Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Konflikt w Palestynie !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 48, 49, 50  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:05, 21 Lut 2012    Temat postu:

Grzegorz Tomczewski

Kolejny pokaz siły Izraela na Zachodnim Brzegu

- Błagaliśmy, mówiliśmy "przestańcie", dajcie nam parę minut na uratowanie zwierząt z zagrody i naszego majątku. Nie było żadnej odpowiedzi. Tak wszystko się zaczęło – relacjonuje w rozmowie z Onetem mieszkająca w Rahawie Fatima. Przed tygodniem izraelska armia zrównała jej wioskę z ziemią.

Około godziny 10 pojawiło się wojsko, a wraz z nim buldożery. Ten scenariusz powtarza się przy każdym kolejnym wyburzeniu. Z izraelskich jeepów wysypało się około 50 żołnierzy. – Błagaliśmy, mówiliśmy "przestańcie", dajcie nam parę minut czasu na uratowanie zwierząt z zagrody i naszego majątku. Nie było żadnej odpowiedzi. Tak wszystko się zaczęło – wspomina Fatima. Mimo próśb i błagań Beduinów, wojsko nie zgodziło się, by zabrali ze sobą swój niewielki majątek. Zazwyczaj w przypadku takich akcji wojsko informuje o swoich zamiarach. Następnie daje czas na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy z domostw, czyli w tym przypadku beduińskich namiotów, a także zabezpieczenie jedzenia czy paszy dla zwierząt i ich samych. Nie wiadomo, dlaczego tym razem było inaczej.

W czasie, gdy żołnierze wkraczali do wioski, mężczyźni byli poza nią. Pracowali na okolicznych polach, pasąc owce. Jeden z nich zauważył wojsko ze wzgórza i natychmiast powiadomił resztę. Dopiero po paru minutach pojawili się na miejscu. Żołnierze nie dopuścili ich jednak do kobiet i dzieci. Stali obok przypatrując się trzygodzinnej akcji. Ocalały jedynie trzy namioty. Tylko dlatego, że armia zgromadziła tam kobiety i dzieci. – Płakałyśmy, a zarazem krzyczałyśmy po pomoc i prosiłyśmy: "przestańcie" – wspomina ze łzami w oczach Fatima.

- Zmieszali wszystko, co było w namiotach i zagrodach razem - jedzenie, pasze, nasz dobytek. Straciłem wszystko, pięć namiotów. Trzy służyły za schronienie dla zwierząt, a dwa jako domy. Zniszczyli także te należące do mojego brata. Z naszej całej rodziny ocalał jeden namiot, bo w nim były dzieci – opisuje w rozmowie z Onetem Zabad.

Tak wyglądała poniedziałkowa akcja wyburzenia beduińskiej wioski Rahawa w południowym rejonie dystryktu Hebron na Zachodnim Brzegu Jordanu. Miejsce to zostało praktycznie zrównane z ziemią. - Statystyka jest przerażająca. Armia zniszczyła aż 22 tzw. struktury. Wśród nich siedem namiotów, siedem zagród dla zwierząt, aż cztery magazynki paszy, trzy prowizoryczne toalety oraz cysternę. Prawie wszystkie powstały dzięki wysiłkom organizacji pozarządowych. Teraz najważniejsze jest odbudowanie zniszczonych struktur. - Polska Akcja Humanitarna już rozpoczęła wstępne działania w tej sprawie – mówi w rozmowie z Onetem Marta Kaszubska, koordynatorka misji PAH w Jerozolimie.

Takie akcje zdarzają się na tych terenach systematycznie. Na obszarze C obowiązuje izraelskie prawo wojskowe zakazujące budowy czegokolwiek. W jego świetle, stojący na pustyni namiot jest budowlą, czyli należy go wyburzyć. Tak samo są traktowane cysterny, którymi zajmuje się PAH. Polska organizacja niczego nie buduje, a jedynie oczyszcza funkcjonujące tam od dwóch tysięcy lat cysterny.

- Żołnierze przyjechali z mapą, naradzali się po hebrajsku kilka razy próbując zlokalizować właściwą cysternę. Dobrze wiedzieli, co wyburzają – mówi Salim. W poniedziałek wyburzono tylko jedną cysternę, reszta jest zagrożona. To tylko kwestia czasu. Inne cysterny oczyszczone przez PAH w Rahawie także otrzymały nakaz wyburzenia. Wojsko realizuje je zgodnie z chronologią wydawania nakazów wyburzenia. Nie oszczędziło nawet prowizorycznego kurnika, który został zrobiony z karoserii niesprawnego samochodu.

- Cysterna jest wspólna, należy do całej społeczności. Moi przodkowie urodzili się tutaj. Mieszkamy tu od pokoleń. Cysterny służą nam codziennie. Używamy tej wody, potrzebujemy jej – dodaje Salim. Proces odtworzenia cysterny jest trudny i długotrwały. Przede wszystkim trzeba wypompować wodę i sprawdzić, jakie są uszkodzenia. - Nie możemy wykorzystać tej wody, która jest wewnątrz, a zbieraliśmy ją całą zimę, aż do poniedziałku – dodaje Zabad. To jedyne źródło wody dla mieszkańców wioski. Cysterna napełnia się wodą w czasie pory deszczowej, a jest wykorzystywana przez cały rok.

Aktualnie mieszkańcy radzą sobie jak tylko potrafią. Natychmiast, jeszcze tego samego dnia, otrzymali pomoc od wielu organizacji humanitarnych. Dostali m.in. materace i koce. Niestety dostarczone przez Czerwony Krzyż namioty nie nadają się do zamieszkania - przemakają i są zbyt mało wytrzymałe, by oprzeć się szalejącym na pustyni wiatrom.

Tymczasowe schronienie dla zwierząt mieszkańcy zburzonej wioski znaleźli w pobliskiej jaskini. Niestety, w wyniku akcji izraelskiej armii, zmarło co najmniej 70 jagniąt, a codziennie, z powodu braku odpowiedniego schronienia i pożywienia, giną kolejne. Hodowla zwierząt jest dla tej społeczności jedynym źródłem dochodu.

- Potrzebujemy pomocy. Nie tylko nowej cysterny, lecz także miejsca do życia dla nas i naszych zwierząt, które nam zabrano – apelują Beduini. Wszystko działo się tu szybko i było zamierzone. To był żołnierski rozkaz i został on błyskawicznie wykonany.

Nikogo z mieszkańców nie uprzedzono o zaplanowanej akcji. Co ciekawe, parę dni wcześniej, strażnik z żydowskiego osiedla Tene przyjechał do wioski. - Próbowałem dobiec i zapytać, po co przyjechał. Nawet się nie zatrzymał - mówi Zabad. Kontaktów pomiędzy wioską, a leżącym około półtora kilometra osiedlem żydowskim w zasadzie nie ma.

- Prowadząc swoje owce czasami mijamy tamtą okolicę. Widząc nas wyciągają broń, a nawet czasem strzelają. To nie są wojskowi, ale cywile - dodaje Salim. Mieszkańcy Tene są otoczeni przez armię. Przez cały czas są w gotowości do obrony. Wylewając ścieki w dolinie pomiędzy Rahawą a Tene, osadnicy zatruwają źródła wody pitnej, z której korzystają Beduini. - Przez to zwierzęta umierają, dzieci, które czasami się tam bawią, chorują, na dodatek panuje plaga komarów – żali się Emami. Rahawa i Tene to dwa zupełnie inne światy.

- Przedtem każda rodzina miała swój namiot. Teraz śpimy po kilkanaście osób w jednym z tych trzech, które ocalały – tłumaczy w rozmowie z Onetem Nayfe. Obecnie, w skrajnie trudnych warunkach mieszka tu zaledwie około 30 osób. Reszta przeniosła się do innych schronień lub do rodzin z okolic Dahariji, czyli najbliższego miasta. Przed wyburzeniem Rahawa liczyła blisko 150 mieszkańców.

Grzegorz Tomczewski, Jerozolima

>>>>>

Tak wyglada ,,sila'' Izraela . Dzikie bandy nazywane humorystycznie wojskiem odnosza ,,zwyciestwa'' nad kobietami dziecmi kozami oslami. Burza niszcza rujnuja zasypuja studnie zbudowane przez Polaków ... Chwala armii i chwala takiemu panstwu ktore odnosi takie ,,zwyciestwa''...

Salim patrzący na zniszczenia, fot. Elias Halabi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:40, 22 Lut 2012    Temat postu:

Izrael: wyłączenie religijnych Żydów z armii niekonstytucyjne

Izra­el­ski Sąd Naj­wyż­szy (SN) orzekł, że tzw. prawo Tala, wy­łą­cza­ją­ce ul­tra­or­to­dok­syj­nych stu­den­tów szkół re­li­gij­nych z po­wszech­nej obo­wiąz­ko­wej służ­by woj­sko­wej, jest nie­kon­sty­tu­cyj­ne. De­cy­zja może do­pro­wa­dzić do roz­ła­mu w rzą­dzą­cej ko­ali­cji.

- Prawo Tala po 10 la­tach nie speł­ni­ło ocze­ki­wań, ani nie do­pro­wa­dzi­ło do ko­niecz­nych zmian w rów­nym dzie­le­niu cię­ża­ru (służ­by woj­sko­wej) - po­wie­dział mi­ni­ster obro­ny Ehud Barak, który przy­jął z za­do­wo­le­niem orze­cze­nie sądu ogło­szo­ne wczo­raj wie­czo­rem. Prawo Tala uchwa­lo­no w roku 2002, by ure­gu­lo­wać sy­tu­ację ul­tra­or­to­dok­syj­nych Żydów, któ­rzy od po­wsta­nia pań­stwa Izra­el byli tra­dy­cyj­nie wy­łą­cze­ni z po­wszech­nej służ­by woj­sko­wej. Nowe prze­pi­sy sta­no­wi­ły, że stu­den­ci szkół re­li­gij­nych (je­sziw) będą mogli zde­cy­do­wać, czy w wieku 24 lat chcą kon­ty­nu­ować naukę czy pod­jąć pracę. W tym dru­gim wy­pad­ku, mu­sie­li­by odbyć czte­ro­mie­sięcz­ną służ­bę woj­sko­wą lub przez rok być wo­lon­ta­riu­sza­mi w służ­bie cy­wil­nej.

Prze­wod­ni­czą­ca Sądu Naj­wyż­sze­go Dorit Be­inisz oce­ni­ła, że prawo to jest nie­efek­tyw­ne, bo po­zwa­la od­kła­dać służ­bę woj­sko­wą do czasu osią­gnię­cia wieku, który już zwal­nia od woj­ska.

- Jesz­cze przed orze­cze­niem Sądu Naj­wyż­sze­go mó­wi­łem, że prawo Tala w swej obec­nej po­sta­ci nie może być utrzy­ma­ne; w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach opra­cu­je­my nowe prze­pi­sy, które do­pro­wa­dzą do bar­dziej spra­wie­dli­we­go roz­kła­du ob­cią­żeń po­mię­dzy wszyst­ki­mi gru­pa­mi izra­el­skie­go spo­łe­czeń­stwa - sko­men­to­wał wyrok pre­mier Izra­ela Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu.

Ob­ję­cie ul­tra­or­to­dok­syj­nych Żydów po­wszech­ną służ­bą woj­sko­wą może do­pro­wa­dzić do roz­ła­mu w rzą­dzą­cej ko­ali­cji. Na­cjo­na­li­stycz­nie na­sta­wio­ne par­tie ko­ali­cji: Likud i Izra­el Nasz Dom - chcą, by ha­re­dim, czyli ul­tra­or­to­dok­syj­ni Żydzi, wstę­po­wa­li do armii. Prze­ciw­na temu jest re­li­gij­na par­tia Szas, czwar­te naj­więk­sze ugru­po­wa­nie w Kne­se­cie.

- Wraz z mi­ni­stra­mi obro­ny i spra­wie­dli­wo­ści stwo­rzy­my nowe prawo, re­gu­lu­ją­ce sta­tus stu­den­tów je­szi­wy, któ­rych za­słu­gi dla na­ro­du ży­dow­skie­go i dla pań­stwa Izra­el są oczy­wi­ste dla każ­de­go wy­znaw­cy ju­da­izmu - po­wie­dział prze­wod­ni­czą­cy Szas Eli Iszai.

Orze­cze­nie Sąd Naj­wyż­szy wydał za­le­d­wie kilka dni po tym, jak armia ogło­si­ła, że wobec ma­le­ją­cej licz­by no­wych re­kru­tów po­dej­mie kroki, by przy­cią­gnąć w swoje sze­re­gi więk­szą licz­bę re­li­gij­nych Żydów, m.​in. sku­pia­jąc wy­sił­ki na ha­re­dim, któ­rzy prze­rwa­li stu­dia w je­szi­wie. W Kne­se­cie po­wsta­je nie­for­mal­na, ale sze­ro­ka ko­ali­cja - od prawa do lewa, z wy­jąt­kiem re­li­gij­nych par­tii. Jej celem jest włą­cze­nie ul­tra­or­to­dok­syj­nych Żydów do sys­te­mu po­wszech­nej służ­by woj­sko­wej. Kry­tycz­ni ko­men­ta­to­rzy uwa­ża­ją, że zmu­sza­nie re­li­gij­nych Żydów do wstę­po­wa­nia do armii wcale nie roz­wią­że dużo waż­niej­sze­go pro­ble­mu - ich izo­la­cji od resz­ty świec­kie­go spo­łe­czeń­stwa.

>>>>

Tak jest . Albo sluzba w wojsku albo utrata praw wyborczych . Jedno z dwu . Nie mozna miec przywilejow a nie miec obowiazkow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:13, 23 Lut 2012    Temat postu:

Znana wokalistka bojkotuje Izrael

Cas­san­dra Wil­son, znana ame­ry­kań­ska wo­ka­list­ka jaz­zo­wa, od­wo­ła­ła swój wy­stęp w Izra­elu w od­po­wie­dzi na apel o "ar­ty­stycz­ny boj­kot", do któ­re­go wzy­wa­ją pa­le­styń­scy i izra­el­scy ak­ty­wi­ści.

- Jako dzia­łacz­ka na rzecz praw czło­wie­ka iden­ty­fi­ku­ję się z kul­tu­ral­nym boj­ko­tem Izra­ela - ogło­si­ła ar­tyst­ka, która miała wy­stą­pić w Holon pod Tel Awi­wem na Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu Ko­biet. - Je­ste­śmy oby­wa­te­la­mi Izra­ela, któ­rzy wspie­ra­ją apel pa­le­styń­skie­go spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go o "Boj­kot, Wy­co­fa­nie In­we­sty­cji i Sank­cje" (BDS) wy­mie­rzo­ne w izra­el­ską po­li­ty­kę ko­lo­ni­za­cji, oku­pa­cji i apar­the­idu wobec Pa­le­styń­czy­ków - na­pi­sa­li dzia­ła­cze izra­el­skiej grupy Boj­kot od Środ­ka w li­ście wzy­wa­ją­cym Cas­san­drę Wil­son do od­wo­ła­nia wy­stę­pów w Izra­elu.

Wil­son do­łą­czy­ła w ten spo­sób do ame­ry­kań­skich wy­ko­naw­ców ta­kich jak The Pains of Being Pure at Heart, Cat Power i Tu­ne-Yards - grona ar­ty­stów, któ­rzy w ostat­nich ty­go­dniach od­wo­ła­li swoje kon­cer­ty z tych sa­mych przy­czyn. Wcze­śniej stra­te­gię ar­ty­stycz­ne­go boj­ko­tu wspar­li m.​in. Roger Wa­ters z Pink Floyd, Fa­ith­less i Macy Gray.

Idea BDS jest in­spi­ro­wa­na walką z apar­the­idem w Afry­ce Po­łu­dnio­wej, gdzie na­cisk spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej np. w for­mie wy­co­fy­wa­nia in­we­sty­cji przy­niósł ocze­ki­wa­ne re­zul­ta­ty. Boj­kot, jak pod­kre­śla­ją dzia­ła­cze, jest skie­ro­wa­ny prze­ciw­ko in­sty­tu­cjom, nie zaś - bez wzglę­du na po­li­tycz­ne po­glą­dy - po­je­dyn­czym oby­wa­te­lom Izra­ela. Celem jest m.​in. do­pro­wa­dze­nie do końca izra­el­skiej oku­pa­cji te­ry­to­riów pa­le­styń­skich, ro­ze­bra­nie muru bu­do­wa­ne­go przez Izra­el i przy­zna­nie prawa do po­wro­tu pa­le­styń­skim uchodź­com wy­gna­nym z kraju w 1948 roku.

W lipcu ze­szłe­go roku Kne­set uchwa­lił prawo, wedle któ­re­go osoba wzy­wa­ją­ca do boj­ko­tu Izra­ela może być uka­ra­na i po­zwa­na za po­ten­cjal­ne szko­dy.

W 2005 roku 170 or­ga­ni­za­cji re­pre­zen­tu­ją­cych pa­le­styń­skie spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie pod­pi­sa­ło się pod ape­lem do mię­dzy­na­ro­do­wych ru­chów o wspar­cie stra­te­gii BDS. W od­po­wie­dzi na ten apel, po­wsta­ła izra­el­ska grupa Boj­kot od Środ­ka. Kry­ty­cy BDS od­rzu­ca­ją po­rów­na­nie po­li­ty­ki Izra­ela do po­łu­dnio­wo­afry­kań­skie­go apar­the­idu i uwa­ża­ją, że we­zwa­nia do boj­ko­tu pro­wa­dzą do de­le­gi­ty­mi­za­cji Izra­ela.

>>>>

Oczywiscie sceny burzenia jakie tu widzimy sa szokujace niegodziwoscia ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:59, 27 Lut 2012    Temat postu:

Kościół apeluje do władz Izraela ws. ataków na miejsca święte

O pomoc w spra­wie za­koń­cze­nia aktów wan­da­li­zmu w chrze­ści­jań­skich miej­scach kultu w Ziemi Świę­tej zwró­cił się do pre­zy­den­ta Izra­ela Szi­mo­na Pe­re­sa ka­to­lic­ki ku­stosz Ziemi Świę­tej, oj­ciec Pier­bat­ti­sta Piz­za­bal­la - po­da­ła w po­nie­dzia­łek agen­cja As­so­cia­ted Press.

W li­ście wy­sła­nym w nie­dzie­lę o. Piz­za­bal­la wska­zał na nie­daw­ne in­cy­den­ty w Je­ro­zo­li­mie, kiedy wan­da­le na­pi­sa­li an­ty­chrze­ści­jań­skie hasła na ścia­nach ko­ścio­ła bap­ty­stów, grec­kiej cer­kwi oraz na cmen­ta­rzu chrze­ści­jań­skim. - Prze­kro­czo­no gra­ni­ce, które nie mogą być prze­kra­cza­ne i nie mo­że­my mil­czeć - oce­nił ku­stosz Ziemi Świę­tej, pro­sząc Pe­re­sa o pomoc w wy­ko­rze­nie­niu "tego nie­bez­piecz­ne­go wzor­ca dzia­ła­nia".

- Różne wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie żyją w Izra­elu po­ko­jo­wo, cie­sząc się sza­cun­kiem, uzna­niem i do­bry­mi sto­sun­ka­mi z ży­da­mi i mu­zuł­ma­na­mi. Nie­ste­ty, przez lata na­uczy­li­śmy się igno­ro­wać pro­wo­ka­cje i żyć dalej tak, jak zwy­kle - na­pi­sał o. Piz­za­bal­la w li­ście cy­to­wa­nym przez izra­el­ski dzien­nik "Ha­arec".

Wska­zu­jąc na in­cy­den­ty, z któ­rych żaden nie do­ty­czył obiek­tu ka­to­lic­kie­go, ku­stosz Ziemi Świę­tej pod­kre­ślił, że "szo­ku­ją­ce hasła, na­pi­sa­ne spray­em w chrze­ści­jań­skich miej­scach mo­dli­twy (...) ranią serca wszyst­kich chrze­ści­jan w Izra­elu, nie­za­leż­nie od wy­zna­nia".

- Będę wdzięcz­ny, jeśli użyje pan swo­jej wła­dzy i wpły­wów w celu wy­ko­rze­nie­nia tego nie­bez­piecz­ne­go wzor­ca dzia­ła­nia i po­wstrzy­ma­nia tej dzia­łal­no­ści, zanim sta­nie się ona no­to­rycz­nym zja­wi­skiem w życiu chrze­ści­jan w Izra­elu - na­pi­sał o. Piz­za­bal­la.

Izra­el­ska po­li­cja uważa in­cy­den­ty za dzie­ło po­je­dyn­czych wan­da­li, a nie zor­ga­ni­zo­wa­nej grupy. AP pod­kre­śla, że rzad­ko­ścią jest taki apel ze stro­ny wy­so­kich przed­sta­wi­cie­li Ko­ścio­ła. Przy­po­mi­na za­ra­zem, że w prze­szło­ści Peres po­tę­piał po­dob­ne in­cy­den­ty.

>>>>

Faktycznie obrzydliwy proceder !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:32, 29 Lut 2012    Temat postu:

Izraelscy żołnierze zamknęli palestyńskie telewizje

Dwie pry­wat­ne pa­le­styń­skie te­le­wi­zje zo­sta­ły za­mknię­te. Do­ko­na­ła tego izra­el­ska armia, która w nocy z wtor­ku na środę wtar­gnę­ła do te­le­wi­zyj­nych bu­dyn­ków w Ra­mal­lah na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu. - To było dla nas za­sko­cze­nie - przy­zna­je dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Watan TV.

- Żoł­nie­rze izra­el­scy wkro­czy­li o dru­giej nad ranem i za­bra­li około 30 kom­pu­te­rów i wszyst­kie prze­kaź­ni­ki. Jeden z na­szych ochro­nia­rzy pró­bo­wał ich po­wstrzy­mać, ale po­wie­dzie­li mu, że mają ofi­cjal­ny nakaz za­mknię­cia sta­cji - po­wie­dział agen­cji AFP re­dak­tor na­czel­ny pry­wat­nej te­le­wi­zji Watan TV, Ali Da­ra­gh­meh. - To było dla nas za­sko­cze­nie. Wciąż nie wiemy, dla­cze­go (żoł­nie­rze) skon­fi­sko­wa­li sprzęt i za­mknę­li sta­cję, w sy­tu­acji gdy pra­cu­je­my pod kon­tro­lą władz Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej, które dały nam po­zwo­le­nie na nada­wa­nie - po­wie­dział dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Watan TV.

Za­mknię­ta zo­sta­ła rów­nież sta­cja Kuds, któ­rej pro­gra­my są prze­zna­czo­ne głów­nie dla dzie­ci. - O go­dzi­nie trze­ciej nad ranem armia izra­el­ska we­szła do sie­dzi­by sta­cji i za­bra­ła cały sprzęt do nada­wa­nia - po­wie­dział AFP dy­rek­tor sta­cji Harun Abu Arra.

>>>>

Tym razem ,,bohetrowie'' walcza z kanalami dla dzieci . Kaczor Donald Myszek Miki (to jest ON po polsku jak wiemy inaczej brzmi ) itp dywresanci sa zagrozeniem dla Izraela ...
Czy wladze Izraela sa w pelni wladz umyslowych ??? Czy szalency powinni byc u wladzy ???
Psychopaci usmiechajacy sie do broni sa grozni ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:54, 01 Mar 2012    Temat postu:

Szturm na telewizję. Zbyt ostra reakcja Izraela?

Izra­el­skie siły bez­pie­czeń­stwa oraz funk­cjo­na­riu­sze wy­wia­du prze­pro­wa­dzi­li szturm na pa­le­styń­ską sta­cję te­le­wi­zyj­ną, za­bie­ra­jąc kom­pu­te­ry, taśmy, urzą­dze­nia trans­mi­tu­ją­ce oraz do­ku­men­ty. In­for­ma­cje te prze­ka­zał dy­rek­tor za­mknię­tej siłą sta­cji.

Jak po­in­for­mo­wał dy­rek­tor sta­cji Wat­tan TV, Mu­amar Orabi, szturm roz­po­czął się o go­dzi­nie 2 ostat­niej nocy. - Na ponad trzy go­dzi­ny za­trzy­ma­no czte­rech te­le­wi­zyj­nych pra­cow­ni­ków z noc­nej zmia­ny po tym, jak za­bra­no im wcze­śniej ich te­le­fo­ny ko­mór­ko­we – dodał dy­rek­tor.

Siły Obron­ne Izra­ela (IDF) po­twier­dzi­ły już, że taka akcja rze­czy­wi­ście zo­sta­ła prze­pro­wa­dzo­na.

Rzecz­nik izra­el­skie­go Mi­ni­ster­stwa ds. Ko­mu­ni­ka­cji, Yehiel Shavi, wy­ja­śnił, że pro­gram nada­wa­ny przez Wat­tan TV "za­kłó­cał sy­gna­ły izra­el­skich nadaw­ców" i po­twier­dził, że za­kłó­ce­nia zo­sta­ły prze­rwa­ne "przy asy­ście sił IDF".

Z kolei przed­sta­wi­cie­le Sił Obron­nych Izra­ela po­in­for­mo­wa­li, że wie­lo­krot­nie kie­ro­wa­no proś­by do Wat­tan o prze­rwa­nie nada­wa­nia ze wzglę­du na fakt, że ich sy­gnał za­kłó­cał izra­el­skich nadaw­ców, a także ko­mu­ni­ka­cję lot­ni­czą na lot­ni­sku Ben Gu­rion w Tel Awi­wie.

Orabi po­wie­dział jed­nak, że jego sta­cja nigdy nie otrzy­ma­ła skar­gi do­ty­czą­cej czę­sto­tli­wo­ści nada­wa­nia i pod­kre­ślał, że re­ak­cja Izra­ela była nie­pro­por­cjo­nal­na nawet, gdyby taka rze­czy­wi­ście była przy­czy­na sztur­mu.

- Po co nisz­czyć sta­cję te­le­wi­zyj­ną, skoro mogli skon­fi­sko­wać tylko dwa na­daj­ni­ki? – pytał.

- To nie pierw­szy raz, gdy dzie­je się coś ta­kie­go. Wat­tan TV zo­sta­ła także znisz­czo­na dzie­sięć lat temu, w marcu 2002 roku – dodał.

Przed­sta­wi­cie­le sta­cji uzna­li szturm za atak pi­rac­ki na­ru­sza­ją­cy prawa au­tor­skie i za­de­kla­ro­wa­li, że nadal za­mie­rza­ją dzia­łać.

- Wat­tan TV wy­ra­ża ubo­le­wa­nie w związ­ku z tak agre­syw­nym za­cho­wa­niem, któ­re­go do­pusz­czo­no się w sku­tecz­nie i opła­cal­nie dzia­ła­ją­cej or­ga­ni­za­cji me­dial­nej i nadal bę­dzie dzia­łać po­przez swe kon­tak­ty w me­diach lo­kal­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych, a także or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka, aby w ten spo­sób ujaw­niać to prze­stęp­cze dzia­ła­nie – czy­ta­my w oświad­cze­niu sta­cji. – Wat­tan bę­dzie pra­co­wał nad od­zy­ska­niem skra­dzio­ne­go sprzę­tu i na­daj­ni­ków i bę­dzie nada­wał nie­prze­rwa­ny prze­kaz.

>>>>

Dalszy ciag tej haniebnej sprawy . Widzimy jakie tam bezprawie . Trzeba zazadac koniecznie JASNEGO PRAWA aby nie bylo takich samowolnych akcji !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:22, 13 Mar 2012    Temat postu:

Izrael i bojownicy ze Strefy Gazy zawieszają broń

Izrael i ugrupowania palestyńskie ze Strefy Gazy wyraziły zgodę na zawieszenie broni osiągnięte przy pomocy Egiptu, które ma zakończyć czterodniowe transgraniczne akty przemocy - poinformował dzisiaj wysokiej rangi przedstawiciel Egiptu.

Przedstawiciel egipskich sił bezpieczeństwa powiedział z Kairu agencji Reuters, że obie strony "zgodziły się na zakończenie obecnych operacji" i na początek "pełnego wzajemnego spokoju". Rozejm miał wejść w życie o godzinie 1 z poniedziałku na wtorek (o północy czasu warszawskiego). Na razie żadna ze stron konfliktu nie skomentowała doniesień o rozejmie.

Eskalacja przemocy zaczęła się w piątek; izraelskie naloty, jak pisze agencja Reuters, spowodowały śmierć 25 Palestyńczyków, a na Izrael spadło ok. 150 palestyńskich rakiet; rannych zostało ośmiu Izraelczyków. Od soboty trwały w Kairze mediacje w celu doprowadzenia do rozejmu. Izraelscy wojskowi już wcześniej wyrażali gotowość do wstrzymania nalotów w zamian za całkowite zaprzestanie ostrzeliwania rakietami ich terytorium ze Strefy Gazy. Z kolei ugrupowania Islamski Dżihad i Ludowe Komitety Oporu składały wojownicze oświadczenia, twierdząc, że to Izrael naruszył rozejm, zabijając przywódcę radykalnej organizacji Ludowe Komitety Oporu w Strefie Gazy Zuhaira al-Kaisiego

>>>>

No szal wojenny minal . Czy bedzie z tego jaks nauka ? Wojna tez uczy z tym ze jest to gorzka szkola ... Niestety jak widzicie trzeba ja przejsc . Nie ma innej drogi . Czlowiek musi sie oparzyc zanim zmadrzeje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:36, 15 Mar 2012    Temat postu:

Palestyńska więźniarka głoduje od miesiąca

Palestynka przetrzymywana w izraelskim więzieniu Hana Szalabi prowadzi od 29 dni strajk głodowy przeciwko osadzeniu w areszcie administracyjnym. W środę wieczorem władze więzienne zdecydowały, że nie będzie karmiona siłą.

Medyczny Komitet ds. Etyki zebrał się w środę w reakcji na pogarszający się stan zdrowia głodującej Palestynki i postanowił nie interweniować. - U Hany Szalabi widać oznaki atrofii mięśni i ogólnego wyniszczenia organizmu. Przy takim osłabieniu, wiele scenariuszy jest możliwych - od ostrej niewydolności serca, zaniku mięśni, po niewydolność wielonarządową - powiedziała dyrektorka wydziału więźniów izraelskiej organizacji pozarządowej Lekarze na rzecz Praw Człowieka Anat Litwin.

Hana Szalabi, 28-letnia członkini radykalnego ugrupowania Islamski Dżihad, spędziła ponad 2 lata w izraelskim areszcie administracyjnym; została zwolniona w październiku 2011 roku w ramach wymiany palestyńskich więźniów za izraelskiego żołnierza Gilada Szalita. Cztery miesiące później, 16 lutego br., została ponownie aresztowana w swoim domu, w wiosce położonej w pobliżu Dżeninu na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Szalabi rozpoczęła strajk głodowy zaraz po zatrzymaniu, podając jako powód brutalne i poniżające traktowanie przez żołnierzy oraz osadzenie w areszcie administracyjnym bez szansy na proces.

Zgodnie z izraelskim prawem wojskowym obowiązującym na Zachodnim Brzegu, osoba w areszcie administracyjnym nie prawa do procesu sądowego ani do zapoznania się z zarzutami i dowodami. Jeśli lokalny dowódca wojskowy uzna, że podejrzana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, może ona zostać zatrzymana na sześć miesięcy. Po tym okresie sąd wojskowy decyduje, czy przedłużyć areszt o kolejne pół roku.

W izraelskich więzieniach znajduje się obecnie około 309 Palestyńczyków, wobec których zastosowano areszt administracyjny. Litwin powiedziała PAP, że wg izraelskich służb więziennych już 23 aresztowanych Palestyńczyków prowadzi strajk głodowy. Na Zachodnim Brzegu i w Gazie odbyło się wiele akcji solidarnościowych z Szalabi, a w Dniu Kobiet przez Gazę przeszedł kilkusetosobowy marsz poświęcony głodującej więźniarce. Rodzice Szalabi też ogłosili strajk głodowy w geście solidarności z córką.

>>>>

I znow glodowka . nie poieram takich form ptotestu gdyz nie niszcza one problemu a tych co z nim walcza ... I nic nie daja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:08, 18 Mar 2012    Temat postu:

Izrael: gospodarka palestyńska nie udźwignie państwa

Rząd Izraela przygotował raport, którego teza brzmi: gospodarka Autonomii Palestyńskiej nie jest wystarczająco silna i ustabilizowana, aby można było na niej oprzeć strukturę państwową.

W dokumencie, który zostanie przedstawiony w środę krajom wspierającym finansowo Autonomię Palestyńską, podkreślono "niestabilność gospodarczą", co oznacza brak warunków do powołania państwa palestyńskiego. 44-stronicowy raport, zrelacjonowany w niedzielę przez izraelski dziennik "Haarec", został opracowany przez MSZ Izraela w oparciu o najnowsze dane Banku Światowego.

Jak wynika z dokumentu, na okupowanych terytoriach Zachodniego Brzegu Jordanu panował w ubiegłym roku zastój gospodarczy i nie są one wskutek tego przygotowane do udźwignięcia niepodległości.

W środowym spotkaniu w Brukseli wezmą udział m.in. minister spraw zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Store, szefowa dyplomacji UE Catherine Ashton i przedstawiciel Kwartetu Madryckiego, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Jak podkreśla "Haarec", Izrael przedstawi na spotkaniu środki, które zastosował w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego terytoriów palestyńskich i wykaże, że mimo to nastąpił w gospodarce palestyńskiej zastój.

Jak przypomina Associated Press, w ubiegłym roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydał opinię, że palestyńskie instytucje finansowe są gotowe do tego by stać się podstawą do niepodległości państwa palestyńskiego.

Przedstawiciel władz palestyńskich Hasan Chatib odrzucił izraelski raport, powołując się m.in. na ekspertyzę MFW. Zdaniem władz palestyńskich Izrael pragnie za pomocą nowego dokumentu osłabić efekt, jaki Palestyńczycy osiągnęli w ubiegłym roku występując do państw członkowskich ONZ o uznanie Autonomii Palestyńskiej jako pełnoprawnego członka organizacji. Poparcia palestyńskiej niepodległości udzieliło wówczas 130 państw członkowskich ONZ. Na podstawie wyników gospodarczych uzyskanych przez Palestyńczyków w 2011 roku Izrael wskazuje na konieczność zahamowania wzrostu deficytu i potrzebę dalszych reform, aby Autonomia mogła stać się "prawidłowo funkcjonującym państwem".

>>>>

Bzdury klamstwa i bezczelnosc ...
Jak tylko Izrael zakonczy bestilaska wojne ekonomiczna to od razu ekonomika ruszy . Umiejetnosci handlowe Arabow sa znane . Jesli postawia an wolny rynek i firmy rodzinne szybko podniosa poziom ekonomiczny . Istnienie panstwa znakomicie w tym pomoze !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:32, 23 Mar 2012    Temat postu:

Lekarze: życie głodującej palestyńskiej aresztantki zagrożone

Pa­le­styn­ka, która od ponad mie­sią­ca pro­wa­dzi strajk gło­do­wy w pro­te­ście prze­ciw­ko prze­trzy­my­wa­niu jej w izra­el­skim aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym, jest w sta­nie kry­tycz­nym - po­in­for­mo­wa­ła dziś or­ga­ni­za­cja le­ka­rzy.

Hana Sza­la­bi stra­ci­ła 14 kg, jej mię­śnie są w sta­nie za­ni­ku, do­zna­je wiel­kich bólów - po­in­for­mo­wał izra­el­ski od­dział or­ga­ni­za­cji Le­ka­rze na rzecz Praw Czło­wie­ka. Sza­la­bi - 28-let­nia człon­ki­ni ra­dy­kal­ne­go ugru­po­wa­nia Is­lam­ski Dżi­had - pro­wa­dzi strajk gło­do­wy od po­cząt­ku za­trzy­ma­nia. Aresz­to­wa­no ją 16 lu­te­go, for­mal­nie nie po­sta­wio­no jej za­rzu­tów, jest prze­trzy­my­wa­na w tzw. aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym.

Zgod­nie z pra­wem izra­el­skim po­dej­rza­ny może być prze­trzy­my­wa­ny w aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym bez po­sta­wie­nia mu za­rzu­tów do sze­ściu mie­się­cy, przy czym areszt może być prze­dłu­ża­ny co pół roku; de­cy­zja za­pa­da na pod­sta­wie taj­nych do­ku­men­tów, nie­ujaw­nia­nych ani aresz­tan­to­wi ani jego praw­ni­kom. Wła­dze wię­zien­ne mówią, że 20 wię­zio­nych Pa­le­styń­czy­ków roz­po­czę­ło w ciągu ostat­nich dwóch ty­go­dni strajk gło­do­wy w ge­ście so­li­dar­no­ści z Sza­la­bi.

>>>>

Niestety smutne wiadomosci !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:23, 25 Mar 2012    Temat postu:

Izrael: sąd wojskowy odrzucił apel głodującej w więzieniu Palestynki

Izraelski sąd wojskowy odrzucił w niedzielę apel głodującej w więzieniu Palestynki Hany Szalabi, która strajk głodowy prowadzi od 39 dni - podał jej adwokat Dżawad Bulos.

Bulos zapowiedział apelację do Sądu Najwyższego. Dodał, że 30-letnia Szalabi zamierza nadal prowadzić głodówkę w proteście przeciwko osadzeniu jej w areszcie administracyjnym i przemocy, którą zastosowano podczas jej aresztowania. W ubiegłym tygodniu Szalabi została hospitalizowana. We wtorek organizacja Lekarze na rzecz Praw Człowieka informowała, że głodująca Palestynka doznaje wielkich bólów, straciła 14 kg, a jej mięśnie są w stanie zaniku.

Szalabi, członkini radykalnego ugrupowania Islamski Dżihad, spędziła ponad 2 lata w izraelskim areszcie administracyjnym; została zwolniona w październiku 2011 roku w ramach wymiany palestyńskich więźniów za izraelskiego żołnierza Gilada Szalita. Cztery miesiące później, 16 lutego, została ponownie aresztowana w swoim domu w wiosce położonej w pobliżu Dżeninu na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Szalabi rozpoczęła strajk głodowy zaraz po zatrzymaniu, podając jako powód brutalne i poniżające traktowanie przez żołnierzy oraz osadzenie w areszcie administracyjnym bez szansy na proces.

Zgodnie z izraelskim prawem wojskowym obowiązującym na Zachodnim Brzegu, osoba w areszcie administracyjnym nie prawa do procesu sądowego ani do zapoznania się z zarzutami i dowodami. Jeśli lokalny dowódca wojskowy uzna, że podejrzana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, może ona zostać zatrzymana na sześć miesięcy. Po tym okresie sąd wojskowy decyduje, czy przedłużyć areszt o kolejne pół roku.

Poza Szalabi strajk głodowy prowadzi według Klubu Więźniów Palestyńskich około 30 zatrzymanych izraelskich Palestyńczyków, m.in. deputowany Hamasu, a według izraelskiej administracji więziennej - 23.

W izraelskich więzieniach przebywa około 300 Palestyńczyków, wobec których zastosowano areszt administracyjny. Na Zachodnim Brzegu i w Gazie odbyło się wiele akcji solidarnościowych z Szalabi, a w Dniu Kobiet przez Gazę przeszedł kilkusetosobowy marsz poświęcony głodującej więźniarce. Rodzice Szalabi też ogłosili strajk głodowy w geście solidarności z córką.

<<<<

A z ajkiej paki rozstrzyga to sad wojskowy . Czyz ona nalezy do izraelskiej armii ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:50, 26 Mar 2012    Temat postu:

Izrael zrywa z Radą Praw Człowieka ONZ

Izra­el po­in­for­mo­wał w po­nie­dzia­łek o ze­rwa­niu wszel­kich kon­tak­tów z Radą Praw Czło­wie­ka ONZ w re­ak­cji na wsz­czę­cie przez to gre­mium w ze­szłym ty­go­dniu mię­dzy­na­ro­do­we­go śledz­twa w spra­wie osad­nic­twa ży­dow­skie­go na oku­po­wa­nym Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu.

Rzecz­nik izra­el­skie­go MSZ Jigal Pal­mor pod­kre­ślił, że ze­rwa­nie kon­tak­tów ozna­cza, iż ekipa roz­po­znaw­cza, którą Rada Praw Czło­wie­ka za­mie­rza­ła wy­słać na Za­chod­ni Brzeg, nie otrzy­ma zgody na wjazd na to te­ry­to­rium ani do Izra­ela. "Już z nimi nie współ­pra­cu­je­my - po­wie­dział Pal­mor. Uczest­ni­czy­li­śmy w spo­tka­niach, dys­ku­sjach, or­ga­ni­zo­wa­li­śmy wi­zy­ty w Izra­elu. Ko­niec już z tym wszyst­kim".

Mię­dzy­na­ro­do­we śledz­two w spra­wie ży­dow­skie­go osad­nic­twa Rada wsz­czę­ła w czwar­tek z ini­cja­ty­wy Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej; tylko USA były temu prze­ciw­ne. Przy­wód­cy izra­el­scy na­tych­miast po­tę­pi­li Radę Praw Czło­wie­ka, za­rzu­ca­jąc jej hi­po­kry­zję i uprze­dze­nia wobec Izra­ela.

Rada "sys­te­ma­tycz­nie i se­ryj­nie" po­dej­mu­je naj­róż­niej­sze de­cy­zje prze­ciw­ko Izra­elo­wi i po­tę­pia pań­stwo ży­dow­skie, "nie bio­rąc nawet sym­bo­licz­nie pod uwagę na­sze­go sta­no­wi­ska" - oświad­czył Pal­mor.

Rada Praw Czło­wie­ka ONZ po­tę­pi­ła pla­no­wa­ną przez Izra­el bu­do­wę no­wych domów dla osad­ni­ków ży­dow­skich na Za­chod­nim Brze­gu i we wschod­niej Je­ro­zo­li­mie, pod­kre­śla­jąc, że plany te godzą w pro­ces po­ko­jo­wy i stwa­rza­ją za­gro­że­nie dla roz­wią­za­nia kon­flik­tu bli­skow­schod­nie­go.

Na Za­chod­nim Brze­gu i we wschod­niej Je­ro­zo­li­mie, tzn. na ob­sza­rach za­ję­tych przez Izra­el pod­czas wojny z 1967 roku, miesz­ka ok. 500 tys. Izra­el­czy­ków i 2,5 mln Pa­le­styń­czy­ków. Pa­le­styń­czy­cy pod­kre­śla­ją, że Za­chod­ni Brzeg wraz ze wschod­nią Je­ro­zo­li­mą i kon­tro­lo­wa­ną przez Hamas Stre­fą Gazy to ob­szar ich przy­szłe­go nie­pod­le­głe­go pań­stwa. Wska­zu­ją, że osie­dla ży­dow­skie, uzna­ne za nie­le­gal­ne m.​in. przez Mię­dzy­na­ro­do­wy Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści, unie­moż­li­wia­ją utwo­rze­nie zdol­ne­go do funk­cjo­no­wa­nia pań­stwa pa­le­styń­skie­go.

Izra­el opo­wia­da się za okre­śle­niem sta­tu­su osie­dli ży­dow­skich w ra­mach ne­go­cja­cji po­ko­jo­wych.

????

Czyli co ? Izrael zrywa z prawami czlowieka ??? To teraz bedzie panstwem nazistowskim czy jak ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:46, 29 Mar 2012    Temat postu:

Palestyński dziennikarz w areszcie - jego koledzy protestują.

W Ramallah doszło do protestów w związku z aresztowaniem palestyńskiego dziennikarza przez władze Autonomii Palestyńskiej. Związki zawodowe dziennikarzy na Zachodnim Brzegu wzywały do bojkotu konkursu dziennikarskiego.

Poinformowała o tym palestyńska agencja prasowa Maan.

Jusef al-Szajeb został zatrzymany w poniedziałek przez palestyńskie władze, a sąd w Ramallah przedłużył jego areszt w środę o kolejnych 15 dni. Nie postawiono mu jeszcze żadnych zarzutów. Jest podejrzewany o zniesławienie i szkalowanie urzędników władz Autonomii.

W artykule opublikowanym w jordańskiej gazecie, Szajeb cytował źródła wysuwające poważne oskarżenia wobec członków palestyńskiej misji dyplomatycznej w Paryżu, Palestyńskiego Narodowego Funduszu i ministra spraw zagranicznych.

Według agencji Maan, palestyńskie władze żądają od redakcji 6 milionów dolarów rekompensaty za szkalujący je artykuł.

Przedstawicielom dziennikarskich związków zawodowych nie pozwolono się spotkać z Szajebem. W oświadczeniu prasowym, dziennikarze określili aresztowanie Szajeba jako cios wymierzony w wolność prasy i słowa.

Dzień po aresztowaniu Szajeba, palestyński premier Salam Fajad ogłosił coroczny konkurs dla palestyńskich dziennikarzy. Zaznaczył w swoim przemówieniu, że media są "jednym z najważniejszych filarów niezależnego państwa palestyńskiego".

W odpowiedzi związek zawodowy dziennikarzy wezwał do bojkotu konkursu i skupienia uwagi mediów na sytuacji Szajeba, który rozpoczął strajk głodowy w areszcie.

Z raportu Freedom House wynika, że na okupowanych terytoriach palestyńskich nie ma wolności prasy. Autorzy raportu winią za to rządzący na Zachodnim Brzegu umiarkowany Fatah, w Gazie radykalny Hamas, oraz izraelskie wojska.

W ostatnich latach, zarówno Hamas jak i Fatah prześladowały dziennikarzy podejrzanych o sympatyzowanie z politycznym konkurentem.

>>>>

Potepiamy tlumienie wolnosci slowa ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:48, 30 Mar 2012    Temat postu:

zrael: tajne mapy rządowe pokazują plany ekspansji osiedli

Izra­el­ska ad­mi­ni­stra­cja cy­wil­na przy­pusz­czal­nie za­mie­rza prze­zna­czyć do­dat­ko­we te­re­ny na Za­chod­nim Brze­gu pod roz­bu­do­wę ży­dow­skich osie­dli - podał dziś izra­el­ski dzien­nik "Ha­arec".

Tajne mapy ob­ra­zu­ją­ce pla­no­wa­ną kon­fi­ska­tę pa­le­styń­skich ziem zo­sta­ły ujaw­nio­ne na pod­sta­wie prawa o do­stę­pie do in­for­ma­cji - do­da­je dzien­nik. Przez lata ad­mi­ni­stra­cja cy­wil­na, in­sty­tu­cja pod­le­gła mi­ni­ster­stwu obro­ny, po­ta­jem­nie przy­go­to­wy­wa­ła mapy dzia­łek na Za­chod­nim Brze­gu, które mogą być za­ję­te pod roz­bu­do­wę ist­nie­ją­cych osie­dli ży­dow­skich. Dział­ki za­zna­czo­ne na mapie noszą nazwy ist­nie­ją­cych już po­bli­skich osie­dli, choć więk­szość wciąż jest pusta. Nie­któ­re leżą kilka ki­lo­me­trów od tych osie­dli.

Z 569 dzia­łek za­zna­czo­nych na mapie - sta­no­wią one ok. 10 proc. ca­łe­go te­ry­to­rium Za­chod­nie­go Brze­gu - tylko 23 są za­bu­do­wa­ne.

Izra­el­ski dzia­łacz po­ko­jo­wy Dror Etkes, który wy­stą­pił o udo­stęp­nie­nie map, twier­dzi, że osad­ni­cy mieli do­stęp do taj­nych pla­nów i że są one "do­wo­dem na głę­bo­kie za­an­ga­żo­wa­nie władz izra­el­skich w sys­te­ma­tycz­ne na­ru­sza­nie prawa z myślą o roz­bu­do­wie osie­dli”.

Izra­el­skie osie­dla bu­do­wa­ne na Za­chod­nim Brze­gu sta­no­wią na­ru­sze­nie prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, m.​in. IV kon­wen­cji ge­new­skiej. Spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa wie­lo­krot­nie po­tę­pia­ła Izra­el za bu­do­wę ko­lej­nych ży­dow­skich osad na oku­po­wa­nych te­ry­to­riach, gdzie Pa­le­styń­czy­cy chcą stwo­rzyć nie­pod­le­głe pań­stwo.

Obec­nie pół mi­lio­na izra­el­skich osad­ni­ków miesz­ka na Za­chod­nim Brze­gu i w Je­ro­zo­li­mie Wschod­niej.

W nie­któ­rych miej­scach gra­ni­ce dzia­łek na taj­nych ma­pach ad­mi­ni­stra­cji cy­wil­nej zbie­ga­ją się z prze­bie­giem muru se­pa­ra­cyj­ne­go, który Izra­el wzniósł, by, jak uza­sad­niał, wal­czyć z pa­le­styń­skim ter­ro­ry­zmem. Trasa muru ota­cza­ją­ce­go Za­chod­ni Brzeg w 85 proc. prze­bie­ga przez pa­le­styń­skie te­ry­to­ria, a nie wzdłuż umow­nej gra­ni­cy z 1967 roku. Izra­el­skie wła­dze tłu­ma­czy­ły zyg­za­ko­wa­tą linię muru wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa pod­czas pro­ce­su w Mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­le Spra­wie­dli­wo­ści. Try­bu­nał uznał, że mur jest na­ru­sze­niem prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Jed­nak we­dług dzien­ni­ka „Ha­arec” ujaw­nio­ne mapy i dane su­ge­ru­ją, że prze­bieg muru zo­stał za­pla­no­wa­ny pod kątem moż­li­wo­ści za­ję­cia do­dat­ko­wych ziem pod roz­bu­do­wę osie­dli. Izra­el­ska ad­mi­ni­stra­cja cy­wil­na od­po­wie­dzia­ła, że mapy sta­no­wią je­dy­nie bank da­nych i nie są pod­sta­wą do roz­bu­do­wy osie­dli.

>>>>

Tak sie bawic nie bedziemy . Nie uznajemy tego . To bandycki zabor . Te osiedla beda opuszczone . IZRAEL BUDUJE DLA PALESTYŃCZYKÓW . Niech wszyscy maja tego swiadomosc ... Oni tam zamieszkaja ...

Izra­el­scy żoł­nie­rze pa­tro­lu­ją drogę fot. REU­TERS


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89324
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:11, 30 Mar 2012    Temat postu:

Palestyńczycy: Hana Szalabi przerwała strajk głodowy w więzieniu

Gło­du­ją­ca w izra­el­skim wię­zie­niu Pa­le­styn­ka Hana Sza­la­bi prze­rwa­ła po 43 dniach strajk gło­do­wy - podał w czwar­tek pa­le­styń­ski mi­ni­ster ds. więź­niów Isa Ka­ra­kae.

- Sza­la­bi zgo­dzi­ła się prze­rwać strajk dzię­ki po­ro­zu­mie­niu z wła­dza­mi izra­el­ski­mi i zo­sta­nie wy­da­lo­na do Stre­fy Gazy - po­wie­dział Ka­ra­kae. We­dług Klubu Więź­niów Pa­le­styń­skich Sza­la­bi de­cy­zją izra­el­skich władz ma zo­stać w Gazie przez trzy lata.

Ka­ra­kae i klub więź­niów po­tę­pi­li "de­por­ta­cję" Sza­la­bi. Sza­la­bi "mu­sia­ła się zgo­dzić, po­nie­waż Izra­el wy­wie­rał na nią pre­sję, ale my je­ste­śmy cał­ko­wi­cie prze­ciw­ni wszel­kim roz­wią­za­niom de­por­ta­cyj­nym" - oświad­czył mi­ni­ster.

- Ak­cep­tu­je­my de­cy­zję Sza­la­bi, ale jej de­por­ta­cja nie może w żaden spo­sób stwa­rzać roz­wią­za­nia - pod­kre­ślił w ko­mu­ni­ka­cie Klub Więź­niów Pa­le­styń­skich.

Po­ro­zu­mie­nie zo­sta­ło za­war­te w przed­dzień ma­ni­fe­sta­cji z oka­zji Dnia Ziemi, ob­cho­dzo­ne­go każ­de­go roku o tej porze przez Ara­bów w Izra­elu i oby­wa­te­li Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej, pod­czas któ­re­go pro­te­stu­ją oni prze­ciw­ko za­gar­nię­ciu ziem pa­le­styń­skich przez Izra­el.

30-let­nia Pa­le­styn­ka gło­dów­kę pro­wa­dzi­ła w pro­te­ście prze­ciw­ko osa­dze­niu jej w aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym i prze­mo­cy, którą za­sto­so­wa­no pod­czas jej aresz­to­wa­nia. W nie­dzie­lę izra­el­ski sąd woj­sko­wy od­rzu­cił jej apel.

W ubie­głym ty­go­dniu Sza­la­bi zo­sta­ła ho­spi­ta­li­zo­wa­na. Or­ga­ni­za­cja Le­ka­rze na rzecz Praw Czło­wie­ka in­for­mo­wa­ła, że gło­du­ją­ca Pa­le­styn­ka do­zna­je wiel­kich bólów, stra­ci­ła 14 kg, a jej mię­śnie są w sta­nie za­ni­ku.

Sza­la­bi, człon­ki­ni ra­dy­kal­ne­go ugru­po­wa­nia Is­lam­ski Dżi­had, spę­dzi­ła ponad 2 lata w izra­el­skim aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym; zo­sta­ła zwol­nio­na w paź­dzier­ni­ku 2011 roku w ra­mach wy­mia­ny pa­le­styń­skich więź­niów za izra­el­skie­go żoł­nie­rza Gi­la­da Sza­li­ta. Czte­ry mie­sią­ce póź­niej, 16 lu­te­go, zo­sta­ła po­now­nie aresz­to­wa­na w swoim domu w wio­sce po­ło­żo­nej w po­bli­żu Dże­ni­nu na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu.

Sza­la­bi roz­po­czę­ła strajk gło­do­wy zaraz po za­trzy­ma­niu, po­da­jąc jako powód bru­tal­ne i po­ni­ża­ją­ce trak­to­wa­nie przez żoł­nie­rzy oraz osa­dze­nie w aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym bez szan­sy na pro­ces.

Zgod­nie z izra­el­skim pra­wem woj­sko­wym obo­wią­zu­ją­cym na Za­chod­nim Brze­gu, osoba w aresz­cie ad­mi­ni­stra­cyj­nym nie ma prawa do pro­ce­su są­do­we­go ani do za­po­zna­nia się z za­rzu­ta­mi i do­wo­da­mi. Jeśli lo­kal­ny do­wód­ca woj­sko­wy uzna, że po­dej­rza­na osoba sta­no­wi za­gro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa, może ona zo­stać za­trzy­ma­na na sześć mie­się­cy. Po tym okre­sie sąd woj­sko­wy de­cy­du­je, czy prze­dłu­żyć areszt o ko­lej­ne pół roku.

Strajk gło­do­wy pro­wa­dzi we­dług Klubu Więź­niów Pa­le­styń­skich około 30 za­trzy­ma­nych izra­el­skich Pa­le­styń­czy­ków, m.​in. de­pu­to­wa­ny Ha­ma­su, a we­dług izra­el­skiej ad­mi­ni­stra­cji wię­zien­nej - 23. W izra­el­skich wię­zie­niach prze­by­wa około 300 Pa­le­styń­czy­ków, wobec któ­rych za­sto­so­wa­no areszt ad­mi­ni­stra­cyj­ny.

>>>>

Dobrze ze to sie skonczylo ... Ale jeszcze 30 ...

Oj­ciec Hany Sha­la­bi w trak­cie de­mon­stra­cji na rzecz uwol­nie­nia jego córki fot. REU­TERS


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 48, 49, 50  Następny
Strona 6 z 50

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy