Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Podziały administracyjne polski ...

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:49, 24 Mar 2012    Temat postu: Podziały administracyjne polski ...

Dyskusja o metropolii. To miasto powinno się w niej znaleźć

Radni są za me­tro­po­lią. Obok Byd­gosz­czy i To­ru­nia musi być w niej oczy­wi­ście Ino­wro­cław! - do­no­si Ga­ze­ta Po­mor­ska.

Sta­no­wi­sko w tej spra­wie przy­ję­to pod­czas wczo­raj­szej sesji. Z pro­jek­tem do­ku­men­tu wy­stą­pił klub Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Choć od po­cząt­ku wszyst­ko wska­zy­wa­ło, że więk­szość rad­nych za­gło­su­je "za", to dys­ku­sja i tak była długa. - Do­brze by­ło­by, żeby rada wspar­ła sta­ra­nia na­szych po­li­ty­ków o wej­ście Ino­wro­cła­wia do me­tro­po­lii razem z Byd­gosz­czą i To­ru­niem - ape­lo­wał Hen­ryk Pro­cek z PO. Zdzi­wie­nia nie krył na­to­miast Gu­staw No­wic­ki z PiS. - Przy­po­mniał, że kil­ka­krot­nie wy­stę­po­wał z in­ter­pe­la­cja­mi w po­dob­nej spra­wie. - Za­wsze otrzy­my­wa­łem ne­ga­tyw­ne od­po­wie­dzi - przy­po­mniał radny Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści.

Radny Jacek Olech z opo­zy­cji za­pew­niał, że ob­sza­ry me­tro­po­li­tar­ne, to spo­sób na lep­sze po­zy­ski­wa­nie unij­nych pie­nię­dzy. - Nie trze­ba nas za­chę­cać do gło­so­wa­nia za me­tro­po­lią. Uwa­żam jed­nak, że w uza­sad­nie­niu do sta­no­wi­ska obok na­zwi­ska posła z par­tii rzą­dzą­cej, po­win­ny zna­leźć się też na­zwi­ska in­nych par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy rów­nież wal­czą o Ino­wro­cław w me­tro­po­lii - za­uwa­żył radny.

- Me­tro­po­lie, to nie no­wość. Prace nad nimi po­trwa­ją jesz­cze długo. Nasze mia­sto, choć jest w piąt­ce naj­więk­szych w wo­je­wódz­twie, to zaj­mu­je w tym ran­kin­gu ostat­nie miej­sce. Sta­no­wi­sko, które mamy przy­jąć jest słusz­ną ini­cja­ty­wą, ale ra­czej przy­nie­sie nie­wie­le - za­uwa­żył Ry­szard Ro­siń­ski z SLD. Na­to­miast radna Mag­da­le­na Wa­loch z PO stwier­dzi­ła, że: - To sta­no­wi­sko bę­dzie pew­nym za­czy­nem do de­ba­ty o tym, co może Ino­wro­cław za­pro­po­no­wać me­tro­po­lii i co mieć z niej dla sie­bie.

Chłod­no na me­tro­po­lię pa­trzy pre­zy­dent Ry­szard Brej­za. Od po­cząt­ku śle­dzi on przy­miar­ki do aglo­me­ra­cji byd­go­sko-to­ruń­skiej, które za­koń­czy­ły się kłót­nią. Potem przy­szedł czas na dys­ku­sję o me­tro­po­lii byd­go­skiej, ale bez Ino­wro­cła­wia. Zda­niem Brej­zy, trze­ba oczy­wi­ście czy­nić sta­ra­nia o me­tro­po­lię Byd­goszcz-To­ruń-Ino­wro­cław, ale przede wszyst­kim mia­sto musi iść swoją drogą wy­zna­czo­ną w stra­te­gii jego roz­wo­ju.

FI/"Ga­ze­ta Po­mor­ska"

>>>>

Jest to znakomity pomysl mimo ze jak widac miejscowi politykierzy nie dorastaja . Ale blisko polozone miasta powinny laczyc sily . Wtedy zawsze mozna dokonywac wspolnych inwestycji i miec wspolne porzadne lotnisko zamiast trzech dziadowskich . Wspolne silne uczelnie wyzsze . Przy czym jedno miasto miasto moze miec porzadna Akademie Sztuki drugie Akademie Medyczna trzecie Politechnike itp. itd . Wszak jest duzo typow szkol . Podobnie z medycyna kultura sztuka itp. Trzeba miasta polaczyc bardzo szybkimi srodkami komunikacji aby blyskawicznie mozna bylo sie przemieszczac . Wtedy nie bedzie problemow ze daleko ...
Ogolnie sluszny i rozwojowy pomysl ...

fot. Do­mi­nik Fi­jał­kow­ski


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:49, 10 Sty 2014    Temat postu:

"Gazeta Wyborcza": politycy PO po cichu sprzyjają pomysłowi SLD

SLD chce zlikwidować powiaty i wprowadzić 49 województw. Choć ten pomysł oficjalnie skrytykował premier Donald Tusk, politycy PO po cichu przyznają, że utrzymywanie powiatów nie ma sensu - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza".

O powrocie do podziału administracyjnego Polski na 49 województw szef SLD Leszek Miller mówił podczas grudniowej Konwencji Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sosnowcu. Sojusz chce też m.in. równej, pięcioletniej kadencji dla władz wszystkich szczebli. Na te zapowiedzi obojętny nie pozostał Donald Tusk. Jak twierdzi premier, wprowadzenie takich zmian jest "nierealistyczne" i zaburzyłoby wydawanie pieniędzy z UE.

Okazuje się jednak, że choć premier krytykuje pomysły SLD, politycy PO przyznają po cichu, że utrzymywanie powiatów nie ma sensu. Dlaczego więc o tym nie mówią? Aby nie drażnić koalicyjnego PSL - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Koalicjant PO twierdzi, że utworzenie powiatów było błędem, jednak jeśli już są, to nie wolno ich ruszać. Pomysł Leszka Millera spotyka się też z oburzeniem jego partyjnych kolegów. Te plany negatywnie oceniają powiatowi radni SLD, którzy ucierpieliby na zmianach.

- Buntują się, twierdzą, że demontaż powiatów nie jest dobrym pomysłem. My im tłumaczymy, że nie ma sensu, by istniały w Polsce drogi powiatowe, powinny być albo gminne, albo wojewódzkie. To samo dotyczy szkół i szpitali - wyjaśnia na łamach "Wyborczej" Krzysztof Gawkowski.

Trójstopniowy podział administracyjny (gminy, powiaty, województwa) obowiązuje w Polsce od 1999 roku. Wcześniej w kraju istniało 49 województw. Zdaniem SLD, reforma administracyjna przeprowadzona w latach 90. XX wieku nie przyniosła spodziewanych efektów, a także pogorszyła funkcjonowanie prężnych ośrodków miejskich.

...

Kolejna fsbaniala reforma zachwalana wtedy przez Wyborcza . Jest to kompletny syf . Podzial terytorialny jest zabagniony i ostatnia rzecza jaka jest potrzebna to teraz grzebac . Skonczylo by sie powolaniem kolejnego szczebla urzedasow . Nie maja programu to wymyslaja idiotyzmy . Nie ma warunkow aby poprawic . Trzeba najpierw zlikwidowac bezrobocie na prowincji barany a nie grzebac w administracji .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 0:57, 30 Gru 2016    Temat postu:

Co jeszcze mamy zrobić, by być usłyszanymi?

Anna Kwaśnicka
dodane 29.12.2016 16:40

- Żądamy, aby ktokolwiek z rządzących podjął odpowiedzialność za to, co tu i teraz się dzieje. Szanujecie górników, szanujecie pielęgniarki, uszanujcie i nas! - mówi Maria Koschny, która od 26 grudnia uczestniczy w proteście głodowym
Anna Kwaśnicka /Foto Gość

- Żądamy, by do nas przyjechała pani premier Beata Szydło, skoro znajduje czas dla górników, pielęgniarek i wszystkich innych obywateli. My też jesteśmy obywatelami tej ziemi - apelują protestujący w Dobrzeniu Wielkim.

W czwartek 29 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie rządu w 2016 roku. Ogromne nadzieje wiązało z nim 14 osób, które w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim prowadzą protest głodowy, żądając zmiany bądź odłożenia w czasie decyzji z 19 lipca br. o powiększeniu granic Opola kosztem 12 sąsiadujących sołectw.

Dziś do protestujących przyjechali posłowie Paweł Kukiz, Ryszard Galla i Ryszard Wilczyński, wicemarszałek województwa Roman Kolek, radna miejska z Opola Jolanta Kawecka oraz starosta opolski Henryk Lakwa.

Z dużymi nadziejami czekano na wieści z Warszawy, oglądając wspólnie relację z konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia rządu. Premier Beata Szydło, w odpowiedzi na pytanie dziennikarki o to, czy podjęte zostały decyzje w sprawie powiększenia Opola, powiedziała jednoznacznie, że decyzja zapadła. Oznacza to, że żądania protestujących nie zostały wysłuchane.

– Emocje były i są ogromne. Przyjechała karetka, bo jednej z pań ciśnienie skoczyło do 230/160. Dużo osób płakało. Wszyscy... Nie mogę o tym mówić... – po konferencji prasowej premier Szydło powiedział Michał Pytlik z Partii Razem, który 27 grudnia dołączył do protestu głodowego w Dobrzeniu Wielkim.

– W ogromnym napięciu czekaliśmy na to, co wydarzy się dzisiaj w rządzie. Mieliśmy głęboką nadzieję, że ten nasz protest i wołanie do pani premier o to, aby uszanowała konsultacje społeczne, uszanowała wolę ludzi [w gminie Dobrzeń Wielki 99,7 proc. mieszkańców opowiedziało się przeciwko przyłączeniu części sołectw do Opola - przyp. red.], niestety to nie zostało przekazane w taki sposób, jak oczekiwaliśmy – podkreślała Maria Koschny z Kup, która do protestu głodowego przystąpiła w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. – Pani premier mówiła, że prezydent Opola obiecał dialog... Jaki dialog? I z kim? My chcieliśmy usiąść do dialogu, gdyby rozporządzenie zostało wstrzymane przynajmniej na rok. Proszę pójść do wiosek, które mają być anektowane, jak wiele się w nich zmieni. A nic nie jest ustalone, nic nie jest dogadane – mówiła.

– Żądamy, by do nas przyjechała pani premier Szydło, skoro znajduje czas dla górników, pielęgniarek i wszystkich innych obywateli. My też jesteśmy obywatelami tej ziemi – M. Koschny podkreślała w imieniu protestujących w Dobrzeniu Wielkim. – Gdzie jest wojewoda? Przyjdź i popatrz nam w twarz. To urąga ludzkiej godności, że wojewoda, który rządzi naszym regionem, nie potrafi przyjść i spojrzeć nam w oczy – podkreślała, apelując o odsunięcie partyjnych układów i spotkanie się głodującymi.

– Będzie mieć naszą krew na rękach. Nasze zdrowie jest w waszych rękach. Żądamy, aby ktokolwiek z rządzących podjął odpowiedzialność za to, co tu i teraz się dzieje. Szanujecie górników, szanujecie pielęgniarki, uszanujcie i nas! – wołała w imieniu 14 głodujących. – Jesteśmy zwykłymi obywatelami. Co jeszcze mamy zrobić, by zostać usłyszanymi? Uszanujcie nas głos, bądźcie z nami! – mówiła, podkreślając, że protest będzie trwał. – Nie wiem, na ile kto wytrzyma. Ale myślę, że może to się skończyć niedobrze. Od nas oczekuje się dialogu. Jakiego dialogu? Z pozycji osoby wyższej? To nie dialog, to dyktatura. Usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać, ale nie na zasadach, które nam się z góry narzuca – dodała.

...

Nie podgrzewam atmosfery bo przynaleznosc terytorium wywoluje zawsze goraczke i nie trzeba podgrzewac. Niech ludzie na spornym terenie zrobia w miare moznosci referendum o ile nie chodzi o jakis absurd oczywiscie. Nie popieral bym referendum dolaczenia Łodzi do Warszawy.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy