Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Zło dobrem zwyciężaj !

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:29, 29 Wrz 2014    Temat postu: Zło dobrem zwyciężaj !

Amerykanka pisze chrześcijańską wersję "Harry’ego Pottera"

Ame­ry­kan­ka wy­zna­nia ewan­ge­lic­kie­go prze­pi­su­je "Harry’ego Pot­te­ra", aby uczy­nić serię J. K. Row­ling bar­dziej "przy­ja­zną dla ro­dzi­ny" i pro­mu­ją­cą war­to­ści chrze­ści­jań­skie. W tym celu usuwa z fa­bu­ły wszel­kie od­nie­sie­nia do cza­rów i in­nych tre­ści, które jej zda­niem są nie­wła­ści­we dla dzie­ci, i za­stę­pu­je je te­ma­ty­ką re­li­gij­ną.

Ko­bie­ta, która przed­sta­wia się jako Grace Ann i na stro­nie FanFiction.​net używa nicku "pro­udho­use­wi­fe" (z ang. "dumna go­spo­dy­ni do­mo­wa"), na­zwa­ła swoją wer­sję sagi o mło­dym cza­ro­dzie­ju z bli­zną na czole ty­tu­łem "Szko­ła Mo­dli­twy i Cudów w Ho­gwar­cie". Jak tłu­ma­czy na stro­nie, dzie­ci pro­si­ły ją o prze­czy­ta­nie Harry’ego Pot­te­ra, ale ona nie chcia­ła, żeby "prze­mie­ni­ły się w wiedź­my", dla­te­go po­sta­no­wi­ła wpro­wa­dzić do ksią­żek "drob­ne zmia­ny".

Jakie to zmia­ny? Kiedy po­zna­je­my Harry’ego, miesz­ka w ko­mór­ce pod scho­da­mi u ciot­ki Pe­tu­nii i wujka Ver­no­na, nie­zbyt do­brych ludzi, któ­rzy są ate­ista­mi, czy­ta­ją Ri­char­da Daw­kin­sa i wie­rzą w ewo­lu­cję oraz so­cja­lizm. U ich drzwi pew­ne­go razu po­ja­wia się Ha­grid z krzy­żem na szyi i pyta Harry’ego, czy chciał­by zo­stać chrze­ści­ja­ni­nem i w przy­szło­ści tra­fić do nieba. Chęt­ny chło­pak wy­bie­ra się z nim do Szko­ły Mo­dli­twy i Cudów w Ho­gwar­cie pro­wa­dzo­nej przez wie­leb­ne­go Al­bu­sa Dum­ble­do­re’a, który nie jest gejem, jak su­ge­ro­wa­ła w jed­nym z wy­wia­dów Row­ling, lecz mężem pięk­nej i mło­dej żony imie­niem Mi­ne­rva. Ich córką jest znana wszyst­kim czy­tel­ni­kom "Harry’ego Pot­te­ra" Her­mio­na. Za­miast am­bit­nej, nie­za­leż­nie my­ślą­cej dziew­czy­ny spo­ty­ka­my tu jed­nak skrom­ną i po­słusz­ną córkę, która nie chce być ko­bie­tą suk­ce­su jak bo­ha­ter­ki "Seksu w wiel­kim mie­ście". Harry wraz z in­ny­mi dzieć­mi uczy się w szko­le, jak być przy­kład­nym chrze­ści­ja­ni­nem, zaś Vol­de­mort ni­czym Sza­tan pró­bu­je im prze­szko­dzić w prak­ty­ko­wa­niu wiary.

Do tej pory Grace Ann opu­bli­ko­wa­ła dzie­więć roz­dzia­łów swo­jej książ­ki i w szyb­kim cza­sie zy­ska­ła wi­ru­so­wą po­pu­lar­ność na całym świe­cie. Więk­szość spo­śród bli­sko 3,5 ty­sią­ca opi­nii na temat dzie­ła "dum­nej go­spo­dy­ni do­mo­wej", jakie za­miesz­czo­no na stro­nie FanFiction.​net, jest ne­ga­tyw­na, ale au­tor­ka twier­dzi, że na każdą z tych opi­nii przy­pa­da­ją "trzy prze­mi­łe pry­wat­ne wia­do­mo­ści od in­nych mam, dzię­ku­ją­cych za pracę na rzecz Pana".

>>>

Genialny pomysl ! Na pewno przeczytam . Przyznam ze nie czytalem Rowling i nie mam zamiaru ... Ale to wyglada niezwykle fajnie ! Wrecz chce sie czytac . Wiecej takich .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:17, 21 Lip 2015    Temat postu:

"Puls Biznesu": chrześcijanie mają portal bez grzechu

"Puls Biznesu": chrześcijanie mają portal bez grzechu - Thinkstock

Grupa brazylijskich wiernych założyła portal Facegloria – odpowiednik Facebooka dla tych, którzy mają dość obscenicznych komentarzy, przekleństw i roznegliżowanych fotek. Na razie skusili 100 tys. osób – pisze "Puls Biznesu".

Użytkownicy portalu klikają "amen" zamiast "lubię to", a w unikaniu przekleństw pomaga lista ok. 600 zakazanych słów. Niedozwolone są też materiały promujące przemoc i treści erotyczne.
REKLAMA


– Na Facebooku można zobaczyć masę przemocy i pornografii, dlatego pomyśleliśmy o stworzeniu sieci, w której możemy porozmawiać o Bogu, miłości i szerzyć jego słowo – mówił agencji AFP Atilla Barros, jeden z założycieli portalu.
d6efb788-5008-4a9e-af48-38c039e581cb Screen ze strony facegloria.com / Materiały prasowe


Facegloria to niejedyna próba wykorzystania mediów społecznościowych do religijnych celów. Rynek takich portali jest dość trudny, ale wciąż są chrześcijanie, żydzi, a nawet muzułmanie uważający, że pobożny człowiek powinien zrezygnować z uciech oferowanych przez Facebooka czy Twittera. Portal Ummaland, który reklamuje się jako sieć społecznościowa dla muzułmanów ma blisko 333 tys. użytkowników – zauważa "PB".

...

A poza tym homoagresja. Trzeba minimalizować zło i maksymalizowac dobro.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 9:11, 19 Gru 2017    Temat postu:

Rockowa historia Bożego Narodzenia. Wideo nie tylko dla fanów muzyki!
Bena Briški i Anna Sosnowska | 18/12/2017
YouTube
KomentujUdostępnij
KomentujA gdyby tak połączyć hit zespołu Queen – „Bohemian Rhapsody’’ – z historią o narodzeniu Jezusa, i jeszcze odegrać to wszystko za pomocą pacynek?


W
tedy, zamiast „Bohemian Rhapsody’’, powstanie „Bethlehemian Rhapsody’’, czyli „Rapsodia betlejemska’’. Takie zaskakujące miksy to specjalność PuppeTunes – producentów wideo, którzy przeboje kultury masowej przekształcają w oparte o Biblię opowieści, a klasyczne teledyski zastępują teatrem pacynek. Za projektem stoją Mark Bradford i – odpowiedzialna za reżyserię – Darla Robinson.

W „Bethlehemian Rhapsody’’, przy dźwiękach naprawdę dobrej muzyki, sympatyczne pacynki przestawiają jedno z najważniejszych wydarzeń świata – narodziny Jezusa. Musicie to zobaczyć. Nawet jeśli nie jesteście fanami Queen czy rocka.

Polskie tłumaczenie „Bethlehemian Rhapsody’’

Czy to prawdziwy poród? Czy to jest narodzenie Jezusa?
Utknął z powodu spisu ludności w mieście swoich przodków.
Otwórz oczy, spójrz w niebo i zobacz…

On jest tylko ubogim chłopcem zapowiadanym w proroctwach.
Dlatego Mędrcy przychodzą, Mędrcy odchodzą.
Aniołowie na wysokości, pasterze na nizinach.

Tak Bóg okazuje swoją miłość.
Dla mnie to cudowna historia!
Dla mnie…

Maryja usłyszała słowo.
Zjawił się anioł i powiedział Jej, aby się nie bała.
Maryjo, to się właśnie zaczyna,
Twój Syn obmyje nasze grzechy.

Maryjo, Bóg, który króluje na wysokościach,
posyła na świat przez Ciebie Syna, żeby umarł za wszystkich.

Widzę niewielki cień owcy,
pasterze pilnują, pasterze pilnują w nocy swojego stada.
Anioły przypominają błyskawice,
to mnie napełnia przerażeniem.

Chwała Bogu! Pokój na ziemi!
Chwała Bogu! Pokój na ziemi!
Bo Ty się dziś narodzisz,
Ty, który jesteś jedyną Drogą!

Jestem tylko pasterzem, nikt mnie nie kocha.
On jest tylko pasterzem z biednej rodziny.
Aniołowie mu powiedzieli: idź do stajni i zobacz.

Mędrcy przychodzą, Mędrcy odchodzą.
Czy Herod pozwoli Mu żyć?
Król Herod – nie, nie pozwoli Mu żyć!
Pozwól Mu żyć!
Król Herod – nie, nie pozwoli Mu żyć!
Lepiej uciekajcie.
Król Herod – nie, nie pozwoli Mu żyć!
Lepiej uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie…

Maryjo, Józefie, Maryjo, Józefie,
lepiej uciekajcie do Egiptu!
Musicie ocalić Syna, który przyszedł dla mnie, dla mnie, dla mnie!

Myślisz, że to tylko bajka z dawnych czasów?
Przecież to dziecko, które się urodziło, umarło na Kalwarii.

O, Jezu!

To jest historia Jezusa.
Obmyj nas z grzechów, obmyj nas teraz z grzechów.
Jezu, Jezu!

To cudowna historia, którą każdy może poznać.

Oddajmy Bogu chwałę!
To cudowna historia
dla mnie…

Tak Bóg okazuje swoją miłość…


Czytaj także: Historia Bożego Narodzenia jakiej jeszcze nie widzieliście! [wideo PL]
Czytaj także: 6 zupełnie nieadwentowych utworów, które pomogą Ci przeżyć Adwent

Tekst pochodzi ze słoweńskiej edycji portalu Aleteia

...

Bardzo dobre! Teksty ,,oryginalne" moga niekiedy nawet byc zle. A tu dobro! Akurat Queen muzycznie byl dobry natomiast moralnie byl to zboczony syf.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:44, 23 Lip 2018    Temat postu:

Steve Bannon stworzy przeciwwagę dla fundacji kierowanej przez Sorosa. Uważa, że Soros szerzy zło w bardzo skuteczny sposób i dlatego należy skopiować jego pomysły i utworzyć organizację,

Bannon stworzy przeciwwagę dla Sorosa

...

Powodzenia! Bardzo potrzeba tego!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:35, 24 Wrz 2018    Temat postu:

Nie ma "Kleru" ale za to jest film o kardynale Wyszyńskim.

W Ostrołęce działa jedno kino. Jest ono prowadzone przez ośrodek kultury, który podlega prezydentowi miasta. W poniedziałek, choć kino jest zamknięte, na sali siedzą młodzi ludzie. Oglądają film o prymasie Stefanie Wyszyńskim.

...

Brawo! Zamiast syfu kultura wysoka! I to zrobmy w calej Polsce! Gdybym ja w mlodosci zamiast chlonac tresci o bohaterach siedzial na patostremach to kim bylbym dzisiaj? Debilem! A tymczasem byl Jan Paweł II ks.Jerzy. Potem Niedzielak, Zych Suchowolec... Na takim klerze sie wychowalem i widac efekt! :0)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:59, 09 Paź 2018    Temat postu:

"Dość tego!". Grażyna Szapołowska ostro o "Klerze"
Grażyna Szapołowska, aktorka
Grażyna Szapołowska, aktorka / Źródło: PAP / Rafał Guz
Dodano dzisiaj 09:24
305 57 348 29622
To zwykła nagonka, a nagonki zatruwają mi powietrze, sprawiając, że nie mogę oddychać. Dość tego! - w ten sposób aktorka Grażyna Szapołowska odniosła się do filmu Wojciecha Smarzowskiego "Kler".

Aktorka przyznała, że nie znalazła się wśród blisko 2 mln Polaków, którzy do tej pory obejrzeli w kinach najnowszy obraz Wojciecha Smarzowskiego "Kler". Stwierdziła również, że prawdopodobnie wcale się na niego nie wybierze. –Mam ważniejsze sprawy na głowie i szczerze, to mam w nosie "Kler" – dodała.
Grażyna Szapołowska zwróciła uwagę, że przez jeden film nie należy utożsamiać przedstawionych w nim patologicznych zachować z całym Kościołem i wszystkimi księżmi. – Nie lubię generalizowania i gadek, że wszyscy księża to pedofile i molestują dzieci – oświadczyła. – Nie jestem święta i złamałam prawie wszystkie przykazania Boże, jestem też ostatnią osobą, którą można nazwać moralizatorką, ale ten film mnie jakoś nie grzeje – przyznała. Aktorka zaapelowała o "spokój i rozsądek w temacie wylewania pomyj na wszystkich księży i o zajęcie się w życiu czymś pożytecznym, np. pójściem na spacer z psem".
Aktorka podkreśliła, że jest to zwykła nagonka, a te zatruwają życie i sprawiają, że nie może oddychać. – Dość tego! – skwitowała Szapołowska.

...

Jestem zaskoczony. Nie spodziewalem sie! Pamietajcie ze to male srodowisko w Polsce. I kazdy z filmowcow gdy sie wypowiada MYSLI O KARIERZE! NIE O PRAWDZIE! Zatem kombinuje! A tu szczerosc! I ryzyko... Mozna gadac falszywie ,,film daje do myslenia, jest okazja do dyskusji" i nikomu sie nie narazisz! Tchorzostwo! A tu zasady moralne ponad wszystko!
A tern cytat:
Nie jestem święta i złamałam prawie wszystkie przykazania Boże, jestem też ostatnią osobą, którą można nazwać moralizatorką,
!!!
Tak mowia święci! POKORA! PODSTAWA!
Takie wypowiedzi podnosza na duchu zwlaszcza gdy wokol kompletny moralny syf!
Jak swieze powietrze!
A tu aby upokorzyc wszystkich wierzacych co to poszli i dostrzegli ,,glebie". Niewierzacy mlody czlowiek! I co? Jedna z najlepszych recenzji! Film dla debili! Publika w stylu pija piwo żrą popcorn i rechocą z ,,humoru" a czasem pada ,,zamknij ryj"! A na koniec podbuzowani wstaja i wrzeszcza: *** czarnych! *** czarnych! W koncu Fakt czy SE reklamowaly co pokazuje na kogo wycelowany jest film. Na mętów spolecznych...
A merytorycznie brak sceneriusza brak umiejetnosci filmowania. Techniczne dno! Mowi to ktos kto oglada i recenzuje! Nie interesuje go wymowa chce obejrzec ciekawy film!
Troche mu sie bluzga ale niewierzacy! Szok ze tak jasno mysli! Widac szuka prawdy:
https://youtube.com/watch?v=JUbNk_S8bck

Ale oczywiscie analiza techniczna nie konczy sprawy? Dlatego drugi film przedstawiajacy niebywale ohydny ładunek duchowy zawarty w tym filmie! Bo to nie tylko ze gniot filmowy! Nade wszystko to satanizm. Perwersyjne nurzanie się w źle! I to jest dla was grozne bo niszczy wam psychike i dusze!
https://youtube.com/watch?v=KS06xJZY3cc

Jak widac obejrzalem jeden film od niewierzacego drugi od bardzo wierzacych! Teza antyteza? I brak antyytezy! Są zgodni! Jak ktos jest uczciwy to nie ma sprzecznosci z drugim uczciwym! Jesli jest taka zgodnosc to rzecz jasna wiem wszystko! Dlatego katolicy ktorzy poszli i dostrzegli ,,dzielo" zostali skompromitowani przez niewierzacego, ktory te , glebie" pokozal! Glebia sedesu. Chca oni przypodobac sie swiatu! Patrzcie jacy my otwarci! Chca byc fajni w czyich oczach? Kanalii? satanistow? Bo uczciwi niewierzacy ten film omijaja! Choc nie rozumieja oczywiscie aspektow duchowych.

I jeszcze raz brawo pani Grażyna! Najwazniejsza jest uczciwosc wewnetrzna!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:02, 06 Lis 2018    Temat postu:

Bajki dla dzieci. Wcale nie takie bezpieczne
06/11/2018 admin 0 Comments bajka, dzieci, dziecko, gender, okultyzm, telewizja, tv, łukasik
Któż z nas nie pamięta oglądanych w dzieciństwie „dobranocek”, „wieczorynek”, „Zwierzyńca” czy „Pory na Telesfora”?
Piszący te słowa z rozrzewnieniem wspomina „Reksia”, „Bolka i Lolka”, „Dziwny świat kota Filemona” „Koziołka Matołka”, „Zaczarowany ołówek” czy „Pomysłowego Dobromira”. A zakochany był swego czasu w przygodach profesora Baltazara Gąbki. I mimo czasów komunistycznych (moje dzieciństwo przypadało głównie na lata 70 – te) te programy dla dzieci budziły dużo mniej zastrzeżeń niż obecne.

I trzeba uczciwie przyznać, że dobranocki z innych demoludów też nie paczyły dziecięcej psychiki – „Opowieści z mchu i paproci”, „Barbapapa”, „Motyl Emanuel i Makowa Panienka”, „Wilk i Zając”, „Rozbójnik Rumcajs”.Czy były tam sceny krwawej przemocy (jak w jednej z kreskówek), gdzie myszy bawiły się ściętą przez siebie głową kota? Czy bajka dla dzieci polegała na ciągłych bójkach jak „Pif i Herkules”? Czy zmieniło się to dopiero po przełomowym roku 1989? W zasadzie tak, ale pierwszy niepokojący symptom w tym zakresie pojawił się jeszcze w latach 80 – tych. Chodzi o „dobranockę” produkcji japońskiej „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Wiele dzieci budziło się po obejrzeniu tego filmu z przerażeniem. Nieprzypadkowo, gdyż ta produkcja nawiązywała do okultystycznych japońskich tradycji mangi i animy.

Dzisiaj proponowałbym rodzicom, dziadkom oraz innym opiekunom dzieci dokładne przyjrzenie się programom telewizyjnym oraz internetowym. Dostrzec tam można, po dokładnym przyjrzeniu się, ideologiczną promocję feminizmu a nawet gender – „Ulica Sezamkowa”. To jednak nie wszystko.

W niektórych programach dla dzieci dostrzeżemy propagandę okultyzmu a nawet magii i satanizmu – słynny „Harry Potter”, ale nie tylko. O propagandzie New Age w „Smurfach”, „Gumisiach” czy „Muminkach” już nie wspominając – choć uczciwie przyznaję, że są to bajki dobrze zrobione i lubiłem je.

Innym problemem jest wmawianie dzieciom rzeczy nierealnych np. że można wyskoczyć przez okno z parasolem i nic się nie stanie, że jest siedem żyć. Maluch raz skorzystał z tego i cisnął małym kotkiem o ścianę, przez co go zabił. Zapytany przez matkę, dlaczego to zrobił, odpowiedział: Bo w bajce mówili, że kot ma siedem żyć.

Jaka rada dla rodziców? Pogłębiać swoją wiedzę na temat wymienionych zagrożeń. Może nie tyle zakazywać oglądania powyższych programów – chociaż taki zakaz jest niezbywalnym prawem rodziców – co oglądać z dziećmi jak najwięcej takich programów, dużo z nimi rozmawiać na ten temat zwracając uwagę na liczne nieprawidłowości.

→ Jacek Łukasik

6.10.2018

• grafika: barma / GazetaTRYBUNALSKA.pl

Jacek Łukasik (ur. w 1967 rok w Piotrkowie Trybunalskim) – absolwent I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim i Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek historia, ukończył także podyplomowe studia z archiwistyki. Publikuje na stronach na portalu „trybunalscy.pl”, niekiedy pisze wiersze. Współpracuje z „Gazetą Trybunalską”.

...

Zdecydowanie a juz Harry Potter to koszmar! Egzorcysci nie nadazaja wyrzucac demonow ktore weszly po kontakcie z tym koszmarkiem! Demony mowia zmuszone ze te ksiazki powstaly w celach demonicznych! Wiec albo je spalcie albo na makulature ALE PODARTE ZEBY KTOS SOBIE NIE WZIALPost został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy