdrowia, państwowa telewizja egipska poinformowała, że w sobotnich starciach rannych zostało 81 ludzi. Według telewizji, pięć osób aresztowano.

Związana z Bractwem Muzułmańskim Partia Wolności i Sprawiedliwości potępiła w wydanym oświadczeniu "siłowe rozproszenie okupacji Tahrir", zaznaczając, iż "przypomina to praktyki ministerstwa spraw wewnętrznych obalonego reżymu".

W lutym bieżącego roku sprawujący przez blisko 30 lat autokratyczne rządy nad Egiptem prezydent Hosni Mubarak ustąpił ze stanowiska pod naciskiem masowych protestów społecznych, a władzę tymczasowo przejęła Najwyższa rada Wojskowa. Jednak wolne wybory parlamentarne, których początek wyznaczono na 28 listopada, mogą się odwlec w następstwie sporów o kształt przyszłej konstytucji. Według wojskowych, nowa ustawa zasadnicza powinna wyłączyć siły zbrojne spod kontroli parlamentu i zapewnić im decydujący głos w najważniejszych sprawach państwowych. Partie polityczne nie zgadzają się na taki model władzy.

>>>>>>

Oczywiscie sa to konwulsje okresu przejsciowego ale trudno uznac za norme tylu rannych ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 19 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy