Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:11, 17 Gru 2011    Temat postu:

Syria: tłumy demonstrantów w mieście Hims. Władze wysłały czołgi

Ponad 200 tys. osób wyszło dzisiaj na ulice miasta Hims, w środkowej Syrii, by protestować przeciwko krwawemu reżimowi prezydenta Baszara el-Asada - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

fot. EPA/PAP Według tego źródła, Syryjczycy wyszli tłumnie na ulice różnych części miasta po piątkowych modłach w meczetach i wzywają do ustąpienia prezydenta. Z rąk sił bezpieczeństwa zginął dotąd jeden cywil - podali obrońcy praw człowieka. Do walki z jedną z manifestacji władze wysłały czołgi; jest wielu rannych i zatrzymanych. Do miasta Hims, otoczonego przez syryjskie wojsko od wielu tygodni, przylgnęło określenie "stolica rewolucji" ze względu na licznie odbywające się tam protesty antyrządowe, które przybrały formę oporu zbrojnego przeciwko reżimowi. Demokratyczne protesty, które rozpoczęły się w marcu, są krwawo tłumione przez siły rządowe. Przeciwko nim walczą zbuntowani żołnierze, którzy w ostatnich tygodniach nasilili ataki na cele wojskowe.

Założyciel Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka Rami Abdurrahman mówił w czwartek w rozmowie z PAP, że od marca w Syrii zginęło 3601 cywilów i 1342 żołnierzy. Wśród zabitych jest 277 osób poniżej 18. roku życia, 159 ofiar tortur i 113 kobiet. Choć demonstracje odbywają się w takich miastach jak Hims, Hama, czy Idlib, na razie omijają one dwa największe ośrodki miejskie kraju, czyli Damaszek i Aleppo. Tam "handlowcy i ludzie bogaci mają powiązania z rządem" - tłumaczył Abdurrahman.

>>>>>

Kolejne jeszcze inne dane o tych zbrodniach ! Minimalne !

Zginęło 3601 cywilów i 1342 żołnierzy. Wśród zabitych jest 277 osób poniżej 18. roku życia, 159 ofiar tortur i 113 kobiet.

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:18, 18 Gru 2011    Temat postu:

Syria: 15 zabitych w starciach na północy kraju

Co najmniej 15 osób, w tym cywile, zginęło w Syrii w starciach między rządowymi siłami bezpieczeństwa a opozycyjnymi grupami zbrojnymi. Do walk doszło w sobotę w mieście Idlib na północy kraju.

Według organizacji syryjskiej z siedzibą w Londynie o nazwie Syrian Observatory for Human Rights, walki wybuchły przed świtem w Idlib, w pobliżu granicy z Turcją. Zginęli w nich zarówno żołnierze sił rządowych, jak i walczący z nimi dezerterzy z armii syryjskiej, a także cywile. Według syryjskich grup opozycyjnych siły antyrządowe wzmagają obecnie ataki na wojsko i policję lojalne wobec władz i próbujące stłumić wystąpienia przeciwko rządom prezydenta Baszara el-Asada.

Zainspirowane arabską wiosną prodemokratyczne i antyprezydenckie demonstracje w Syrii trwają nieprzerwanie od 18 marca. Po stronie przeciwników syryjskich władz stanęła opozycyjna grupa zbrojna Wolna Armia Syryjska (WAS), którą tworzą zbuntowani żołnierze-dezerterzy.

Według ocen ONZ, w ciągu dziewięciu miesięcy tłumienia protestów i demonstracji w Syrii, zginęło w tym kraju ponad 5 tys. osób. Do sobotnich starć doszło dzień po tym, jak Komisja Praw Człowieka ONZ oskarżyła władze w Damaszku o zbrodnie przeciwko ludzkości i zapowiedziała powołanie specjalnego przedstawiciela, który zbada sytuację w Syrii i represje wobec antyrządowych demonstrantów.

>>>>>

Kolejne zbrodnie
Wychodzi mi minimalnie :

3564 cywilow
812 mundurowych
116 314 ofiar ogolem .

Ale to duzo za malo . Trzeba lepszych danych !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:09, 18 Gru 2011    Temat postu:

Syria: siły reżimu Asada zabiły 12 osób

Co najmniej 12 osób zginęło w sobotę w Syrii z rąk sił reżimu prezydenta Baszara el-Asada - poinformowali syryjscy obrońcy praw człowieka. Rewolta w Syrii trwa od dziewięciu miesięcy, zginęło ponad 5 tysiący ludzi.

Według członków syryjskich grup praw człowieka siły bezpieczeństwa ostrzelały w sobotę kondukt pogrzebowy. Aktywiści informują też o starciach wojska z dezerterami i o zabitych w mieście Hims na zachodzie kraju, które jest centrum rewolty. Państwa zachodnie, które - jak pisze AFP - obawiają się możliwej operacji militarnej w Hims, przestrzegły władze w Damaszku przed wszelkimi działaniami wobec ludności cywilnej.

"Francja jest głęboko zaniepokojona informacjami o możliwej operacji przygotowywanej przez syryjskie siły bezpieczeństwa przeciwko miastu Hims" - oświadczył w sobotę rzecznik MSZ Francji Bernard Valero. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o mobilizację w celu ratowania narodu syryjskiego.

Wcześniej zaniepokojenie wyraziły USA i Wielka Brytania.

Mimo rozlewu krwi prezydent Asad odmawia zaprzestania tłumienia akcji swoich przeciwników - pisze agencja Associated Press.

>>>>>

Bestialskie zbrodnie trwaja !

Daje to :

3581 cywilow
816 wojskowych
116 880 ofiar ogolem .

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:17, 19 Gru 2011    Temat postu:

Syria podpisała umowę z Ligą Arabską

Wła­dze Syrii pod­pi­sa­ły pro­to­kół, umoż­li­wia­ją­cy ob­ser­wa­to­rom Ligi Arab­skiej przy­by­cie do kraju - po­in­for­mo­wał dzi­siaj sy­ryj­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Walid el-Mu'allim. Po­wie­dział, że Da­ma­szek zro­bił to za radą Rosji.

Szef sy­ryj­skiej dy­plo­ma­cji uznał pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu za po­czą­tek współ­pra­cy mię­dzy Syrią a Ligą Arab­ską. Dodał, że pro­to­kół pod­pi­sa­no, gdy Liga zgo­dzi­ła się na wpro­wa­dze­nie po­pra­wek do do­ku­men­tu, zwłasz­cza do tych punk­tów, które - jak po­wie­dział - "na­ru­sza­ły su­we­ren­ność pań­stwa". El-Mu'allim dodał, że ob­ser­wa­to­rzy będą mieli mie­sięcz­ny man­dat, który bę­dzie mógł być roz­sze­rzo­ny, jeśli obie stro­ny się na to zgo­dzą. Ob­ser­wa­to­rzy będą "pod ochro­ną sy­ryj­skie­go rządu" i nie będą mogli od­wie­dzać "new­ral­gicz­nych obiek­tów woj­sko­wych" - po­wie­dział mi­ni­ster.

Liga Arab­ska od dawna za­bie­ga­ła o na­tych­mia­sto­we za­koń­cze­nie prze­mo­cy w Syrii, o pod­ję­cie dia­lo­gu na­ro­do­we­go i wpusz­cze­nie do kraju arab­skich ob­ser­wa­to­rów. Da­ma­szek igno­ro­wał apele, na co Liga od­po­wie­dział uchwa­le­niem sank­cji wobec Syrii, gdzie od 18 marca trwa­ją nie­prze­rwa­nie de­mon­stra­cje an­ty­pre­zy­denc­kie, w na­stęp­stwie tłu­mie­nia któ­rych zgi­nę­ło ponad 5 ty­się­cy osób.

Se­kre­tarz Ligi Arab­skiej Nabil al-Ara­bi po­wie­dział, że w ciągu dwóch-trzech dni do Da­masz­ku uda się grupa, która przy­go­tu­je przy­jazd ob­ser­wa­to­rów. (Ba­sza­ra dodał, że każda z grup ob­ser­wa­to­rów bę­dzie skła­da­ła się z co naj­mniej 10 osób.

Opo­zy­cja jest scep­tycz­nie na­sta­wio­na do tego planu i uzna­je, że w ten spo­sób sy­ryj­ski reżim chce zy­skać na cza­sie.

Gdy pod­pi­sy­wa­no po­ro­zu­mie­nie, siły bez­pie­czeń­stwa za­strze­li­ły sze­ściu cy­wi­lów w mia­stach Dara na po­łu­dniu kraju i w Dajr az-Za­ur na wscho­dzie - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka, ma­ją­ce sie­dzi­bę w Lon­dy­nie. Trzech żoł­nie­rzy zgi­nę­ło pod­czas starć z de­zer­te­ra­mi w Ma­ar­rat an-Nu­man, na pół­no­cy kraju. Iran uznał pod­pi­sa­nie po­ro­zu­mie­nia za za­do­wa­la­ją­ce. - Wszyst­ko, co jest do przy­ję­cia przez pre­zy­den­ta (Ba­sza­ra el-)Asada, jest też ak­cep­to­wa­ne z punk­tu wi­dze­nia Iranu - po­wie­dział wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ali Ab­dol­la­hi te­le­wi­zji Al Alam. Dodał, że w pro­to­ko­le uwzględ­nio­no więk­szość punk­tów, o które za­bie­gał Iran. We­dług ana­li­ty­ków, upa­dek sy­ryj­skie­go re­żi­mu by­ła­by po­waż­nym cio­sem dla Te­he­ra­nu, który uważa Da­ma­szek za swo­je­go naj­waż­niej­sze­go so­jusz­ni­ka w świe­cie arab­skim.

>>>>

No i co to ma dac ? Co im tam papierek ???

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 18:18, 19 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:21, 19 Gru 2011    Temat postu:

Media: Syria gotowa podpisać zgodę na obserwatorów zagranicznych

Choć trwa­ją star­cia mię­dzy woj­skiem a uczest­ni­ka­mi de­mon­stra­cji an­ty­rzą­do­wych w Syrii, po­chło­nę­ły ko­lej­nych 20 ofiar śmier­tel­nych, w tym 6 żoł­nie­rzy, Da­ma­szek praw­do­po­dob­nie zgo­dzi się w końcu na przy­by­cie ob­ser­wa­to­rów z państw Ligi Arab­skiej. O zgo­dzie na ob­ser­wa­to­rów pi­sa­ły w nie­dzie­lę nie­któ­re media egip­skie.

Syria, gdzie zgi­nę­ło w ciągu 9 mie­się­cy ponad 5 tys. uczest­ni­ków de­mon­stra­cji opo­zy­cyj­nych, może pod­pi­sać "w ciągu 24 go­dzin" pro­to­kół w spra­wie ochro­ny osób cy­wil­nych, któ­rej do­ma­ga­ją się pań­stwa arab­skie - po­wie­dział w nie­dzie­lę w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi w Ri­ja­dzie mi­ni­ster od­po­wie­dzial­ny za spra­wy za­gra­nicz­ne Omanu, Jusuf abd Allah. Omań­ski dy­plo­ma­ta, który stoi na czele arab­skiej ko­mi­sji mi­ni­ste­rial­nej po­wo­ła­nej do wcie­le­nia w życie planu Ligi Arab­skiej w spra­wie Syrii, za­pew­nił, że "jest opty­mi­stą".

"Zo­ba­czy­my, czy to praw­da", co mówi rząd w Da­masz­ku - sko­men­to­wał inny arab­ski po­li­tyk, pre­mier i szef dy­plo­ma­cji Ka­ta­ru Hamad as-Sa­ni.

Tym­cza­sem w ciągu ostat­nich dwóch ty­go­dni wpro­wa­dzo­no w życie sank­cje wobec rządu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, uchwa­lo­ne 27 li­sto­pa­da przez Ligę Arab­ską.

Obej­mu­ją one m.​in. za­mro­że­nie ak­ty­wów ban­ko­wych 19 wy­so­kich dy­gni­ta­rzy sy­ryj­skich, któ­rych ob­ję­to za­ka­zem wjaz­du do państw arab­skich. Do po­ło­wy zre­du­ko­wa­no licz­bę lotów pa­sa­żer­skich do Syrii z in­nych państw arab­skich.

Od tych sank­cji za­sto­so­wa­nych przez Ligę Arab­ską zdy­stan­so­wał się zde­cy­do­wa­nie Irak, który w nie­dzie­lę wy­stą­pił z pro­po­zy­cją nowej ini­cja­ty­wy me­dia­cyj­nej wobec Da­masz­ku.

"Ini­cja­ty­wa ta po­le­ga na za­po­cząt­ko­wa­niu dia­lo­gu mię­dzy rzą­dem sy­ryj­skim a opo­zy­cją, który do­pro­wa­dził­by do uru­cho­mie­nia me­cha­ni­zmów de­mo­kra­tycz­nych" - brzmia­ła utrzy­ma­na w dy­plo­ma­tycz­nym tonie wy­po­wiedź szefa irac­kiej de­le­ga­cji, która udaje się do Da­masz­ku, Fa­le­ha Fa­ja­da.

Irak jest, obok Li­ba­nu, je­dy­nym człon­kiem Ligi Arab­skiej, który nie za­ak­cep­to­wał sank­cji eko­no­micz­nych za­sto­so­wa­nych wobec Syrii przez pań­stwa arab­skie.

Fajad pod­kre­ślił rów­nież, wy­po­wia­da­jąc się przed od­lo­tem do Da­masz­ku na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Ka­irze, że Irak jest zde­cy­do­wa­nym prze­ciw­ni­kiem od­da­wa­nia spra­wy roz­wią­za­nia kry­zy­su sy­ryj­skie­go "w ręce (nie­arab­skich) or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych". Inny czło­nek irac­kiej de­le­ga­cji od­la­tu­ją­cej do Da­masz­ku, par­la­men­ta­rzy­sta Ajzat Sza­ban­der za­pew­nił, że za­rów­no rząd sy­ryj­ski, jak i opo­zy­cja "ufają Ira­ko­wi".

>>>>

Co dadza obserwatorzy ???

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 20:22, 19 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:02, 20 Gru 2011    Temat postu:

Syria: masakra zwolenników powstania przeciw prezydentowi

Dziesiątki żołnierzy odmawiających mordowania braci zostało dzisiaj zastrzelonych w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii podczas próby opuszczenia posterunków i przyłączenia się do powstania przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi - podali działacze praw człowieka.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka cytuje świadków, którzy przeżyli atak. Donoszą oni, że syryjskie wojsko strzelało do tych żołnierzy z broni maszynowej. Według jednego ze świadków, zabitych zostało co najmniej 60 bohaterów.

W ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do krwawych starć między nimi a syryjską armią. Walki mają miejsce głównie w prowincjach Idlib, Hims i Dara.

Według Obserwatorium, mającego siedzibę w Londynie, podczas wcześniejszych starć w prowincji Idlib śmierć poniosło trzech żołnierzy.

Siły bezpieczeństwa zabiły też 13 cywilów w Idlib, Darze na południu kraju i w Dajr az-Zaur na wschodzie.

Dzisiaj Damaszek podpisał protokół zezwalający Lidze Państw Arabskich na wysłanie do Syrii obserwatorów. Opozycja odrzuciła porozumienie. Obserwatorium dysponuje siatką informatorów i codziennie aktualizuje listę ofiar represji reżimu Asada. To m.in. na podstawie tych danych ONZ regularnie podaje informacje o liczbie zabitych. Z najnowszego bilansu wynika, że od wybuchu demokratycznych demonstracji w połowie marca w Syrii zginęło ponad 5 tys. osób.

>>>>>

Tylu meczennikow ! Nie trzeba przekonywac ze ci odmawiajacy udzialu w zbrodniach a zamordowani ida do nieba poniewaz oakzali milosc najwieksza . Gdy ktoś z`ycie oddaje za drugiego ! Oto przyklad ! Sa oni wzorem dla przyszlych pokolen Syryjczyków ! A oni juz nie cierpia . Bo w niebie koniec cierpien . Jest to radosc ale nie taka komediowa ale taka gleboka od Boga !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:07, 20 Gru 2011    Temat postu:

Czerwony Krzyż: W Syrii odmawia się leczenia rannych i chorych

Pod­czas nie­po­ko­jów w Syrii ran­nym od­ma­wia się po­mo­cy me­dycz­nej - po­in­for­mo­wał w pią­tek szef Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ko­mi­te­tu Czer­wo­ne­go Krzy­ża (MKCK) Jakob Kel­len­ber­ger w roz­mo­wie z dzien­ni­kiem "Ba­sler Ze­itung".

Pod­czas dwu­dnio­wej wi­zy­ty w Syrii we wrze­śniu Kel­len­ber­ger upo­mniał pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, że każda ranna osoba ma prawo do po­mo­cy me­dycz­nej. Po­mi­mo uzy­ska­nia od niego czę­ścio­wych za­pew­nień z Syrii wciąż nad­cho­dzą "bar­dzo nie­po­ko­ją­ce do­nie­sie­nia" - po­wie­dział szef MKCK. Ranni i cho­rzy nadal nie mają do­stę­pu do szpi­ta­li.

Nie­mniej Kel­len­ber­ger widzi na­dzie­ję na współ­pra­cę z sy­ryj­skim re­żi­mem. Za pierw­szy krok w tym kie­run­ku uznał moż­li­wość wi­zy­to­wa­nia tam­tej­szych wię­zień po raz pierw­szy w hi­sto­rii tego kraju. Pod­kre­ślił jed­nak, że "wy­ma­ga­nia MKCK są więk­sze".

Czer­wo­ny Krzyż jest obec­ny w Syrii od 40 lat. We­dług Kel­len­ber­ge­ra MKCK jest je­dy­ną or­ga­ni­za­cją hu­ma­ni­tar­ną, któ­rej za­gra­nicz­ni pra­cow­ni­cy mogą pro­wa­dzić dzia­łal­ność pod­czas trwa­ją­cych za­mie­szek.

An­ty­pre­zy­denc­kie pro­te­sty, za­in­spi­ro­wa­ne po­dob­ny­mi de­mon­stra­cja­mi w in­nych kra­jach arab­skich, wy­bu­chły w Syrii w po­ło­wie marca. Pre­zy­dent Asad, który w 2000 roku po śmier­ci ojca prze­jął wła­dzę w Syrii, do tłu­mie­nia de­mon­stra­cji używa woj­ska i sił bez­pie­czeń­stwa. Twier­dzi, że wal­czą one z is­la­mi­stycz­ny­mi bo­jów­ka­mi i uzbro­jo­ny­mi gan­ga­mi. We­dług sza­cun­ków ONZ, od po­cząt­ku pro­te­stów w marcu zgi­nę­ły w Syrii ponad trzy ty­sią­ce ludzi.

>>>>

A wiec niewiarygodne bestialstwo pod kazdym wzgledem . Oni tarca podobienstwo do istot ludzkich ! A wszystko dla żłoba !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Zamordowany 14-latek Malek Ahmad Suleiman :Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:08, 20 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:03, 21 Gru 2011    Temat postu:

Do Syrii pojadą obserwatorzy Ligi Arabskiej

Szef Ligi Arabskiej Nabil al-Arabi powiedział dzisiaj, że obserwatorzy znajdą się w Syrii przed końcem grudnia. Będą musieli ocenić, czy władze w Damaszku stosują się do planu Ligi, która domaga się położenia końca krwawemu tłumieniu protestów w Syrii.

Zdopingowane do działania przez rosnącą liczbę ofiar sił bezpieczeństwa, które władze Syrii wysłały na protestujących przeciwko rządom prezydenta Baszara el-Asada, państwa arabskie skłoniły Damaszek do wpuszczenia do Syrii około 150 obserwatorów, którzy mają być świadkami tego, co się dzieje w tym kraju - pisze agencja Reutera. - Mogę powiedzieć z niejakim przekonaniem, lecz bez całkowitej pewności, że przed końcem przyszłego tygodnia wszyscy (obserwatorzy) tam będą - powiedział Reuterowi sekretarz generalny Ligi Arabskiej al-Arabi i dodał, że to pierwsza tego rodzaju misja od utworzenia Ligi w roku 1945.

- To całkowicie nowa misja, zupełnie nowa w każdym sensie słowa, a jej realizacja zależy od postępowania w dobrej wierze - powiedział szef Ligi Arabskiej. Według niego obserwatorom wystarczy tydzień, by się zorientować, czy Syria stosuje się do planu Ligi Arabskiej.

Na początku listopada Syria zaakceptowała plan Ligi, która domagała się zakończenia przemocy, wycofania wojska z dzielnic mieszkaniowych, uwolnienia zatrzymanych, rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Przez sześć tygodni rząd w Damaszku nie dopuszczał na terytorium kraju obserwatorów, którzy mieli ocenić wdrażanie planu. Tymczasem rosła liczba zabitych. W końcu Syria podpisała w poniedziałek stosowny protokół w siedzibie Ligi w Kairze.

Już w czwartek do Damaszku pojedzie mała grupa pod wodzą wysokiego przedstawiciela Ligi, by przygotować misję - poinformował al-Arabi.

- W ciągu tygodnia od rozpoczęcia operacji będziemy wiedzieć. Nie potrzebujemy miesiąca - powiedział szef Ligi Arabskiej nawiązując do podpisanego protokołu, który ma miesięczną ważność z możliwością odnowienia.

Operację obserwacyjną poprowadzi sudański generał mający doświadczenie w misjach pokojowych. Wśród obserwatorów będą przedstawiciele państw arabskich i organizacji pozarządowych. Będą im towarzyszyć przedstawiciele mediów.

Obserwatorzy, jak mówił szef Ligi Arabskiej, liczą na możliwość swobodnego przemieszczania się i komunikowania, na dostęp do więzień i szpitali w całym kraju.

Gdy Syria przystała w listopadzie na plan Ligi, lecz nie przejawiała chęci wcielania go w życie, Liga Arabska uchwaliła bezprecedensowe sankcje wobec Damaszku, w tym ograniczenia w transporcie drogowym i lotniczym, zakaz podróży do krajów arabskich dla 19 najważniejszych członków reżimu.

Sankcje te pozostaną w mocy do czasu przedstawienia przez obserwatorów raportów. Zostaną one pokazane Syrii, która jednak nie będzie miała możności ich ocenzurowania - powiedział al-Arabi. W Syrii od 18 marca trwają nieprzerwanie demonstracje antyprezydenckie. W następstwie ich krwawego tłumienia zginęło ponad 5 tysięcy osób.

>>>>>

Nie sadze aby odniesli sukces ale bedziemy sie przygladali .

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:28, 21 Gru 2011    Temat postu:

Syria: porwanie inżynierów na zachodzie kraju

Pię­ciu irań­skich tech­ni­ków pra­cu­ją­cych w Syrii zo­sta­ło upro­wa­dzo­nych przez nie­zna­nych uzbro­jo­nych osob­ni­ków w mie­ście Hims na za­cho­dzie kraju - po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj irań­ska an­glo­ję­zycz­na Press TV. Po­rwa­nie po­twier­dzi­ła am­ba­sa­da Iranu w Da­masz­ku.

Pań­stwo­wa sy­ryj­ska agen­cja SANA po­da­ła, że ośmiu "in­ży­nie­rów róż­nych na­ro­do­wo­ści zni­kło" w dro­dze au­to­bu­sem do pracy w elek­trow­ni w pro­win­cji Hims. Pro­win­cja jest te­re­nem de­mon­stra­cji an­ty­rzą­do­wych krwa­wo tłu­mio­nych przez siły re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da. Iran, naj­bliż­szy so­jusz­nik Syrii w re­gio­nie, z za­do­wo­le­niem po­wi­tał zgodę Da­masz­ku na przy­ję­cie ob­ser­wa­to­rów z Ligi Arab­skiej, ma­ją­cych nad­zo­ro­wać re­ali­za­cję planu, ma­ją­ce­go po­ło­żyć kres krwa­wym zaj­ściom. We­dług sza­cun­ków ONZ, tłu­mie­nie w Syrii przez siły re­żi­mo­we pro­te­stów za­in­spi­ro­wa­nych arab­ską wio­sną po­chło­nę­ło już ponad 5 ty­się­cy ofiar śmier­tel­nych. Reu­ters przy­po­mi­na, że kilka dni temu wła­dze w Da­masz­ku po­in­for­mo­wa­ły, iż 1100 człon­ków sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa zo­sta­ło za­bi­tych przez "zbroj­ne gangi ter­ro­ry­stycz­ne".

>>>>>

Sami widzicie ze doprowadzili kraj do anarchii ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 20:29, 21 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:26, 22 Gru 2011    Temat postu:

Nasilaja sie bestialskie masakry :

Syria: Armia pacyfikuje protestujących. Są ofiary

Dziesięć osób zginęło dzisiaj w starciach z siłami rządowymi w mieście Hama na wschodzie Syrii, gdzie wojsko przypuściło pierwszy od miesięcy duży atak w celu spacyfikowania mieszkańców, którzy sprzeciwiają się autorytarnym rządom prezydenta Baszara el-Asada.

Syryjskie wojsko przy wsparciu czołgów wkroczyło do miasta, uznawanego powszechnie za ośrodek protestów. Szturm nastąpił po trzech dniach strajku generalnego, którego uczestnicy popierają prodemokratyczne protesty. Wielu mieszkańców zostało rannych w dzielnicy Hamidija, gdzie próbowano zatrzymać napór sił bezpieczeństwa; zniszczone zostały dwa opancerzone pojazdy wojskowe. Była to pierwsza zbrojna interwencja sił rządowych w Hamie od sierpnia. Wówczas ofensywa zakończyła masowe protesty w centrum miasta. Żołnierze strzelali do demonstrantów z broni maszynowej, rabowali i podpalali zamknięte sklepy.

Cytowani przez agencję AFP obrońcy praw człowieka podali, że w muhafazie (prowincji) Hama "od kul wojska i sił bezpieczeństwa zginęło 20 osób".

Agencja AP poinformowała, że w wiosce położonej niedaleko Hamy najprawdopodobniej zbuntowani żołnierze syryjscy zaatakowali konwój wojskowy, zabijając ośmiu żołnierzy. Miał to być akt zemsty za ostrzelanie przez armię wcześniej cywilnego samochodu, co spowodowało śmierć pięciu osób. W poniedziałek ONZ podał, że prawdopodobnie co najmniej 5 tys. osób zostało zabitych od połowy marca podczas krwawo tłumionych protestów przeciw rządom prezydenta Asada.

>>>>

Bilans tych potwornych zbrodni to wedlug moich obliczen :
3611 cywilow
Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka podaje
3601 cywilow
Liczby zatem bardzo bliskie !
822 wojskowych
Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka podaje
1342 żołnierzy
I tu jest duza roznica ! Oczywiscie wieksza liczba jest prawdziwsza . Tylko czy aby na pewno sa to wszystko zlonierze ??? A moze tez cywile ???
Ogolem 117 849 ofiar !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:11, 22 Gru 2011    Temat postu:

Obserwatorzy Ligi

Zdopingowane do działania przez rosnącą liczbę ofiar sił bezpieczeństwa, które władze Syrii wysłały na protestujących, państwa arabskie skłoniły Damaszek do wpuszczenia do Syrii około 150 obserwatorów. Mają oni być świadkami tego, co się dzieje w tym kraju - pisze agencja Reutera.

- Mogę powiedzieć z niejakim przekonaniem, lecz bez całkowitej pewności, że przed końcem przyszłego tygodnia wszyscy (obserwatorzy) tam będą - powiedział Reuterowi sekretarz generalny Ligi Arabskiej al-Arabi i dodał, że to pierwsza tego rodzaju misja od utworzenia Ligi w roku 1945.

- To całkowicie nowa misja, zupełnie nowa w każdym sensie słowa, a jej realizacja zależy od postępowania w dobrej wierze - powiedział szef Ligi Arabskiej. Według niego obserwatorom wystarczy tydzień, by się zorientować, czy Syria stosuje się do planu Ligi Arabskiej.

Plan zakończenia walk

Na początku listopada Syria zaakceptowała plan Ligi, która domagała się zakończenia przemocy, wycofania wojska z dzielnic mieszkaniowych, uwolnienia zatrzymanych, rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Przez sześć tygodni rząd w Damaszku nie dopuszczał na terytorium kraju obserwatorów, którzy mieli ocenić wdrażanie planu. Tymczasem rosła liczba zabitych. W końcu Syria podpisała w poniedziałek stosowny protokół w siedzibie Ligi w Kairze.

Już w czwartek do Damaszku pojedzie mała grupa pod wodzą wysokiego przedstawiciela Ligi, by przygotować misję - poinformował al-Arabi.

- W ciągu tygodnia od rozpoczęcia operacji będziemy wiedzieć. Nie potrzebujemy miesiąca - powiedział szef Ligi Arabskiej nawiązując do podpisanego protokołu, który ma miesięczną ważność z możliwością odnowienia.

Operację obserwacyjną poprowadzi sudański generał mający doświadczenie w misjach pokojowych. Wśród obserwatorów będą przedstawiciele państw arabskich i organizacji pozarządowych. Będą im towarzyszyć przedstawiciele mediów.

Obserwatorzy, jak mówił szef Ligi Arabskiej, liczą na możliwość swobodnego przemieszczania się i komunikowania, na dostęp do więzień i szpitali w całym kraju.

Gdy Syria przystała w listopadzie na plan Ligi, lecz nie przejawiała chęci wcielania go w życie, Liga Arabska uchwaliła bezprecedensowe sankcje wobec Damaszku, w tym ograniczenia w transporcie drogowym i lotniczym, zakaz podróży do krajów arabskich dla 19 najważniejszych członków reżimu.

Sankcje te pozostaną w mocy do czasu przedstawienia przez obserwatorów raportów. Zostaną one pokazane Syrii, która jednak nie będzie miała możności ich ocenzurowania - powiedział al-Arabi.

>>>>>

Beda mieli o czym mowic bo ostatnio masakry wyjatkowe ! Jakby rezim chcial im dostarczyc stosy zamordowanych !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:12, 22 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:12, 23 Gru 2011    Temat postu:

38 zabitych podczas protestów w Syrii. Liga Arabska wciąż próbuje negocjacji

Co najmniej 38 osób, wśród nich troje dzieci i dwie kobiety, zginęło w Syrii od kul wojska i policji tłumiących demonstracje opozycyjne. Do Damaszku udała się z ramienia Ligi Arabskiej delegacja iracka, aby próbować kolejnych negocjacji.

Siły bezpieczeństwa prezydenta Baszara el-Asada strzelały do demonstrantów w kilku prowincjach Syrii, ale najwięcej ofiar śmiertelnych było ponownie w prowincji Hims, w środkowej części kraju, jednym z głównych bastionów opozycji. Poprzedniego dnia, w piątek, od kul sił rządowych zginęło 19 demonstrantów.

W ciągu dziewięciu miesięcy demonstracji opozycji liczba śmiertelnych ofiar represji i ataków na demonstrantów przekroczyła, według danych ogłoszonych przez ONZ, pięć tysięcy.

Grupa kontaktowa Ligi Arabskiej w sprawie Syrii zapowiedziała w sobotę, że Liga zwróci się do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby zaczęła wcielać w życie plan Ligi w sprawie rozwiązania kryzysu w Syrii. Plan ten musi jeszcze być zaakceptowany przez ministrów spraw zagranicznych państw arabskich, którzy wyznaczyli sobie spotkanie na najbliższą środę. Dotyczy on głównie zastosowania wobec Syrii sankcji ekonomicznych, w tym ograniczeń w transporcie drogowym i lotniczym w stosunku do Syrii oraz sankcji dyplomatycznych.

>>>>

W wyniku tych zbrodni bilans ofiar skacze dramtycznie !

3696 zabitych cywilow
1377 wojskowych
121148 ofiar ogolem
Czyli przekroczylo 120 tys !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:13, 23 Gru 2011    Temat postu:

Syria: ponad 40 zabitych w atakach na obiekty sił bezpieczeństwa

Ponad 40 osób, głów­nie cy­wi­lów, zgi­nę­ło w Da­masz­ku w dwóch za­ma­chach bom­bo­wych na obiek­ty sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa - po­in­for­mo­wał przed­sta­wi­ciel armii. We­dług te­le­wi­zji pań­stwo­wej wstęp­ne usta­le­nia świad­czą, że za za­ma­cha­mi stoi Al-Ka­ida. Ponad sto osób zo­sta­ło ran­nych.
fot.​Reuters

Te­le­wi­zja pań­stwo­wa po­da­ła, że ata­ków do­ko­na­li, z uży­ciem sa­mo­cho­dów z ła­dun­ka­mi wy­bu­cho­wy­mi, za­ma­chow­cy-sa­mo­bój­cy. Celem eks­plo­zji, prze­pro­wa­dzo­nych w od­stę­pie kilku minut, był gmach cy­wil­nych służb bez­pie­czeń­stwa oraz bu­dy­nek in­nych sił bez­pie­czeń­stwa. Na po­ka­za­nych przez te­le­wi­zję zdję­ciach widać za­krwa­wio­nych ludzi nie­sio­nych do ka­re­tek po­go­to­wia i po­waż­nie uszko­dzo­ny bu­dy­nek.

MSZ w Da­masz­ku oświad­czy­ło, że przed dwoma dnia­mi Liban ostrzegł wła­dze Syrii przed in­fil­tra­cją kraju przez Al-Ka­idę. Piąt­ko­we za­ma­chy to za­ra­zem pierw­sze tego ro­dza­ju ataki od czasu, gdy w Syrii roz­po­czę­ły się w marcu pro­te­sty prze­ciw­ko rzą­dom pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, krwa­wo tłu­mio­ne przez wła­dze.

Do ata­ków do­szło w pierw­szym dniu wi­zy­ty w Da­masz­ku ob­ser­wa­to­rów Ligi Arab­skiej, któ­rzy mają pomóc w roz­wią­za­niu kon­flik­tu. Przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji udali się na miej­sca za­ma­chów.

We­dług sza­cun­ków ONZ w ciągu dzie­wię­ciu mie­się­cy pro­te­stów prze­ciw­ko Asa­do­wi zgi­nę­ło w Syrii ponad 5 tys. ludzi. Sy­ryj­skie wła­dze twier­dzą na­to­miast, że zbroj­ne gangi "ter­ro­ry­stycz­ne" za­bi­ły już pra­wie 2 tys. po­li­cjan­tów i żoł­nie­rzy.

W ostat­nich ty­go­dniach po­ko­jo­we de­mon­stra­cje zo­sta­ły przy­ćmio­ne przez zbroj­ne star­cia mię­dzy zbun­to­wa­ny­mi żoł­nie­rza­mi, przy­łą­cza­ją­cy­mi się do pro­te­stów, a re­gu­lar­ną armią.

>>>>

Oficjalne dane sa absudalne i bezsensowne ale jedno jest pewne . Wolna Armia Syrii walczy i nie mozna juz bezkarnie mordowac bezbronnych !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 20:14, 23 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:40, 24 Gru 2011    Temat postu:

Krwawe zamachy w Syrii

Do dwóch zamachów na obiekty sił bezpieczeństwa doszło w stolicy Syrii Damaszku - poinformowała miejscowa telewizja.

Według świadków cytowanych przez agencję Reutera w Damaszku słychać było dwie eksplozje. Ataków na obiekty sił bezpieczeństwa w stolicy Syrii, Damaszku dokonali zamachowcy-samobójcy, wykorzystując samochody wyładowane materiałami wybuchowymi - poinformowała syryjska telewizja państwowa.

W zamachach zginęło kilka osób - poinformowała syryjska telewizja państwowa. Większość zabitych to cywile, ale wśród ofiar są też wojskowi.

Siły bezpieczeństwa zabiły też 13 cywilów w Idlib, Darze na południu kraju i w Dajr az-Zaur na wschodzie.

>>>>>

Nie wiadomo kto te zamachy robi . Moga to byc prowokacje . Wolna Armia Syrii nie moze stosowac ohydnych metod terroru z ,,samobijcami'' . To niegodne zolnierza !

Daje to zabitych
3715 cywilow
1384 zolnierzy
121781 ofiar

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90213
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 0:19, 25 Gru 2011    Temat postu:

Tak zaczal sie krwawy wtorek :

Syryjskie siły bezpieczeństwa zabijają cywilów

Syryjskie siły bezpieczeństwa zabiły we wtorek 33 cywilów, a w starciach między zbuntowanymi żołnierzami a wojskiem wiernym prezydentowi Baszarowi el-Asadowi są dziesiątki zabitych i rannych - podało Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

-Jak przekazują działacze tej organizacji, łącznie 26 cywilów siły bezpieczeństwa zabiły dzisiaj w prowincji Idlib. Siedem osób zginęło w prowincji Hims. Dziś doszło również do kolejnego starcia między armią a dezerterami, którzy przyłączają się do protestów przeciw Asadowi. 14 żołnierzy sił rządowych zostało zabitych w prowincji Dara. W Idlib, w pobliżu granicy z Turcją, zbuntowani żołnierze zostali okrążeni i około stu zostało zabitych lub rannych.

Właśnie w prowincjach Idlib, Hims i Dara nasilają się w ostatnich tygodniach starcia między zbuntowanymi żołnierzami i wojskiem. Stają się coraz bardziej krwawe; w poniedziałek kilkudziesięciu zbiegów zostało zabitych przez siły rządowe, gdy próbowali opuścić posterunki i przyłączyć się do powstania.

W marcu rozpoczęły się w Syrii demokratyczne protesty przeciw Asadowi, krwawo tłumione przez siły rządowe. Potem pokojowe protesty zostały przyćmione przez zbrojne starcia między dezerterami a regularną armią. Obserwatorium Praw Człowieka opiera swoje szacunki na danych od siatki informatorów. To m.in. na podstawie tych informacji ONZ określa liczbę ofiar sił rządowych w Syrii. Z ostatniego bilansu wynika, że od wybuchu demokratycznych demonstracji w połowie marca zginęło ponad 5 tys. osób.

>>>>

Bilnas ofiar skoczyl zatem dramtycznie do zabitych :

3764 cywilow
1403 wojskowych
123387 ofiar ogolem !

Stad krwawy wtorek !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 31 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy