Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:37, 07 Wrz 2011    Temat postu:

Szef Ligi Arabskiej nie odwiedzi Syrii

Szef Ligi Arabskiej Nabil Al-Arabi postanowił przełożyć swoją wizytę w Syrii, zapowiadaną na 7 września, na bliżej nieokreślony późniejszy termin - poinformowało anonimowe źródło z kręgów dyplomatycznych. Powodu zmiany nie podano.

- Wizyta dojdzie do skutku, gdy pozwoli na to sytuacja - powiedział anonimowy dyplomata Ligi.

Podczas wizyty w Damaszku al-Arabi miał zdobyć poparcie dla pokojowej inicjatywy Ligi i zaproponować własne pośrednictwo w kontaktach między prezydentem Baszarem el-Asadem a opozycją.

Liga Arabska apeluje o zakończenie aktów przemocy w Syrii i zwołanie wolnych wyborów w 2014 roku. Ponadto ministrowie spraw zagranicznych państw Ligi w opublikowanym w sierpniu liście domagają się odszkodowań dla ofiar przemocy, uwolnienia więźniów politycznych i wycofania armii z miast. Propozycja Ligi spotkała się z krytyką reżimu.

Agencja dpa zauważa, że inicjatywy podejmowane przez organizację - w znacznym stopniu pozbawioną realnej siły i wewnętrznie skłóconą - miały w przeszłości znaczenie jedynie symboliczne.

W ostatnich dniach z powodu przemocy do sąsiedniego Libanu uciekło ok. 120 osób, w tym cztery ranne - podał libański dziennik "Daily Star", powołując się na dane Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Według oficjalnych szacunków w tym kraju przebywa ok. 2 300 Syryjczyków. Dane nieoficjalne sugerują liczbę znacznie wyższą - wielu uchodźców nie chce się nigdzie rejestrować z obawy przed prześladowaniami reżimu.

Demonstracje prodemokratyczne przybierają na sile na przedmieściach miast i na terenach wiejskich w całej Syrii mimo kolejnych doniesień o zabitych.

6 września w prowincji Hama i w samej stolicy znaleziono ciała ośmiu osób, zastrzelonych podczas antyreżimowych protestów - poinformowali działacze opozycji.

Według szacunków ONZ, w trwających ponad pięć miesięcy protestach na rzecz demokracji w Syrii zginęło ponad 2,2 tys. ludzi.

>>>>>

Trzeba ostro . To sa bandyci ... Gdyby przyjmowali tlumaczenia to nie doszlo by do tego do czego doszlo ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:42, 07 Wrz 2011    Temat postu:

Szef Ligii Arabskiej uda się z wizytą do Syrii

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny Ligi Arab­skiej Nabil al-Ara­bi uda się w so­bo­tę z wi­zy­tą do Syrii, żeby przed­sta­wić pro­po­zy­cję w celu ure­gu­lo­wa­nia kry­zy­su w tym kraju - po­in­for­mo­wał wy­so­ki rangą przed­sta­wi­ciel or­ga­ni­za­cji.

- W na­stęp­stwie roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej mię­dzy al-Ara­bim a sze­fem sy­ryj­skiej dy­plo­ma­cji Wa­li­dem el-Mu'al­li­mem oraz spo­tka­nia z de­le­ga­tem Syrii przy Lidze Arab­skiej po­sta­no­wio­no, że se­kre­tarz ge­ne­ral­ny uda się w so­bo­tę do Syrii - po­in­for­mo­wał Ahmad ben Helli.​Podczas wi­zy­ty w Da­masz­ku al-Ara­bi ma zdo­być po­par­cie dla po­ko­jo­wej ini­cja­ty­wy Ligi i za­pro­po­no­wać wła­sne po­śred­nic­two w kon­tak­tach mię­dzy pre­zy­den­tem Syrii Ba­sza­rem el-Asa­dem a opo­zy­cją.

Wcze­śniej Al-Ara­bi prze­ło­żył swoją wi­zy­tę w Da­masz­ku na nie­okre­ślo­ny ter­min, nie po­da­jąc po­wo­du zmia­ny.

Arab­skie źró­dło po­da­ło, że Syria od­mó­wi­ła przy­ję­cia szefa Ligi Arab­skiej po tym, gdy spo­tkał się z człon­ka­mi sy­ryj­skiej opo­zy­cji; innym po­wo­dem od­mo­wy był wy­ciek pro­po­zy­cji ka­tar­skiej w spra­wie ewen­tu­al­nych dzia­łań państw arab­skich w związ­ku z tłu­mie­niem za­mie­szek w Syrii, mimo że do­ku­ment ten nie zo­stał przy­ję­ty.

Liga Arab­ska ape­lu­je o za­koń­cze­nie aktów prze­mo­cy w Syrii i zwo­ła­nie wol­nych wy­bo­rów w 2014 r. Po­nad­to mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych państw Ligi w opu­bli­ko­wa­nym w sierp­niu li­ście do­ma­ga­ją się od­szko­do­wań dla ofiar prze­mo­cy, uwol­nie­nia więź­niów po­li­tycz­nych i wy­co­fa­nia armii z miast. Pro­po­zy­cja Ligi spo­tka­ła się z kry­ty­ką re­żi­mu.

Ini­cja­ty­wy po­dej­mo­wa­ne przez or­ga­ni­za­cję - w znacz­nym stop­niu po­zba­wio­ną re­al­nej siły i we­wnętrz­nie skłó­co­ną - miały w prze­szło­ści zna­cze­nie je­dy­nie symboliczne.​Według sza­cun­ków ONZ, w wy­ni­ku re­pre­sji ze stro­ny sy­ryj­skie­go re­żi­mu zgi­nę­ło od marca tego roku ponad 2200 osób.

?????

No to co ? Odmienilo sie ? Po co ta wizyta i co ma dac ??? Jatka jak dawniej !Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:44, 07 Wrz 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:15, 08 Wrz 2011    Temat postu:

Wielka masakra 30 sierpnia !

zabicie przez siły bezpieczeństwa 72 demonstrantów i obrońców praw człowieka przetrzymywanych w więzieniu w Hamie spowodowało rezygnację gubernatora ! . Jak powiedział, stało się to 30 sierpnia, w przeddzień ofensywy syryjskiego wojska na miasto. Na skutek wkroczenia armii zginęło ok. 420 osób, z których wiele pochowano w masowych grobach w miejskim parku - dodał.

!!!!!!

Bilans zabrodni skoczyl dramatycznie w gore !

2308 zamordowanych cywilow
545 zolnierzy
66386 ofiar ogolem !!!


Morze krwi !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:04, 09 Wrz 2011    Temat postu:

Prezydent Iranu apeluje do władz Syrii

Prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad zaapelował do władz najbliższego sojusznika swojego kraju, Syrii, o rozpoczęcie rozmów z opozycją, która domaga się odejścia prezydenta Baszara el-Asada.

W wywiadzie dla portugalskiego nadawcy publicznego, Radiotelevisao Portuguesa, Ahmadineżad powiedział, że rozprawa zbrojna "nigdy nie jest odpowiednim rozwiązaniem" - podała półoficjalna agencja Fars.- Rządy powinny respektować i uznawać prawo swoich narodów do wolności i sprawiedliwości (...) Problemy należy rozwiązywać drogą dialogu - oznajmił irański prezydent. Jak dodał, "kraje regionu mogą pomóc Syrii rozwiązać ten problem".

W 2009 roku władze Iranu zdławiły masowe protesty antyrządowe po reelekcji Ahmadineżada na stanowisko szefa państwa. Teheran zarzuca obecnie Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom wzniecanie protestów w Syrii. Waszyngton z kolei zarzuca Iranowi, że pomaga Asadowi w dławieniu rewolty, czemu Teheran zaprzecza.ONZ szacuje, że od wybuchu w marcu protestów w Syrii zginęło w tym kraju ponad 2200 cywilów.

>>>>>

Wystarczy ze bestialowie z Teheranu przestana pchac bron i wysylac mordercow bestialom z Syrii . To od razu zmniejszy przelew krwi ...
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:08, 10 Wrz 2011    Temat postu:

Ludzie protestują - bezpieka ich pałuje i strzela

Mieszkańcy wielu syryjskich miast protestują przeciwko prezydentowi Baszarowi al-Asadowi - podaje telewizji Al-Dżazira. W starciach sił bezpieczeństwa z demonstrantami zginęło co najmniej sześć osób.

Demonstracje zaczęły się po piątkowych modlitwach w meczetach. Według Al-Dżaziry, w Erbeen na przedmieściach Damaszku siły niebezpieczeństwa otworzyły ogień do demonstrantów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne.

Do starć doszło też w innych dzielnicach syryjskiej stolicy, gdzie zginęła kolejna osoba. Funkcjonariusze sił bezpieczeństwa bili manifestantów pałkami i nie pozwalali im opuścić meczetów.

W mieście Dara na południu Syrii żołnierze i policjanci strzelali w powietrze, aby rozproszyć kilka tysięcy demonstrantów, którzy żądali kary śmierci dla prezydenta Asada. Użyto też gazów łzawiących. Manifestanci obrzucili funkcjonariuszy kamieniami. Do starć doszło też w Latakii, Hamie, Homs, Aleppo i w innych miastach.

>>>>>

I znowu zbronie i znowu krew ...

Tym samym bilans wzrosl do;
2314 zamordowanych cywilow
547 wojskowych
66559 ofiar ogolem !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:16, 11 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: świętowanie i protesty

Syryjczycy nie rezygnują z protestów przeciwko rządom Baszara al-Assada. Amatorski film, do którego dotarła agencja Reuters przedstawia obchody święta Eid al-Fitr kończącego ramadan, muzułmański miesiąc postu. Kilka dni temu syryjskie siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do antyrządowych manifestantów, zabijając siedmiu z nich.

>>>>>

Ciegle te filmy i ciagle nowe zbrodnie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:25, 12 Wrz 2011    Temat postu:

ONZ: W wyniku protestów w Syrii zginęło 2600 osób

Co naj­mniej 2600 osób zgi­nę­ło w Syrii od po­ło­wy marca, gdy w kraju wy­bu­chły an­ty­rzą­do­we pro­te­sty - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek Wy­so­ka Ko­mi­sarz ONZ ds. Praw Czło­wie­ka Navi Pil­lay. Po­przed­ni bi­lans, na ko­niec sierp­nia, mówił o 2200 za­bi­tych.

- Jeśli cho­dzi o Syrię, we­dług wia­ry­god­nych źró­deł znaj­du­ją­cych się na miej­scu licz­ba za­bi­tych od wy­bu­chu prze­mo­cy w po­ło­wie marca wy­no­si co naj­mniej 2600 - po­wie­dzia­ła Pil­lay w prze­mó­wie­niu otwie­ra­ją­cym 18. sesję Rady Praw Czło­wie­ka ONZ.23 sierp­nia br. na nad­zwy­czaj­nej sesji tego or­ga­nu po­moc­ni­cze­go Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ONZ Pil­lay in­for­mo­wa­ła, że bi­lans za­bi­tych to 2200 osób.​Tego dnia Rada przy­ję­ła re­zo­lu­cję, w któ­rej do­ma­ga­ła się od władz Syrii współ­pra­cy z nie­za­leż­ną ko­mi­sją do zba­da­nia ich dzia­łań prze­ciw­ko uczest­ni­kom pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych w Syrii, w tym moż­li­wych zbrod­ni prze­ciw­ko ludz­ko­ści.

>>>>>

Na pewno wiecej jak sie doda cywilow i wojskowych !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:55, 13 Wrz 2011    Temat postu:

ONZ powołała komisję do zbadania naruszeń praw człowieka w Syrii

ONZ powołała trzyosobową komisję składającą się z międzynarodowych ekspertów do zbadania przypadków naruszania praw człowieka, w tym zbrodni przeciwko ludzkości, w Syrii, od kiedy w marcu zaczęły się tam antyrządowe protesty.

Komisji śledczej będzie przewodził Sergio Pinheiro, emerytowany profesor z Brazylii, były sekretarz stanu ds. praw człowieka w tym kraju, który wcześniej pracował przy badaniu naruszeń praw człowieka w Burundi i Birmie.Pozostałymi członkami tego gremium są: Yakin Erturk, profesor z Turcji, która wcześniej pracowała jako oenzetowska śledcza w sprawie przemocy wobec kobiet, oraz Karen Abu Zeid ze Stanów Zjednoczonych, była komisarz generalna Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).

O powołaniu tego panelu zdecydowała w sierpniu Rada Praw Człowieka ONZ w celu zbadania samowolnych egzekucji, nadmiernego użycia siły oraz zabójstw; raport na ten temat ma powstać do końca listopada. W poniedziałek rozpoczęła się 18. sesja Rady, będącej organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Laura Dupuy Lasserre, ambasador Urugwaju przy ONZ i obecna przewodnicząca składającej się z 47 państw Rady, "podkreślała znaczenie pełnej współpracy syryjskich władz z komisją" - czytamy w oświadczeniu.Wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay poinformowała w poniedziałek, że co najmniej 2600 osób zginęło w Syrii od połowy marca, gdy w kraju wybuchły antyrządowe protesty. Poprzedni bilans, na koniec sierpnia, mówił o 2200 zabitych.

>>>>>

Jest to sluszne dzialanie ... Trzeba dokladnie badac i opisywac wszelkie przypdaki zbrodni . Nie ma w koncu nic wazniejszefo niz oddanie zycia za kogos... A za wolnosc znaczy za kogos bo o ludzi przeciez chodzi zawsze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:01, 13 Wrz 2011    Temat postu:

Premier Turcji obawia się wojny domowej w Syrii

W opu­bli­ko­wa­nym dzi­siaj przez egip­ską ga­ze­tę "Al-Szo­ruk" wy­wia­dzie pre­mier Tur­cji Recep Tay­y­ip Er­do­gan oświad­czył, iż nie­po­koi go moż­li­wość po­pad­nię­cia Syrii w wojnę do­mo­wą. Za­de­kla­ro­wał jed­no­cze­śnie chęć po­głę­bie­nia związ­ków swego kraju z Egip­tem.

- Oba­wiam się, że skoń­czy się to wojną do­mo­wą mię­dzy ala­wi­ta­mi i sun­ni­ta­mi - po­wie­dział Er­do­gan, mając na myśli trwa­ją­ce od po­ło­wy marca spo­łecz­ne pro­te­sty, krwa­wo tłu­mio­ne przez reżim ala­wic­kie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Więk­szość miesz­kań­ców Syrii sta­no­wią sunnici.​Erdogan, który w ra­mach swej po­dró­ży po pań­stwach arab­skich prze­by­wał dzi­siaj w Egip­cie, wy­ra­ził chęć bu­do­wa­nia stra­te­gicz­ne­go part­ner­stwa z tym kra­jem. - Jeśli świat arab­ski ma kil­ko­ro drzwi, to bez wąt­pie­nia Egipt sta­no­wi naj­waż­niej­sze z nich - za­zna­czył tu­rec­ki pre­mier.

.​Jutro pre­mier Tur­cji ma prze­pro­wa­dzić roz­mo­wy w Tu­ne­zji, a w czwar­tek w Libii. Jak po­wie­dział "Al-Szo­ruk", Li­bij­czy­cy po­win­ni sami za­de­cy­do­wać o przy­szło­ści swego kraju. - Po pierw­sze, je­ste­śmy prze­ciw­ko mię­dzy­na­ro­do­wej in­ter­wen­cji w Libii. Po dru­gie, uwa­ża­my, że pań­stwa za­chod­nie nie mają praw do li­bij­skiej ropy, gdyż na­le­ży ona do na­ro­du - pod­kre­ślił Er­do­gan.

?????

A Erdogan nie ma prawa mowic o Libijskim narodzie bo nie tak dawno byl przeciw ratowaniu libijskich powstancow ... i dawaniu im broni ...
Natomiast Francja pomagala jak mogla i podobnie Brytania... ZATEM NIECH MILCZY O LIBIJSKIM NARODZIE !
Jesli chce niech pomoze syryjskiemu bo okazje w Libii zmarnowali ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:30, 14 Wrz 2011    Temat postu:

MSZty nawołują, by powstrzymać przemoc w Syrii

Szefowie dyplomacji państw Ligi Arabskiej wezwali dzisiaj władze w Damaszku do podjęcia natychmiastowych działań w celu powstrzymania przemocy w Syrii, gdzie do tłumienia antyprezydenckich demonstracji od pięciu miesięcy wysyłane jest wojsko i czołgi.

- Obecna sytuacja w Syrii jest wciąż bardzo poważna. Musi dojść do natychmiastowych zmian w celu powstrzymania przelewu krwi oraz zapobieżenia następnym aktom przemocy - czytamy w oświadczeniu ministrów, którzy spotkali się dzisiaj w Kairze.- Władze w Syrii muszą poczynić pilne kroki w celu wdrożenia punktów uzgodnionych podczas wizyty sekretarza generalnego (Ligi Arabskiej); w szczególności chodzi o powstrzymanie przemocy - napisano w oświadczeniu.

Ministrowie wezwali również do dialogu narodowego w Syrii.Według ostatnich danych biura wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, co najmniej 2600 osób zginęło w Syrii od połowy marca, gdy w kraju wybuchły protesty przeciwko autorytarnym rządom prezydenta Baszara el-Asada. Poprzedni bilans, na koniec sierpnia, mówił o 2200 zabitych.

>>>>>

No dobra ale jakie kroki LA zamierza podjac ? Czy unsunieto rezim w Syrii z LA jak ten z Libii ??? Czy sa sankcje czy jest presja ekonomiczna ??? Czy sa przygotowania zbrojne ??? To sa realiai faktyczne kroki a nie ,,apele'' ... Po czynach ich poznacie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:26, 14 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: oddziały pancerne w pobliżu Turcji

Sy­ryj­skie od­dzia­ły pan­cer­ne prze­pro­wa­dzi­ły dziś sze­ro­ko za­kro­jo­ną ope­ra­cją w gra­ni­czą­cym z Tur­cją re­gio­nie na pół­noc­nym za­cho­dzie kraju, aby stłu­mić pro­de­mo­kra­tycz­ne pro­te­sty i wy­ła­pać de­zer­te­rów z armii - po­in­for­mo­wa­li miej­sco­wi ak­ty­wi­ści.

We­dług nich w ope­ra­cji uczest­ni­czą setki żoł­nie­rzy, to­wa­rzy­szy im kil­ka­dzie­siąt po­jaz­dów opan­ce­rzo­nych i au­to­bu­sy wio­zą­ce siły bez­pie­czeń­stwa i uzbro­jo­nych ludzi lo­jal­nych wobec pre­zy­den­ta Ba­sza­ra al-Asada.​Siły te prze­cze­sa­ły co naj­mniej 10 miej­sco­wo­ści w re­gio­nie Dża­bal az-Za­wi­ja - pisze agen­cja Reu­te­ra.

We­dług sy­ryj­skiej or­ga­ni­za­cji obro­ny praw czło­wie­ka (OSDH) za­blo­ko­wa­no drogi mię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi, roz­sta­wio­no po­ste­run­ki kon­tro­l­ne i do­ko­na­no aresz­to­wań.

Siły bez­pie­czeń­stwa po­ja­wi­ły się w tym re­gio­nie, gdzie prze­ciw­ni­cy władz za­ape­lo­wa­li o udział w ma­ni­fe­sta­cjach an­ty­rzą­do­wych w czwar­tek, kiedy to mija sześć mie­się­cy od po­cząt­ku re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra al-Asa­da.

"Sześć mie­się­cy. Bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek zde­ter­mi­no­wa­ni, by kon­ty­nu­ować po­wsta­nie 15 marca" - na­pi­sa­li prze­ciw­ni­cy władz na swej stro­nie "Re­wo­lu­cja Sy­ryj­ska 2011".

Od po­cząt­ku pro­te­stów wła­dze Syrii oskar­ża­ją "uzbro­jo­ne bandy" o za­bi­ja­nie de­mon­stran­tów i sił po­rząd­ko­wych w celu wy­wo­ła­nia w pań­stwie chaosu.​Od po­ło­wy marca, gdy w kraju wy­bu­chły an­ty­rzą­do­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło co naj­mniej 2600 osób - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek Wy­so­ka Ko­mi­sarz ONZ ds. Praw Czło­wie­ka Navi Pil­lay. Po­przed­ni bi­lans, na ko­niec sierp­nia, mówił o 2200 za­bi­tych

>>>>>

I kolejne masakry :Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:19, 15 Wrz 2011    Temat postu:

W Syrii nadal giną ludzie

W pierwszy piątek po zakończeniu ramadanu, muzułmańskiego miesiąca postu, siły bezpieczeństwa zabiły w Syrii co najmniej 13 demonstrantów. Do antyrządowych manifestacji doszło po tradycyjnych modłach.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (ISDH) osiem osób zginęło w Irbinie, Dumie i Hammurii na przedmieściach Damaszku, trzy w Homs i Talbisse (środkowa Syria), a dwie w Deir Ezzor na wschodzie kraju.

Organizacja ta twierdzi, że demonstracje odbywać się będą "każdego dnia do upadku reżimu".

>>>>

I znow urosl bilans zbrodni ...
Zabitych jest 2321 cywilow i 548 wojskowych razem 2869 zabitych...
Razem ofiar jest 66761 !!!!!

[img]http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26719/syria_ranny_afp_512.jpeg [/img]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:54, 16 Wrz 2011    Temat postu:

Mają dość reżimu - stworzyli własną Radę Narodową

Grupa syryjskich opozycjonistów przedstawiła w Stambule listę ok. 140 osób, które tworzą tzw. Radę Narodową. Ma ona koordynować walkę z reżimem w Damaszku.

60% członków Rady, której utworzenie anonsowano pod koniec sierpnia, mieszka w Syrii - poinformował Abdulbaset Sida, jeden z członków Rady na konferencji prasowej w Stambule.

Twórcy tej struktury ujawnili jedynie 72 nazwiska jej członków, kierując się względami bezpieczeństwa.

- Po zakończeniu pierwszych konsultacji grupy młodych rewolucjonistów, polityczne ugrupowania i działacze, wojskowi i technokraci zdecydowali się na utworzenie syryjskiej Rady Narodowej - powiedział rzecznik syryjskich dysydentów Basma Kadmani.

Na razie Rada nie wyłoniła swego przewodniczącego.

Mieszkający w USA syryjski naukowiec Louay Safi powiedział agencji Associated Press, że w Radzie są reprezentowani sunnici, szyici, alawici, Kurdowie i przedstawiciele Bractwa Muzułmańskiego i że Rada jest otwarta dla każdego, kto nie jest przeciwny demokracji.

Rzecznik francuskiego MSZ Bernard Valero poinformował, że przedstawiciele syryjskiej opozycji spotykają się w Paryżu w czwartek i piątek z francuskimi wysokimi urzędnikami. Nie wymienił uczestników spotkań i nie ujawnił treści rozmów.

Niedawno minister spraw zagranicznych Francji, której Syria była kolonią, Alain Juppe powiedział, że Paryż będzie rozwijał kontakty z syryjską opozycją, by wywrzeć nacisk na reżim prezydenta Baszara el-Asada.

ONZ szacuje, że w następstwie represji władz wobec uczestników manifestacji antyrządowych w Syrii od początku rebelii, czyli od 15 marca, zginęło 2600 osób.

>>>>>

Brawo ! Oczywiscie to sluszny krok ! Dosc zbrodni !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:47, 16 Wrz 2011    Temat postu:

Premier Turcji: ciemiężyciele narodu Syrii nie przetrwają

Pre­mier Tur­cji Recep Tay­y­ip Er­do­gan oświad­czył w pią­tek w cza­sie wi­zy­ty w Libii, że osoby do­pusz­cza­ją­ce się re­pre­sji na na­ro­dzie Syrii nie prze­trwa­ją.

- Po­ka­za­li­ście ca­łe­mu świa­tu, że żadna ad­mi­ni­stra­cja nie może sta­nąć na dro­dze woli na­ro­du - po­wie­dział Er­do­gan wi­wa­tu­ją­ce­mu tłu­mo­wi na placu w Try­po­li­sie.- Nie za­po­mi­naj­cie: ci w Syrii, któ­rzy do­pusz­cza­ją się re­pre­sji na na­ro­dzie, nie będą w sta­nie prze­trwać - po­wie­dział Er­do­gan.

Sy­ryj­skie siły bez­pie­czeń­stwa za­strze­li­ły co naj­mniej 12 cy­wi­lów, tłu­miąc pro­de­mo­kra­tycz­ne ma­ni­fe­sta­cje po piąt­ko­wych mo­dłach oraz pro­wa­dząc ofen­sy­wę prze­ciw­ko zbun­to­wa­nym miastom.​Według sza­cun­ków ONZ, od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ok. 2,6 tys. ludzi.

::::::

Obludnicy udajacy przyjaciol wolnosci dopiero po jej zwyciestwie tez nie przetrwaja !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:32, 17 Wrz 2011    Temat postu:

Demonstracje przeciw rządom prezydenta Baszara el-Asada odbywają się prawie codziennie, jednak w piątek, w dniu wolnym od pracy w krajach muzułmańskich, mobilizacja protestujących wyraźnie rośnie.

Asad w 2000 roku przejął urząd głowy państwa po swym zmarłym ojcu Hafezie el-Asadzie, sprawującym dyktatorskie rządy przez 30 lat.

Według danych ONZ, w wyniku represji ze strony reżimu prezydenta Asada zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

W odpowiedzi na represje stosowane przez reżim Asada Unia Europejska zaostrzyła w piątek sankcje wobec Syrii, wprowadzając zakaz importu, kupna oraz transportu do krajów unijnych syryjskiej ropy naftowej oraz produktów pochodnych. Zakazem objęto również wsparcie finansowe i ubezpieczanie takich transakcji.

Decyzja ta będzie miała poważne konsekwencje dla syryjskiej gospodarki, gdyż 95 procent eksportu syryjskiej ropy trafia do UE.

>>>>

Widzimy z kim handlowaly euro-wampiry !!!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 21 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy