Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Kostka Rubika .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:19, 19 Maj 2014    Temat postu: Kostka Rubika .

40 lat Kostki Rubika - niezwykła historia genialnej zabawki
Kost­ka Ru­bi­ka sprze­da­ła się w 350 mi­lio­nach eg­zem­pla­rzy - Reu­ters

Mija czter­dzie­ści lat od wy­na­le­zie­nia Kost­ki Ru­bi­ka, skąd wzię­ła się ta po­pu­lar­na do dziś za­baw­ka, do czego miała słu­żyć i jak jej ukła­da­nie pod­bi­ło świat?

Kost­kę wy­my­ślił wę­gier­ski ar­chi­tekt i wy­kła­dow­ca Ernő Rubik. Czę­sto mówi się, że po­cząt­ko­wo miała ona być je­dy­nie po­mo­cą na­uko­wą dla stu­den­tów, któ­rzy dzię­ki niej mieli roz­wi­jać wy­obraź­nię prze­strzen­ną, jed­nak to nie do końca praw­da. Kost­ka po­wsta­ła jako próba stwo­rze­nia me­cha­ni­zmu, któ­re­go po­szcze­gól­ne czę­ści mogą prze­miesz­czać się nie­za­leż­nie od po­zo­sta­łych, bez na­ru­sza­nia in­te­gral­no­ści ca­ło­ści. Na to, że kost­ka może być także ła­mi­głów­ką, Rubik wpadł do­pie­ro wtedy, kiedy pierw­szy pro­to­typ roz­padł się na ka­wał­ki.

Kost­ka zo­sta­ła wy­na­le­zio­na w 1974 roku, jed­nak do sprze­da­ży tra­fi­ła do­pie­ro na gwiazd­kę 1977 i to tylko na Wę­grzech. Suk­ces był ogrom­ny. W dwa lata, w samej oj­czyź­nie wy­na­laz­cy sprze­da­ło się około 300 ty­się­cy ko­stek.

Co cie­ka­we, Rubik nie był je­dy­nym in­ży­nie­rem, który wpadł na po­mysł po­dob­nej za­baw­ki. W 1970 roku Ka­na­dyj­czyk Larry Ni­chols stwo­rzył bar­dzo po­dob­ną kost­kę, któ­rej boki li­czy­ły jed­nak nie dzie­więć, a czte­ry pola. Rów­no­le­gle z Ru­bi­kiem na po­mysł kost­ki wpadł także Ja­poń­czyk Te­ru­to­shi Ishi­gi. Przez jakiś czas trwa­ły spory praw­ne, ale osta­tecz­nie w 1986 roku ame­ry­kań­ski urząd pa­ten­to­wy przy­znał Ru­bi­ko­wi prawa do kost­ki 3x3x3, od­rzu­ca­jąc skar­gę Ni­chol­sa.

Kost­ka Ru­bi­ka to przed­miot fa­scy­nu­ją­cy, sześć ścian po dzie­więć pól każda daje łącz­nie 43 try­lio­ny róż­nych kom­bi­na­cji uło­żeń. Ist­nie­je przy tym przy­naj­mniej kilka metod ukła­da­nia kost­ki w tym dwie po­cho­dzą­ce z Pol­ski sys­tem ZZ i ZB.

Dla sa­me­go Ernő Ru­bi­ka naj­więk­szym pro­ble­mem było zna­le­zie­nie spo­so­bu, by po­ka­zać swoją kost­kę także w kra­jach ka­pi­ta­li­stycz­nych. Udało mu się to dzię­ki pew­ne­mu wę­gier­skie­mu przed­się­bior­cy, który w 1979 roku wziął ją ze sobą na targi Toy Fair w Nu­rem­ber­gu. W efek­cie dys­try­bu­cją za­baw­ki za­ję­ła się firma Ideal Toy, która zmie­ni­ła pier­wot­ną nazwę Ma­gicz­na Kost­ka (węg. Buvos Kocka) na znaną do dziś Kost­kę Ru­bi­ka.

Glo­bal­ną po­pu­lar­ność za­baw­ka zdo­by­wa­ła sko­ko­wo. Jed­nym z waż­nych mo­men­tów było po­ja­wie­nie się za­baw­ki w bry­tyj­skiej te­le­wi­zji śnia­da­nio­wej. Znacz­ną rolę ode­gra­ła także wy­da­na w 1981 roku książ­ka Pa­tric­ka Bos­ser­ta "You can do the Cube", która ro­ze­szła się w na­kła­dzie pół­to­ra mi­lio­na eg­zem­pla­rzy. Rok póź­niej od­by­ły się pierw­sze mi­strzo­stwa świa­ta w ukła­da­niu kost­ki na czas.

Do dziś bite są re­kor­dy Gu­ines­sa i od­by­wa­ją się za­wo­dy w ukła­da­niu kost­ki. Ak­tu­al­nie naj­lep­szy czas na­le­ży do Matsa Valka, który uło­żył kost­kę w pięć se­kund i 55 set­nych. W sieci można zna­leźć także ludzi, któ­rzy w re­kor­do­wo krót­kim cza­sie ukła­da­ją kost­kę z za­mknię­ty­mi ocza­mi, jedną ręką czy sto­pa­mi.

Wciąż trwa także pro­duk­cja Kost­ki Ru­bi­ka. We­dług ofi­cjal­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej sprze­da­no już 350 mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy, a do tej licz­by na­le­ży do­ło­żyć także pod­rób­ki i nie­au­to­ry­zo­wa­ne mo­dy­fi­ka­cje. Nic także nie za­po­wia­da, żeby w nie­da­le­kiej przy­szło­ści ta nie­zwy­kła za­baw­ka miała znik­nąć ze skle­pu.

>>>

Absolutnie genialne zadanie logiczne nie zabawka . Pamietam oczywiscie szum z lat 80tych w PRL . Tamta kostak byla tak dziadoska ze mi sie rozleciala :O)) Zreszta rozbieralem ja na chama zeby ulozyc :O)))
Do dzis nie ulozylem choc oczywiscie ze wiem ze sa algorytmy ze to mozna wycwiczyc z zamknietymi oczami . Tylko wtedy co za radosc ? SAMEMU ODKRYC :O)))Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 22:27, 06 Mar 2017, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:17, 06 Mar 2017    Temat postu:

RMF 24
Fakty
Świat
0,637 sekundy trwało ułożenie Kostki Rubika. To nowy rekord świata!
0,637 sekundy trwało ułożenie Kostki Rubika. To nowy rekord świata!

1 godz. 45 minut temu

​Robot skonstruowany przez niemieckiego inżyniera ustanowił nowy rekord świata w ułożeniu Kostki Rubika. Księga Rekordów Guinnessa, po długiej weryfikacji, potwierdziła sukces maszyny i jej konstruktora.
Kadr z filmu
/Guinness World Records /YouTube


Robot, który jest dziełem inżyniera Alberta Beera, rozwiązał popularną zagadkę w niespełna 0,637 sekundy, bijąc tym samym aktualny rekord wynoszący 0,887 sekundy.

Maszyna wykorzystuje procesor firmy Infineon Technologies i do pracy używa sześciu ramion. Pozwalają one ułożyć kostkę dzięki 21 ruchom.

Robot przed próbą bicia rekordu - która odbyła się jeszcze w ubiegłym roku w Monachium - otrzymał dwa zdjęcia przedstawiające Kostkę Rubika. Rozpoznał kolor każdego elementu i utworzył rozwiązanie wykorzystujące specjalny algorytm dostarczony przez Herberta Kociemba. Rozwiązanie zostało następnie przekazane do procesora, który przetworzył je na ruch.

Na filmie zamieszczonym w sieci można zobaczyć ten niezwykły wyczyn maszyny. Trzeba się tylko dobrze skupić, bo możemy przegapić kluczowy moment podczas zwykłego mrugnięcia okiem.

Zespół Księgi Rekordów Guinnessa od czasu dokonania próby weryfikował wszystkie dowody wskazujące na to, że zakończyła się ona sukcesem, uwzględniając przy tym m.in. normy ustanowione przez Światowe Stowarzyszenie Kostki Rubika. Organizacja ta reguluje także zasady przeprowadzania konkursów w układaniu Kostki Rubika.

Rekord, w ludzkim wydaniu, ustanowiony przez nastoletniego Lucasa Ettera w listopadzie 2015 roku, to 4,904 sekundy.

...

Znakomity pomysl.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy