Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:26, 20 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: silny ostrzał Hims; według Rosji rozejm
jest przestrzegany

Syryjskie wojska rządowe intensywnie ostrzeliwują
w piątek miasto Hims na zachodzie kraju - poinfor­
mowali działacze praw człowieka. Według MSZ
Rosji mimo naruszeń i prowokacji obowiązujący
od ponad tygodnia rozejm w Syrii jest w zasadzie
przestrzegany.

W ciągu ośmiu dni w kraju zginęło 130 cywilów -
poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw
Człowieka. Według tej organizacji, mającej siedzibę
w Londynie, w piątek Hims jest ostrzeliwane z moź­
dzierzy. Na będącą bastionem opozycji dzielnicę
Chaldija spada pięć pocisków moździerzowych na
minutę. Odgłosy eksplozji i strzałów słychać też w
mieście Al-Kusajr, przy granicy z Libanem. Wojska
reżimu prezydenta Baszara el-Asada kierują tam
dodatkowe oddziały.
W wydanym w piątek komunikacie rosyjskie MSZ
uznało kruchy rozejm w Syrii za "ważny sukces, któ­
rego utrata oznaczałaby ponową spiralę przemo­
cy i pogorszenie się sytuacji". Według resortu dy­
plomacji strony syryjskiego konfliktu mają do wybo­
ru "pokojowy dialog narodowy lub wojnę domo­
wą". MSZ podkreśliło, że obecnie "głównym zada­
niem jest wzmocnienie zawieszenia broni", które
obowiązuje od 12 kwietnia.
Kruche zawieszenie broni oraz wycofywanie wojsk
z syryjskich miast to część sześciopunktowego
planu pokojowego opracowanego przez między­
narodowego mediatora Kofiego Annana. W środę
sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun ocenił, że wła­
dze Syrii nie wykonują zobowiązań dotyczących
wycofania wojsk i ciężkiej broni z miast.
Podczas czwartkowego spotkania grupy "Przyjaciół
Syrii" sekretarz stanu USA Hillary Clinton mówiła,
że jeśli syryjski reżim nie będzie przestrzegał planu
Annana, Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna
uchwalić nową rezolucję w sprawie Syrii, przewidu­
jącą sankcje finansowe i wizowe oraz embargo na
broń. Z szacunków ONZ wynika, że od początku
konfliktu, który wybuchł w marcu 2011 roku, w Syrii
zginęło już około 9 tys. osób. Obserwatorium twier­
dzi, że śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi.

*****

No tak- ostrzal 130 zabitych...A radzieccy - rozejm jest przestrzegany...

[img]m.onet.pl/_m/5356e1a2c8b85f354416a23879de4d12,10,1.jpg[/img]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:51, 21 Kwi 2012    Temat postu:

Plan Annana ostatnią nadzieją dla Syrii?

Grupa "Przyjaciół Syrii", która zebrała się w czwartek w Paryżu, uważa popierany przez ONZ plan pokojowy za "ostatnią nadzieję" na rozwiązanie kryzysu w Syrii. Kilkanaście krajów zapewnia, że będzie robić wszystko, co możliwe, by plan ten się powiódł.

- Każdy kolejny dzień oznacza śmierć dziesiątków kolejnych syryjskich cywilów - czytamy w projekcie wniosków ze spotkania, do którego dotarła agencja Reutera. - To nie jest czas na wymijające odpowiedzi. To czas na działanie. Misja Kofiego Annana, choć krucha, to ostatnia nadzieja dla Syrii - dodano. Jeśli sześciopunktowy plan opracowany przez Annana, który jest specjalnym wysłannikiem ONZ i Ligi Arabskiej do Syrii, zakończy się fiaskiem, "Rada Bezpieczeństwa ONZ i społeczność międzynarodowa będą musiały zastanowić się nad innymi sposobami" rozwiązania kryzysu - głosi projekt wniosków.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje z 14 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Turcji, Kataru i Arabii Saudyjskiej. Zaproszenia odrzucili przedstawiciele Rosji i Chin.

Francuski minister spraw zagranicznych Alain Juppe podkreślił, że do Syrii trzeba jak najszybciej wysłać międzynarodowych obserwatorów, których zadaniem będzie monitorowanie kruchego rozejmu między siłami rządowymi a rebeliantami, obowiązującego od 12 kwietnia. Obserwatorzy muszą mieć możliwość swobodnego działania, a misja powinna składać się z kilkuset osób - zaznaczył Juppe. Wcześniej w czwartek ocenił on, że należałoby wysłać do Syrii od 300 do 400 obserwatorów. Reżim prezydenta Baszara el-Asada poinformował, że 250 obserwatorów to "rozsądna liczba".

"Przyjaciele Syrii" zapewnili w projekcie wniosków, że chcą, aby obserwatorom zostały zapewnione wszystkie środki niezbędne do wykonania ich misji, w tym nowoczesny sprzęt, który umożliwi im skuteczne monitorowanie rozejmu.

Uczestnicy spotkania wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Syrii oraz jej wpływem na sąsiednie kraje. Zobowiązali się też do dostarczenia pomocy humanitarnej.

Zdaniem Juppego fiasko planu pokojowego sprawiłoby, że Syria znalazłaby się na drodze do wojny domowej, a konflikt mógłby rozszerzyć się na inne kraje regionu. - Każdy krok wstecz byłby tragiczny w skutkach - mówił.

Szef francuskiej dyplomacji zaznaczył, że "mimo prowokacji ze strony syryjskiego reżimu" powstańcy przestrzegają rozejmu, czego "nie można powiedzieć o syryjskim reżimie". Juppe dodał, że władze w Damaszku "bezwstydnie kontynuują represje, w wyniku których po wejściu w życie zawieszenia broni zginęły dziesiątki osób".

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zarekomendował w liście wysłanym w środę do Rady Bezpieczeństwa ONZ wysłanie do Syrii początkowo na okres trzech miesięcy około 300 nieuzbrojonych obserwatorów.

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w pierwszym okresie misja obserwacyjna ma liczyć 30 ludzi, do których dołączą kolejni; docelowo ma się składać z 250 osób. Jednak Ban zasygnalizował, że 250 obserwatorów może nie wystarczyć ze względu "na obecną sytuację i powierzchnię kraju".

Sześciopunktowy plan pokojowy Annana przewiduje, oprócz wycofania sił rządowych i broni ciężkiej z miast Syrii, również umożliwienie dostaw pomocy humanitarnej oraz uwolnienie więźniów i wpuszczenie dziennikarzy. Według szacunków Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od początku konfliktu, który wybuchł w marcu zeszłego roku, zginęło ponad 11 tysięcy ludzi.

>>>>

Plan jak plan . z takim rezimem tylko sila sie dziala ...

ONZ: uzgodniono projekt rezolucji ws. Syrii

Rada Bezpieczeństwa ONZ uzgodniła wstępnie w piątek projekt rezolucji w sprawie Syrii zwiększający liczbę obserwatorów w tym kraju z 30 do 300. Rezolucja ma być poddana pod głosowanie w sobotę - poinformował ambasador Francji w ONZ Gerard Anaud.

Anaud dodał, że projekt zawiera elementy dwóch tekstów zaproponowanych przez Rosję i kraje UE. Został wysłany do stolic krajów członkowskich Rady w celu uzyskania ich opinii. Głosowanie na plenarnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ma odbyć się w sobotę o godz. 11 czasu lokalnego (17 czasu polskiego).

W ub. sobotę Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rezolucję zezwalająca na wysłanie Syrii grupy 30 nieuzbrojonych obserwatorów, których zadaniem jest nadzorowanie rozejmu między siłami rządowymi a rebeliantami, obowiązującego od 12 kwietnia. Rozejm ten jest systematycznie naruszany.

Obserwatorzy mają też pomagać we wprowadzaniu w życie planu pokojowego specjalnego wysłannika ONZ Do Syrii Kofiego Annana.

Na wniosek sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Muna liczba obserwatorów ma być zwiększona do 300. Będą rozmieszczani etapami początkowo na okres 3 miesięcy. Towarzyszyć im będą eksperci w takich dziedzinach jak prawa człowieka, administracja, informacja itp. Ochronę mają im zapewnić rządowe wojska syryjskie, które mają im także umożliwić poruszanie się po kraju.

Zawieszenie broni oraz wycofywanie wojsk z syryjskich miast to część sześciopunktowego planu pokojowego opracowanego przez Annana. Plan pokojowy Annana przewiduje również umożliwienie dostaw pomocy humanitarnej oraz uwolnienie więźniów i wpuszczenie dziennikarzy. Według szacunków Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, od początku konfliktu, który wybuchł w marcu zeszłego roku, zginęło ponad 11 tysięcy ludzi.

>>>>

Dlaszy ciag tego tanca ...Obrońcy praw człowieka: w Syrii zabito ok. 11 tys. osób, w ciągu 13 miesięcy

Od po­cząt­ku kon­flik­tu w Syrii, który roz­go­rzał w marcu ze­szłe­go roku, zgi­nę­ło 11 117 ludzi, w tym 55 od wej­ścia w życie ro­zej­mu mię­dzy si­ła­mi re­żi­mo­wy­mi a re­be­lian­ta­mi w ubie­gły czwar­tek - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.
Syria,fot.​Reuters

Szef tej or­ga­ni­za­cji praw czło­wie­ka, która ma sie­dzi­bę w Lon­dy­nie, Rami Abdel Rah­man spre­cy­zo­wał, że w re­wol­cie prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da zgi­nę­ło "7 972 cy­wi­lów oraz 3 145 żoł­nie­rzy i de­zer­te­rów". Pod­kre­ślił, że or­ga­ni­za­cja dys­po­nu­je "imien­ną listą ofiar cy­wil­nych i miejsc, gdzie zgi­nę­ły".

Po­nie­dzia­łek to pierw­szy dzień misji mię­dzy­na­ro­do­wych ob­ser­wa­to­rów w Syrii, gdzie od 12 kwiet­nia obo­wią­zu­je kru­che za­wie­sze­nie broni. Ich za­da­niem jest nad­zo­ro­wa­nie ro­zej­mu oraz wy­co­fy­wa­nia wojsk z sy­ryj­skich miast, co prze­wi­du­je sze­ścio­punk­to­wy plan mię­dzy­na­ro­do­we­go me­dia­to­ra, by­łe­go se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ Ko­fie­go An­na­na.

Plan ten za­ak­cep­to­wał za­rów­no rząd w Da­masz­ku, jak i sy­ryj­ska opo­zy­cja. Tym­cza­sem we­dług in­for­ma­cji Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w po­nie­dzia­łek mię­dzy si­ła­mi rzą­do­wy­mi a de­zer­te­ra­mi z wojsk re­żi­mo­wych, któ­rzy prze­szli na stro­nę opo­zy­cji, wy­bu­chły za­cię­te walki w mie­ście Idlib, na pół­noc­nym za­cho­dzie Syrii. Siły wier­ne Asa­do­wi wzno­wi­ły ostrzał Hims na za­cho­dzie kraju.

>>>>

I mamy kolejny bilans ktory pozwoli skorygowac dane .
Im wychodzi zabitych cywilow:
7972
Mi wychodzi
8091
Ale jesli chodzi o zolnierzy ;
Oni 3145
Ja 3078
Zatem ogolem :
11117
Mi 11169
oniewaz zawsze mowilem ze zolnierzy zginlo wiecej to ich dane sa juz lepsze .
Zatem mozna przeprowadzic bilnas ogolny :

Zabitych :
7972 cywilow
3145 wojskowych
33.351 rannych
177.000 zatrzymanych
60.000 zbiegow z wojska
50.000 uchodzcow za granice
350.000 uchodzcow wewnetrznych
800.000 koczujacych w ruinach bez srodkow do zycia
1.481.468 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:40, 21 Kwi 2012    Temat postu:

RB ONZ jednogłośnie za wysłaniem do Syrii 300 obserwatorów

Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła w sobotę rezolucję przewidującą wysłanie do Syrii 300 nieuzbrojonych obserwatorów, których zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania rozejmu w kraju. Antyreżimowa rewolta w Syrii trwa od ponad roku.

Misja UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) ma się rozpocząć w trybie "natychmiastowym" i potrwać 90 dni z możliwością przedłużenia. W skład misji będą wchodzić nieuzbrojeni wojskowi, a także wsparcie cywilne. Liczebność i skład "cywilnego elementu" misji nie zostały sprecyzowane w rezolucji numer 2043. Dokument daje także sekretarzowi generalnemu ONZ Ban Ki Munowi prawo decydowania o wysłaniu obserwatorów, na podstawie oceny rozwoju sytuacji i przestrzegania rozejmu w Syrii. Obowiązujące formalnie od 12 kwietnia zawieszenie broni do tej pory było wielokrotnie naruszane.

Dokument wzywa syryjski rząd do czuwania nad "dobrym funkcjonowaniem" misji, a zwłaszcza do zapewnienia jej możliwości swobodnego przemieszczania się, tak by mogła w nieskrępowany sposób wypełniać swój mandat.

Także sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zaapelował do obu stron syryjskiego konfliktu o stworzenie warunków, w których mogłaby być realizowana misja obserwacyjna. Zwrócił się do Damaszku o "położenie kresu przemocy i naruszeniom praw człowieka, a zwłaszcza o zaprzestanie używania ciężkiej broni i wycofanie takiej broni oraz uzbrojonych oddziałów z miejsc zamieszkanych".

W rezolucji odnotowano również, że przestrzeganie zawieszenia broni zarówno przez siły rządowe, jak i opozycję jest "w wyraźny sposób niekompletne". RB ostrzegła, że może rozważyć "dalsze kroki" w przypadku nieprzestrzegania warunków przez strony konfliktu.

Rosyjski ambasador przy ONZ Witalij Czurkin z zadowoleniem przyjął sobotnią rezolucję i ocenił, że głównym celem jest przestrzeganie przez obie strony warunków dokumentu. Rosja to bliski sojusznik Syrii i dostawca broni do tego kraju.

W ubiegłym tygodniu Rada przyjęła rezolucję zezwalającą na wysłanie do Syrii misji przygotowawczej liczącej ok. 30 obserwatorów. Obecnie w tym kraju przebywa siedmiu członków misji.

Zadaniem misji będzie nadzorowanie rozejmu w Syrii i monitorowanie realizacji sześciopunktowego planu pokojowego, wypracowanego przez międzynarodowego wysłannika Kofiego Annana. Rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada wybuchła w Syrii w marcu 2011 roku. Według ONZ konflikt kosztował do tej pory życie 9 tys. ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka szacuje natomiast liczbę ofiar na 11 tys. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

Radzieccy zadowoleni bo to posuniecie nic nie wnosi .

Spokój w Hims przed wizytą obserwatorów

Syryjskie siły rządowe wstrzymały ostrzał Hims, na zachodzie kraju, przed wizytą oenzetowskich obserwatorów w tym mieście - informują działacze praw człowieka. Państwowe media podają, że "uzbrojeni terroryści" zaatakowali ropociąg na wschodzie.

Pierwszy raz od ponad tygodnia w Hims jest spokojnie - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Mimo obowiązującego od 12 kwietnia zawieszenia broni w ostatnich dniach zbuntowane dzielnice tego miasta były intensywnie ostrzeliwane. Aktywista z Hims Salim Kabani powiedział, że wojsko ukrywa obecnie pojazdy opancerzone. Poinformował, że czołgi są wycofywane z ulic i umieszczane w bazie policyjnej.

W Syrii przebywa obecnie siedmiu obserwatorów ONZ, których zadaniem jest monitorowanie rozejmu między siłami rządowymi a rebeliantami. Według agencji AP oczekuje się, że mają oni wkrótce odwiedzić Hims.

Obserwatorium poinformowało, że w sobotę rano siły rządowe dokonały rewizji i aresztowań w prowincji Dara, na południu kraju. W regionie tym słychać było strzały.

Tymczasem państwowa syryjska agencja prasowa Sana podała, że "uzbrojeni terroryści" wysadzili o świcie ropociąg w prowincji Dajr az-Zaur na wschodzie kraju.

Ponadto według Sany reżim zwolnił 30 osób zaangażowanych w rewoltę przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi. Agencja pisze, że chodzi o osoby, które "nie miały krwi na rękach".

Uwolnienie osób "zatrzymanych bez uzasadnienia" po wybuchu powstania to część sześciopunktowego planu pokojowego opracowanego przez międzynarodowego mediatora Kofiego Annana i przyjętego przez Damaszek. Według Sany od listopada 2011 roku uwolniono 4 tys. więźniów.

Narodowa Rada Syryjska (NRS), główne ciało skupiające syryjską opozycję, w komunikacie ponownie zaapelowało do ONZ o natychmiastową interwencję wojskową w Syrii w celu "powstrzymania zbrodni popełnianych przez morderczy reżim na nieuzbrojonym narodzie syryjskim".

Według NRS wojska rządowe w sobotę o świcie weszły do będącej bastionem opozycji dzielnicy Bajada w Hims. "Na ulicach i w domach leżą tam stosy ciał męczenników lub ranni, a zniszczenia są przerażające" - czytamy w komunikacie NRS. Z szacunków ONZ wynika, że od początku konfliktu, który wybuchł w marcu 2011 roku, w Syrii zginęło już około 9 tys. osób. Obserwatorium twierdzi, że śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

A wiec represje trwaja ...

Eskalacja przemocy w Syrii

Kilka dni po wej­ściu w życie za­wie­sze­nia broni, w Syrii do­szło znowu do eska­la­cji prze­mo­cy. We­dług dzia­ła­czy opo­zy­cji, we wto­rek w całym kraju zgi­nę­ło w ata­kach sił rzą­do­wych co naj­mniej 77 osób.

"Był to naj­bar­dziej krwa­wy dzień od 12 kwiet­nia, kiedy we­szło w życie za­wie­sze­nia broni" - po­wie­dział nie­miec­kiej agen­cji dpa Omar Homsi, dzia­łacz sy­ryj­skiej opo­zy­cji. We­dług opo­zy­cji, naj­wię­cej ofiar było w mia­stach Hims i Dara oraz w pro­win­cji Idlib na pół­no­cy kraju.

Tym­cza­sem Darę, ko­leb­kę re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, od­wie­dzi­li we wto­rek ob­ser­wa­to­rzy ONZ. Ich za­da­niem jest mo­ni­to­ro­wa­nie kru­che­go za­wie­sze­nia broni oraz wy­co­fy­wa­nia wojsk z sy­ryj­skich miast, co prze­wi­du­je sze­ścio­punk­to­wy plan mię­dzy­na­ro­do­we­go me­dia­to­ra, by­łe­go se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ Ko­fie­go An­na­na. We­dług sy­ryj­skiej opo­zy­cji, wi­zy­cie ob­ser­wa­to­rów ONZ w Darze to­wa­rzy­szy­ły an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty.

>>>>

I znow liczba ofiar rosnie .

Daje to :
Zabitych:
8107 cywilow
3188 wojskowych
1.505.221 ofiar ogolem !
Kolejny rekord !

Juz ponad 1,5 miliona ofiar !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:04, 22 Kwi 2012    Temat postu:

Annan apeluje do Damaszku, by nie używał broni ciężkiej

Międzynarodowy wysłannik do Syrii Kofi Annan zaapelował do władz w Damaszku, by zaprzestały używania ciężkiej broni i wycofały ją z miast - poinformował rzecznik Annana. Według obrońców praw człowieka siły rządowe atakują Dumę na obrzeżach Damaszku.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że w niedzielę w kraju zginęło 11 osób, w tym dwie właśnie w Dumie. W komunikacie przesłanym mediom przez rzecznika Ahmada Fawziego, Annan wyraził zadowolenie z przyjętej w sobotę rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przewiduje ona wysłanie do Syrii 300 nieuzbrojonych obserwatorów, których zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania rozejmu w kraju.

- To kluczowy moment dla stabilizacji kraju - poinformował Annan.

"Wzywam wszystkie siły: rządowe, opozycyjne czy też inne, by złożyły broń i pracowały wraz z oenzetowskimi obserwatorami na rzecz wzmocnienia kruchego zawieszenia broni" - czytamy w oświadczeniu.

Annan, który jest specjalnym wysłannikiem ONZ i Ligi Arabskiej, dodał, że "syryjski rząd musi zaprzestać używania broni ciężkiej i - tak jak się zobowiązał - wycofać ją z miast". Annan wezwał też Damaszek o całkowitego wdrożenia sześciopunktowego planu pokojowego.

Zgodnie z sobotnią rezolucją misja UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) ma się rozpocząć w trybie "natychmiastowym" i potrwać 90 dni z możliwością przedłużenia. W skład misji będą wchodzić nieuzbrojeni wojskowi, a także wsparcie cywilne. Liczebność i skład "cywilnego elementu" misji nie zostały sprecyzowane w rezolucji numer 2043.

Będzie to misja wysokiego ryzyka, ponieważ mimo obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu w Syrii wciąż dochodzi do aktów przemocy. Nieuzbrojone błękitne hełmy po raz pierwszy zostaną wysłane w rejon konfliktu, w którym nie obowiązuje formalne porozumienie o zawieszeniu broni - pisze agencja AFP.

ONZ opracowało już plan pomocy humanitarnej, którą objęty ma zostać milion Syryjczyków. W piątek ONZ ogłosił, że pomoc ta będzie opiewać na 180 milionów dolarów, ale Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) wciąż czeka na zgodę Damaszku, aby rozpocząć działalność w Syrii. Z szacunków ONZ wynika, że od początku konfliktu, który wybuchł w marcu 2011 roku, w Syrii zginęło około 9 tys. osób. Obserwatorium twierdzi, że śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

Cieakwy apel ...

Silna eksplozja w bazie lotniczej pod Damaszkiem.

W rejonie bazy lotnictwa wojskowego pod Damaszkiem nastąpiła w sobotę silna eksplozja - podała telewizja Al- Dżazira. Nad bazą unoszą się kłęby czarnego dymu, przypuszczalnie płoną zbiorniki z paliwem lotniczym.

Natychmiast po eksplozji wojsko zablokowało drogi prowadzące do bazy lotniczej Al-Moza, a w budynkach wzdłuż tych dróg rozmieszczono snajperów. Syryjska telewizja rządowa, informując o eksplozji, podała, że nie towarzyszyła jej żadna wymiana strzałów.

To samo źródło donosi o ataku "grup terrorystycznych" na rurociąg naftowy w prowincji Deir ez-Zor we wschodniej Syrii, który spowodował utratę 2 000 baryłek paliwa.

Podczas gdy rząd oskarżał w sobotę opozycję o nieprzestrzeganie planu pokojowego nadzorowanego przez wysłannika Ligi Arabskiej i ONZ, Kofiego Annana, źródła opozycyjne donosiły o atakach sił rządowych na ośrodki opozycji.

Według ich informacji, artyleria ostrzelała m.in. miejscowość Karak w prowincji Dara w środkowej Syrii, a siły bezpieczeństwa dokonały tam licznych aresztowań.

Jednak po raz pierwszy od długiego czasu na większej części terytorium Syrii oraz w głównym ośrodku opozycji, w mieście Hims, dokąd w sobotę przybyła ekipa ONZ-owskich obserwatorów, nie dochodziło do aktów przemocy.

Salim Kabani, działacz opozycyjny z Hims, potwierdził, że wojsko wycofało swe kolumny zmotoryzowane z ulic miasta do miejscowej bazy policyjnej.

>>>>

Tak . Skaldy paliw armii rzadowej nalezy niszczyc jak tez i sklady amunicji . Po prostu nie beda mogli walczyc . To sluszne posuniecia chroniace ludnosc .

Ban Ki Mun: Syria niecałkowicie realizuje plan Annana

Wła­dze Syrii nie wy­ko­nu­ją zo­bo­wią­zań do­ty­czą­cych wy­co­fa­nia wojsk i cięż­kiej broni z miast, co prze­wi­du­je plan po­ko­jo­wy spe­cjal­ne­go wy­słan­ni­ka ONZ Ko­fie­go An­na­na - na­pi­sał se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun w li­ście wy­sła­nym wczo­raj do Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ.

Syria musi jesz­cze dać "jasny sy­gnał" w spra­wie swego za­an­ga­żo­wa­nia w pro­ces po­ko­jo­wy - na­pi­sał Ban. Za­zna­czył, że nie ba­ga­te­li­zu­je po­wa­gi sy­tu­acji w tym kraju i wy­ra­ził na­dzie­ję, że "ist­nie­je szan­sa na po­stęp" w roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tu.

Ban za­re­ko­men­do­wał Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa wy­sła­nie do Syrii "po­cząt­ko­wo na okres trzech mie­się­cy" około 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy będą mo­ni­to­ro­wać kru­chy ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da a re­be­lian­ta­mi.

Zgod­nie z przy­ję­tą re­zo­lu­cją RB ONZ w pierw­szym okre­sie misja ob­ser­wa­cyj­na ma li­czyć 30 ludzi, do któ­rych do­łą­czą ko­lej­ni; do­ce­lo­wo ma się skła­dać z 250 osób. Jed­nak Ban za­sy­gna­li­zo­wał, że 250 ob­ser­wa­to­rów może nie wy­star­czyć ze wzglę­du "na obec­ną sy­tu­ację i po­wierzch­nię kraju". Dodał, że ONZ zwró­ci­ła się do UE z proś­bą o udo­stęp­nie­nie śmi­głow­ców i sa­mo­lo­tów, które mo­gły­by być wy­ko­rzy­sta­ne pod­czas misji w Syrii.

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ za­uwa­żył w swym li­ście, że co praw­da po­ziom prze­mo­cy zna­czą­co spadł w Syrii od 12 kwiet­nia, kiedy wszedł w życie ro­zejm, ale za­strzegł przy tym, że w ostat­nich dniach po­now­nie do­cho­dzi do in­cy­den­tów, w któ­rych giną lu­dzie. "Ro­zejm (...) jest dla­te­go nie­cał­ko­wi­ty" - pod­kre­ślił.

Woj­ska re­żi­mu Asada wciąż ata­ku­ją Hamę, Idlib i Darę oraz wy­ko­rzy­stu­ją broń cięż­ką. W środę rano sy­ryj­scy dzia­ła­cze praw czło­wie­ka in­for­mo­wa­li o wzno­wie­niu ostrza­łu Hims. We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka tego dnia zgi­nę­ło tam 14 osób.

Ban Ki Mun na­pi­sał, że "nie­ja­sny po­zo­sta­je sta­tus i wa­run­ki prze­trzy­my­wa­nia ty­się­cy za­trzy­ma­nych osób na te­re­nie ca­łe­go kraju". Dodał, że "wciąż nad­cho­dzą in­for­ma­cje o sto­so­wa­niu wobec nich re­pre­sji". Jak za­uwa­żył, nie za­re­je­stro­wa­no, aby wła­dze uwol­ni­ły zna­czą­cą licz­bę za­trzy­ma­nych.

Sze­ścio­punk­to­wy plan by­łe­go se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ Ko­fie­go An­na­na prze­wi­du­je, oprócz wy­co­fa­nia sił rzą­do­wych i broni cięż­kiej z miast Syrii, rów­nież umoż­li­wie­nie do­staw po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej oraz uwol­nie­nie więź­niów i wpusz­cze­nie dzien­ni­ka­rzy. We­dług sza­cun­ków ONZ od po­cząt­ku kon­flik­tu, który wy­buchł w marcu 2011 roku, w Syrii zgi­nę­ło już około 9 tys. osób. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi.

>>>>

jak to niecalkowicie ? Albo wykonuje albo nie !
A ofiar jest juz :
Zabitych:
Cywilow 8143
Zolnierzy 3200
1.511.570 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:15, 22 Kwi 2012    Temat postu:

Hillary Clinton: USA chcą zmiany reżimu w Syrii

Zawieszenie broni w Syrii to dopiero pierwszy krok na drodze do trwałego rozwiązania konfliktu - oceniła sekretarz stanu Hillary Clinton. Jak podkreśliła, USA nadal uważają, iż prezydent Baszar el-Asad musi ustąpić ze stanowiska.

Clinton wzięła udział w dwudniowej konferencji ministrów spraw zagranicznych państw G8 (USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Kanady, Japonii i Rosji) rozpoczętej wczoraj w Waszyngtonie. Spotkanie ma na celu przygotowanie szczytu G8 w Camp David w maju. Uczestnicy konferencji przyjęli z zadowoleniem ustanie walk w Syrii zgodnie z planem pokojowym byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana. Clinton zaznaczyła jednak, że wojska reżimu muszą też wycofać się z miast, a w kraju musi dojść do politycznej transformacji.

- Jeśli zawieszenie broni się utrzyma, będzie to ważny krok, ale stanowi on tylko jeden element planu. Plan Annana to nie zestaw opcji do wyboru, lecz zbiór zobowiązań. Ciężar ich spełnienia spoczywa na reżimie (...). Wstrzymanie przemocy musi prowadzić do pokojowej, demokratycznej transformacji - powiedziała szefowa dyplomacji USA.

Clinton oświadczyła, że Waszyngton nie zniesie sankcji wobec Syrii i nadal uważa, iż musi tam dojść do zmiany reżimu. - Wojna reżimu z własnym narodem musi się skończyć raz na zawsze. Konieczna jest polityczna transformacja. Asad będzie musiał odejść, syryjskiemu narodowi trzeba dać szansę wytyczenia swej własnej przyszłości - podkreśliła. Sekretarz stanu spotkała się na konferencji z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Żadna ze stron nie ujawniła jednak wyników tego spotkania.

>>>>>

Tak . My tez chcemy zmian w Syrii !!!

Syria: kolejny ostrzał Hims; apel żon dyplomatów do Asmy Asad

Mimo rozejmu syryjska armia wznowiła w środę bombardowanie miasta Hims - podali działacze praw człowieka. W internecie pojawił się film, w którym żony zachodnich dyplomatów wzywają syryjską Pierwszą Damę, aby interweniowała w celu powstrzymania rozlewu krwi.

Do ostrzału Hims dochodzi w trzecim dniu misji pięciu oenzetowskich obserwatorów w Syrii. Jak podają lokalne komitety koordynacyjna, wojsko ostrzeliwuje z dział czołgowych i artyleryjskich dzielnice Żurat al-Szajah oraz al-Karabis, a nad miastem krąży samolot rozpoznawczy. Wznowiono też bombardowanie będących bastionami opozycji dzielnic Chaldija i Bajada. Słychać tam głośnie eksplozje.

Jedna trzecia Hims, zwanego "stolicą rewolucji", jest poza kontrolą armii rządowej - twierdzi Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Według działaczy opozycyjnych we wtorek w atakach sił rządowych w całym kraju zginęło co najmniej 77 osób.

Tego dnia żony ambasadorów Niemiec i Wielkiej Brytanii przy ONZ umieściły w internecie film, w którym wzywają Asmę el-Asad, by wywarła presję na swojego męża w celu zakończenia konfliktu w Syrii. Do środowego poranka nagranie na YouTube obejrzało ponad 25 tys. osób, a ponad 3 tys. podpisało się pod petycją zatytułowaną: "Asmo el-Asad, powstrzymaj rozlew krwi w Syrii".

Na nagraniu zestawiono zdjęcia eleganckiej Asmy z migawkami przedstawiającymi zniszczenia wojenne oraz cywilów uciekających przed atakami. - Kobiety na całym świecie wzywają cię, Asmo el-Asad, abyś jako żona przywódcy Syrii wzięła na siebie odpowiedzialność - apelują żony dyplomatów. W nagraniu przypominają one Pierwszej Damie, że "setki dzieci" zginęły w wyniku konfliktu, a "dziesiątki osób niepełnoletnich odniosły obrażenia lub zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów".

- Niektóre kobiety troszczą się o swój wizerunek, a niektóre o swój naród - dodają żona niemieckiego ambasadora Petera Wittiga, Huberta von Voss-Wittig oraz małżonka Brytyjczyka Marka Lyalla Granta, Sheila Lyall Grant. - Spraw, aby twój głos został usłyszany.

W niedzielę do Damaszku przybyła pierwsza grupa obserwatorów ONZ, którzy mają monitorować obowiązujące w Syrii od 12 kwietnia kruche zawieszenie broni oraz wycofywanie wojsk z syryjskich miast. Przewiduje to sześciopunktowy plan międzynarodowego mediatora, byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana. Według Obserwatorium w rewolcie przeciwko reżimowi prezydenta Asada od marca 2011 r. zginęło "7 972 cywilów oraz 3 145 żołnierzy i dezerterów".

>>>>

Asma to tam nic nie moze . Wszak przeciez mąż jest tylko twarza za ktora sie kryja sie zbrodniarze z otoczenia ...


Syryjskie miasto Hims pod ostrzałem - film

Syryjskie siły reżimowe ostrzelały miasto Hims. W ataku zginęło co najmniej 31 rebeliantów oraz sześciu żołnierzy rządowych. We wtorek miał wejść w życie międzynarodowy plan pokojowy przewidujący wycofanie się syryjskich sił rządowych z miast. Zgodnie z zaakceptowanym przez reżim w Damaszku planem ONZ i Ligi Arabskiej do godz. 6 (godz. 5 czasu polskiego) miało nastąpić zawieszenie broni ze strony sił rządowych.
W ciągu ośmiu dni w kraju zginęło 130 cywilów - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

>>>>

Tych 31 ,,rebeliantow'' to lacznie z kobietami i dziecmi liczyli ...

Daje to ofiar :
Zabitych:
8275 cywilow
3242 zolnierzy
1.534.813 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:17, 23 Kwi 2012    Temat postu:

"SZ": kraje Ligi Arabskiej winne eskalacji konfliktu w Syrii

Nie­miec­ki dzien­nik "Su­ed­deut­sche Ze­itung" wątpi w po­wo­dze­nie planu po­ko­jo­we­go dla Syrii, za­rzu­ca­jąc nie­któ­rym kra­jom człon­kow­skim Ligi Arab­skiej boj­ko­to­wa­nie misji Ko­fie­go An­na­na, co pro­wa­dzi do eska­la­cji kon­flik­tu mię­dzy re­żi­mem Ba­sza­ra el-Asa­da a opo­zy­cją.

"Dy­plo­ma­cja An­na­na za­bie­ga w godny spo­sób o za­koń­cze­nie roz­le­wu krwi. Jego wy­sił­ki boj­ko­to­wa­ne są jed­nak przez człon­ków Ligi Arab­skiej, która prze­cież sama wy­sła­ła go z misją do Da­masz­ku. (Annan) ofe­ru­je roz­wią­za­nie kon­flik­tu, który stał się dla zbyt wielu stron zbyt atrak­cyj­ny, aby można było go teraz tak po pro­stu za­koń­czyć" - czy­ta­my w opu­bli­ko­wa­nym dziś re­dak­cyj­nym ko­men­ta­rzu. "SZ" pod­kre­śla, że od czasu wy­bu­chu arab­skiej wio­sny od­bie­ra­no "po­ko­jo­wo na­sta­wio­nym, pi­ja­nym wol­no­ścią i spra­gnio­nym de­mo­kra­cji" masom w różny spo­sób owoce zwy­cię­stwa. W Egip­cie ge­ne­ra­ło­wie i is­la­mi­ści wal­czą mię­dzy sobą o wła­dzę, w Libii rzą­dzą mi­li­cje, zaś w Je­me­nie klan by­łe­go pre­zy­den­ta Alego Abd Al­la­ha Sa­la­ha. "Ni­g­dzie jed­nak zdra­da dą­że­nia ludzi do wol­no­ści nie jest tak wiel­ka jak w Syrii" - oce­nia ko­men­ta­tor.

"To czy Asad upad­nie i co wy­da­rzy się potem, za­le­ży w więk­szym (niż od planu An­na­na) stop­niu od ma­ją­ce­go dys­po­no­wać mi­lio­na­mi (do­la­rów) fun­du­szu, który za­mie­rza­ją stwo­rzyć Ara­bia Sau­dyj­ska i Katar jako wspar­cie dla po­wsta­nia (...)" - czy­ta­my.

Nie­miec­ka ga­ze­ta za­rzu­ca Ara­bii Sau­dyj­skiej i Ka­ta­ro­wi, że "wy­wo­łu­ją nie­sna­ski w sze­re­gach i tak już skłó­co­nej opo­zy­cji". "Już teraz re­be­lian­ci oskar­ża­ją się wza­jem­nie o wzbo­ga­ce­nie się. A teraz mia­ło­by po­pły­nąć jesz­cze wię­cej pie­nię­dzy?". Oba kraje przy­czy­nia­ją się - zda­niem "SZ" - w ten spo­sób do "bru­ta­li­za­cji kon­flik­tu, w któ­rym coraz trud­niej jest od­róż­nić spraw­ców od ofiar". Ko­men­ta­tor uważa, że mo­nar­cho­wie znad Za­to­ki Per­skiej, któ­rzy za po­mo­cą pe­tro­do­la­rów fi­nan­su­ją po­wsta­nie, mają na­dzie­ję, że Syria sta­nie się "kra­jem sun­nic­kim, kon­ser­wa­tyw­nym re­li­gij­nie, mści­wym wobec szy­ic­kich ala­wi­tów" i tym samym ich na­tu­ral­nym so­jusz­ni­kiem prze­ciw­ko rzą­dzo­ne­mu przez szy­itów Ira­no­wi.

>>>>

Potepiamy sklocanie opozycji . To hanba . Te kraje nie tyle pomagaja co probuja tworzyc swoje wplywy . Rozumiem ze oni daja i opozycja nie ma wyjscia i brac musi . Ale tym bardziej trzeba wspoldzilaca i nie klocic sie !!! To nie parlament to wojna !!!

Syryjska opozycja apeluje o interwencję militarną

Sy­ryj­ska opo­zy­cja za­ape­lo­wa­ła o pilną za­gra­nicz­ną in­ter­wen­cję woj­sko­wą w Syrii, aby po­ło­żyć kres re­pre­sjom re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

Geo­r­ge Sabra, jeden z przy­wód­ców zrze­sza­ją­cej opo­zy­cję Na­ro­do­wej Rady Sy­ryj­skiej (NRS), za­ape­lo­wał w ko­mu­ni­ka­cie ogło­szo­nym pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Stam­bu­le "o pilną mię­dzy­na­ro­do­wą i arab­ską in­ter­wen­cję woj­sko­wą", utwo­rze­nie "stre­fy za­ka­zu lotów" nad Syrią i ataki na siły Asada. Szef NRS Bur­han Ghal­jun po­wie­dział z kolei, że "jeśli wspól­no­ta mię­dzy­na­ro­do­wa chce po­ło­żyć kres krwa­wej prze­mo­cy, nie może w dal­szym ciągu je­dy­nie skła­dać pu­stych obiet­nic, a Liga Arab­ska pu­bli­ko­wać tylko ko­mu­ni­ka­ty pra­so­we.

- Nad­szedł czas, aby wspól­no­ta mię­dzy­na­ro­do­wa pod­ję­ła po­waż­ne i kon­kret­ne kroki, aby za­koń­czyć prze­moc - dodał Ghal­jun.

Pod­kre­ślił, że takie dzia­ła­nia po­win­ny zo­stać pod­ję­te przez grupę "Przy­ja­ciół Syrii", która ze­bra­ła się pod ko­niec lu­te­go na kon­fe­ren­cji w Tu­ni­sie po braku kon­sen­su­su w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ, gdzie Rosja i Chiny za­blo­ko­wa­ły re­zo­lu­cję po­tę­pia­ją­cą sy­ryj­ski reżim.

Od roku trwa­ją w Syrii an­ty­pre­zy­denc­kie wy­stą­pie­nia, które prze­ro­dzi­ły się w krwa­wo tłu­mio­ną re­wol­tę prze­ciw­ko re­żi­mo­wi. We­dług sza­cun­ków ONZ zgi­nę­ło w Syrii dotąd co naj­mniej 7,5 tys. ludzi. Spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa uważa, że w więk­szo­ści przy­pad­ków od­po­wie­dzial­ność za ofia­ry spo­czy­wa na wła­dzach w Da­masz­ku.

>>>>

Maja racje . Ile to ma jeszcze trwac ?
Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:31, 23 Kwi 2012    Temat postu:

Syria i ONZ podpisały umowę o misji obserwatorów

ONZ i Syria pod­pi­sa­ły w czwar­tek umowę o za­sa­dach dzia­ła­nia ob­ser­wa­to­rów, któ­rych za­da­niem bę­dzie mo­ni­to­ro­wa­nie ro­zej­mu mię­dzy si­ła­mi rzą­do­wy­mi a re­be­lian­ta­mi. Szef dy­plo­ma­cji Rosji Sier­giej Ław­row uznał po­wstań­ców za współ­od­po­wie­dzial­nych za prze­moc.

W pod­pi­sa­nym w Da­masz­ku po­ro­zu­mie­niu obie stro­ny uzgod­ni­ły za­da­nia ob­ser­wa­to­rów oraz wy­ni­ka­ją­ce z ich misji obo­wiąz­ki sy­ryj­skie­go rządu - po­wie­dział w Ge­ne­wie rzecz­nik spe­cjal­ne­go wy­słan­ni­ka ONZ Ko­fie­go An­na­na, Ahmad Fawzi. Dodał, że współ­pra­cow­ni­cy An­na­na pro­wa­dzą obec­nie roz­mo­wy z przed­sta­wi­cie­la­mi opo­zy­cji w celu usta­le­nia obo­wiąz­ków uzbro­jo­nych grup po­wstań­ców. - Gdy życie zwy­kłej sy­ryj­skiej ro­dzi­ny za­cznie po­wo­li po­wra­cać do normy, ko­niecz­na bę­dzie obec­ność sku­tecz­nie dzia­ła­ją­cej grupy ob­ser­wa­to­rów - pod­kre­ślił Fawzi. Ław­row obar­czył tym­cza­sem re­be­lian­tów współ­od­po­wie­dzial­no­ścią za eska­la­cje prze­mo­cy w Syrii. Wina nie leży je­dy­nie po stro­nie sy­ryj­skie­go rządu - po­wie­dział Ław­row w Bruk­se­li po spo­tka­niu mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych NATO. - Sy­tu­acja jest dużo bar­dziej skom­pli­ko­wa­na - pod­kre­ślił mi­ni­ster, do­da­jąc, że w Syrii dzia­ła­ją grupy, które otrzy­mu­ją broń z za­gra­ni­cy. Po­nad­to mają tam miej­sce "ko­or­dy­no­wa­ne (z ze­wnątrz) ataki ter­ro­ry­stycz­ne. We­dług Ław­ro­wa po stro­nie po­wstań­ców jest "zbyt wiele osób, które chcą po­krzy­żo­wać plany ob­ser­wa­to­rów".

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun za­re­ko­men­do­wał w li­ście wy­sła­nym w środę do Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ wy­sła­nie do Syrii po­cząt­ko­wo na okres trzech mie­się­cy około 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy mają mo­ni­to­ro­wać kru­chy ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da a re­be­lian­ta­mi.

Zgod­nie z przy­ję­tą re­zo­lu­cją RB ONZ w pierw­szym okre­sie misja ob­ser­wa­cyj­na ma li­czyć 30 ludzi, do któ­rych do­łą­czą ko­lej­ni; do­ce­lo­wo ma się skła­dać z 250 osób. Jed­nak Ban za­sy­gna­li­zo­wał, że 250 ob­ser­wa­to­rów może nie wy­star­czyć ze wzglę­du "na obec­ną sy­tu­ację i po­wierzch­nię kraju".

Zda­niem mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Fran­cji Ala­ina Juppe do Syrii na­le­ża­ło­by wy­słać od 300 do 400 ob­ser­wa­to­rów. Reżim Asada po­in­for­mo­wał, że przyj­mie nie wię­cej niż 250 człon­ków misji.

Sze­ścio­punk­to­wy plan po­ko­jo­wy An­na­na prze­wi­du­je, oprócz wy­co­fa­nia sił rzą­do­wych i broni cięż­kiej z miast Syrii, rów­nież umoż­li­wie­nie do­staw po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej oraz uwol­nie­nie więź­niów i wpusz­cze­nie dzien­ni­ka­rzy. We­dług sza­cun­ków ONZ od po­cząt­ku kon­flik­tu, który wy­buchł w marcu 2011 roku, w Syrii zgi­nę­ło już około 9 tys. osób. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi.

>>>>

No to sa takie zabiegi formalne ...

Zamordowany 10- latek :


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:53, 24 Kwi 2012    Temat postu:

Sankcje za wykorzystywanie internetu do łamania praw człowieka

Pre­zy­dent USA Ba­rack Obama ogło­sił sank­cje wobec rzą­dów Syrii i Iranu oraz współ­pra­cu­ją­cych z nimi przed­się­biorstw za wy­ko­rzy­sty­wa­nie por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych i in­nych apli­ka­cji in­ter­ne­to­wych do re­pre­sjo­no­wa­nia opo­zy­cji.

Obama po­in­for­mo­wał o sank­cjach w prze­mó­wie­niu wy­gło­szo­nym w wa­szyng­toń­skim Mu­zeum Ho­lo­kau­stu - tym samym, w któ­rym za­po­wie­dział także uho­no­ro­wa­nie Jana Kar­skie­go Pre­zy­denc­kim Me­da­lem Wol­no­ści. Te­ma­tem wy­stą­pie­nia pre­zy­den­ta, za­po­wie­dzia­ne­go w mu­zeum przez lau­re­ata Po­ko­jo­wej Na­gro­dy Nobla Elie Wie­se­la, były prawa czło­wie­ka, ich ła­ma­nie przez to­ta­li­tar­ne re­żi­my oraz spo­so­by prze­ciw­sta­wie­nia się ty­ra­nii.

Jak po­in­for­mo­wa­ła ad­mi­ni­stra­cja USA, w cza­sie re­be­lii w Syrii dyk­ta­tor­ski reżim tego kraju na­ka­zał miej­sco­wej fir­mie te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej Sy­ria­tel, kon­tro­lu­ją­cej 55 pro­cent rynku te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej, aby za­blo­ko­wa­ła klien­tom do­stęp do in­ter­ne­tu na ob­sza­rach, gdzie pla­no­wa­no ataki na po­wstań­ców.

W Ira­nie firma Datak Te­le­com, miej­sco­wy do­staw­ca usług in­ter­ne­to­wych, po­ma­ga­ła re­żi­mo­wi, ob­ser­wu­jąc i tro­piąc osoby, które pró­bo­wa­ły omi­nąć rzą­do­we ogra­ni­cze­nia w do­stę­pie do in­ter­ne­tu. Na pod­sta­wie za­rzą­dze­nia Obamy przed­sta­wi­cie­le rzą­dów Syrii i Iranu oraz wspo­mnia­nych firm mają zakaz wjaz­du do USA, a ich ak­ty­wa w ame­ry­kań­skich ban­kach zo­sta­ną skon­fi­sko­wa­ne.

>>>>

Popieramy wszelkie sankcje wobec tych zbrodniarzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:14, 24 Kwi 2012    Temat postu:

USA zaniepokojone sytuacją w Syrii

De­par­ta­ment Stanu USA wy­ra­ził w po­nie­dzia­łek za­nie­po­ko­je­nie dal­szy­mi wal­ka­mi w Syrii mimo roz­miesz­cze­nia ob­ser­wa­to­rów ONZ, któ­rych za­da­niem jest nad­zo­ro­wa­nie prze­strze­ga­nia ro­zej­mu.

- Ocze­ku­je­my, że ob­ser­wa­to­rzy będą mieli cał­ko­wi­tą swo­bo­dę prze­miesz­cza­nia się, a także nie­skrę­po­wa­ny do­stęp do Sy­ryj­czy­ków i tych re­jo­nów Syrii, które uzna­ją za ważne – po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom rzecz­nicz­ka De­par­ta­men­tu Stanu Vic­to­ria Nu­land. - Ocze­ku­je­my też, że będą mieli cał­ko­wi­tą swo­bo­dę ko­mu­ni­ko­wa­nia się i wy­bo­ru ich per­so­ne­lu - do­da­ła.

Nu­land wy­ra­zi­ła za­nie­po­ko­je­nie tym,że woj­ska pre­zy­den­ta Asada wstrzy­mu­ją ostrzał z broni cięż­kiej pod­czas po­by­tu ob­ser­wa­to­rów, a na­stęp­nie wzna­wia­ją go po ich od­jeź­dzie.

Obec­nie w Syrii znaj­du­je się 30 ob­ser­wa­to­rów mię­dzy­na­ro­do­wych. Ich licz­ba ma być w przy­szłym ty­go­dniu zwięk­szo­na do 300, zgod­nie z re­zo­lu­cją 2043 Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ uchwa­lo­ną w ub. so­bo­tę. Mimo ro­zej­mu, obo­wią­zu­ją­ce­go ofi­cjal­nie od 12 kwiet­nia, w Syrii zgi­nę­ły od tego czasu w re­zul­ta­cie roz­ma­itych aktów prze­mo­cy 34 osoby.

>>>>

Wszyscy jestesmy zaniepokojeni ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:07, 25 Kwi 2012    Temat postu:

ONZ: syryjska armia nie wycofuje się całkowicie z miast

Syria, na co wska­zu­ją zdję­cia sa­te­li­tar­ne i inne wia­ry­god­ne źró­dła, nie wy­co­fu­je - wbrew obiet­ni­com - wszyst­kiej broni cięż­kiej z za­lud­nio­nych te­re­nów, jak uzgod­nio­no w po­ro­zu­mie­niu o za­wie­sze­niu broni - oświad­czył we wto­rek rzecz­nik Ko­fie­go An­na­na.

Wy­po­wia­da­jąc się w te­le­wi­zji ONZ, rzecz­nik An­na­na Ahmad Fawzi po­wo­łał się na "wia­ry­god­ne do­nie­sie­nia" o tym, że sy­ryj­skie siły za­stra­sza­ły, a w nie­któ­rych przy­pad­kach za­bi­ja­ły ludzi, któ­rzy roz­ma­wia­li z oen­ze­tow­ski­mi ob­ser­wa­to­ra­mi. Zdję­cia sa­te­li­tar­ne po­ka­zu­ją, że siły sy­ryj­skie nie wy­co­fa­ły całej broni cięż­kiej z miast i nie wró­ci­ły do ko­szar, jak prze­wi­dy­wał 6-punk­to­wy plan po­ko­jo­wy wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej Ko­fie­go An­na­na.

- Sy­ryj­skie wła­dze utrzy­mu­ją, że tak się stało. Jed­nak zdję­cia sa­te­li­tar­ne i wia­ry­god­ne do­nie­sie­nia po­ka­zu­ją, że nie­zu­peł­nie tak się stało, więc jest to nie do za­ak­cep­to­wa­nia, i spe­cjal­ny wy­słan­nik Kofi Annan powie to we wto­rek Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa na za­mknię­tej sesji - oświad­czył Fawzi.

Ape­lu­je­my do sy­ryj­skie­go rządu o pełne wpro­wa­dze­nie w życie zo­bo­wią­zań pod­ję­tych w ra­mach ro­zej­mu - dodał.

Obec­nie w Syrii znaj­du­je się je­de­na­stu ob­ser­wa­to­rów ONZ. To pierw­sza grupa z pla­no­wa­nych 300 osób.

Ahmad Fawzi po­wie­dział, że Annan zdaje sobie spra­wę z tego, że gdy ob­ser­wa­to­rzy wkra­cza­ją na teren ob­ję­ty kon­flik­tem, "broń milk­nie", a gdy go opusz­cza­ją, wy­mia­na ognia znów się za­czy­na. Ro­zejm to część planu An­na­na, który ma pomóc w za­koń­cze­niu prze­mo­cy w Syrii, gdzie od po­ło­wy marca 2011 roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra Al-As­sa­da. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że wsku­tek tłu­mie­nia pro­te­stów przez siły re­żi­mu śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi. Da­ma­szek utrzy­mu­je, że za ata­ka­mi na siły rzą­do­we stoją "ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne".

>>>>

Tak . Robia sobie kpiny !!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:34, 25 Kwi 2012    Temat postu:

Prezydent Tunezji: Baszar al Assad jest już skończony

Pre­zy­dent Tu­ne­zji Mon­sif Ma­rzu­ki uważa, że Ba­szar elA­sad "jest już skoń­czo­ny" jako pre­zy­dent Syrii. Ma­rzu­ki po­no­wił - w wy­po­wie­dzi dla arab­skiej ga­ze­ty "Al-Ha­jat" - ofer­tę udzie­le­nia Asa­do­wi azylu.

Asad stra­ci wła­dzę "żywy lub mar­twy" - prze­wi­du­je Ma­rzu­ki. Pre­zy­dent Tu­ne­zji we­zwał Rosję, Chiny i Iran, by prze­sta­ły wspie­rać sy­ryj­ski reżim. Oświad­czył, że kraje te po­win­ny ra­czej na­kło­nić Asada do ustą­pie­nia, co uto­ro­wa­ło­by drogę do za­koń­cze­nia trwa­ją­ce­go od 13 mie­się­cy kon­flik­tu w Syrii. Po­dob­nie jak dłu­go­let­ni pre­zy­dent Je­me­nu Ali Abd Allah Salah, także Assad po­wi­nien - zda­niem Ma­rzu­kie­go - ustą­pić w za­mian za im­mu­ni­tet i na okres przej­ścio­wy prze­ka­zać wła­dzę swemu za­stęp­cy. Pre­zy­dent Tu­ne­zji wątpi, czy plan dla Syrii opra­co­wa­ny przez wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej Ko­fie­go An­na­na do­pro­wa­dzi do za­koń­cze­nia kon­flik­tu. Jego zda­niem 300-oso­bo­wa misja ob­ser­wa­to­rów ONZ, w spra­wie któ­rej de­cy­zję pod­ję­ła Rada Bez­pie­czeń­stwa, bę­dzie za mała, żeby do­pil­no­wać prze­strze­ga­nia ro­zej­mu w Syrii.

>>>>

Tak . Asad to trup . Nawet juz niekoniecznie bardzo zywy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:10, 26 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: eksplozja w Hamie, są zabici

Około 70 osób zginęło w wielkiej eksplozji w Hamie, na zachodzie Syrii - poinformowali aktywiści, cytowani w czwartek przez BBC. Syryjska agencja prasowa SANA pisze, że do przypadkowego wybuchu doszło w budynku, w którym grupy terrorystyczne wytwarzały bomby.

Według władz w wyniku eksplozji, do której doszło w środę wieczorem, budynek się zawalił. Śmierć poniosło 16 osób, w tym kobiety i dzieci - poinformowała SANA, dodając, że ratownicy nadal przeszukują miejsce wybuchu. SANA na swojej stronie internetowej opublikowała zdjęcia zabitych i rannych, głównie dzieci. Według agencji obrażenia odniosło 12 osób. Z kolei według działaczy praw człowieka siły reżimu prezydenta Baszara el-Asada zbombardowały dzielnicę Maszaa at-Tajar, zabijając ok. 70 osób. Aktywiści, na których powołuje się BBC, twierdzą, że reżim mógł użyć taktycznych pocisków balistycznych Scud.

Jak pisze BBC, po eksplozji aktywiści umieścili w internecie nagranie z miejsca wybuchu. Na filmie widać mieszkańców, którzy w gruzach szukają ciał ofiar.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że nie wiadomo, co wywołało eksplozję. Ta mająca siedzibę w Londynie organizacja zaapelowała do obserwatorów ONZ, którzy przebywają w Syrii, by zbadali incydent. Według Obserwatorium w jego wyniku zginęło co najmniej 16 osób.

W Hamie przebywają obecnie dwaj spośród kilku oenzetowskich obserwatorów z misji przygotowawczej. Wkrótce liczba obserwatorów w Syrii zostanie zwiększona do 300. Będą oni monitorować kruchy rozejm, obowiązujący w kraju od 12 kwietnia. ONZ nie skomentowało dotychczas doniesień o eksplozji.

Jak podała agencja dpa, w środę w Syrii zginęło 101 osób, w tym 71 w Hamie. W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Asada. Obserwatorium twierdzi, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

Kolejne zbrodnie i olbrzymia ilosc ofiar .

Syria: opozycja - 19 zabitych w ostrzale jednej z dzielnic Hamy

Co naj­mniej 19 osób zgi­nę­ło w dziś w ostrza­le ar­ty­le­ryj­skim dziel­ni­cy Ar­ba­in w mie­ście Hama, na za­cho­dzie Syrii - po­in­for­mo­wa­li dzia­ła­cze sy­ryj­skiej opo­zy­cji.

Do ostrza­łu do­szło dzień po tym, jak wy­sła­ni przez ONZ ob­ser­wa­to­rzy, mo­ni­to­ru­ją­cy obo­wią­zu­ją­cy w Syrii od 12 kwiet­nia kru­chy ro­zejm, od­wie­dzi­li Hamę, uwa­ża­ną za ba­stion re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Przed­wczo­raj Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ jed­no­gło­śnie przy­ję­ła re­zo­lu­cję prze­wi­du­ją­cą wy­sła­nie do Syrii 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rych za­da­niem ma być mo­ni­to­ro­wa­nie prze­strze­ga­nia ro­zej­mu w kraju. Misja UNSMIS (Uni­ted Na­tions Su­per­vi­sion Mis­sion in Syria) ma się roz­po­cząć w try­bie "na­tych­mia­sto­wym" i po­trwać 90 dni z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia.

Jesz­cze wcze­śniej do Syrii udało się kilku ob­ser­wa­to­rów wcho­dzą­cych w skład misji przy­go­to­waw­czej. W Syrii od po­ło­wy marca 2011 roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że wsku­tek tłu­mie­nia pro­te­stów przez siły re­żi­mu śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi. Da­ma­szek utrzy­mu­je, że za ata­ka­mi na siły rzą­do­we stoją "ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne".

>>>>

I tym samym bilans urosl do:
Zabitych :
8324 cywilow
3258 zolnierzy
1.543.435 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:34, 26 Kwi 2012    Temat postu:

Alain Juppe nie wyklucza militarnej interwencji w Syrii.

Minister spraw zagranicznych Francji Alain Juppe zasygnalizował możliwość militarnej interwencji w Syrii, jeśli międzynarodowy plan pokojowy nie zostanie zrealizowany i nie zostanie powstrzymana przemoc w kraju, ogarniętym od ponad roku konfliktem.

Juppe zapowiedział, że jeśli Damaszek nie wypełni warunków planu pokojowego, wynegocjowanego przez międzynarodowego wysłannika Kofiego Annana, będzie nalegał na podjęcie dodatkowych działań, na podstawie Rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.

Zapis ten upoważnia Radę Bezpieczeństwa ONZ do wprowadzenia sankcji ekonomicznych i militarnych, które mogą ostatecznie doprowadzić do użycia siły wojskowej.

Francuski minister sprecyzował, że "momentem prawdy" będzie zaprezentowanie 5 maja raportu o sytuacji w Syrii autorstwa Annana. - Jeśli to nie zadziała (...), będziemy musieli przejść do kolejnego etapu na podstawie Rozdziału VII i podjąć kolejne kroki, aby zapobiec tej tragedii - wskazał.

Po spotkaniu w środę z przedstawicielami syryjskiej opozycji, walczącej z reżimem prezydenta Baszara al-Asada, szef francuskiej dyplomacji oświadczył, że w związku z naruszaniem warunków rozejmu w Syrii konieczne jest jak najszybsze rozmieszczenie w Syrii 300 obserwatorów. Na ich misję Rada Bezpieczeństwa zgodziła się w weekend w przyjętej rezolucji. W kraju tym znajduje się już kilku obserwatorów z misji przygotowawczej.

- To nie może trwać w nieskończoność. Chcemy, by obserwatorzy, w wystarczającej liczbie, czyli co najmniej 300, zostali rozmieszczeni (w Syrii) tak szybko jak to możliwe - podkreślił Juppe. Ocenił, że obserwatorzy powinni znaleźć się w Syrii "w ciągu (dwóch tygodni, a nie trzech miesięcy".

Szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous szacował, że wysłanie pierwszych 100 obserwatorów do Syrii może zabrać miesiąc.

W kilku regionach Syrii, w tym w miastach, w których obserwatorzy nadzorują przestrzeganie rozejmu z 12 kwietnia, odnotowano w środę akty przemocy. Według działaczy rebelii przeciwko Asadowi zginęło ok. 20 osób.

W sumie od marca ubiegłego roku śmierć poniosło 11 tys. ludzi - twierdzi Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

>>>>

Czekamy na nia oby jak najszybciej !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:57, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: w poniedziałek zginęło 59 osób

W Syrii w po­nie­dzia­łek zgi­nę­ło 59 osób - po­da­ło we wto­rek Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka. Sy­ryj­skie siły rzą­do­we za­strze­li­ły z ka­ra­bi­nów ma­szy­no­wych 31 cy­wi­lów w re­gio­nie Hamy, na za­cho­dzie kraju, gdzie dzień wcze­śniej prze­by­wa­li ob­ser­wa­to­rzy ONZ.

Zda­niem Ob­ser­wa­to­rium w Hamie zgi­nę­ło też pię­ciu żoł­nie­rzy sił pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da w wy­ni­ku prze­pro­wa­dzo­nej prze­ciw­ko nich ope­ra­cji. Szef Ob­ser­wa­to­rium Rami Abdel Rah­man spre­cy­zo­wał, że woj­ska Asada przy­pu­ści­ły szturm na mia­sto po tym, gdy lo­kal­ni po­wstań­cy za­bi­li ofi­ce­ra woj­ska rzą­do­wych i jego po­moc­ni­ka.

W nie­dzie­lę wy­sła­ni przez ONZ ob­ser­wa­to­rzy, któ­rzy mo­ni­to­ru­ją obo­wią­zu­ją­cy w Syrii od 12 kwiet­nia kru­chy ro­zejm, od­wie­dzi­li Hamę, uwa­ża­ną za ba­stion re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Asada.

Zda­niem ak­ty­wi­stów po­nie­dział­ko­wy wy­buch prze­mo­cy w tym mie­ście i w in­nych czę­ściach kraju su­ge­ru­je, że reżim ata­ku­je osoby, które skar­ży­ły się ob­ser­wa­to­rom na sy­tu­ację w Syrii. - To kara dla miesz­kań­ców Hamy, po­nie­waż w nie­dzie­lę byli bar­dzo dziel­ni, gdy spo­tka­li się z ob­ser­wa­to­ra­mi ONZ - po­wie­dział dzia­łacz Musab Al­ha­ma­di.

- Ci ob­ser­wa­to­rzy przy­nie­śli nam znisz­cze­nie. Reżim ata­ku­je każdy rejon, który od­wie­dzą. To tra­ge­dia - po­wie­dział inny ak­ty­wi­sta, który przed­sta­wił się jako Ahmed.

Ob­ser­wa­to­rium po­in­for­mo­wa­ło też, że we wto­rek rano w dziel­ni­cy Ba­rzeh w Da­masz­ku za­bi­tych zo­sta­ło trzech ofi­ce­rów sy­ryj­skie­go wy­wia­du. Dzia­ła­cze nie po­da­li dal­szych szcze­gó­łów. Sy­ryj­ski rząd nie sko­men­to­wał do­nie­sień.

W so­bo­tę Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ jed­no­gło­śnie przy­ję­ła re­zo­lu­cję prze­wi­du­ją­cą wy­sła­nie do Syrii 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rych za­da­niem ma być mo­ni­to­ro­wa­nie prze­strze­ga­nia ro­zej­mu w kraju. Misja UNSMIS (Uni­ted Na­tions Su­per­vi­sion Mis­sion in Syria) ma się roz­po­cząć w try­bie "na­tych­mia­sto­wym" i po­trwać 90 dni z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia.

Jesz­cze wcze­śniej do Syrii udało się kilku ob­ser­wa­to­rów wcho­dzą­cych w skład misji przy­go­to­waw­czej. W Syrii od po­ło­wy marca 2011 roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że wsku­tek tłu­mie­nia pro­te­stów przez siły re­żi­mu śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi. Da­ma­szek utrzy­mu­je, że za ata­ka­mi na siły rzą­do­we stoją "ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne".

>>>>

I znowu podnosi sie bilans zbrodni do :
Zabitych:
8379 cywilow
3276 wojskowych
1.553.105 ofiar ogolem !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:03, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Rzecznik Annana: do poniedziałku w Syrii kolejni obserwatorzy

Do po­nie­dział­ku ma przy­być do Syrii ko­lej­nych 15 ob­ser­wa­to­rów, z 30-oso­bo­wej misji przy­go­to­waw­czej, nad­zo­ru­ją­cych ro­zejm. Trwa­ją in­ten­syw­ne prace nad wy­sła­niem peł­nej misji li­czą­cej 300 osób - po­in­for­mo­wał rzecz­nik mię­dzy­na­ro­do­we­go me­dia­to­ra Ko­fie­go An­na­na.

Ahmad Fawzi za­pew­nił dziś, że w wy­sy­ła­niu ob­ser­wa­to­rów do Syrii "nie ma żad­nych opóź­nień". To cały pro­ces - dodał, za­pew­nia­jąc, że ob­ser­wa­to­rzy są roz­miesz­cza­ni "w god­nym uzna­nia tem­pie". Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun za­żą­dał od re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da "bez­zwłocz­ne­go wy­co­fa­nia" czoł­gów i cięż­kiej broni z sy­ryj­skich miast, po­nie­waż jej utrzy­my­wa­nie sta­no­wi na­ru­sze­nie planu po­ko­jo­we­go An­na­na.

Plan ten prze­wi­dy­wał wy­co­fa­nie czoł­gów już na 48 go­dzin przed wej­ściem w życie za­wie­sze­nia broni, ale dwa ty­go­dnie póź­niej ro­zejm jest stale na­ru­sza­ny, a armia w dal­szym ciągu jest roz­lo­ko­wa­na w mia­stach - pod­kre­ślił Ban, który wy­ra­ził "głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie tą sy­tu­acją".

W pią­tek w Da­masz­ku w po­bli­żu obiek­tów wy­ko­rzy­sty­wa­nych przez mi­li­cję lo­jal­ną wobec pre­zy­den­ta Asada sły­chać było eks­plo­zję. Cel wy­bu­chu nie jest jasny, ale jeden z dzia­ła­czy po­wie­dział, że w tym miej­scu w każdy pią­tek spo­ty­ka­ją się człon­ko­wie pro­rzą­do­wej mi­li­cji sza­bi­ha.

Tempo roz­lo­ko­wy­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wych ob­ser­wa­to­rów, któ­rych za­da­niem jest mo­ni­to­ro­wa­nie obo­wią­zu­ją­ce­go od 12 kwiet­nia kru­che­go ro­zej­mu, kry­ty­ko­wa­li sy­ryj­scy obroń­cy praw czło­wie­ka. Fawzi wy­ja­śnił, że wy­ma­ga czasu skon­tak­to­wa­nie się z po­szcze­gól­ny­mi kra­ja­mi i uzy­ska­nie zgody na przy­jazd ob­ser­wa­to­rów słu­żą­cych obec­nie w in­nych mi­sjach po­ko­jo­wych ONZ w tym re­gio­nie.

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­cząt­ko­wo zgo­dzi­ła się na wy­sła­nie do Syrii 30 ob­ser­wa­to­rów, ale 21 kwiet­nia przy­ję­ła re­zo­lu­cję prze­wi­du­ją­cą wy­sła­nie do tego kraju do 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów.

Obec­ność ob­ser­wa­to­rów w Syrii nie za­po­bie­ga prze­mo­cy. Sy­ryj­skie wła­dze i re­be­lian­ci wal­czą­cy z re­żi­mem Asada prze­rzu­ca­ją się od­po­wie­dzial­no­ścią za eks­plo­zję, w któ­rej w środę zgi­nę­ło w mie­ście Hama 16 osób. Sy­ryj­ska opo­zy­cja za­żą­da­ła w czwar­tek zwo­ła­nia nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia RB ONZ w tej spra­wie. We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w cza­sie trwa­ją­ce­go ponad rok kon­flik­tu w Syrii zgi­nę­ło 11 tys. ludzi.

>>>>

No tak jeszcze o tym obserwatorstwie ...

Syria: TV - dziewięć osób zginęło w zamachu w Damaszku

Co naj­mniej dzie­więć osób zgi­nę­ło, a kil­ka­dzie­siąt, w tym funk­cjo­na­riu­sze sił bez­pie­czeń­stwa, zo­sta­ło ran­nych w za­ma­chu sa­mo­bój­czym, któ­re­go do­ko­na­no dziś w dziel­ni­cy Midan w cen­trum Da­masz­ku - po­in­for­mo­wa­ła sy­ryj­ska te­le­wi­zja pu­blicz­na.

Ak­ty­wi­ści opo­zy­cji po­wie­dzie­li, że do eks­plo­zji do­szło, gdy wier­ni wy­cho­dzi­li z me­cze­tu. Miesz­ka­ją­cy w tej dziel­ni­cy opo­zy­cjo­ni­sta Mar Ram po­wie­dział, że wy­buch był tak po­tęż­ny, że "mu­sie­li go sły­szeć wszy­scy w Da­masz­ku". - Sły­sze­li­śmy ostat­nio wiele wy­bu­chów w Da­masz­ku i wy­glą­da na to, że re­be­lian­ci i siły (pre­zy­den­ta Ba­sza­ra) el-Asa­da za­czy­na­ją wal­czyć też w Da­masz­ku - dodał.

Pro­rzą­do­wa te­le­wi­zja Icha­bri­ja po­in­for­mo­wa­ła, że re­por­te­rzy, fil­mu­ją­cy znisz­cze­nia i szcząt­ki ludz­kie na miej­scu za­ma­chu, sły­sze­li od­głos wy­mia­ny ognia. We­dług ONZ w kon­flik­cie, który trwa w 23-mi­lio­no­wej Syrii od marca 2011 roku, z rąk sił rzą­do­wych zgi­nę­ło co naj­mniej 9 ty­się­cy ludzi. Da­ma­szek o śmierć 2600 funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa ob­wi­nia re­be­lian­tów.

>>>>

Kolejny mocno podejrzany zamach wygladajacy na robote wladz ...

Deptanie zabitych :


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:36, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: masowe demonstracje antyrządowe w całym kraju

W całej Syrii od­by­wa­ły się de­mon­stra­cje an­ty­rzą­do­we, w któ­rych mimo ostrze­li­wa­nia ich uczest­ni­ków przez woj­sko uczest­ni­czy­ły dzie­siąt­ki ty­się­cy ludzi - oświad­czy­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

W Alep­po na pół­no­cy kraju od kul zgi­nę­ło dwóch uczest­ni­ków de­mon­stra­cji, a w Deir Ezzor na wscho­dzie kula za­bi­ła ma­łe­go chłop­ca. We­dług tego sa­me­go źró­dła pod­czas de­mon­stra­cji śmierć po­nio­sło rów­nież trzech człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa i jeden były woj­sko­wy, który prze­szedł na stro­nę prze­ciw­ni­ków rządu.

Miesz­kań­cy Hamy po za­koń­cze­niu piąt­ko­wych mo­dłów i wyj­ściu z me­cze­tów de­mon­stro­wa­li prze­ciw­ko bez­względ­nym ata­kom sił rzą­do­wych na ich mia­sto, które ucier­pia­ło naj­bar­dziej z wszyst­kich miast sy­ryj­skich.

W kilku miej­scach widać było trans­pa­ren­ty z na­pi­sa­mi kry­ty­ku­ją­cy­mi "bier­ną po­sta­wę" przy­by­łych do Hamy ob­ser­wa­to­rów z ra­mie­nia ONZ.

"Czy to misja, która ma ob­ser­wo­wać wstrzy­ma­nie ognia, czy też pro­wa­dze­nie ognia?" - gło­sił jeden z nich.

W pół­noc­no-wschod­niej Syrii za­miesz­ka­nej przez Kur­dów, zwłasz­cza w Al-Ha­sa­ka i Al-Ka­misz­li, de­mon­stro­wa­no w pią­tek w po­cho­dach ulicz­nych so­li­dar­ność z lud­no­ścią Hamy i in­nych miast naj­moc­niej do­tknię­tych skut­ka­mi rzą­do­we­go ter­ro­ru. Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun, który prze­by­wa z wi­zy­tą w In­diach, po­now­nie po­tę­pił ła­ma­nie za­wie­sze­nia broni przez rząd sy­ryj­ski i zwró­cił się do niego z we­zwa­niem: "Na­le­ży za­prze­stać nie­usta­ją­cych re­pre­sji wobec lud­no­ści Syrii, aby pomoc hu­ma­ni­tar­na mogła do­trzeć do po­trze­bu­ją­cych. Bez prze­rwy do­cho­dzi do mor­derstw. Trwa­ją bom­bar­do­wa­nia i eks­plo­zje w dziel­ni­cach miesz­kal­nych".

>>>>

Dramat trwa !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:12, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Samobójczy zamach w Damaszku - 11 zabitych.

W wyniku samobójczego zamachu bombowego w stolicy Syrii, Damaszku, zginęło 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Eksplozja nastąpiła w pobliżu jednego z meczetów w centrum miasta, gdy wierni opuszczali świątynię po piątkowych modłach.

Rządowe media natychmiast oskarżyły o zorganizowanie zamachu "terrorystów" - jak zwykły nazywać politycznych przeciwników prezydenta Baszara al-Asada. Podały, że wśród ofiar są zarówno cywile, jak i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Według oficjalnych mediów, rebelianci robią wszystko, by zakłócić zawieszenie broni, które obowiązuje w Syrii od 12 kwietnia. Jednak ONZ podkreśla, że to strona rządowa nie dotrzymuje warunków rozejmu, bo nie wycofała z obszarów miejskich wojsk i ciężkiej broni, a także kontynuuje ostrzał rejonów, gdzie przebywają przeciwnicy Asada.

Według ONZ w konflikcie, który trwa w 23-milionowej Syrii od marca 2011 roku, z rąk sił rządowych zginęło co najmniej 9 tysięcy ludzi. Damaszek o śmierć 2600 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa obwinia rebeliantów.

>>>>

Bilans ofiar zatem wzrosl . I znow podejrzany zmach . Kto to atakuje ludzie po wyjsciu z meczetu ? Do tej pory robili to wylacznie asdowcy . Wiec prowokacja .

Bilans ofiar zatem rosnie do :
Zabitych:
8431 cywilow
3292 wojskowych
1.562.193 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:16, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Rosja potępia "barbarzyńskie" ataki w Syrii

Rosja potępiła, jak to określiła, "barbarzyńskie" ataki w Syrii, zaostrzając krytykę wobec opozycji i namawiając władze syryjskie do dania zdecydowanego odporu "terrorystom". Rosyjski MSZ zaapelował o to w dzień po zamachu w Damaszku.

Przeprowadzony przez samobójcę zamach przed meczetem w stolicy Syrii zabił w piątek co najmniej 9 osób, a ranił ponad 20. Według agencji tego dnia w Damaszku doszło do kilku wybuchów. Rosja, jak pisze Reuters, broniła prezydenta Baszara el-Asada, blokując w przeszłości dwie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, które potępiały rozprawianie się z przeciwnikami władz syryjskich.

W oświadczeniu nawiązującym do zamachów, w tym przed meczetem w Damaszku, rosyjski MSZ zarzucił przeciwnikom władz Syrii, że chcą zrujnować rozwiązanie oparte na planie pokojowym wysłannika Kofiego Annana, który Moskwa poparła.

"Moskwa zdecydowanie potępia »barbarzyńskie akty«" - głosi oświadczenie, w którym napisano też, że szczególny niepokój wywołują próby podejmowane przez "nieprzejednaną syryjską opozycję, by jeszcze bardziej - nawet kosztem ludzkiego życia - zaognić sytuację w kraju".

Rosja zaapelowała do wszystkich sił w Syrii i poza nią o "danie zdecydowanego odporu terrorystom".

Namawiała też rząd Asada do przestrzegania wymogów wprowadzonego 12 kwietnia zawieszenia broni, lecz za jego naruszenie obwiniła głównie rebeliantów.

>>>>

Widzicie jaka podlosc . Potepili a nastepnie podzegaja do zbrodni rezim . Sami zreszta takie prowokacje robili . To nie nowina im ...

ONZ: Kofi Annan - sytuacja w Syrii jest "ponura"

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej do Syrii Kofi Annan oświad­czył w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ, że sy­tu­acja w tym kraju jest "po­nu­ra" i wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie do­nie­sie­nia­mi o ata­kach sił re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da, które są do­ko­ny­wa­ne mimo za­wie­sze­nia broni.

Annan pod­kre­ślił, że szcze­gól­ne obawy budzą do­nie­sie­nia z Hamy, w środ­ko­wej czę­ści Syrii, gdzie we­dług me­diów i obroń­ców praw czło­wie­ka siły rzą­do­we za­bi­ły ponad 30 osób po tym, jak mia­sto opu­ści­li mię­dzy­na­ro­do­wi ob­ser­wa­to­rzy. - Jeśli te in­for­ma­cje się po­twier­dzą, to jest to ab­so­lut­nie nie do przy­ję­cia i godne po­tę­pie­nia - pod­kre­ślił były se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go spo­tka­nia z Radą Bez­pie­czeń­stwa; spo­tka­nie od­by­ło się za po­mo­cą łącza wideo z Ge­ne­wy, gdzie prze­by­wa Annan.

Jak po­wie­dział mię­dzy­na­ro­do­wy wy­słan­nik, szyb­kie wy­sła­nie do Syrii 300 ob­ser­wa­to­rów ONZ, na co Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ wy­ra­zi­ła już zgodę, jest klu­czo­we dla we­ry­fi­ka­cji do­nie­sień z ogar­nię­te­go kon­flik­tem kraju i mo­gło­by "zmie­nić po­li­tycz­ną dy­na­mi­kę wy­da­rzeń". Po­nad­to - pod­kre­ślił Annan - dzię­ki in­for­ma­cjom od ob­ser­wa­to­rów spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa mia­ła­by pod­sta­wę do zwięk­sze­nia pre­sji na wła­dze i opo­zy­cję w Syrii, aby prze­strze­ga­ły ro­zej­mu.

W swoim wy­stą­pie­niu Annan nie od­niósł się do nie­po­twier­dzo­nych do­nie­sień o prze­śla­do­wa­niu i za­bi­ja­niu osób, które od­wa­ży­ły się na roz­mo­wę z ob­ser­wa­to­ra­mi już obec­ny­mi w Syrii. Pod­kre­ślił jed­nak, że "rząd (w Da­masz­ku) nie może za­prze­stać (wro­gich) dzia­łań w jed­nym miej­scu, a wzna­wiać je gdzie in­dziej".

Annan po­in­for­mo­wał Radę Bez­pie­czeń­stwa o li­ście, jaki otrzy­mał przed kil­ko­ma dnia­mi od sy­ryj­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Wa­li­da el-Mu'al­li­ma. Szef dy­plo­ma­cji po­in­for­mo­wał w nim, że z miast wy­co­fa­ne zo­sta­ły od­dzia­ły woj­ska i broń cięż­ka, a za­da­nie czu­wa­nia nad po­rząd­kiem prze­ka­za­no po­li­cji. We­dług wy­słan­ni­ka ONZ list jest za­chę­ca­ją­cy i "ozna­czał­by praw­dzi­wą zmia­nę, jeśli (za­war­ta w nim treść) bę­dzie skru­pu­lat­nie re­ali­zo­wa­na".

Am­ba­sa­dor USA przy ONZ Susan Rice po­wie­dzia­ła, że "kilka państw RB wy­ra­zi­ło scep­ty­cyzm co do praw­dzi­wych in­ten­cji sy­ryj­skie­go rządu i praw­dzi­wo­ści twier­dzeń za­war­tych w li­ście". Ame­ry­kań­ska se­kre­tarz stanu Hil­la­ry Clin­ton po raz ko­lej­ny za­zna­czy­ła, iż "to Asad, jego zwo­len­ni­cy i żoł­nie­rze muszą po­ka­zać, że prze­strze­ga­ją planu po­ko­jo­we­go, za­prze­sta­jąc walk".

Przed­sta­wi­ciel Rosji przy ONZ Wi­ta­lij Czur­kin pod­kre­ślił, że w spra­wie Syrii "ist­nie­je pro­blem, któ­re­mu trze­ba się przyj­rzeć" i za­po­wie­dział, że zwró­ci na to uwagę Mo­skwy. W Syrii od po­ło­wy marca 2011 roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że wsku­tek tłu­mie­nia pro­te­stów przez siły re­żi­mu śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi. Da­ma­szek utrzy­mu­je, że za ata­ka­mi na siły rzą­do­we stoją "ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne". For­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia obo­wią­zu­je ro­zejm mię­dzy si­ła­mi rzą­do­wy­mi a po­wstań­ca­mi.

>>>>

Tak . Sytuacja jest ponura a bilans zbrodni rosnie ...
Jest juz zabitych:
8508 cywilow
3317 wojskowych
1.575.882 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:35, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Gen. Mood w Damaszku apeluje do obu stron o zakończenie przemocy

Szef ONZ-owskiej misji w Syrii generał Robert Mood, który przybył do Damaszku, zaapelował do prezydenta Baszara el-Asada i do syryjskiej opozycji o zaprzestanie walki i danie szansy utrzymania się słabemu rozejmowi.

Generał Mood przybył do Damaszku, by objąć dowodzenie nad 30-osobową misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować rozejm zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada. Zgodnie z planem ONZ-owskiego wysłannika do Syrii Kofiego Annana rozejm ma doprowadzić do rozmów między Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, wg ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

Norweski generał Mood powiedział dziennikarzom, że przed misją, która docelowo ma liczyć 300 ludzi, stoi olbrzymie zadanie, lecz że jest przekonany, że będzie to dobry początek.

Dodał jednak, że "30 nieuzbrojonych obserwatorów, 300 nieuzbrojonych obserwatorów czy nawet 1000 nieuzbrojonych obserwatorów nie jest w stanie załatwić wszystkich problemów". "Apeluję do wszystkich o pomoc i współpracę z nami w tym trudnym do wykonania zadaniu, jakie mamy przed sobą" - oświadczył.

Syryjska agencja SANA poinformowała w niedzielę, że obserwatorzy ONZ objeżdżali dzielnicę Chalidija w mieście Hims, które przed 12 kwietnia, gdy w życie wszedł rozejm, było przez wiele tygodni ostrzeliwane przez siły rządowe.

Korzystający ze Skype'a aktywista opozycji w Hims powiedział, że od kiedy w mieście stale przebywa dwóch obserwatorów, przemoc bardzo zmalała. - Wciąż dochodzi do aktów przemocy, lecz ostrzał ustał - dodał Karam Abu Rabea. Wyraził obawę, że gdy obserwatorzy wyjadą, ataki (ze strony sił rządowych) zostaną wznowione. Poza Hims ONZ ustanowiło stanowiska monitorowania w Idlibie, Hamie i Darze.

>>>>

Na czas przyjazdu obeserwatorow chwilowo sie uspokaja po czym bestialstwo rusza cala sila ...

Niebywała zbrodnia. Został pogrzebany żywcem

W Syrii zwolennicy prezydenta Baszara Al-Assada pogrzebali żywcem człowieka, który nie chciał przyznać, że "nie ma innego Boga, prócz Assada". - Nie ma innego Boga, prócz Allaha - krzyczał do końca.

>>>>

Wydrazenie straszne ale zarazem piekne . PRAWDZIWY MĘCZENNIK !!!
Widzimy ze wyraznie diabel dzial w Syrii . Zmuszanie ludzi do uznania Asada za ,,boga'' jest oczywiscie bluznierstwem i opetaniem przez Szatana ale pokazuje kto kieruje rezimem w Syrii oraz jego sojusznikami z Theranu Moskwy i Pekinu .
To zreszta wiemy i nie ma co rozciagac !
Zajmijmy sie tym wspanialym czlowiekiem . PRAWDZIWYM MĘZENNIKIEM ! Do konca nie wyrzekl sie Boga ! To meczenstwo jest dla nas wzorem . Takze dla Polaków . Nie jestesmy przeciez szaleni aby twierdzic ze Arabowie nie moga byc wzorem dla nas !
Owszem my dla nich tak ale jak widac i oni tez . A tu meczenstwo jest ewidentne . Doslowne ! Aby wprost ktos byl zmuszany do wyrzekania sie sie Boag to sie rzadko zdarza . Komuna mordowala ale za ,,mieszanie sie do polityki'' itp. ale nie wprost za Boga . Tutaj satanistyczny kult Asada domagal sie uznania dla Asada ,
I nie dostal ! To jest naprawde meczenstwo . Tylko Bóg jest Bogiem . Brzmi to dziwnie ale w tym kontekscie jasno . Bóg jest Bogiem i koniec .
Ten bohater juz jest w niebie jako meczennik . Czyli najwieksza nagroda od Boga .
Trzeba od razu powiedziec ze wielu juz jest w niebie w wyniku jasminowej fali . Bardzo wielu z Syrii . Dlatego Bóg dopuszcza ! W innej sytuacji nie mieli by tak pieknej okazji na zdobycie nieba . A oczywiscie rezim padnie . Juz jest martwy .
Jak zwykle mordowanie meczennikow staje sie rozkwitem Kościoła a kleska demonow .
Oczywiscie zbrodnie nas oburzaja ale męczeństwo zachwyca !Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:24, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: rebelianci ostrzelali siedzibę banku centralnego

Re­be­lian­ci ostrze­la­li sie­dzi­bę sy­ryj­skie­go banku cen­tral­ne­go w Da­masz­ku, a także za­ata­ko­wa­li w sto­li­cy po­li­cyj­ny pa­trol, ra­niąc czte­rech funk­cjo­na­riu­szy - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa.

Atak, do­ko­na­ny - jak po­da­ła sy­ryj­ska te­le­wi­zja - przez "uzbro­jo­ną grupę ter­ro­ry­stów", nie spo­wo­do­wał po­waż­niej­szych znisz­czeń.

We­dług dzia­ła­czy sy­ryj­skiej opo­zy­cji, w mie­ście sły­chać wy­bu­chy i strza­ły.

Szef ONZ-owskiej misji w Syrii ge­ne­rał Ro­bert Mood, który przy­je­chał w nie­dzie­lę do Da­masz­ku, za­ape­lo­wał do pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i do sy­ryj­skiej opo­zy­cji o za­prze­sta­nie walki i danie szan­sy utrzy­ma­nia się sła­be­mu ro­zej­mo­wi.

Ge­ne­rał Mood przy­był do Da­masz­ku, by objąć do­wo­dze­nie nad 30-oso­bo­wą misją przy­go­to­waw­czą ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy mają nad­zo­ro­wać ro­zejm za­war­ty po 13-mie­sięcz­nej krwa­wo tłu­mio­nej re­wol­cie prze­ciw­ko rzą­dom Asada.

Zgod­nie z pla­nem ONZ-owskie­go wy­słan­ni­ka do Syrii Ko­fie­go An­na­na, ro­zejm ma do­pro­wa­dzić do roz­mów mię­dzy Asa­dem a opo­zy­cją na temat po­li­tycz­ne­go roz­wią­za­nia kry­zy­su, w na­stęp­stwie któ­re­go zgi­nę­ło, wg ONZ, ponad 9 ty­się­cy ludzi; Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka mówi o 11 ty­sią­cach za­bi­tych.

>>>>>

Walki trwaja...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:41, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Zamachy na służby specjalne Syrii - są ofiary śmiertelne

W zamachach bombowych wymierzonych w siedziby służb specjalnych w mieście Idlib, na północnym zachodzie Syrii, zginęło ponad 20 osób - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według syryjskiej telewizji w Idlibie zginęło minimum osiem osób.

W mieście tym bomby zdetonowano w pobliżu kwatery głównej służb wywiadowczych sił powietrznych Syrii i budynku należącego do wywiadu wojskowego, a ofiary to w większości wojskowi - twierdzi Obserwatorium.

Według rządowej telewizji "terroryści" zabili osiem osób i ranili kilkadziesiąt, w tym zarówno cywili jak i członków sił bezpieczeństwa. Również oficjalna agencja SANA pisze o ośmiu ofiarach śmiertelnych i przypisuje je "atakom terrorystów".

W telewizji pokazano ludzkie szczątki i uszkodzone budynki oraz ich mieszkańców. Niektórzy z nich skandowali: "Bóg, Syria i Asad to wszystko!" - co, według AFP, jest typowym sloganem zwolenników reżimu.

Również w okolicach Damaszku eksplodowały ładunki wybuchowe, prawdopodobnie umieszczone w samochodzie; brak informacji o ewentualnych ofiarach.

W niedzielę, po przybyciu do stolicy kraju, szef misji obserwatorów ONZ w Syrii generał Robert Mood zaapelował do prezydenta Baszara al-Asada i do syryjskiej opozycji o zaprzestanie walk i danie szansy utrzymania się słabemu rozejmowi.

Mood objął dowodzenie nad 30-osobową misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

>>>>

Nie wiadomo czy wszystkie zamachy to WAS bo trudno wierzyc asadowskim klamcom ale walka trwa !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:05, 01 Maj 2012    Temat postu:

Rzecznik Annana: do poniedziałku w Syrii kolejni obserwatorzy

Do poniedziałku ma przybyć do Syrii kolejnych 15 obserwatorów, z 30-osobowej misji przygotowawczej, nadzorujących rozejm. Trwają intensywne prace nad wysłaniem pełnej misji liczącej 300 osób - poinformował rzecznik międzynarodowego mediatora Kofiego Annana.

Ahmad Fawzi zapewnił dziś, że w wysyłaniu obserwatorów do Syrii "nie ma żadnych opóźnień". To cały proces - dodał, zapewniając, że obserwatorzy są rozmieszczani "w godnym uznania tempie". Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zażądał od reżimu Baszara el-Asada "bezzwłocznego wycofania" czołgów i ciężkiej broni z syryjskich miast, ponieważ jej utrzymywanie stanowi naruszenie planu pokojowego Annana.

Plan ten przewidywał wycofanie czołgów już na 48 godzin przed wejściem w życie zawieszenia broni, ale dwa tygodnie później rozejm jest stale naruszany, a armia w dalszym ciągu jest rozlokowana w miastach - podkreślił Ban, który wyraził "głębokie zaniepokojenie tą sytuacją".

W piątek w Damaszku w pobliżu obiektów wykorzystywanych przez milicję lojalną wobec prezydenta Asada słychać było eksplozję. Cel wybuchu nie jest jasny, ale jeden z działaczy powiedział, że w tym miejscu w każdy piątek spotykają się członkowie prorządowej milicji szabiha.

Tempo rozlokowywania międzynarodowych obserwatorów, których zadaniem jest monitorowanie obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu, krytykowali syryjscy obrońcy praw człowieka. Fawzi wyjaśnił, że wymaga czasu skontaktowanie się z poszczególnymi krajami i uzyskanie zgody na przyjazd obserwatorów służących obecnie w innych misjach pokojowych ONZ w tym regionie.

Rada Bezpieczeństwa ONZ początkowo zgodziła się na wysłanie do Syrii 30 obserwatorów, ale 21 kwietnia przyjęła rezolucję przewidującą wysłanie do tego kraju do 300 nieuzbrojonych obserwatorów.

Obecność obserwatorów w Syrii nie zapobiega przemocy. Syryjskie władze i rebelianci walczący z reżimem Asada przerzucają się odpowiedzialnością za eksplozję, w której w środę zginęło w mieście Hama 16 osób. Syryjska opozycja zażądała w czwartek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ w tej sprawie. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w czasie trwającego ponad rok konfliktu w Syrii zginęło 11 tys. ludzi.

>>>.

No tak jeszcze o tych obserwatorach tymaczesm bilans zbrodni urosl do :
Zabitych :
8690 cywilow
3375 wojskowych
Zatem mamy 12.075 zabitych . Nowy rekord !
1.607.849 ofiar ! Kolejny rekord !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:52, 01 Maj 2012    Temat postu:

ONZ: do końca maja w Syrii 300 obserwatorów, reżim odmawia wiz

ONZ przyspiesza operacją wysyłania nieuzbrojonych obserwatorów do Syrii tak, by do końca maja na miejscu było już wszystkich 300 członków misji - poinformował szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous. Dodał, że władze Syrii odmówiły wiz wielu obserwatorom ONZ.

- Mamy na miejscu 24 obserwatorów i oczekuję, że w ciągu następnych dwóch tygodni ta liczba znacznie wzrośnie tak, by do końca maja UNSMIS (UN Supervision Mission in Syria) osiągnęła pełną gotowość operacyjną - powiedział Ladsous.

Ladsous poinformował, że obecni w Syrii obserwatorzy, których zadaniem jest nadzorowanie obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu, odnotowali jego naruszanie zarówno przez siły prezydenta Baszara el-Asada, jak i członków zbrojnej opozycji. Dodał, że w syryjskich miastach wciąż znajduje się dużo broni ciężkiej.

Szef misji pokojowych ONZ przekazał też, że Syria odmówiła przyznania wiz wielu międzynarodowym obserwatorom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie opowiedziała się 21 kwietnia za wysłaniem do Syrii 300 obserwatorów.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między prezydentem Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego od marca 2011 roku zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

ONZ: 34 dzieci zginęło od początku zawieszenia broni w Syrii.

Co najmniej 34 dzieci zginęło w Syrii od 12 kwietnia, od kiedy obowiązuje w tym kraju kruchy rozejm między siłami rządowymi i zbrojnymi ugrupowaniami opozycji - poinformowała specjalna wysłanniczka ONZ ds. sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych.

"Odkąd 12 kwietnia został wprowadzony rozejm, pomimo obecności obserwatorów ONZ mogło zginąć co najmniej 34 dzieci" - napisała Radhika Coomaraswamy w oświadczeniu. Specjalna wysłanniczka ONZ zaapelowała "do wszystkich stron konfliktu w Syrii o zaprzestanie chaotycznych walk, na skutek których dzieci giną lub odnoszą rany".

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie podało, że dwoje dzieci było wśród 10 ofiar śmiertelnych ostrzału moździerzowego jednej z wiosek w prowincji Idlib, na północnym zachodzie kraju.

Według Coomaraswamy w ostatnich dniach co najmniej jedno dziecko zginęło podczas antyrządowych demonstracji, a spod gruzów domu w Hamie, który zawalił się w wyniku ostrzału sił rządowych, wydobyto ciało dziewczynki.

Poziom przemocy w Syrii wzrasta po krótkim okresie osłabienia walk - zauważa Reuters.

Zdaniem ONZ siły syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada zabiły ponad 9000 cywilów od początku antyrządowych protestów, które zaczęły się w marcu zeszłego roku. Według władz w Damaszku z rąk "ugrupowań terrorystycznych" w kraju zginęło dotąd ok. 2600 żołnierzy i policjantów.

>>>>

Niestety dramat dzieci jest szczegolnie wstrzasajacy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:26, 02 Maj 2012    Temat postu:

Syria: władze nie chcą wpuścić obserwatorów z niektórych krajów

Rezim nie zgadza się na wpuszczenie do kraju obserwatorów ONZ z tych państw arabskich i zachodnich, które bezpośrednio włączyły się w sankcje gospodarcze wobec Damaszku - poinformował anonimowy przedstawiciel syryjskiego rządu.

Według nieoficjalnych doniesień z kręgów rządowych, na które powołuje się agencja dpa, chodzi o obserwatorów z Francji, Turcji, USA, Kataru i Arabii Saudyjskiej.

Na łamach bliskiego władzom dziennika "Al-Watan" ukazało się dementi rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Dżihada al-Makdisiego, w którym poinformowano, że rząd syryjski nie stosuje dyskryminacyjnych kryteriów wobec ONZ-owskich obserwatorów.

W Syrii przebywa obecnie 30-osobowa misja przygotowawcza obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada. Wkrótce liczba obserwatorów w Syrii zostanie zwiększona do 300.

Walki nie ustają

Oficjalne media podały, że zbrojne ugrupowania opozycyjne od wtorku zabiły dwóch cywilów i wielu przedstawicieli sił bezpieczeństwa. Przeciwnicy reżimu poinformowali z kolei o atakach sił rządowych w środę w pobliżu Damaszku, w których zginęło dwóch cywilów, a także o ostrzale artyleryjskim miejscowości Rastan w prowincji Hims, w środkowej części kraju.

Z kolei w północnej Syrii w zasadzce rebeliantów zginęło 15 członków syryjskich sił bezpieczeństwa. Do zdarzenia doszło w regionie Aleppo, gdzie ostatnio zaostrzyły się walki - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Wśród zabitych są dwaj oficerowie. Ponadto w walkach, które toczyły się w nocy w tej okolicy, zginęło dwóch dezerterów z syryjskiej armii, którzy przeszli na stronę przeciwników reżimu Baszara al-Asada.

Trwające w Syrii walki stanowią naruszenie rozejmu obowiązującego formalnie od 12 kwietnia. ONZ ma wysłać do Syrii 300 nieuzbrojonych obserwatorów, którzy będą monitorować zawieszenie broni. We wtorek jednak szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous powiedział, że Damaszek odmawia wielu obserwatorom wiz.

W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Syryjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

No tak jeszcze zabawa z obserwatorami ...

Syria: 15 osób zginęło w zasadzce

W za­sadz­ce re­be­lian­tów w pół­noc­nej Syrii zgi­nę­ło w środę 15 człon­ków sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa. Do zda­rze­nia do­szło w re­gio­nie Alep­po, gdzie ostat­nio za­ostrzy­ły się walki - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Wśród za­bi­tych są dwaj ofi­ce­ro­wie. Po­nad­to w wal­kach, które to­czy­ły się w nocy w tej oko­li­cy, zgi­nę­ło dwóch zbiegów z sy­ryj­skiej armii, któ­rzy prze­szli na stro­nę prze­ciw­ni­ków re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da.

Trwa­ją­ce w Syrii walki sta­no­wią na­ru­sze­nie ro­zej­mu obo­wią­zu­ją­ce­go for­mal­nie od 12 kwiet­nia. ONZ ma wy­słać do Syrii 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy będą mo­ni­to­ro­wać za­wie­sze­nie broni. We wto­rek jed­nak szef misji po­ko­jo­wych ONZ Herve Lad­so­us po­wie­dział, że Da­ma­szek od­ma­wia wielu ob­ser­wa­to­rom wiz.

We­dług Ob­ser­wa­to­rium w wal­kach trwa­ją­cych w Syrii od marca 2011 roku zgi­nę­ło 11 tys. ludzi.

>>>>

Widzimy tutaj ze gdy gina czekisci i tym podobni to jest WAS ale gdy gina cywile to jest prowokaja . Trzeba to odrozniac !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 02 Maj 2012    Temat postu:

ONZ: Ponad 65 tys. Syryjczyków opuściło kraj

Ponad 65 tys. miesz­kań­ców Syrii ucie­kło z kraju w ciągu ostat­nich 13 mie­się­cy - ogło­si­ło w pią­tek Biuro Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Uchodź­ców (UNHCR). Naj­wię­cej sy­ryj­skich uchodź­ców - ponad 23 tys. - tra­fi­ło do Tur­cji.

We­dług UNHCR przed krwa­wy­mi re­pre­sja­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, który tłumi trwa­ją­cą od marca 2011 roku re­wol­tę, ucie­kło 65 070 osób. Prócz ucie­ki­nie­rów, któ­rzy zna­leź­li schro­nie­nie w Tur­cji, 22 tys. Sy­ryj­czy­ków wy­je­cha­ło do Li­ba­nu, bli­sko 16 tys. do Jor­da­nii, a ponad 3 tys. do Iraku. W po­ło­wie kwiet­nia se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun po­in­for­mo­wał, że co naj­mniej mi­lion miesz­kań­ców opu­ści­ło swoje domy w Syrii i prze­mie­ści­ło się we­wnątrz kraju od po­cząt­ku kon­flik­tu; w ciągu ostat­nich 13 mie­się­cy zgi­nę­ło w Syrii bli­sko 11 100 osób.

>>>>

Nowe duzo wyzsze dane o ofiarach ! Znow bilans rosnie !

Jest juz :
Zabitych :
8718 cywilow
3385 wojskowych
1.612.799 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:33, 03 Maj 2012    Temat postu:

Syria: zabici i ranni w szturmie sił rządowych na akademik

Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych w szturmie syryjskich sił rządowych na akademik po antyreżimowych protestach w Aleppo, w północno-zachodniej części kraju - podali w czwartek obrońcy praw człowieka i opozycja. Aresztowano ponad 50 studentów.

Siły bezpieczeństwa i prorządowe bojówki użyły gazu łzawiącego i ostrej amunicji po wkroczeniu na teren akademiku przy uniwersytecie w Aleppo w nocy ze środy na czwartek. Wymianę ognia słychać było do rana - powiedział cytowany przez agencję AP studencki działacz Thaer al-Ahmed.

Szturm na akademik nastąpił po studenckiej demonstracji w Aleppo. Aresztowano ponad 50 studentów.

Doniesienia świadków i pojedynczych działaczy o obławie i ofiarach potwierdziła opozycyjna organizacja Lokalne Komitety Koordynacyjne oraz Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Syryjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje z kolei, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

Chwala syryjskim studentom . Student to brzmi dumnie ! :O)))

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:06, 03 Maj 2012    Temat postu:

Atak sił rządowych w Syrii, są zabici

Pomimo obowiązującego od 12 kwietnia zawieszenia broni w sobotę w atakach sił rządowych w Syrii zginęły 32 osoby, w tym 22 cywilów - poinformowało w niedzielę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ośmiu cywilów zginęło w Hamie, dwóch w Hims, trzech w prowincji Idlib na północy kraju w pobliżu granicy z Turcją, czterech w Aleppo, czterech w pobliżu Damaszku a jeden w Raqi. 10 wojskowych, którzy przeszli na stronę przeciwników rządu, zostało zabitych w walkach z syryjską armią, do których doszło pod Damaszkiem. W czwartek sekretarz generalny ONZ Ban Kim Mun skrytykował syryjski reżim, mówiąc, że represje sił prezydenta Baszara el-Asada wobec jego przeciwników osiągnęły "poziom nie do przyjęcia".

>>>>

I znow liczba ofiar ronie do :
Zabitych:
8775 cywilow
3403 wojskowych
1.622.860 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:56, 04 Maj 2012    Temat postu:

Dziecko przeżyło masakrę. "Tylko nie płacz"

Cięż­ko opi­sać ma­sa­krę, którą w jed­nym z domów na po­cząt­ku lu­te­go na­gra­li po­wstań­cy w Syrii. Na ścia­nach widać roz­ma­za­ną krew, na pod­ło­dze leżą ciała dzie­ci i do­ro­słych. Nie­któ­re twa­rze wy­krzy­wia gry­mas prze­ra­że­nia. To dzie­ło so­jusz­ni­ków Ba­sza­ra Al-As­sa­da. Zna­le­zio­no jed­nak dziec­ko, które ukry­wa­ło się wśród ciał przez wiele dni. - Tylko nie płacz - pro­sił je męż­czy­zna, który ukrad­kiem mu­siał wy­no­sić je z domu.

>>>>

Niestety . Los dzieci tam to tragedia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:12, 04 Maj 2012    Temat postu:

Syria: 10 zabitych w wyniku bombardowań prowincji Idlib

Co najmniej 10 cywilów, w tym dziewięciu członków jednej rodziny, zginęło we wtorek o świcie, gdy syryjskie siły rządowe zbombardowały wieś w pobliżu Dżisr asz-Szughur, w prowincji Idlib na północy kraju - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ta organizacja praw człowieka z siedzibą w Londynie podała, że pociski moździerzowe spadły na dom, w którym mieszkała dziewięcioosobowa rodzina. Wśród zabitych są cztery kobiety i dwoje dzieci.

W poniedziałek, według Obserwatorium, w całej Syrii zginęło 27 osób, w tym 20 w mieście Idlib, gdzie zdetonowano bomby w pobliżu kwatery głównej służb wywiadowczych sił powietrznych i budynku należącego do wywiadu wojskowego. Z danych Obserwatorium wynika, że śmierć poniosło tam ponad 20 osób, głównie wojskowych. Władze twierdzą, że zginęło minimum 8 osób. Oficjalna agencja SANA przypisała atak terrorystom.

W Idlib przebywa dwóch spośród 30 obserwatorów ONZ. Misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, dowodzi generał Robert Mood. Obecnie przebywają oni w Darze, na południu, w Hamie i Hims, w środkowej części kraju. Najwięcej - aż 22 - jest rozmieszczonych w Damaszku.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między prezydentem Baszarem el-Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi. Obserwatorium mówi o 11 tysiącach zabitych.

>>>>

I znow ofiary . Bilans zabitych rosnie do :
Zabitych :
8801 cywilow
3411 zolnierzy
1.627.407 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:24, 05 Maj 2012    Temat postu:

"Plan pokojowy dla Syrii jest wdrażany"

Plan pokojowy dla Syrii, wynegocjowany przez byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, jest wdrażany pomimo przypadków naruszania rozejmu w tym kraju - oświadczył w Genewie rzecznik Annana, Ahmad Fawzi.

- Trwającego od ponad roku kryzysu nie da się rozwiązać w ciągu jednego dnia czy jednego tygodnia - powiedział Fawzi, cytowany przez agencję Reutera.

Rzecznik przyznał, że nie widać "wielkich oznak" przestrzegania zawieszenia broni, lecz jedynie "skromne sygnały". - Część ciężkiej broni została wycofana (z miast), część pozostała. Pewne formy przemocy uległy ograniczeniu, inne są nadal aktualne - wyjaśnił Fawzi, dodając, że "nie jest usatysfakcjonowany" sytuacją.

Według Fawziego, w Syrii przebywa obecnie około 50 obserwatorów ONZ, których zadaniem jest nadzorowanie rozejmu. Poszczególne kraje wyraziły już zgodę na wysłanie 150 obserwatorów z 300 planowanych przez ONZ.

Obserwatorzy mają nadzorować zawieszenie broni między siłami rządowymi i rebeliantami, a także wycofywanie wojsk z miast. Rozejm i wycofanie żołnierzy z miast syryjskich oraz swobodny dostęp dziennikarzy i działaczy oferujących humanitarną pomoc to elementy sześciopunktowego planu Annana. Plan ten zaakceptował zarówno rząd w Damaszku jak i syryjska opozycja.

Agencja dpa poinformowała tymczasem o nowych walkach i atakach oddziałów rządowych, w których zginęło co najmniej dziesięć osób. W nocy z czwartku na piątek w okolicach miasta Hama poniosło śmierć trzech cywilów. Do ich samochodu na punkcie kontrolnym otworzyli ogień żołnierze z oddziału wiernego prezydentowi Baszarowi al-Asadowi.

W najbliższy poniedziałek Syryjczycy wybiorą 250 parlamentarzystów. Opozycja zapowiada bojkot wyborów. Dwaj kandydaci do parlamentu zostali zabici w czasie kampanii wyborczej w miastach uważanych za bastiony opozycji - Dara i Idlib.

Według szacunków ONZ, ofiarą trwającego od ponad roku krwawego konfliktu wewnętrznego w Syrii padło już około 9 tys. ludzi. Masowe demonstracje na rzecz demokratyzacji państwa spotykają się z bezwzględnym przeciwdziałaniem reżimu Asada.

>>>>

Plan jest wdrazaany a ludzie gina ...
Jest juz :
Zabitych:
8811 cywilow
3414 wojskowych
1.629.246 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 24 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy