Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:28, 28 Lis 2012    Temat postu:

Egipt: wzrasta napięcie na linii prezydent-wymiar sprawiedliwości

Egipski trybunał konstytucyjny oskarżył prezydenta Mohammeda Mursiego o włączenie się w kampanię ataków na tę instytucję. Tymczasem w kraju nie ustają protesty przeciw przyjętym niedawno dekretom, które znacznie zwiększają kompetencje głowy państwa.

- Prawdziwy smutek i bolesne zaskoczenie wywołało u przedstawicieli rady przystąpienie prezydenta do kampanii nieustających ataków na sąd konstytucyjny - oświadczył rzecznik instytucji Maher Samy.

Podczas piątkowego wystąpienia Mursi pochwalił egipski wymiar sprawiedliwości jako całość, wskazał jednak, że są w nim elementy skorumpowane, które on chce usunąć. Powiedział też, że jest "dziwne", gdy ludzie dowiadują się o werdyktach przed ich oficjalnym ogłoszeniem.

Choć nie wskazał przy tym bezpośrednio trybunału konstytucyjnego, jego rzecznik określił słowa prezydenta jako atak na tę instytucję. Odrzucił też zarzuty, jakoby w trybunale przeważali sędziowie lojalni wobec obalonego w zeszłym roku autorytarnego prezydenta Hosniego Mubaraka lub hołdujący własnym politycznym interesom.

- Trybunał nie pozwoli się terroryzować groźbami czy szantażem, nie podda się też naciskom z którejkolwiek strony - zaznaczył Samy.

Zamach na wymiar sprawiedliwości?

Dekrety Mursiego, którego jego samego i zgromadzenie opracowujące konstytucję stawiają de facto ponad egipskim sądownictwem, mogą być postrzegane jako zamach na wymiar sprawiedliwości, który od obalenia Mubaraka nie przeszedł żadnych większych reform - wskazuje Reuters.

Według informacji z otoczenia Mursiego prezydent planuje zmienić skład trybunału konstytucyjnego.

Protesty przeciw dekretom

Tymczasem na placu Tahrir w centrum Kairu szósty dzień z rzędu trwają protesty przeciw dekretom Mursiego, którego demonstranci oskarżają o autorytaryzm i chęć narzucenia całemu społeczeństwu islamistycznej wizji państwa.

W nocy z wtorku na środę na placu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zgromadziło się ok. 300 000 protestujących, a w wielu miastach doszło do starć przeciwników Mursiego z siłami bezpieczeństwa; w dwóch miastach zaatakowano też siedziby Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się prezydent.

W środę na Tahrir demonstrowało ok. 300 osób, doszło do starć z policją. Od początku protestów w Kairze i innych miastach zginęły dwie osoby, a wiele zostało rannych.

W proteście przeciw prezydenckim dekretom kontynuowany jest także strajk sędziów, a sąd kasacyjny i apelacyjny ogłosiły, że zawieszają pracę. Sąd apelacyjny dopuszcza jedynie pracę "nad sprawami związanymi z korupcją i prawami osobistymi".

Kompetencje prezydenta

W ubiegłym tygodniu Mursi ogłosił pakiet dekretów znacznie poszerzających jego kompetencje. M.in. uniemożliwiają one zaskarżanie działań prezydenta w sądach do czasu ukończenia prac nad konstytucją (co ma nastąpić w lutym przyszłego roku) oraz nie pozwalają na rozwiązanie zdominowanego przez islamistów zgromadzenia konstytucyjnego.

Mursi twierdzi, że jego dekrety są niezbędne, by chronić demokratyczną transformację kraju. Najwyższa Rada Prawna uznała prezydenckie dekrety za zamach na niezawisłość sądownictwa.

>>>>

Prawnicy musza sie najpierw rozliczyc z czasow rezimu a nie udawac wielkich szlachetnych ... A co robili za Mubaraka ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:08, 28 Lis 2012    Temat postu:

Egipt: zapowiedź przygotowania jeszcze w środę projektu konstytucji
Mo­ham­med Mursi, fot. AFP

Spi­ker zgro­ma­dze­nia pra­cu­ją­ce­go nad nową kon­sty­tu­cją Egip­tu za­po­wie­dział w środę, że pro­jekt kon­sty­tu­cji zo­sta­nie ukoń­czo­ny jesz­cze tego dnia. Trzech in­nych człon­ków tego gre­mium po­wie­dzia­ło Reu­ter­so­wi, że w czwar­tek od­bę­dzie się gło­so­wa­nie nad tym do­ku­men­tem.

- Za­cznie­my teraz i skoń­czy­my dzi­siaj, jeśli Bóg po­zwo­li - oświad­czył przed roz­po­czę­ciem śro­do­wych obrad zgro­ma­dze­nia jego szef Hosam al-Ga­ria­ni. Dodał, że czwar­tek bę­dzie "wiel­kim dniem", ale nie roz­wi­nął tego. We­zwał na­to­miast do po­wro­tu człon­ków zgro­ma­dze­nia, któ­rzy ode­szli z tego gre­mium.

Dwaj człon­ko­wie zgro­ma­dze­nia, sa­la­fi­ci, po­wie­dzie­li agen­cji Reu­te­ra, że gło­so­wa­nie nad pro­jek­tem kon­sty­tu­cji za­pla­no­wa­no na czwar­tek. Po­twier­dził to jeden z nie­wie­lu li­be­ra­łów, któ­rzy po­zo­sta­li w tym gre­mium.

Jeden z przy­wód­ców opo­zy­cji Amr Musa, były szef Ligi Arab­skiej, oświad­czył, że sta­ra­nia zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go o sfi­na­li­zo­wa­nie pro­jek­tu kon­sty­tu­cji w środę nie mają sensu z uwagi na po­wszech­ne nie­za­do­wo­le­nie z tego zdo­mi­no­wa­ne­go przez is­la­mi­stów gre­mium.

Na ka­ir­skim placu Tah­rir trwa­ją pro­te­sty prze­ciw de­kre­tom pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go, któ­re­go de­mon­stran­ci oskar­ża­ją o au­to­ry­ta­ryzm i chęć na­rzu­ce­nia ca­łe­mu spo­łe­czeń­stwu is­la­mi­stycz­nej wizji pań­stwa.

W ubie­głym ty­go­dniu Mursi ogło­sił pa­kiet de­kre­tów znacz­nie po­sze­rza­ją­cych jego kom­pe­ten­cje. M.​in. unie­moż­li­wia­ją one za­skar­ża­nie dzia­łań pre­zy­den­ta w są­dach do czasu ukoń­cze­nia prac nad kon­sty­tu­cją oraz nie po­zwa­la­ją na roz­wią­za­nie zdo­mi­no­wa­ne­go przez is­la­mi­stów zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go.

Szef zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go oświad­czył w środę, że nie­za­do­wo­le­nia z de­kre­tów Mur­sie­go nie po­wstrzy­ma nic z wy­jąt­kiem nie­zwłocz­ne­go przy­go­to­wa­nia nowej kon­sty­tu­cji. Przed­sta­wi­ciel Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go po­wie­dział, za­strze­ga­jąc sobie ano­ni­mo­wość, że szyb­kie ukoń­cze­nie pro­ce­su kon­sty­tu­cyj­ne­go może otwo­rzyć drogę wyj­ścia z kry­zy­su, po­nie­waż nowa kon­sty­tu­cja bę­dzie nad­rzęd­na nad pre­zy­denc­ki­mi de­kre­ta­mi.

>>>>

Nie ma co sie meczyc . Macie Konstytucje Kwietniowa to jest wzor . Sam Pilsudski oraz najlepsi prawnicy ja opracowali . Trudno o lepsza . Jak widzicie mamy odpowiedz na wszystkie pytania ktore gnebia ludy swiata ! To jest Polska wzor dla swiata ! :O))

[link widoczny dla zalogowanych]Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 20:08, 28 Lis 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:13, 29 Lis 2012    Temat postu:

Egipt: status szariatu niezmieniony w projekcie nowej konstytucji

Zgromadzenie, które pisze nową konstytucję Egiptu, przegłosowało utrzymanie "zasad szariatu" (prawa muzułmańskiego) jako głównego źródła prawa. Ten sam zapis zawierała poprzednia konstytucja z okresu rządów byłego prezydenta Hosniego Mubaraka.

Sprawa ta była długo przedmiotem dyskusji między islamistami salafitami a liberałami w zgromadzeniu konstytucyjnym; ma ono głosować nad każdym z 234 artykułów projektu nowej ustawy zasadniczej przed przesłaniem jej do prezydenta Mohammeda Mursiego, który ma ją zatwierdzić.

Następnie projekt musi zostać poddany pod referendum.

Bractwo Muzułmańskie, ugrupowanie islamistyczne, które desygnowało Mursiego na prezydenta, ma nadzieję, że szybkie przyjęcie konstytucji pomoże zakończyć kryzys, jaki został wywołany przez dekret prezydenta, który znacznie rozszerzył swą władzę.

....

To nie bedzie najlepsza konstytucja skoro prawo ma byc na poziomie koczownikow w namiotach . Owszem to prawo musi byc tradycja ale spoleczenstwo ma byc nowoczesne .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:07, 30 Lis 2012    Temat postu:

Egipt: konstytuanta zakończyła prace nad nową ustawą zasadniczą

Egipska konstytuanta, zdominowana przez islamistów, zakończyła prace nad projektem nowej ustawy zasadniczej, która zastąpi konstytucję zawieszoną po obaleniu w 2011 roku byłego prezydenta Hosniego Mubaraka.

Szef konstytuanty Hosam al-Gariani powiedział, że projekt trafi do prezydenta Mohammeda Mursiego, który najpewniej w sobotę ostatecznie zaaprobuje dokument. Szef państwa w ciągu 15 dni musi rozpisać referendum w tej sprawie.

Podczas 19-godzinnej sesji, która rozpoczęła się w czwartek po południu, zgromadzenie konstytucyjne przegłosowało każdy z 234 artykułów projektu nowej ustawy zasadniczej.

Fala protestów

Przyjęcie ustawy zasadniczej może położyć kres fali protestów, która przetacza się przez kraj od tygodnia. Powodem demonstracji było ogłoszenie przez prezydenta Mohammeda Mursiego dekretu przyznającego mu bardzo szerokie kompetencje i - w opinii opozycji - naruszającego niezawisłość sądów. W wyniku protestów zginęły dwie osoby, a setki zostały ranne.

W pracach nad nową ustawą zasadniczą nie brali udziału przedstawiciele środowisk liberalnych i świeckich oraz Koptowie. Ich zdaniem komisja konstytucyjna prezentuje poglądy Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się Mursi, oraz ich bardziej radykalnych islamskich sojuszników.

Zasady szariatu w konstytucji

W projekcie utrzymany został zapis o "zasadach szariatu" (prawa muzułmańskiego) jako głównego źródła prawa. Ten sam zapis zawierała poprzednia konstytucja z okresu rządów Mubaraka i nie budzi on większych kontrowersji.

Tymczasem inne artykuły, odnoszące się do szariatu, są krytykowane przez Kościół koptyjski oraz świecką opozycję. Środowiska te twierdzą, że artykuły te są okazją do wzmocnienia roli prawa muzułmańskiego.

Zmiany w ustawie

W projekcie ograniczono też okres sprawowania władzy przez prezydenta do dwóch czteroletnich kadencji. Mubarak rządził krajem przez 30 lat.

Konstytucja wprowadza też mechanizmy cywilnej kontroli nad armią. Zdaniem opozycji nie są one jednak wystarczające.

Z projektu wynika, że prezydent - za zgodą parlamentu - może wypowiedzieć wojnę, ale tylko po skonsultowaniu się z radą obrony narodowej, w skład której wchodzą przedstawiciele wojska i policji. Tego elementu nie zawierała poprzednia konstytucja, która obowiązywała, gdy władza była w rękach wojskowych.

Niepokojące zapisy

Działacze praw człowieka wymieniali też inne niepokojące zapisy odnoszące się do praw kobiet i wolności słowa. - Są dobre artykuły prowolnościowe, ale są też katastroficzne, jak ten, który zapobiega obelgom. To mogłoby zostać wykorzystane przeciwko dziennikarzom, którzy krytykują prezydenta i urzędników - powiedział aktywista Gamad Eid.

- Chcieliśmy dać Egipcjanom więcej praw, a prezydentowi mniej władzy. Byliśmy niezadowoleni z rezultatu końcowego w tych obszarach - dodał Edward Galab, który wcześniej w zgromadzeniu reprezentował Koptów.

Oponenci Mursiego i popierających go islamistów zapowiedzieli dalsze protesty. Alians ugrupowań opozycyjnych - Front Ocalenia Narodowego - poinformował, że możliwy jest "strajk generalny i szeroka akcja całkowitego nieposłuszeństwa obywatelskiego, dla której może nie być alternatywy".

....

Zdaje sie ze nie bedzie to najlepsza konstytucja . Bez mysli przewodniej . Sklecona byle jak . Brak niestety kultury prawnej ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:30, 30 Lis 2012    Temat postu:

W Egipcie wciąż wrze - masowe protesty z powodu projektu nowej konstytucji

Ponad 100 tysięcy ludzi wyszło w piątek na ulice egipskich miast, protestując przeciwko projektowi nowej konstytucji, który wcześniej tego dnia zaakceptowała konstytuanta zdominowana przez islamistów sprzyjających prezydentowi Mohammedowi Mursiemu.

Tłumy demonstrantów przemaszerowały w Kairze na plac Tahrir i zbierały się w innych miastach Egiptu, by protestować przeciwko projektowi, przyjętemu w wielkim pośpiechu na całonocnej sesji, w której nie uczestniczyli liberałowie ani chrześcijanie; wycofali się twierdząc, że ich głosy nie są słuchane.

"Ludzie chcą obalić reżim" - słychać było na placu Tahrir okrzyki, które słyszano tam przed niespełna dwoma laty, gdy obalono Hosniego Mubaraka. Dziesiątki tysięcy osób zebrały się - na apele opozycji - w innych miastach, w tym Aleksandrii.

Projekt konstytucji, który musi zostać poddany pod referendum, już pogłębił podziały między islamistami a ich przeciwnikami.

Irytacja na Mursiego przeniosła się nawet, jak pisze agencja Associated Press, do meczetu, gdzie prezydent uczestniczył w piątkowych modlitwach. W kazaniu imam przypomniał, że prorok Mahomet miał rozległą władzę jako przywódca, co tworzy precedens dla obecnej sytuacji.

"'Nie' dla tyranii" - wykrzykiwali zebrani, przerywając imamowi. Sam prezydent stanął na podium i powiedział zgromadzonym, że i on uważa, że rządy jednego człowieka pozostają w sprzeczności z islamem.

Protesty na dużą skalę rozpoczęły się w Egipcie po ogłoszeniu przez prezydenta dekretu, którym znacznie rozszerzył swoje kompetencje. Prezydent zaznaczył, że to sprawa tymczasowa do przyjęcia nowej konstytucji.

Szef państwa musi zatwierdzić projekt nowej ustawy zasadniczej, co może nastąpić w sobotę, a następnie ogłosić referendum. Niewykluczone, że już w sobotę poda jego termin.

Opozycja wydaje się zdeterminowana do zorganizowania protestów ulicznych w celu zablokowania dokumentu. Liczy też na sprzeciw sędziów, których dekret prezydencki dotknął do żywego, gdyż uważają go za zamach na swą niezawisłość.

Najwyższa Rada Prawna, która jest zwierzchnim organem wymiaru sprawiedliwości Egiptu, ma zdecydować w niedzielę, czy rozwiązać zgromadzenie konstytucyjne. Gdyby tak się stało, los konstytucji już zatwierdzonej przez to zgromadzenie pozostaje niejasny. Jeśli dojdzie do referendum, opozycja może stanąć przed wyborem: bojkotu plebiscytu lub zmobilizowania ludzi, by głosowali za odrzuceniem projektu konstytucji.

Zdaniem opozycji przyjęcie nowej ustawy zasadniczej tylko pogorszy podziały w Egipcie, gdyż jej treść krytykowana jest przez świeckich i chrześcijańskich polityków za ograniczanie praw kobiet, wolności mediów i swobody wypowiedzi.

....

Niezaleznie od tego ile milionow protestuje wybory decyduja a te wygral Mursi . I nadal ma poparcie . Nie podoba sie to wygrajcie wybory .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:05, 01 Gru 2012    Temat postu:

Tysiące osób manifestują poparcie dla prezydenta Egiptu

Tysiące Egipcjan wyszły na ulice wielu miast, żeby zamanifestować poparcie dla prezydenta Mohammada Mursiego. Ludzie wymachiwali egipskimi flagami i nieśli plakaty z wizerunkiem szefa państwa. W Kairze protestowali też przeciwnicy Mursiego.

- Naród popiera decyzję prezydenta - krzyczał tłum kilkuset zgromadzonych przed uniwersytetem w Kairze, odnosząc się do ogłoszonego w zeszłym tygodniu dekretu znacznie zwiększającego kompetencje szefa państwa. Prezydent zastrzegał jednak, że to sprawa tymczasowa do przyjęcia nowej konstytucji.

Jak zauważa agencja Associated Press, sobotnie wiece są również wyrazem poparcia dla projektu nowej ustawy zasadniczej, który w piątek zaakceptowała konstytuanta zdominowana przez islamistów sprzyjających Mursiemu.

Szef państwa musi zatwierdzić projekt nowej konstytucji, co może nastąpić w sobotę, a następnie ogłosić referendum. Niewykluczone, że już w sobotę poda jego termin. Nowa konstytucja ma zastąpić tę zawieszoną po obaleniu w 2011 roku byłego prezydenta Hosniego Mubaraka.

Tymczasem, jak informuje agencja AFP, od rana w sobotę na placu Tahrir w Kairze, będącym symbolicznym miejscem protestów z okresu antyprezydenckiej rewolty w 2011 roku, manifestowali przeciwnicy obecnego szefa państwa.

Jak zapowiedziało Bractwo Muzułmańskie, w sobotę po popołudniowych modlitwach oczekiwane są w Kairze kolejne rywalizujące ze sobą manifestacje.

W piątek na ulice egipskich miast wyszło ponad 100 tysięcy ludzi protestując przeciwko projektowi konstytucji, który już pogłębił podziały między islamistami a ich przeciwnikami.

....

Bez watpienia Mursi ma za soba wiekszosc stad nie ma powodu do zmiany . Tych nie wymusza sie na ulicy tylko glosowaniem.
Co do konstytucji to jej nie znam ale obawiam sie ze moze nie byc najlepsza .
Ale demonstracje przeciw prezydentowi ktory na ogol dobrze pelni urzad sa glupota . Apeluje do tych co sa opozycja nie islamska aby nie pomagali rezimowcom w czynieniu zametu . Jesli Mursi rzeczywiscie zacznie likwidowac wolnosc bede pierwszym przeciw jego rzadom . Na razie jednak moge go tylko chwalic .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:00, 02 Gru 2012    Temat postu:

Egipska Rada Prawna przełożyła termin posiedzenia ws. konstytuanty

Najwyższa Rada Prawna - zwierzchni organ wymiaru sprawiedliwości Egiptu - przełożyła "z powodów administracyjnych" zaplanowane na ten dzień posiedzenie ws. legalności konstytuanty, która przygotowała kontrowersyjny projekt nowej ustawy zasadniczej.

Poinformowali o tym agencję Associated Press przedstawiciele egipskich władz, zastrzegając anonimowość. Jak podali, nie wiedzą, czy nowy termin posiedzenia Rady został wyznaczony.

Według anonimowego adwokata, na którego powołuje się agencja AFP, posiedzenie zostało odroczone, ponieważ sędziowie uznali, że nie mogą się zebrać z powodu odbywającej się przed budynkiem Rady licznej manifestacji. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Informacja o przesunięciu posiedzenia Najwyższej Rady Prawnej nadeszła w chwili, gdy tysiące zwolenników prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego zebrały się przed budynkiem tego gremium w Kairze w oczekiwaniu na orzeczenie w sprawie legalności konstytuanty.

- Manifestujący islamiści spędzili noc przed siedzibą Rady, próbując uniemożliwić sędziom wejście do budynku - powiedział AFP jeden z demonstrantów. Wiele osób trzymało plakaty z wizerunkiem prezydenta Mursiego.

Gdyby Rada zdecydowała o rozwiązaniu zgromadzenia konstytucyjnego, los konstytucji już zatwierdzonej przez to zgromadzenie w piątek pozostaje niejasny. Jeśli dojdzie do zaplanowanego na 15 grudnia referendum w sprawie projektu nowej konstytucji, opozycja może stanąć przed wyborem: bojkotu plebiscytu lub zmobilizowania ludzi, by głosowali za odrzuceniem projektu.

Wynik orzeczenia Rady będzie więc wyzwaniem dla prezydenta Mursiego, który w zeszłym tygodniu ogłosił pakiet dekretów znacznie poszerzających jego kompetencje.

Dekrety m.in. uniemożliwiają zaskarżanie działań prezydenta w sądach do czasu ukończenia prac nad konstytucją (co ma nastąpić w lutym przyszłego roku) oraz nie pozwalają na rozwiązanie zdominowanego przez islamistów zgromadzenia konstytucyjnego.

Mursi twierdzi, że jego dekrety są niezbędne, by chronić demokratyczną transformację kraju. Najwyższa Rada Prawna uznała już wcześniej prezydenckie dekrety za zamach na niezawisłość sądownictwa.

....

Nastepuje dzika walka o wplywy . To nastepuje po kazdej wielkiej zmianie . Ja popieram wolnosc . Zatem popieram dekrety Mursiego . Wladza musi rzadzic . Nikt nie wyobraza sobie wladzy za pomoca tlumow na ulicach i slusznie bo takiej nie ma .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:39, 02 Gru 2012    Temat postu:

Egipt: referendum w sprawie nowej konstytucji - 15 grudnia

Prezydent Egiptu Mohammad Mursi ogłosił wieczorem w telewi­zji, że referendum w sprawie pro­jektu nowej konstytucji odbędzie się 15 grudnia. Ma on poparcie isla­mistycznej większości w parlamen­cie, a jest krytykowany .

Mursi pojawił się w telewizji po otrzymaniu projektu z rąk prze­wodniczącego Zgromadzenia Kon­stytucyjnego Hosama al-Garianiego i zaapelował do "wszystkich Egip­cjan" o udział w referendum.

Zgromadzenie, w którym przewagę mają islamiści, zaaprobowało pro­jekt egipskiej konstytucji w gorącej atmosferze, jaką stwarzają maso­we protesty przeciwko uzurpowa­niu sobie przez prezydenta nadzwy­czajnych uprawnień, zwłaszcza cał­kowitej niezależności od władzy są­downiczej, której nie miał nawet jego obalony poprzednik, egipski dyktator - prezydent Hosni Muba­rak.

Mursi zapewnił w wystąpieniu tele­wizyjnym, któremu nadano bardzo uroczystą oprawę, że "projekt kon­stytucji wyraża cele egipskiej rewo­lucji", która odebrała w lutym 2011 roku, po 30 latach, władzę Mubara­kowi.

Prezydent zwrócił się do wszyst­kich Egipcjan o zapoznanie się z projektem ustawy zasadniczej i wy­powiedzenie się w referendum.

"Wszyscy wspólnie budujemy naród. Demokracja, to udział. Za­praszam wszystkich obywateli do dokładnego i obiektywnego zbada­nia projektu" - wzywał Mursi, który apelował o "jak najszybsze zakoń­czenie okresu przejściowego i obro­ny rodzącej się demokracji".

Siły laickie, liberałowie i egipscy chrześcijanie zarzucają projektowi konstytucji ograniczanie wolności religii i swobody wypowiedzi.

"Mursi zwołał referendum w spra­wie projektu konstytucji, który pod­kopuje podstawowe swobody oby­watelskie i gwałci wartości uniwer­salne. Walka trwa!" - napisał w so­botę wieczorem na Twitterze jeden z liderów egipskiej opozycji Moha­med ElBaradei.

W piątek na ulice egipskich miast wyszło ponad 100 tysięcy ludzi, pro­testując przeciwko projektowi kon­stytucji. W sobotę co najmniej tyle samo uczestników zgromadziły ma­nifestacje poparcia dla prezydenta.

....

Niestety trudno mi sie wypowiadac o konstytucji ktorej nie znam . Jesli gwalci prawa czlowieka to jest niewazna nawet jak przeglosuja . Ale znajac ludzi przypuszczam ze to prostu sa wyolbrzymione zarzuty przeciwnikow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:03, 04 Gru 2012    Temat postu:

Egipt: protestacyjne zawieszenie publikacji niezależnych dzienników

Co najmniej osiem niezależnych egipskich dzienników zawiesiło publikację swych aktualnych wydań, protestując w ten sposób przeciwko temu, co uważają za ograniczenie wolności prasy w opracowanym pod egidą islamistów projekcie nowej konstytucji.

Również przeciwnicy prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego mają zebrać się na wiecu przed jego pałacem w Kairze. Ma to być demonstracja sprzeciwu wobec projektu nowej ustawy zasadniczej, jak i wydanego 22 listopada prezydenckiego dekretu, znacznie zwiększającego uprawnienia głowy państwa.

Wywodzący się z Bractwa Muzułmańskiego Mursi rozpisał na 15 grudnia referendum, które ma zatwierdzić nową konstytucję. Opracowująca jej projekt komisja była zdominowana przez islamistów, co zdaniem ich oponentów znalazło odzwierciedlenie we wprowadzonych do tekstu rozwiązaniach ustrojowych.

....

Protest tylko przeciw czemu ? Media protestuja gdy np jest cenzura . Zawieszaja sie . Ale tu o co chodzi ? Nie chca Mursiego ? Ale zostal wybrany i trzeba to szanowac .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:06, 04 Gru 2012    Temat postu:

Egipt: antyprezydencka demonstracja, policja użyła gazu łzawiącego

Egipska policja użyła gazu łzawiącego wobec uczestników antyprezydenckiej demonstracji, którzy przerwali policyjne blokady wokół pałacu prezydenckiego w Kairze. Po wybuchu starć szef państwa Mohammed Mursi opuścił swoją siedzibę. Na ulicach stolicy tysiące ludzi protestowały przeciwko zwiększeniu uprawnień prezydenta.

W pobliżu pałacu zgromadził się tłum z - jak to określono - "ostatnim ostrzeżeniem" dla wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego prezydenta Mursiego, który 22 listopada ogłosił dekret znacznie zwiększający uprawnienia głowy państwa. "Lud chce upadku reżimu" - skandowali demonstranci.

Do aktów przemocy doszło, gdy demonstranci obalili zwieńczoną drutem kolczastym blokadę, kilkaset metrów od siedziby prezydenta. Policjanci użyli gazu łzawiącego, a następnie się wycofali, umożliwiając tłumowi podejście w kierunku pałacu prezydenckiego.

Kilku demonstrantów chciało wspiąć się na ogrodzenie wokół pałacu, ale zostali powstrzymani przez towarzyszy. Demonstranci otoczyli pałac z trzech stron. Uczestnicy protestu wdrapali się także na policyjną furgonetkę i z jej dachu powiewali flagą Egiptu.

Po wybuchu starć szef państwa opuścił pałac prezydencki - podała agencja Reutera, powołując się na własnych informatorów.

W okolice pałacu napływały tysiące demonstrantów w proteście przeciwko prezydenckiemu dekretowi z 22 listopada, który znacznie rozszerzył kompetencje głowy państwa, a który opozycja określiła mianem dyktatorskiego. Tłum sprzeciwiał się także projektowi konstytucji, który ma być poddany pod referendum 15 grudnia.
- Nasze akcje wymierzone są w tyranię i bezprawny dekret konstytucyjny. Nie cofniemy się, dopóki nasze żądania nie zostaną spełnione - powiedział rzecznik opozycyjnej koalicji frakcji liberalnych i lewicowych.

Ok. 10 tysięcy przeciwników Mursiego zebrało się także w Aleksandrii, drugiej metropolii Egiptu.

Krytycy twierdzą, że nowa ustawa zasadnicza, opracowana przez komisję zdominowaną przez islamistów, nie chroni fundamentalnych praw, w tym swobody wypowiedzi, i toruje drogę do bardziej surowego stosowania prawa islamskiego.

Agencja Reutera zauważa jednak, że najnowszy odzew na apele o akty nieposłuszeństwa obywatelskiego jest umiarkowany w tym najludniejszym kraju świata arabskiego, gdzie wielu ludziom zależy jedynie na powrocie stabilizacji.

Wcześniej kilkaset osób zgromadziło się przed domem Mursiego na wschodnich przedmieściach Kairu, skandując hasła przeciwko wydanemu przez niego dekretowi i Bractwu Muzułmańskiemu.

....

To sa rozroby grupek . Mursi ma poparcie ludu . Gadki o tyranii to brednie . Na razie takie ptotesty dowodza tylko ze ma grupe nienawidzaca go . Niech po prostu glosuja przeciw konstytucji . Nie ma sensu rozroba gdy jest glosowanie . A w tak ludnym Kairze 10 tys to jak 1 tys w Polsce . A moze i mniej bo u nas niechetnie lud protestuje i zebrac 1000 to sztuka .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:38, 05 Gru 2012    Temat postu:

Mobilizacja przeciwników Mohammeda Mursiego przed pałacem prezydenckim

Kilkuset demonstrantów spędziło noc z wtorku na środę przed pałacem prezydenckim w Kairze w proteście przeciwko niedawnym posunięciom Mohammeda Mursiego, uważanym za antydemokratyczne. Dzień wcześniej demonstracja zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Jeszcze rano setki ludzi koczowały w miasteczku namiotowym przed siedzibą prezydenta Egiptu. Sprzeciwiają się oni prezydenckiemu dekretowi z 22 listopada, który znacznie rozszerzył kompetencje szefa państwa. Ich sprzeciw budzi również projekt konstytucji, opracowany przez organ zdominowany przez islamistów, który w połowie grudnia ma być głosowany w referendum.

Kolejna kilkusetosobowa grupa przeciwników Mursiego spędziła noc na placu Tahrir, gdzie od prawie dwóch tygodni stoi kilkadziesiąt namiotów. "Ostatnie ostrzeżenie, pałac prezydencki oblężony" - tytułuje swój artykuł dziennik "Al-Szuruk".

Zdaniem agencji AFP, to najliczniejsze demonstracje z serii wystąpień przeciwko Mursiemu, pierwszemu cywilnemu prezydentowi kraju. W serwisach społecznościowych trwa mobilizacja przeciwników szefa państwa, którzy skrzykują się, żeby zebrać odzież i jedzenie dla protestujących. Demonstranci twierdzą, że pozostaną w miasteczku namiotowym, dopóki Mursi nie zrzeknie się kompetencji, które sam przyznał sobie w dekrecie.

Wszystko wskazuje na to, że środa będzie kolejnym dniem wielotysięcznych demonstracji. Lewicowa opozycja zaapelowała, by do zebranych przed pałacem przeciwników Mursiego dołączyli kolejni. Z kolei Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się szef państwa, wezwało swoich zwolenników do zorganizowania konkurencyjnego marszu "w obronie prawomocności" prezydenta.

O anulowanie kontrowersyjnego dekretu apelował do prezydenta Front Ocalenia Narodowego, kierowany przez liderów opozycji, w tym byłego szefa MAEA Mohameda ElBaradeia i byłego szefa Ligi Arabskiej Amra Musę. Wezwali oni także do powołania nowej komisji konstytucyjnej, która ich zdaniem pełniej reprezentowałaby egipskie społeczeństwo.

....

Wlasciwie nie wiadomo czego oni chca ? Mursi ma nie miec wladzy . To kto ma miec ? Nikt ? Nierzad ? To najwiekszy mozliwy koszmar miec nierzad .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:40, 05 Gru 2012    Temat postu:

Koktajle Mołotowa podczas starć przed pałacem prezydenckim w Egipcie

Przed pałacem prezydenckim w Kairze zwolennicy i przeciwnicy prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego obrzucali się po południu kamieniami i koktajlami Mołotowa.

Według reporterów agencji AFP podczas zamieszek padły strzały. Są ranni. Podczas starć podpalano też samochody.

Starcia wybuchły, gdy zwolennicy Mursiego przybyli przed pałac, gdzie od wtorku koczowali przeciwnicy szefa państwa. Sprzeciwiają się oni prezydenckiemu dekretowi z 22 listopada, który znacznie rozszerzył kompetencje szefa państwa. Ich sprzeciw budzi również projekt konstytucji, opracowany przez organ zdominowany przez islamistów, który w połowie grudnia ma być głosowany w referendum.

Jeszcze rano setki ludzi koczowały w miasteczku namiotowym przed siedzibą prezydenta Egiptu. Kolejna kilkusetosobowa grupa przeciwników Mursiego spędziła noc na placu Tahrir, gdzie od prawie dwóch tygodni stoi kilkadziesiąt namiotów. "Ostatnie ostrzeżenie, pałac prezydencki oblężony" - tytułuje swój artykuł dziennik "Al-Szuruk".

Zdaniem agencji AFP, to najliczniejsze demonstracje z serii wystąpień przeciwko Mursiemu, pierwszemu cywilnemu prezydentowi kraju. W serwisach społecznościowych trwa mobilizacja przeciwników szefa państwa, którzy skrzykują się, żeby zebrać odzież i jedzenie dla protestujących. Demonstranci twierdzą, że pozostaną w miasteczku namiotowym, dopóki Mursi nie zrzeknie się kompetencji, które sam przyznał sobie w dekrecie.

O anulowanie kontrowersyjnego dekretu apelował do prezydenta Front Ocalenia Narodowego, kierowany przez liderów opozycji, w tym byłego szefa MAEA Mohameda ElBaradeia i byłego szefa Ligi Arabskiej Amra Musę. Wezwali oni także do powołania nowej komisji konstytucyjnej, która ich zdaniem pełniej reprezentowałaby egipskie społeczeństwo.

....

No tak . Dwie strony . Zajadla nienawisc . I o co ? Po to sa glosowania aby nie bylo bijatyk na ulicach . Rzadzic musi rozum .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:04, 06 Gru 2012    Temat postu:

Egipt: czołgi i wozy opancerzone przed pałacem prezydenckim

Co najmniej trzy czołgi zostały rozmieszczone przed pałacem prezydenckim w stolicy Egiptu, Kairze, gdzie wcześnie doszło do starć między przeciwnikami i zwolennikami prezydenta Mohammeda Mursiego - poinformował Reuters, powołując się na świadków.

Przed siedzibę prezydenta wysłano również dwa wozy opancerzone, którymi przewieziono uzbrojonych żołnierzy.

Według Reutera wojsko zaapelowało o spokój do rywalizujących ze sobą stron, które obrzucały się nawzajem kamieniami.

Cytowany przez AFP szef gwardii republikańskiej odpowiedzialny za ochronę prezydenta generał Mohammed Zaki zapewnił, że "siły zbrojne i gwardia nie będą narzędziem represji przeciwko manifestantom". Jak dodał, rozmieszczenie sił przed pałacem prezydenckim ma na celu rozdzielenie przeciwników i protagonistów Mursiego - podał Reuters.

Niepokoje w egipskiej stolicy przybrały na sile w środę wieczorem, kiedy to zwolennicy i przeciwnicy islamistycznego prezydenta obrzucali się kamieniami i koktajlami Mołotowa. Rannych zostało ponad 20 osób.

Zdaniem opozycji Mursi ponosi odpowiedzialność za wybuch przemocy.

Jak podał Reuters, szef Bractwa Muzułmańskiego Mohammed Badie zaapelował o jedność, zwracając uwagę, że podziały "służą jedynie wrogom kraju".

Starcia wybuchły, gdy na wezwanie Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się Mursi, tysiące zwolenników prezydenta przybyło przed pałac, gdzie od wtorku koczowali przeciwnicy szefa państwa. Sprzeciwiają się oni projektowi konstytucji, który opracowała konstytuanta zdominowana przez islamistów, oraz prezydenckiemu dekretowi z 22 listopada, rozszerzającemu kompetencje szefa państwa.

Krytycy twierdzą, że nowa ustawa zasadnicza nie chroni fundamentalnych praw, w tym swobody wypowiedzi, i toruje drogę do bardziej surowego stosowania prawa islamskiego.

>>>>

Kraj pograzyl sie w szalenstwie . Cos jak Smolensk ..[/img]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:11, 06 Gru 2012    Temat postu:

Podpalono siedzibę Bractwa Muzułmańskiego w Ismailii w Egipcie

Przeciwnicy egipskiego prezydenta Mohammeda Mursiego podpalili siedzibę Bractwa Muzułmańskiego w portowym mieście Ismailia nad Kanałem Sueskim. Według AFP to samo stało się w Suezie.

Agencja Reutera dodaje, że nie jest jasne, czy podczas ataku na partyjną siedzibę Bractwa zostali ranni ludzie.

Jak informuje agencja AFP, setki ludzi zebrały się pod siedzibą Bractwa w Ismailii, a następnie wyważono drzwi i okna i podpalono budynek.

Według AFP, która powołuje się na świadków, to samo wydarzyło się w Suezie.

W środę przed pałacem prezydenckim w Kairze zwolennicy i przeciwnicy islamistycznego prezydenta Mursiego obrzucali się kamieniami i koktajlami Mołotowa. Rannych zostało ponad 20 osób. Zdaniem opozycji Mursi ponosi odpowiedzialność za wybuch przemocy.

Starcia wybuchły, gdy na wezwanie Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się Mursi, tysiące zwolenników prezydenta przybyło przed pałac, gdzie od wtorku koczowali przeciwnicy szefa państwa. Sprzeciwiają się oni projektowi konstytucji, który opracowała komisja zdominowana przez islamistów, oraz prezydenckiemu dekretowi z 22 listopada, rozszerzającemu kompetencje szefa państwa.

>>>>

Jak widac nie sa to bynajmniej demokratyczne protesty .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:38, 07 Gru 2012    Temat postu:

Ruch 6 kwietnia" odrzuca apel prezydenta Egiptu o dialog

Prodemokratyczny "Ruch 6 kwietnia" odrzucił w oświadczeniu na Facebooku apel prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego o dialog narodowy.

"Ruch 6 kwietnia", który odegrał kluczową rolę w obaleniu poprzedniego prezydenta Egiptu, Hosniego Mubaraka, wezwał także do kolejnych demonstracji przeciwko Mohammedowi Mursiemu.

Mursi apalował w czwartek wieczorem w wystąpieniu telewizyjnym o dialog narodowy, który - jak podkreślił - jest jedyną drogą do rozwiązania obecnego kryzysu politycznego. Jednocześnie prezydent bronił swej polityki i nie zasygnalizował gotowości do ustępstw.

Niepokoje w egipskiej stolicy przybrały na sile w środę wieczorem, kiedy to zwolennicy i przeciwnicy islamistycznego prezydenta obrzucali się kamieniami i koktajlami Mołotowa. Według arabskiej stacji telewizyjnej Al-Dżazira, w starciach w Kairze i Suezie zginęło siedem osób, a blisko 800 zostało rannych.

Przeciwnicy prezydenta sprzeciwiają się projektowi konstytucji, który opracowała konstytuanta zdominowana przez islamistów, oraz prezydenckiemu dekretowi z 22 listopada, rozszerzającemu kompetencje szefa państwa.

Mursi zapewniał w czwartek, że uprawnienia, jakie przyznał sobie wspomnianym dekretem, wygasną po zaplanowanym na 15 grudnia referendum, bez względu na to, czy konstytucja zostanie w nim przyjęta, czy odrzucona.

.....

Kraj ogarnia szalenstwo . Brak w tym sensu . Wojna dla wojny . Po co ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 35 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy